asyan.org
добавить свой файл
1
Проект

ПРОГРАМА «ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

НА ТЕРИТОРІЇ ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ»

на 2013-2015 роки

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Загальні положення
2. Загальна частина
2.1. Стан поводження з твердими побутовими відходами
3. Мета програми
4. Основні завдання програми
5. Основні напрями та заходи щодо розв’язання завдань
6. Організаційне забезпечення виконання програми
7. Фінансове забезпечення виконання програми
8. Контроль за виконанням програми
9. Очікувані результати виконання програми

1. Загальні положення

Програма розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Порядку поводження з твердими побутовими відходами» та наказу Мінбуду України від 10 січня 2006 року №2 «Про затвердження Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами».

Розроблення Програми обумовлено:

- великою кількістю постійно утворюваних несанкціонованих сміттєзвалищ;

- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в району внаслідок забруднення підземних вод продуктами розкладу несанкціонованих сміттєзвалищ та розповсюдження інфекційних захворювань;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації полігонів твердих побутових відходів.
2. Загальна частина
Охтирський район розташований на півдні Сумської області загальною площею 1284 км². Відноситься до ІІ кліматичного району, розрахункова температура повітря найбільш холодних п’яти діб становить 25ºС нижче нуля, абсолютна мінімальна температура становить 36 ºС нижче нуля. Для теплого періоду року розрахункова мінімальна температура становить 28,2ºС. Так, при середній річній температурі в 6,5-6,0 ºС період з плюсовими температурами становить 235 днів у середньому за багаторічний період спостережень за погодою, тобто теплий період (з температурами вище 0 ºС за добу) значно довший, ніж холодний. Середньомісячна температура нижче 0 ºС спостерігається у грудні – березні.

Загальна кількість годин сонячного сяйва для Охтирського району становить 1839 годин За рік сонячної радіації розсіюється 40 ккал/см3, поглинається близько 30 ккал/см3, відбивається в атмосферу - 20 ккал/см2.
2.1. Стан поводження з твердими побутовими відходами

Район адміністративно-територіально поділяється на 1 селищну та 22 сільських рад, які об'єднують 92 населені пункт, та підпорядковані Охтирській районній раді.

Населення Охтирського району становить (на 1.12.2011) 27 533 чоловіки. Густота населення 21.4 осіб/км². За останні роки склалася тенденція до зменшення чисельності населення.

Район сільськогосподарський. На території Охтирського району діють 22 сільськогосподарських підприємства.

На території Охтирського району також діють та є об’єктами утворення відходів підприємства: НГВУ «Охтирканафтогаз» ВАТ «Укрнафта», Акціонерне товариство «Тепличний комбінат», Качанівський газопереробний завод відкритого акціонерного товариства «Укрнафта», Охтирське управління бурових робіт відкритого акціонерного товариства «Укрнафта», філія «Климентівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» дочірнього підприємства «Сумський облавтодор» державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України», філія «Охтирський райавтодор» дочірнього підприємства «Сумський облавтодор» державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України», Івано-Франківська експедиція Прикарпатського управління бурових робіт, нафтогазовидобувне управління «Охтирканафтогаз» відкритого акціонерного товариства «Укрнафта», Полтавське тампонажне управління АЗС ТОВ «АЖК» (Охтирський р-н, с. Залісове), АЗС «Маршал»(с.Пологи вул.. Центральна 6, ПП Малявіна Н.М.), АЗС №1 «Ліга» (Охтирський р-н, с.Мала Павлівка, вул.Центральна, 10, ПП Грибовод), АЗС ВП «Надєжда» (Полтавська обл., смт.Машівка, вул.Леніна, 130), ДП «Охтирський лісгосп» (м.Охтирка, вул.Червоноармійська, 107, Пологівська с/р.), ДП «Охтирський агролісгосп» (с.Чернеччина.), управління механізацій будівництва (УМБ-23) (м.Охтирка, вул. Снайпера, 15). Дані підприємства кожного року отримують ліміт на утворення відходів.

Підприємства, що працюють у сфері поводження з відходами, на підвідомчій території Охтирського району немає. До збирання та вивезення твердих побутових відходів згідно укладених угод залучається підприємство ДП «Верп» ТОВ «Водоторгприлад», яке їх вивозить на міський полігон, що знаходиться на території Пологівської сільської ради. Контроль за організацією поводження з твердими побутовими відходами на території населених пунктів району здійснюється селищною, сільськими радами, посадовими особами контролюючих органів.

Відповідно до розпоряджень голови Охтирської районної державної адміністрації від 08.06.2011 №311, від 02.04.2012 №174 підприємством Державного земельного кадастру розроблено проект відведення земельної ділянки загальною площею 0,3551га для розміщення полігону твердих побутових відходів на території Чупахівської селищної ради.

