asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 30 31


Міністерство праці та соціальної політики

Комітет по нагляду за охороною праці УкраїниДержавний нормативний акт
про охорону праці


ПРАВИЛА будови
та безпечної експлуатації посудин,


що працюють під тиском
(зі змінами та доповненнями)

Київ 1998
ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Держнаглядохоронпраці

18.10.94 № 104

ДНАОП 0.00-1.07–94
ПРАВИЛА будови
та безпечної експлуатації посудин,

що працюють під тиском
(зі змінами та доповненнями)

Обов’язкові для всіх міністерств, відомств, об’єднань, організацій,

підприємств (незалежно від їх відомчої належності і форми

власності), юридичних і фізичних осіб

Київ 1998

Розроблено: Комітетом по нагляду з охорони праці України
Внесено: Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та об’єктів котлонагляду
Введено:

Із вступом у дію цих Правил втрачають чинність на території України “Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 27 листопада 1987 р.

Відповідно до рішення наради від 28.11.91 представників технічних наглядів держав СНД та угоди від 19.05.92 про співробітництво і взаємодію між органами державного нагляду держав СНД про необхідність збереження єдиних вимог до будови і виготовлення посудин, що працюють під тиском, розділи 1–5 цих Правил є аналогічними таким самим розділам “Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, затверджених постановою Держгіртехнагляду Росії від 27.09.96 № 37.
Редакційна комісія:

Г.О. Мокроусов – голова, О.Д. Ковальчук – заст. голови, Г.І. Гасянець, В.С. Котельников, М.А. Хапонен, В.П. Жарко, В.О. Зельський, В. Д. Лапандін, В. В. Проголаєв, М.О. Нетребський, С.С. Ройтенберг , В. С. Букін
Відповідальні виконавці:

Г. О. Мокроусов, О. Д. Ковальчук, Г. І. Гасянець, В. Д. Ла­пандін, В. О. Зельський

Передрукування заборонено

© Держнаглядохоронпраці

України, 1998,

із змінами та доповненнями

ЗМІСТ:


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування та призначення Правил

1.2. Нормативні посилання

1.3. Терміни і визначення

1.4. Проектування

1.5. Відповідальність за порушення Правил

1.6. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків

2. КОНСТРУКЦІЯ ПОСУДИН

2.1. Загальні вимоги

2.2. Люки, лючки, кришки

2.3. Днища посудин

2.4. Зварні шви та їх розташування

2.5. Розміщення отворів у стінках посудин

3. МАТЕРІАЛИ

4. ВИГОТОВЛЕННЯ

4.1. Загальні вимоги

4.2. Допуски

4.3. Зварювання

Загальні вимоги

Зварювальні матеріали

Підготовка і збирання деталей під зварювання

Атестація технології зварювання

4.4. Термічна обробка

4.5. Контроль зварних з’єднань

Візуальний і вимірювальний контроль

Радіографічний та ультразвуковий контроль зварних з’єднань

Капілярний і магнітопорошковий контроль

Контроль стилоскопіюванням

Вимірювання твердості

Контрольні зварні з’єднання

Механічні випробування

Металографічні дослідження

Випробування на стійкість проти міжкристалітної корозії

4.6. Гідравлічне випробування

4.7. Оцінка якості зварних з’єднань

4.8. Виправлення дефектів у зварних з’єднаннях

4.9. Документація і маркірування

5. АРМАТУРА, КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ І ЗАПОБІЖНІ ПРИСТРОЇ

5.1. Загальні вимоги

5.2. Запірна або запірно-регулювальна арматура

5.3. Манометри

5.4. Прилади для вимірювання температури

5.5. Запобіжні пристрої від підвищення тиску

5.6. Покажчики рівня рідини

6. ВСТАНОВЛЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ І ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД ПОСУДИН,

ДОЗВІЛ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ

6.1. Встановлення посудин

6.2. Реєстрація посудин

6.3. Технічне опосвідчення

6.4. Дозвіл на введення посудини в експлуатацію

7. НАГЛЯД, УТРИМАННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ

7.1. Організація нагляду

7.2. Утримання та обслуговування посудин

7.3. Аварійна зупинка посудин

7.4. Ремонт посудин

8. ПОСУДИНИ І НАПІВФАБРИКАТИ, ПРИДБАННЯ ЯКИХ

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ

9. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЦИСТЕРН І БОЧОК

ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗРІДЖЕНИХ ГАЗІВ

9.1. Загальні вимоги

10. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО БАЛОНІВ

10.1. Загальні вимоги

10.2. Опосвідчення балонів

10.3. Експлуатація балонів

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЦИХ ПРАВИЛ

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Зміни до Правил будови та безпечної експлуатації


ДНАОП 0.00-1.07–94*
Правила будови та безпечної експлуатації посудин,

що працюють під тиском
Дата набуття чинності 01.03.95следующая страница >>