asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Цвітоського НВО

___________Л.О.Тимчук
____ ” ___________ 2011 року

ПЛАН РОБОТИ

дошкільного навчального закладу « Пролісок»

Цвітоського навчально – виховного об’єднання

Славутського району

Хмельницької області
НА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

СХВАЛЕНО

засіданням педагогічної ради

Цвітоського НВО

(протокол № ___ від ___________)

ЗМІСТ


І розділ. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2010 – 2011 навчальний рік ………………………………………. 3

ІІ розділ. Завдання на новий 2011 – 2012 навчальний рік та оздоровчий

період ………………………………………………………………... 15

ІІІ розділ. Методична робота з кадрами ……………………………………… 16

ІV розділ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей ……………… 29

V розділ. Організаційно-педагогічна робота ……………………………….. 31

VI розділ. Адміністративно-господарська діяльність ………………………. 38

План роботи на оздоровчий період ……………………………………………. 43

Додатки:

Свята та розваги ………………………………………………………………… 46

Медико-профілактичні заходи ………………………………………...………. 48

План роботи психологічної служби …………………………………………… 49

План роботи з безпеки життєдіяльності учасників освітньо-виховного

процесу ……………………………………………………………………….…. 52

АНАЛІЗ РОБОТИ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ « ПРОЛІСОК» НА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Інформаційні відомості

Дошкільний навчальний заклад Цвітоського навчально – виховного об’єднаня і (далі - ДНЗ) знаходиться за адресою: 30014, с.Цвітоха, Славутського району. Розрахований на 50 місць, працював за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», та « Зернятко»
Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

3

ясельні

1

дошкільні

2

3.

Режим роботи груп:
7 годин

1

10,5 годин

2

12 годин

7

4.

Кількість вихованців

45

5.

Кількість працівників усього

16

педагогічний персонал

7

обслуговуючий персонал

9


Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами.
Освітній рівень педагогів:Фаховий рівень педагогів:Упродовж 2010-2011 навчального року навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети: «Впровадження компетентністного підходу для забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості» та головних річних завдань:

 1. Формування культури поведінки під час режимних моментів.

 2. Формування здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров’я.

 3. Використання творчих ігор для всебічного розвитку здібностей малюків.

Аналіз роботи закладу протягом 2010-2011 навчального року здійснювався за 6-ма блоками.
І блок: Методична робота

Методична робота з педагогічними кадрами у 2010-2011 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.


Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів


%

1.

Курси підвищення кваліфікації

1

1

100

2.

Атестація

1

1

100

3.

Самоосвіта

7

7

100

4.

Участь у роботі методичного об’єднання

7

7

100

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

7

5

71


Проведена чергова атестація вихователя Костюк Т.Б. (встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» .

З метою реалізації головних завдань адміністрацією навчально – виховного об’єднання був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Так, протягом навчального року підвищили свій професійний рівень: вихователь Вакульчук С.П.(курси підвищення кваліфікації при ХОІППО); вихователі Семенюк В.О., Беспалько Г.А., Костюк Т.Б., (методоб’єднання для вихователів дошкільного навчального закладу та вчителів початкових класів); Треба відмітити, що наступні педагоги поглиблено працюють за наступними напрямки, підвищуючи свій професійний рівень.
ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Вакульсук Світлана Петрівна

Розвиток мовлення дітей раннього віку шляхом використання української народної творчості

2

Костюк Тетяна Борисівна

Розвиток творчих здібностей дітей під час роботи з папером

3

Демчук Людмила Іванівна

Розвиток творчості дитини засобами музичної діяльності

4

Семенюк Валентина Олександрівна


Використання театралізованих ігор

для розвитку творчих здібностей дошкільнят


З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дитячий садок», «Практика управління закладом освіти».

Протягом навчального року плідно працювало методичне об’єднання над темою: особистісно орієнтований підхід до дітей через опанування методів теорії розв’язання винахідницьких завдань, методів формування пізнавальної активності та розвитком творчої уяви, орієнтуючись на вирішення завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: засідання педагогічної ради «Завдання навчально-виховної роботи на 2010-2011 навчальний рік» (вересень); «Веселка здоров’я» (грудень); «Граємо разом» (березень); «Аналіз навчально-виховного процесу за 2010-2011 навчальний рік» (травень); проблемний семінар «Програма «Я у Світі» - програма нового типу» (вересень), навчальний тренінг «Впровадження програми «Я у Світі» у практику роботи» (листопад), семінар-практикум «Здоровенькі були!» (грудень), педагогічний ринг «Творчі ігри дошкільників» (лютий), колективні перегляди занять та режимних моментів (жовтень-квітень), консультації (щомісяця), підгрупові консультації (листопад, січень, березень, квітень) та індивідуальні (вересень, грудень, лютий). Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

 • не всі педагоги брали активну участь;

 • оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам тощо.