В Охтирському районі є необхідність впровадження сучасних підходів та технології у сфері поводження з побутовими відходами, а саме: застосування роздільного збору побутових відходів, сміттєсортування, сміттєпереробки, енергозберігаючих технологій. Виконкомами селищної та сільських рад розроблено та затверджено схеми санітарного очищення населених пунктів з урахуванням можливості роздільного збирання відходів
3. Мета програми
Метою Програми є мінімізація утворення твердих побутових відходів та зменшення їх негативного впливу на здоров’я людини, на навколишнє природне середовище, створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ.
4. Основні завдання програми
Для реалізації Програми передбачається розв’язати такі основні завдання:
1. Зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом застосування нових сучасних методів їх збирання, перевезення, зберігання та утилізації.

2. Впровадження на території району принципу «забруднювач платить».

3. Створення нормативно-правової бази у сфері поводження з побутовими відходами.

4. Вдосконалення існуючої системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

5. Проведення послідовної та узгодженої інформаційно-виховної роботи з утворювачами відходів.

Виконання Програми потребує нормативно-правового та науково-технічного забезпечення, реалізації органами місцевого самоврядування.

5. Основні напрями та заходи щодо розв’язання завдань
Визначені завдання передбачається розв’язати за такими напрямами:
1. Впровадження ефективної системи максимального збирання твердих побутових відходів.

2. Розширення простору, охопленого організованим збиранням та вивезенням відходів.

3. Запровадження системи приймальних пунктів для ТПВ.

4. Організація та управління перевезеннями твердих побутових відходів.

5. Впровадження ефективної тарифної політики у сфері поводження з ТПВ.

6. Дотримання законодавчих та нормативно-правових актів у сфері поводження з побутовими відходами.

7. Запровадження максимальної участі приватного сектора у сфері поводження з ТПВ.

8. Впровадження поінформованості населення з питань поводження з відходами.

Виконання Програми потребує реалізації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходів, наведених у додатку.

6. Організаційне забезпечення виконання програми
Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень

здійснюють:

на місцевому рівні - структурні підрозділи /посадові особи/ виконавчих органів селищних, сільських рад.
7. Фінансове забезпечення виконання програми
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:
- залучення інвестиційного приватного капіталу;
- бюджетних коштів;
- інших коштів.
8. Контроль за виконанням програми
Контроль за виконанням цієї Програми здійснюється відділами Охтирської районної державної адміністрації, селищною та сільськими радами, Охтирською санітарно-епідеміологічною станцією в межах повноважень, зазначених законом.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до закону.
9. Очікувані результати від реалізації Програми
Виконання Програми дасть змогу:
1. Зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

2. Зменшити забруднення населених пунктів району від побутових відходів.

3. Зменшити обсяги захоронення побутових відходів.

4. Впровадити нові технології в сфері поводження з твердими побутовими відходами.

5. Поліпшити якість обслуговування населених пунктів у сфері поводження з побутовими відходами.

6. Перетворити сферу поводження з твердими побутовими відходами на рентабельну галузь.


Додаток 1

З А Х О Д И

на виконання завдань районної Програми поводження з твердими побутовими відходами

на період 2013-2015 років
з/п

Напрямки розв’язання завдань

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

5

Завдання № 1. Зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом застосування нових сучасних методів їх збирання, перевезення, утилізації та знешкодження

1

Впровадження ефективної системи збирання ТПВ

1.1. Організувати та здійснити остаточний перехід від існуючої унітарної (валової) системи збирання ТПВ до роздільної системи:

- при формуванні щорічного бюджету враховувати питання щодо організації роздільного збирання ТПВ;

- остаточно запровадити та закріпити роздільну систему збирання ТПВ на всій території району з використанням багатоконтейнерної технологічної схеми


2013-2014

роки

Виконавчі комітети селищної, сільських рад, Охтирська районна рада

2

Розширення простору, охопленого організованим збиранням і вивезенням відходів

2.1 Забезпечити розробку проектів відведення земельних ділянок для розміщення сміттєзвалищ ТПВ для територіальних громад на території Чупахівської селищної, Бугруватської, Олешнянської, Груньської сільських рад

До 01.06.2013

Виконавчі комітети Чупахівської селищної, Бугруватської, Олешнянської,

Груньської сільських рад.

Відділ Держкомзему в Охтирському районі

2.2 Забезпечити створення ділянок для розміщення сміттєзвалищ ТПВ для територіальних громад на території Чупахівської селищної, Бугруватської, Олешнянської, груньської сільських рад

2013-2015 роки

Виконавчі комітети Чупахівської селищної, Бугруватської, Олешнянської, Груньської сільських рад

2.3 Виготовити проектну документацію на відведення земельних ділянок під контейнерні майданчики для збору ТПВ

2013-2015 роки

Виконавчі комітети селищної, сільських рад, відділ Держкомзему Охтирської райдержадміністрації2.4 Ввести в експлуатацію полігон твердих побутових відходів на території Чупахівської селищної ради загальною площею 0,3551га

2013 рік

Чупахівська селищна рада

3

Організація та управління перевезеннями твердих побутових відходів

Організувати та здійснити поетапний перехід від збирання ТПВ неспеціалізованим автотранспортом та гужовим транспортом до збирання ТВП спеціально обладнаними для цього транспортними засобами за наявності у перевізників ліцензії на провадження відповідної діяльності.

