asyan.org
добавить свой файл
1

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694 та

від 25 листопада 2009 р. № 1259”

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства


Зміст положення (норми) проекту акта

Порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,

дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів,

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 694

2. Реєстрація та зняття з обліку машин проводяться державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах (далі - інспекції).

До проведення реєстрації, зняття з обліку, оформлення акта про присвоєння ідентифікаційного номера машини та видачі власнику машини або іншій особі, яка використовує її на законних підставах (далі - власник), дублікатів реєстраційних документів або номерних знаків проводиться огляд машини державними інспекторами за місцем її реєстрації та дослідження спеціалістами з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, які атестовані для провадження такого виду діяльності. Місце огляду власник узгоджує з державним інспектором в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві, Севастополі або в районі.

2. Реєстрація та зняття з обліку машин проводяться державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах (далі - інспекції).

До проведення реєстрації, тимчасової реєстрації (крім реєстрації, тимчасової реєстрації нових машин, які не були зареєстровані інспекціями), перереєстрації, зняття з обліку, оформлення акта про присвоєння ідентифікаційного номера машини та видачі власнику машини або іншій особі, яка використовує її на законних підставах (далі - власник), дублікатів реєстраційних документів або номерних знаків проводиться дослідження спеціаліста­ми з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, які пройшли підготовку для провадження такого виду діяльності.

Нові машини, які не були зареєстровані інспекціями, реєструються (тимчасово реєструються) після їх огляду державними інспекторами за місцем їх реєстрації. Місце огляду власник узгоджує з державним інспектором в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві, Севастополі або в районі.

3. Власник, крім суб'єктів господарювання, визначених у підпункті 5 пункту 8 цього Порядку, зобов'язані зареєструвати в інспекції машину протягом 10 діб від дня придбання, митного оформлення або виникнення інших обставин, що є підставою для реєстрації. Строк реєстрації може бути продовжений інспекцією у разі неможливості власника своєчасно її провести у зв'язку з хворобою, відрядженням чи з інших причин.

3. Власники, крім суб'єктів господарювання, визначених у підпункті 5 пункту 8 цього Порядку, зобов'язані зареєструвати в інспекції машину протягом 10 діб від дня придбання, митного оформлення або виникнення інших обставин, що є підставою для реєстрації. Строк реєстрації може бути продовжений інспекцією у разі неможливості власника своєчасно її провести у зв'язку з хворобою, відрядженням чи з інших причин.

4. Машина реєструється протягом семи днів на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, яка подається державному інспектору у відповідному районі.

До заяви додаються:

7) зареєстрована в установленому порядку вантажна митна декларація, за якою здійснено митне оформлення машини, чи посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, видане митним органом (для реєстрації ввезеної з-за кордону машини, що реєструється уперше);

4. Машина реєструється протягом семи днів на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, яка подається державному інспектору у випадку, коли документи подані у повному обсязі.

До заяви додаються:

7) митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 – для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;

8-2) сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відпо­відності, видане або визнане центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання або акредитованим в уста­новленому порядку органом із сертифікації, який уповноважений на здійснення цієї діяльності в законодавчо регульованій сфері (для машин, що вперше реєструються в Україні і підлягають сертифікації);

8. Установлюються такі особливості реєстрації:

5) суб'єкт господарювання, який здійснює оптову або роздрібну торгівлю машинами, їх не реєструє за умови оформлення в установленому порядку актів прийняття-передачі (додаток 1) (якщо це стосується підприємства-виробника) або довідок-рахунків (додаток 2) (якщо це стосується іншого суб'єкта господарювання). Такі суб'єкти під час продажу машин видають власникові номерний знак "Транзит" (додаток 3), строк дії якого становить 10 діб.

Власник машини, що придбана у зазначених суб'єктів, подає для реєстрації оригінал акта прийняття-передачі машини або довідки-рахунка.

Порядок забезпечення суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю машинами, бланками актів прийняття-передачі машин і довідок-рахунків та номерними знаками "Транзит";

6) машина, що переобладнана або самостійно складена, реєструється на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання основних вузлів і агрегатів, необхідних для складення машини, акта про присвоєння ідентифікаційного номера.

Відповідність машини, що переобладнана або самостійно складена, вимогам щодо технічного стану, конструкції, безпеки дорожнього руху, безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища підтверджується висновками суб'єктів господарювання, уповноважених проводити таку перевірку у порядку, визначеному законодавством.

