asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ГУ МНС України

в Миколаївській області

генерал – майор служби ц.з.

Поступальській М.І.

„____ „ _________ 2007 р.
ПЛАН-КОНСПЕКТ
проведення семінарського заняття по функціональній підготовці

з особовим складом чергових караулів СДПЧ - 25

ТЕМА № 1.1 Конституція України.
МЕТА: Вдосконалити знання Конституції України.
Час: 1година ( семінар).
Місце проведення: навчальний клас.
Учбово-матеріальне забезпечення: Конституція України.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ:


 1. Організаційний момент - 2хв.

 • перевірка присутніх;

 • Оголошення теми заняття, питання які розглядаються.
 1. Контроль знань-3 хв.

 • перевірка раніше пройденого матеріалу;
 1. Питання заняття: 30 хв.

1.Загальні положення

2.Конституційне положення;

3.Історичне значення Конституції.


№ п\п

Питання які вивчаються

Метод.

вказівки
Прийняття Конституції незалежної України.
Процес підготовки проекту Основного Закону почався після проголошення державного суверенітету України.

17 жовтня 1990 р. Верховна Рада прийняла рішення привести діючу Конституцію відповідно до Декларації про державний суверенітет України.

У червні 1991 р. парламент прийняв концепцію майбутньої Конституції, створив Конституційну комісію.

У червні 1995 р. між Верховною Радою і Президентом був укладений Конституційний договір терміном на один рік.

Одночасно з проектом Конституції, розробленим Конституційною комісією, почали пропонувати свої проекти політичні партії, окремі вчені. Протягом 1990-1996 р. було запропоновано 15 проектів Конституції України. Одним з варіантів, запропонований фракцією комуністів, припускав збереження назви УРСР, відновлення радянської форми правління, обмеження прав Президента, входження України в новий Союз. Обнародував свій проект і Конгрес Українських Націоналістів, що відстоював унітарну Українську державу, без збереження Кримом статусу автономії.

У суспільстві не було єдності щодо механізму прийняття Конституції (конституційною асамблеєю або Верховною Радою). Дискусії виникли також навколо форм державного правління в Україні (президентська, парламентська, парламентсько-президентська, президентсько-парламентська республіка). Складними виявилися питання конституційного визначення форм власності, принципів побудови парламенту, організації виборчої системи, питання державної мови і символіки й ін.

Конституційна комісія передала свій проект у Верховну Раду в лютому 1996р. Розгляд проекту Основного Закону тривав три місяці. Проект пройшов три офіційних читання. Основні дискусії викликали такі пункти:

 • поділ повноважень між галузями влади;

 • державна символіка;

 • проблема приватної власності;

 • статус Республіки Крим;

 • статус російської мови.

28 червня 1996 р. Верховна Рада прийняла нову Конституцію України.
Під

запис
Історичне значення Конституції 1996 р.
Конституція 1996 р. стала першою Конституцією незалежної України, вона стала продовженням багатовікових конституційно-правових традицій українського народу.

З прийняттям Конституції були визначені базові координати й орієнтири, сукупність суспільних цінностей – усі те, що формує політико-економічну систему.

Створено передумови для того, щоб функціонування і розвиток держави і суспільства не залежали від політичної орієнтації партій або окремих політичних діячів.

Обкреслено відносини держави і громадянина, їхнього права і взаємні обов'язки. Установлено границі втручання держави в життя суспільства й окремої особистості.

Прийняття Конституції внесло стабільність у політичне життя українського суспільства, законодавчо розмежувавши права й обов'язки різних галузей влади, політичних партій і громадських організацій.

Прийняття демократичної за своїм характером Конституції зміцнило авторитет молодої держави.
Україна – одна з найбільш густонаселених земель. Найбільш населені індустріально- аграрні райони. Поруч з історичними і соціально-економічними факторами особливий вплив на розташування населення мали природно-економічні умови.

Населення України різноманітне за своїм етнічним походженням. Крім українців (три чверті населення) особливий відсоток складають інші східнослов'янські народи, а також євреї, західні і південні слов'яни. З інших етнічних груп найбільш чисельні романо-язичні народи (молдаване, румуни), греки, представники финно-угорской і алтайської язичних родин.

На динаміку чисельності і географічне розташування українського народу помітно вплинули міграційні процеси, характер природного відтворення, этнокультурні взаємини, а також соціально – політичний поділ української території в минулому.

Дуже значної була українська еміграція з західно-українських земель, що були в Австро-Угорській державі, у країнах Американського континенту. Тільки в США за чотири десятиліття кінця ІХІ і початку ХХ ст. з цих областей прибуло понад 700 тис. чоловік.
Під

запис4.Закріплення вивченого матеріалу 7 хв.

Питання для закріплення заняття:

1.Конституційне положення;

2.Географічне положення;

3.Населення України;

4. Економіка України;
5. Підведення підсумків 3 хв.

- указати на питання, що вимагають підвищеної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання


Начальник Миколаївського РВ

підполковник вн. служби Аралін О.В.