2013-2015 роки

Виконавчі комітети селищної, сільських рад

Завдання №2. Впровадження на території району принципу «забруднювач платить»

4

Впровадження ефективної тарифної політики у сфері поводження з ТПВ

5.1. Затверджувати для всіх утворювачів відходів тарифи на послуги з вивезення побутових відходів в розмірі економічно обґрунтованих витрат.

постійно

Виконавчі комітети селищної, сільських рад

2. У разі затвердження тарифів на послуги з вивезення та переробки твердих побутових відходів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво відшкодовувати виконавцем різницю за рахунок коштів місцевих бюджетів.

постійно

Виконавчі комітети селищної, сільських рад

Завдання №3.Створення нормативно-правової бази у сфері поводження з твердими побутовими відходами

5

Дотримання законодавчих та нормативно-правових актів у сфері поводження з побутовими відходами

Забезпечити безумовне виконання діючих законодавчих та нормативно-правових актів у сфері поводження з побутовими відходами:

- Закону України «Про відходи»;

- Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

- Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- Нормативно-правових актів у сфері поводження з ТПВ.

постійно

Виконавчі комітети селищної, сільських рад, Охтирська районна державна адміністрація підприємства, установи та організації усіх форм власності, що здійснюють свою діяльність у сфері поводження з ТПВ

6

Розробка нормативно-правових актів у сфері поводження з ТПВ місцевого рівня

Забезпечити складання і ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстр місць видалення відходів

До 01.02.2013

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, відділ житлово-комунального господарства Охтирської районної державної адміністрації

2. Провести комплекс підготовчих робіт та умов залучення інвестиційних коштів для вирішення проблеми збору, перевезення та переробки ТПВ.

2013-2015 роки

Охтирська районна державна адміністрація, Охтирська районна рада, виконавчі комітети селищної, сільських рад

Завдання №4. Вдосконалення існуючої системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами

7

Запровадження участі приватного сектора у сфері поводження з ТПВ

Залучати на конкурсних засадах до виконання робіт у сфері поводження з ТПВ недержавні підприємства шляхом укладання договорів на надання послуг, на управління тощо.

постійно

Виконавчі комітети селищної, сільських рад

Завдання №5. Проведення послідовної та узгодженої інформаційно-виховної роботи з утворювачами відходів

8

Інформаційне забезпечення населення з питань поводження з твердими побутовими відходами

9.1. Проводити агітаційну роботу щодо безпечного в санітарно-епідеміологічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ зокрема, ознайомлювати громадськість з впливом ТПВ на довкілля, використовуючи засоби агітаційної роботи (публікації у пресі, наочну агітацію тощо).

постійно

Виконавчі комітети селищної, сільських рад

9.2. При проведенні агітаційної та виховної роботи особливу увагу приділяти дітям та молоді, організовувати конкурси, ігри, семінари, запровадити систему винагород та стимулювання.

постійно

Охтирський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, відділ у справах молоді та спорту, відділ освіти Охтирської райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної, сільських рад

3. Здійснювати постійний контроль та штрафні санкції до порушників чинного законодавства при поводженні з ТПВ.

постійно

Охтирська санітарно-епідеміологічна станція, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області

Додаток 2

Планове фінансування виконання заходів Програми

з/п

Назва

заходу

Термін

вико-

нання

Виконавець

Обсяг

фінансування,

тис. грн.

Джерела фінансування,

тис. грн.

Очікувані результати

всього

у т.ч. по роках

ДБ

ОБ

РБ

СБ

Інші

2013

2014

2015

1

Забезпечити розробку проектів відведення земельних ділянок для розміщення сміттєзвалищ ТПВ для територіальних громад на території Чупахівської селищної, Бугруватської, Олешнянської сільських рад

до 01.06.2013

Виконавчі комітети Чупахівської селищної, Бугруватської, Олешнянської сільських рад.

Відділ Держкомзему в Охтирському районі

15

5

5

5

15

Покращення екологічної ситуації в Охтирському районі, забезпечення виконання Законодавства України

2

Забезпечити створення ділянок для розміщення сміттєзвалищ ТПВ для територіальних громад на території Чупахівської селищної, Бугруватської, Олешнянської сільських рад (виготовлення проекно-кошторисної документації)

2013-2015

Виконавчі комітети Чупахівської селищної, Бугруватської, Олешнянської сільських рад

150

50

50

50

150

3

Виготовлення проектної документації на відведення земельних ділянок під контейнерні майданчики для збору ТПВ в адміністративних межах селищної, сільських рад

2013-2015

Виконавчі комітети селищної, сільських рад, відділ Держкомзему Охтирської

460

153

153

153

460

4

Організація централізованого вивозу сміття

2013-2015

Виконавчі комітети селищної, сільських рад

6060

60

ДБ – державний бюджет

ОБ – обласний бюджет

РБ – районний бюджет

СБ – бюджету розвитку селищної, сільських рад