Переобладнання машини, що призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового керування та трансмісії, її складових частин проводиться за погодженням з підприємством - виробником машини або з державним підприємством "Науково-дослідницький інститут - полігон мобільної техніки" (м. Одеса);

8. Установлюються такі особливості реєстрації:

5) суб'єкт господарювання, який здійснює оптову або роздрібну торгівлю машинами, їх не реєструє за умови оформлення в установленому порядку актів прийняття-передачі (додаток 1) (якщо це стосується підприємства-виробника) або довідок-рахунків (додаток 2) (якщо це стосується іншого суб'єкта господарювання). Такі суб'єкти під час продажу машин видають власникові номерний знак "Транзит" (додаток 3), строк дії якого становить 10 діб.

Власник машини, що придбана у зазначених суб'єктів, подає для реєстрації оригінал акта прийняття-передачі машини або довідки-рахунка та номерний знак “Транзит”;

Порядок забезпечення суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю машинами, бланками актів прийняття-передачі машин і довідок-рахунків та номерними знаками "Транзит";

6) машина, що переобладнана або самостійно складена, реєструється на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання основних складових частин, необхідних для складення машини, акта про присвоєння ідентифікаційного номера.

Роком виготовлення самостійно складеної машини вважається дата видачі висновку про відповідність машини вимогам конструкції, безпеки дорожнього руху, виданого суб’єктом господарювання, уповноваженим проводити таку перевірку.

Відповідність машини, що переобладнана або самостійно складена, вимогам щодо технічного стану, конструкції, безпеки дорожнього руху, безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища підтверджується висновками суб'єктів господарювання, уповноважених проводити таку перевірку у порядку, визначеному законодавством.

Переобладнання машини, що призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового керування та трансмісії, її складових частин проводиться за погодженням з підприємством-виробником машини або з державним підприємством “Науково-дослідницький інститут - полігон мобільної техніки” (м. Одеса) або з Державною науковою установою "Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого";

10. У реєстрації машини може бути відмовлено:

2-1) якщо:

у висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери вузлів та агрегатів;

машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста;

10. У реєстрації машини може бути відмовлено:

2-1) якщо:

у висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери складових частин;

машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста;

11. Реєстрація машин скасовується інспекцією у разі встановлення факту, що подано підроблені документи, або факту знищення, підроблення ідентифікаційного номера машини, її вузлів і агрегатів. Інформація про зазначені факти і такі документи негайно передаються до правоохоронних органів.

11. Реєстрація машин скасовується інспекцією у разі встановлення факту, що подано підроблені документи, або факту знищення, підроблення ідентифікаційного номера машини, її складових частин. Інформація про зазначені факти і такі документи негайно передаються до правоохоронних органів.

13. Номерний знак (номерні знаки) машини або реєстраційний документ, що стали непридатними для використання, підлягають здачі до інспекції. У цьому разі номерний знак або реєстраційний документ видається на підставі заяви власника машини.

Реєстраційний документ та номерний знак (номерні знаки) замість втрачених видаються на підставі заяви та пояснення власника. В книзі реєстрації, у графі "Особливі відмітки" нового реєстраційного документа та в уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі робиться запис "Дублікат".

Номерний знак (номерні знаки) замість втраченого видається разом з новим реєстраційним документом.

Знайдені після заміни номерний знак (номерні знаки) та реєстраційний документ вважаються недійсними і підлягають здачі.

13. Номерний знак (номерні знаки) машини або реєстраційний документ, що стали непридатними для використання, підлягають здачі до інспекції. У цьому разі номерний знак або реєстраційний документ видається на підставі заяви власника машини.

Реєстраційний документ та номерний знак (номерні знаки) замість втрачених видаються на підставі заяви та пояснення власника. В книзі реєстрації, у графі "Особливі відмітки" нового реєстраційного документа та в уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі робиться запис "Дублікат".

Номерний знак (номерні знаки) замість втраченого видається разом з новим реєстраційним документом.

Знайдені після заміни номерний знак (номерні знаки) та реєстраційний документ вважаються недійсними і підлягають здачі до інспекції.

14. Машині без ідентифікаційного номера його присвоєння здійснюється за направленням інспекції уповноваженою юридичною особою, визначеною інспекцією на конкурсних засадах, з установленням обліково-ідентифікаційної таблички та складенням відповідного акта, один примірник якого видається для реєстрації в інспекції, а другий разом з направленням інспекції зберігається в уповноваженої юридичної особи протягом п'яти років.

