asyan.org
добавить свой файл
1
П О Г О Д Ж Е Н О З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Виконавчий комітет Головний державний санітарний

Смілянської міської ради лікар міста_Сміла ______

Міський голова_________ М.В.Тимошенко_______ _______ _В.В.Решетняк__________ (ПІБ керівника місцевого дозвільного органу)

(ПІБ (міського голови)

__________________________ _______________________________

(підпис) (підпис)

МП МП

«____» «___________» 2011 р. «____» «___________» 2011 р.
П О Г О Д Ж Е Н О

Міністерство економічного

розвитку_і торгівлі України___________________________

____________________________

____________________

(підпис)

МП

«____» «___________» 2011 р.

Регламент

(інформаційна картка)
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт, у тому числі військового та оборонного призначення______________________________

(назва документа дозвільного характеру)
ДЗ «Смілянська міська санітарно-епідеміологічна станція»МОЗ України___

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)


1

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр виконавчого комітету

Смілянської міської ради


2

Місцезнаходження дозвільного центру

І поверх міськвиконкому, вул. Леніна, 37, м. Сміла

3

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Години прийому

Державний адміністратор –щоденно з 9.00 до 17.00 години

Представник міської СЕС – щосереди з 10.00 до 13.00 години


4

Реквізити осіб місцевого дозвільного органу, відповідальних , за видачу документа дозвільного характеру

Державний адміністратор Проненко Людмила Василівна контактний телефон 4-23-73

Крившенко Вадим Вікторович контактний телефон 4-44-65

5

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:
5.1

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005р. №2806-ІV (із змінами).

Ст.10,11,12,14 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994р. (із змінами).

Ст. 1, п.6 Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 р. № 3392-VI. (набирає чинності з 01 01.2012 р.).

5.2

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

Постанова КМУ від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» п.20.

Постанова КМУ від 22.06.1999р. №1109 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ від 19.08.2002 р. №1217, від 04.09.2003 р. №1402, від 20.10.2011 р. № 1109) “Про затвердження положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні” п.4, 7.2

5.3

Акти центральних органів (назва, дата та номер, пункт)

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12. 2005 р. № 116 «Про затвердження Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності»

Наказ МОЗ України від 09.10.2000р. № 247 “Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи” та зміни до нього згідно наказу МОЗ України від 14.03.2006р. №120

5.4

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)-------

6

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру1) Заява підприємця або власника підприємства.

2) Специфікація (довідка про повний склад об'єкта експертизи та показники його ідентифікації).

3) Документ власника, що декларує відповідність матеріально-технічної бази об'єкта експертизи визначеним в Україні вимогам законодавства.

4) Документ, що засвідчує готовність об’єкта до експлуатації.

5) Акт про обстеження підприємства (за наявності); висновки експертиз або фахівців та інші матеріали, що характеризують, що виробляється чи реалізується за показниками безпечності.

7

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Платно
У разі платності:
7.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту )

Оплата здійснюється згідно постанови КМУ від 27.08.2003р. № 1351 “Тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби”

(із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ №662 від 11.05.2006)

7.2

Розмір плати

згідно п.244 – 200 грн. без ПДВ.

7.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

ДЗ « Смілянська міська СЕС» код 05390299 ВДК в Черкаській області МФО 854018 р/р 31250272210476

8

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом 30 робочих днів відповідно до п.7.10 Наказу МОЗ України від 14.03.2006 №120 "Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи"

9

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

  1. Виявлення у документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.

  2. Невідповідність об’єкта санітарним нормам та правилам згідно заявленого функціонального

призначення об’єкта.

  1. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень необхідних для
    видачі документа.

10

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

У залежності від санітарно – технічного стану об’єкту та правового статусу приміщення (власне, орендоване тощо).

11

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Лабораторно – інструментальні дослідження, радіологічні заміри.

12

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Платно
У разі платності:
12.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)


Оплата здійснюється згідно постанови КМУ від 27.08.2003р. № 1351 “Тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби”

( із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ №662 від 11.05.2006)

12.2

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

Згідно тарифів на окремі види лабораторно – інструментальних, радіологічних замірів, санітарно-гігієнічних, бактеріологічних, вірусологічних та інших досліджень, затверджених постановою КМУ від 11.05.2006р. №662 «Про внесення змін до постанови КМУ від 15.10.2002р. №1544, від 27.08.2003р. №1351».

12.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

ДЗ « Смілянська міська СЕС» код 05390299 ВДК в Черкаській області МФО 854018 р/р 31250272210476

13

Опис дій

Для отримання дозволу заявник подає заяву та пакет необхідних документів (див.перелік документів) державному адміністратору дозвільного центру. Державний адміністратор реєструє заяву, заповнює бланк проходження документів, формує дозвільну справу та протягом робочого дня передає документи до ДЗ «Смілянська міська СЕС» (далі дозвільний орган). Відповідальний виконавець дозвільного органу проводить обстеження об’єкта на відповідність санітарним нормам і правилам, реєструє документи в Єдиному державному реєстрі та після отримання персонального номеру готує висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, підписує у головного державного санітарного лікаря м. Сміла та завіряє печаткою висновок або обґрунтовану відмову і передає в дозвільний центр.