asyan.org
добавить свой файл
1
ПРОТОКОЛ № 1

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-3»

Дата та час проведення зборів – 31 травня 2011 року, 15 година.

Місце проведення зборів – м. Київ, вул. Володимирська, 45-А

Датою складання переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-3» (далі за текстом – «Товариство»), які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, є 25 травня 2011 року.

Повноваження лічильної комісії Товариства згідно Договору на ведення реєстру №63 від 19 квітня 2007 року виконує реєстратор Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «Нотада».

Загальна кількість акціонерів станом на 25 травня 2011 року становить 664 особи. Загалом усім акціонерам Товариства належить 6 121 проста іменна акція Товариства.

У зборах беруть участь акціонери, яким загалом належить 4 212 простих іменних акцій Товариства, що складає 68,812 % (шістдесят вісім цілих вісімсот дванадцять тисячних відсотка) від загальної кількості акцій, що перебувають в обігу.

Загальні збори акціонерів Товариства правомочні вирішувати всі питання порядку денного.

На прохання акціонера Товариства Харченка Вадима Миколайовича, якого не було зареєстровано на зборах у зв’язку з його запізненням з поважних причин, Головою Загальних зборів акціонерів Товариства було запропоновано фіксувати в протоколі його волевиявлення у вигляді окремої думки.

Згідно Статуту Товариства голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


 1. Про результати діяльності Товариства за 2010 рік та затвердження річної фінансової звітності Товариства.

 2. Звіт Наглядової ради Товариства.

 3. Про затвердження розміру премії Компанії з управління активами Товариства.

 4. Про розподіл прибутку Товариства.

 5. Про припинення діяльності Товариства.

 6. Про зупинення розміщення акцій Товариства.

 7. Про створення та затвердження складу Ліквідаційної комісії Товариства.

 8. Про затвердження Положення про Ліквідаційну комісію Товариства.

 9. Про затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів Товариства станом на 30 травня 2011 року.

 10. Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства.

 11. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду та договору про відкриття рахунку в цінних паперах.

З першого питання: Про результати діяльності Товариства за 2010 рік та затвердження річної фінансової звітності Товариства

Результати голосування:

«за» – акціонери, яким належить 4 166 голосів або 98,908% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«проти» – акціонери, яким належить 25 голосів або 0,594% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«утримався» – акціонери, яким належить 21 голос або 0,499% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, голосував проти.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік.

З другого питання: Звіт Наглядової ради Товариства

Результати голосування:

«за» – акціонери, яким належить 4 190 голосів або 99,478% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«проти» – акціонери, яким належить 2 голоси або 0,047% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«утримався» – акціонери, яким належить 20 голосів або 0,475% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, утримався.

УХВАЛИЛИ:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства

З третього питання: Про затвердження розміру премії Компанії з управління активами Товариства

Результати голосування:

«за» – акціонери, яким належить 4 191 голос або 99,501% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«проти» – акціонери, якому належить 1 голос або 0,024% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«утримався» – акціонери, яким належить 20 голосів або 0,475% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства голосував проти.

УХВАЛИЛИ:

Виходячи з результатів діяльності Товариства КУА не нараховувати премію.

З четвертого питання: Про розподіл прибутку Товариства

Результати голосування:

«за» – акціонери, яким належить 4 094 голоси або 97,198% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«проти» – акціонери, яким належить 118 голосів або 2,802% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«утримався» – нема;

окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, утримався.

УХВАЛИЛИ:

Не здійснювати розподіл прибутку Товариства.

З п’ятого питання: Про припинення діяльності Товариства

Результати голосування:

«за» – акціонери, яким належить 4 208 голосів або 99,905% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«проти» – акціонери, яким належить 4 голоси або 0,095% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«утримався» – нема;

окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, голосував проти.

УХВАЛИЛИ:

Припинити діяльність Товариства шляхом його ліквідації у зв’язку з закінченням строку діяльності.

З шостого питання: Про зупинення розміщення акцій Товариства

Результати голосування:

«за» – акціонери, яким належить 4 210 голосів або 99,953% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«проти» – акціонери, яким належить 2 голоси або 0,047% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«утримався» – нема;

окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, утримався.

УХВАЛИЛИ:

Доручити Ліквідаційній комісії Товариства в установленому чинним законодавством порядку підгодувати та подати пакет документів на зупинення розміщення акцій Товариства.

З сьомого питання: Про створення та затвердження складу Ліквідаційної комісії Товариства

Результати голосування:

«за» – акціонери, яким належить 4 190 голосів або 99,478% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«проти» – акціонери, яким належить 20 голосів або 0,475% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«утримався» – нема;

«не голосував» – акціонери, яким належить 2 голоси або 0,047% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, голосував проти.

УХВАЛИЛИ:

Створити Ліквідаційну комісію у складі:

 • Веремієнко Сергій Миколайович - Голова Ліквідаційної комісії;

 • Овчаренко Володимир Вікторович - Член Ліквідаційної комісії;

 • Славінська Наталія Володимирівна - Член Ліквідаційної комісії.

З восьмого питання: Про затвердження Положення про ліквідаційну комісію Товариства

Результати голосування:

«за» – акціонери, яким належить 4 166 голосів або 98,908% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«проти» – акціонери, яким належить 18 голосів або 0,427% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«утримався» – акціонери, яким належить 23 голоси або 0,546% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«не голосував» – акціонери, яким належить 5 голосів або 0,119% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства голосував, проти.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про Ліквідаційну комісію Товариства.

З дев’ятого питання: Про затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів Товариства станом на 30 травня 2011 року

Результати голосування:

«за» – акціонери, яким належить 4 185 голосів або 99,359% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«проти» – акціонери, яким належить 20 голосів або 0,475% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«утримався» – акціонери, яким належить 2 голоси або 0,047% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«не голосував» – акціонери, яким належить 5 голосів або 0,119% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, голосував проти.

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити баланс Товариства станом на 30 травня 2011 року.

 2. Затвердити довідку про вартість чистих активів Товариства у розрахунку на одну акцію станом на 30 травня 2011 року.

З десятого питання: Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства

Результати голосування:

«за» – акціонери, яким належить 4 208 голосів або 99,905% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«проти» – нема;

«утримався» – акціонери, яким належить 2 голоси або 0,047% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

«не голосував» – акціонери, яким належить 2 голоси або 0,047% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, утримався.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Додаткову угоду до Договору про управління активами від 15 лютого 2006 року №7.

З одинадцятого питання: Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду та договору про відкриття рахунку в цінних паперах
Результати голосування:

«за» – акціонери, яким належить 4 204 голоси або 99,810% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

«проти» – нема;

«утримався» – акціонери, яким належить 6 голосів або 0,142% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

«не голосував» – акціонери, яким належить 2 голоси або 0,047% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах;

окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, утримався.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити додаткову угоду до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 21 жовтня 2010 року №20-ОА.

2. Затвердити додаткову угоду до Договору про відкриття рахунку у цінних паперах від
21 жовтня 2010 року №76.