Підставою для списання ідентифікаційного номера є акт про його присвоєння.

За бажанням власника може встановлюватися кілька обліково-ідентифікаційних табличок на машині з обов'язковим зазначенням в акті їх місця розташування та із схематичним зображенням такого номера на зворотному боці акта.

Ідентифікаційний номер, встановлений на вузлах і агрегатах машини, навісному та причіпному обладнанні чи інвентарі у інший спосіб, ніж передбачено абзацом першим цього пункту, вважається недійсним та не вноситься до реєстраційного документа, книги реєстрації та уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи.

14. Машині без ідентифікаційного номера його присвоєння здійснюється за направленням інспекції уповноваженою юридичною особою, визначеною інспекцією на конкурсних засадах, з установленням обліково-ідентифікаційної таблички та складенням відповідного акта, один примірник якого видається для реєстрації в інспекції, а другий разом з направленням інспекції зберігається в уповноваженої юридичної особи протягом п'яти років.

Підставою для списання ідентифікаційного номера є акт про його присвоєння.

За бажанням власника може встановлюватися кілька обліково-ідентифікаційних табличок на машині з обов'язковим зазначенням в акті їх місця розташування та із схематичним зображенням такого номера на зворотному боці акта.

Ідентифікаційний номер, встановлений на складових частинах машини, навісному та причіпному обладнанні чи інвентарі у інший спосіб, ніж передбачено абзацом першим цього пункту, вважається недійсним та не вноситься до реєстраційного документа, книги реєстрації та уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи.


15. Тимчасова реєстрація проводиться у разі:

1) ввезення машини на територію України - на період більш як
два місяці під зобов'язання про зворотне вивезення. Для тимчасової
реєстрації до інспекції юридична або фізична особа здає номерний
знак і реєстраційний документ машини, зареєстрованої за межами
України (у разі наявності), що повертаються власникові після
закінчення строку тимчасової реєстрації;

5) втрати свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку - на період до одержання інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку за попереднім власником. Після надходження такої інформації та зняття з обліку талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини.

Строк дії тимчасової реєстрації визначається інспекцією згідно із заявою власника або законом. По закінченні такого строку машина вважається незареєстрованою, а талон тимчасового обліку машини і номерний знак власник здає до інспекції не пізніше ніж протягом 10 діб.


15. Тимчасова реєстрація проводиться у разі:

1) тимчасового ввезення машини на територію України - на період більш як два місяці під зобов'язання про зворотне вивезення. Для тимчасової реєстрації до інспекції юридична або фізична особа здає номерний знак і реєстраційний документ машини, зареєстрованої за межами України (у разі наявності), що повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації;

5) втрати свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку - на період до одержання інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку за попереднім власником.

Строк дії тимчасової реєстрації визначається інспекцією згідно із заявою власника або законом. По закінченні такого строку машина вважається незареєстрованою, а талон тимчасового обліку машини і номерний знак власник здає до інспекції не пізніше ніж протягом 10 діб.

6) проведення перевірки машини на предмет законності її ввезення на митну територію України та завершення митного оформлення.

Строк дії тимчасової реєстрації визначається інспекцією згідно із заявою власника або уповноваженої ним особи, договором фінансового лізингу, договором оренди, кредитним договором тощо. По закінченні такого строку машина вважається незареєстрованою, а талон тимчасового обліку машини і номерний знак власник зобов’язаний здати до інспекції протягом 10 діб.

16. Перереєстрація машин проводиться у разі зміни:

1) прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (перебування) власника - фізичної особи, що підтверджується відповідними документами;

2) місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника - юридичної особи, що підтверджується відповідними документами;

3) типу машини у разі переобладнання або заміни вузлів і агрегатів з ідентифікаційними номерами, що підтверджується документами про правомірність придбання вузлів і агрегатів.

Перереєстрація машин проводиться також у разі виникнення потреби у внесенні змін до графи "Особливі відмітки" реєстраційного документа.

16. Перереєстрація машин проводиться у разі зміни:

1) прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (перебування) власника - фізичної особи, що підтверджується відповідними документами;

2) місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника - юридичної особи, що підтверджується відповідними документами;

3) проведення обміну реєстраційних документів, що прийшли у непридатний стан;

4) типу машини у разі переобладнання або заміни складових частин з ідентифікаційними номерами, що підтверджується документами про правомірність придбання складових частин.

