asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Правління

Українського ядерного товариства

від «18 » травня 200 7 р., (Протокол № 69)
ПОЛОЖЕННЯ

про Почесну грамоту, Грамоту та

Подяку Українського ядерного товариства.
1. Почесна грамота, Грамота та Подяка Українського ядерного товариства (УкрЯТ) є заохочувальними відзнаками Українського ядерного товариства за вагомий внесок у вирішення статутних мети та завдань УкрЯТ, у розвиток Товариства та підвищення його іміджу.

2. Почесна грамота УкрЯТ є вищою нагородою відносно Грамоти та Подяки УкрЯТ.

3. Почесною грамотою, Грамотою та Подякою УкрЯТ нагороджуються індивідуальні та колективні члени Українського ядерного товариства, первинні організації УкрЯТ, підприємства, установи та організації ядерної енергетики, які зробили значний особистий внесок у діяльність, зазначеної у пункті 1 цього Положення.

4. Почесною грамотою, Грамотою та Подякою УкрЯТ можуть бути нагороджені та відзначені юридичні та фізичні особи інших держав.

5. Висунення особи для нагородження Почесною грамотою, Грамотою або відзначення Подякою УкрЯТ здійснюється гласно первинною організацією УкрЯТ, за її основним місцем роботи, а осіб, які не працюють, - членами Українського ядерного товариства.

6. Подання про нагородження Почесною грамотою, Грамотою та відзначення Подякою Українського ядерного товариства вносяться до Секретаріату Українського ядерного товариства.

7. Клопотання про нагородження Почесною грамотою, Грамотою та відзначення Подякою Українського ядерного товариства можуть подавати стосовно:

  • членів УкрЯТ - відповідні первинні організації УкрЯТ після прийняття ними відповідного рішення;

  • працівників Секретаріату Українського ядерного товариства – Президент чи Виконавчий секретар УкрЯТ самостійно або за зверненням голів первинних організацій УкрЯТ;

  • працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади - керівники цих органів;

  • членів всеукраїнських об'єднань громадян – керівники цих об'єднань.

8. Клопотання про нагородження інших осіб та трудових колективів підприємств, установ і організацій вносяться первинними організаціями УкрЯТ.

9. Якщо нагородження Почесною грамотою, Грамотою або відзначення Подякою УкрЯТ приурочується до ювілейних дат, професійних свят, клопотання про нагородження та відзначення вноситься, як правило, не пізніше ніж за місяць до відповідної дати.

10. Одночасно з клопотанням про нагородження та відзначення подаються такі документи:

  • відомості про досягнення у сферах діяльності, зазначених у пункті 1 цього Положення щодо особи та у пункті 3 цього Положення щодо первинної організації трудового колективу підприємства, установи, організації;

  • витяг з рішення зборів первинної організації Українського ядерного товариства.

11. Подання про нагородження Почесною грамотою, Грамотою або відзначення Подякою УкрЯТ і додані до нього документи попередньо розглядаються Секретаріатом УкрЯТ і надсилаються до Правління УкрЯТ.

12. Документи, зазначені в пункті 11 цього Положення, внесені з порушенням вимог цього Положення, повертаються посадовій особі чи органу, який вніс клопотання про нагородження, із супровідним листом за підписом Виконавчого секретаря УкрЯТ.

13. Правління УкрЯТ вносить пропозиції щодо нагородження або відзначення Президенту УкрЯТ .

14. Про нагородження Почесною грамотою, Грамотою та відзначення Подякою УкрЯТ видається наказ Президента УкрЯТ.

15. Вручення Почесної грамоти, Грамоти та Подяки УкрЯТ здійснюється в урочистому порядку, як правило, Президентом чи Виконавчим секретарем УкрЯТ.

16. За рішенням Президента УкрЯТ вручення Почесної грамоти, Грамоти та Подяки УкрЯТ може проводитися в іншому порядку.

17. Належне оформлення Почесної грамоти, Грамоти або Подяки УкрЯТ, облік і реєстрація нагороджених Почесною грамотою, Грамотою та відзначених Подякою УкрЯТ здійснюється Секретаріатом УкрЯТ.

18. Наказ Президента Українського ядерного товариства про нагородження Почесною грамотою, Грамотою та відзначення Подякою УкрЯТ публікується у журналі "Вісник Українського ядерного товариства " та оприлюднюється на офіційному Веб-сайті УкрЯТ.