Перереєстрація машин проводиться також у разі виникнення потреби у внесенні змін до графи "Особливі відмітки" реєстраційного документа.

19. У разі зняття з обліку машини у зв'язку з вибракуванням номерний знак, обліково-ідентифікаційна табличка і реєстраційний документ здаються до інспекції.

Вибракування машини, що належить юридичній особі, підтверджується актом про списання, а машини, що належать фізичній особі, - її заявою.

Зняття машини з обліку у зв'язку з вибракуванням проводиться без її огляду.

19. У разі зняття з обліку машини у зв'язку з вибракуванням номерний знак, обліково-ідентифікаційна табличка і реєстраційний документ здаються до інспекції.

Вибракування машини, що належить юридичній особі, підтверджується актом про списання, а машини, що належать фізичній особі, - її заявою.

20. У разі коли встановлено факт перебування машини в розукомплектованому і непридатному для експлуатації стані, неможливо відшукати власника або коли її не подано на державний технічний огляд протягом п'яти і більше років, інспекція вживає заходів для зняття такої машини з реєстрації.

20. У разі коли встановлено факт перебування машини в розукомплектованому і непридатному для експлуатації стані, неможливо відшукати власника або коли її не подано на обов’язковий технічний контроль протягом п'яти і більше років, інспекція вживає заходів для зняття такої машини з реєстрації.

23. За бажанням власника машини, що вибраковується (переобладнується), інспекцією може бути видана довідка про належність вузлів і агрегатів, що вивільнені після вибракування (переобладнання) машини.

23. За бажанням власника машини, що вибраковується (переобладнується), інспекцією може бути видана довідка про належність складових частин, що вивільнені після вибракування (переобладнання) машини.

24. У разі перебування машини за межами району, де проводиться її реєстрація, або зняття з обліку допускається проведення її огляду у районі, в якому машина перебуває тимчасово, із складенням відповідного акта, строк дії якого становить 10 діб.

24. У разі перебування машини за межами району, де проводиться її реєстрація, або зняття з обліку допускається здійснення огляду машини спеціалістом з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації у районі, в якому машина перебуває тимчасово, із видачею відповідного висновку, строк дії якого становить 30 діб.

Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1259

Деякі питання видачі посвідчень тракториста-машиніста”

Видано

______________________________________

(найменування інспекції

______________________________________

державного технічного нагляду)

____ __________________ р.

(дата видачі)

Видано

______________________________________

(найменування територіального

______________________________________

органу Держсільгоспінспекції)

____ __________________ р.

(дата видачі)

Категорії машин, на керування якими видане посвідчення

Відмітка про дозвіл

А1

трактори з потужністю двигуна до 73,5 кВт
А2

трактори з потужністю двигуна понад 73,5 кВт
B1

самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини
B2

самохідні кормозбиральні машини
B3

самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід
С

самохідні дорожньо-будівельні машини
D1

екскаватори з об'ємом ковша до 4 куб. метрів
D2

екскаватори з об'ємом ковша понад 4 куб. метри
E1

навантажувачі з потужністю двигуна до 147 кВт
E2

навантажувачі з потужністю двигуна понад 147 кВт
F1

автогрейдери масою до 18 тонн
F2

автогрейдери масою понад 18 тонн
G1

бульдозери з потужністю двигуна до 73,5 кВт
G2

бульдозери з потужністю двигуна понад 73,5 кВт
H

інші самохідні машини, які підлягають реєстрації в інспекції державного технічного нагляду

Категорії машин, на керування якими видане посвідчення

Відмітка про дозвіл

А1

трактори з потужністю двигуна до 73,5 кВт
А2

трактори з потужністю двигуна понад 73,5 кВт
B1

самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини
B2

самохідні кормозбиральні машини
B3

самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід
С

самохідні дорожньо-будівельні машини
D1

екскаватори з об'ємом ковша до 4 куб. метрів
D2

екскаватори з об'ємом ковша понад 4 куб. метри
E1

навантажувачі з потужністю двигуна до 147 кВт
E2

навантажувачі з потужністю двигуна понад 147 кВт
F1

автогрейдери масою до 18 тонн
F2

автогрейдери масою понад 18 тонн
G1

бульдозери з потужністю двигуна до 73,5 кВт
G2

бульдозери з потужністю двигуна понад 73,5 кВт
H

інші самохідні машини, які підлягають реєстрації в територіальному органі ДержсільгоспінспекціїГолова Державної інспекції

сільського господарства України М.О. Вашешніков