На жаль колектив дошкільного навчального закладу брав не взяв участі у районній,обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій У лютому 2011 року відбувся районний конкурс «Вихователь року», у якому вихователь Беспалько Г.А. посіла ІІІ місце.
ІІ блок: Якість освіти

Для якісної реалізації головної задачі з формування здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров’я було проведено тематичне вивчення «Формування здорового способу життя під час заходів валеологічного спрямування» (грудень 2010 року).

Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що рівень формування здорового способу життя під час заходів валеологічного спрямування належний.

Перевірка виявила певні недоліки, на підставі чого були надані рекомендації педагогам:

 • поповнити спортивні міні куточки стандартним та нестандартним обладнанням;

 • використовувати у роботі з батьками нетрадиційні форми;

 • вихователям Семенюк В.О., Костюк Т.Б.. більше уваги приділяти ігровим сюжетним заняттям;

 • вихователям проводити роботу з формування валеологічних знань у дітей систематично та пов’язувати її з різними видами діяльності.

Для вирішення другого головного завдання з використання творчих ігор для всебічного розвитку здібностей малюків було проведено тематичне вивчення «Соціальний розвиток дитини, аналіз його взаємин з дорослими й однолітками в сюжетно – рольовій грі» (січень 2011 року).

За результатами тематичного вивчення було виявлено, що цьому питанню приділялась належна увага, але наслідки вивчення свідчать, що є необхідність врахувати у подальшій роботі наступні рекомендації:

- продовжувати роботу з використання творчих ігор під час навчально-виховного процесу;

- належну увагу приділяти активізації дітей;

- формувати мовленнєву компетентність дитини;

- удосконалювати культуру поведінки дошкільників через сферу життєдіяльності «Я Сам»;

- доцільно продумувати свою участь під час творчих ігор дітей.

У лютому 2011 року була проведена комплексна перевірка старшої групи.), де працює вихователь Беспалько Галина Андріївна(освіта вища, педстаж 26 років)та Костюк Тетяна Борисівна( освіта вища, педстаж 6 років).

Враховуючи наслідки перевірки можна зробити висновок: робота у групі ведеться на належному методичному piвнi.

З метою удосконалення роботи та усунення недоліків рекомендовано:

- формувати у дітей навички самообслуговування та охайної їжі;

- оновити атрибути до рухливих ігор;

- навчати дітей вмінню спілкуватися з однолітками під час ігрової діяльності та виконувати взяті на себе ролі до кінця гри;

- продовжувати формувати у дітей технічні навички ліплення;

- формувати основи логіко-математичної компетентності;

- під час організації фізичних занять враховувати групи здоров’я дітей;

- більше уваги приділяти збагаченню активного словника дітей українською мовою.
ІІІ блок: Результативність навчально-виховного процесу

Два рази на рік вихователями проводиться діагностика рівня знань дітей по всім віковим групам.

Порівняльний аналіз рівня знань дітей раннього віку

за 2009-2010 та 2010-2011 навчальні рокиВиходячи з аналізу можна зробити висновок, що рівень знань дітей раннього віку знизився за рахунок збільшення кількості дітей віком 1,6 – 2,9. Тому слід посилити роботу з усіх ліній розвитку малюків, особливу увагу приділити сфері «Я Сам», а також налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.

Діагностування рівня знань дітей у 2010-2011 навчальному році проводилося за сферами життєдіяльності відповідно до Базового програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
Порівняльний аналіз рівня компетентності у сферах життєдіяльності

за віковими групами


Аналіз показав, що навчально-виховна робота ведеться на належному рівні. Однак, вихователям групи молодшого віку необхідно звернути увагу на більш якісне проведення навчально-виховної роботи, середньої групи та старшої групи посилити роботу з формування у дітей логіко-математичної компетентності.

У системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та школи. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), по школі (вересень), у шкільний музей (листопад), бібліотеку (лютий). Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками старшої групи. Вихователі відвідували уроки у 1-му класі, вчителі були присутні на заняттях та режимних моментах у старшій групі. Організовувалися спільні свята та розваги.

Працівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми мікрорайону. Відповідно до наказу наказу по дошкільному закладу від 27.05.2011 № 10 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку в 2011 році» проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу. Результати обліку звірено з даними сільської ради, на підставі списків складено перспективну мережу на 2011-2012 н.р.

Складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється.

Своєчасно та систематично доводиться інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах. За результатами обстеження мікрорайону охоплення дітей дошкільною освітою становить 100 %, дітей 5-річного віку -100%.

Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Наказом по НВО від 01.09.2010 № 66 «Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства» призначено громадським інспектором Аврамчук В.М., заступника директора з виховної роботи. Вона оновлює базу даних дітей пільгового контингенту та надає інформацію до відділу освіти. Дана інформація доводиться своєчасно та у повній мірі під час виробничих нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету, бесідах та консультаціях до відома батьків і педагогів

Однак, недостатньо матеріалів з даного питання в батьківських куточках.
ІV блок: Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Дошкільний заклад має медичний кабінет. Його обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують досвідчена медична сестра Рибіцька В.Ю.. (стаж роботи на посаді – 34 роки.

Однак, медичний кабінет недооснащено:

 • динамометром ручним;

 • набором скіаскопічних лінійок;

 • поліхроматичними таблицями для дослідження кольоровідчуття;

 • маскою гумовою лицьовою.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, , підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.
Аналіз стану здоров’я дітей


Показн. стану

здор.

Кільк.

показн.


Група здоров’яГрупа здоров’я


Фізичний розвиток

І


ІІ

ІІІ

осн.

підг.

спец.

гарм.

н/сер.

в/сер.

Кількість

дітей

17

19

9

38

7

-

39

2

4

%

38

42

20

80

20

-

86

5

9Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.
Захворюваність дітей аналізувалася за трьома показниками:


Показники

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

Кількість днів, пропущених 1 дитиною по хворобі

5,5

6,26

Кількість випадків захворювання на ГРЗ на 100 населення

84

91,51

Кількість випадків захворювання на 100 населення

238

284У 2010-2011 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу залишилося на рівні 2009–2010 навчального року - 44%.Кращим відвідування дітей було у старшій групі (вихователь Беспалько Г.А.). Менше відвідування було у молодшій групі (вихователь Вакульчук С.П.). Підсумки аналізувалися на нарадах при директорові.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах від 7.00 гривень до 10,00 гривень на одну дитину. За бажанням батьків на харчування дітей залучалися додаткові позабюджетні кошти. Це дало можливість наблизити виконання натуральних норм продуктів харчування відповідно до нормативних вимог. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили у середньому:Харчування у порівнянні з 2009-2010 навчальним роком покращилося.

Енергетична цінність продуктів харчування

ДНЗ

Показники

план

факт

%

Білки

46,6

39,1

83%

Жири

45,6

34,8

76%

Вуглеводи

167,6

158,1

95%

Енергоцінність

1267

1078,0

85%


Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах при директорові, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, вітамінів «Ревіт», часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради (грудень, травень), на семінарі-практикумі (грудень), на консультаціях для вихователів (листопад, грудень, квітень), загальних батьківських зборах (травень), виробничих нарадах (листопад, лютий, травень.) Протягом навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв.

На жаль, у закладі нема фізкультурної зали, що заважає виконанню у повному обсязі Базової програми «Я у Світі».
V блок: Психологічна служба

Робота психологічної служби у дошкільного закладі здійснювалася протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота практичного психолога проводилася за 3-ма напрямками:


 1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.

 2. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.

 3. Рівень розвитку дітей.

Адаптаційний період 9 дітей пройшов успішно, 2 – на низькому рівні.

Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:

  • взаємовідносини з дітьми;

  • гра;

  • сон;

  • поведінка з батьками;

  • реакція дитини на нових людей;

  • мовленнєва діяльність;

  • апетит.

Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій.

Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей до школи практичним психологом були використані такі методики:

  • спостереження;

  • анкетування;

  • бесіди;

  • консультації;

  • вивчення взаємовідносин у колективі однолітків;

  • соціометрія;

  • проективні методики (тест Керна-Їрасека, тест для перевірки обсягу словника, «Графічний диктант», «Будиночок», дослідження мнемічних здібностей).


Порівняльні результати готовності до шкільного навчання

дітей старшої групиПід час аналізу рівня розвитку дітей старшої групи (6-й р.ж.) практичним психологом була виявлена обдарованість дітей з наступних напрямків (11 чоловік):Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.
VІ блок: Соціально-економічний розвиток ДНЗ

Завдяки спільній праці співробітників та батьків зроблений капітальний ремонт їдальні. Зроблений ремонт груп .. Придбано ліжка, матраци.. Педагоги вихованців пофарбували споруди та обладнання на ігрових ділянках і спортивному майданчику. У закладі своєчасно привезений та замінений пісок.
На основі отриманих результатів аналізу можна виділити наступні недоліки:

 1. Недостатньо уваги приділяється формуванню логіко-математичної компетентності дошкільників.

 2. На задовільному рівні сформована культура поведінки дошкільників.

 3. Недостатньо оптимізована взаємодія дошкільного закладу з батьками.

 4. Продовжувати удосконалювати рівень діагностичної, корекційної роботи практичного психолога з дітьми та батьками.


II. ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

З метою усунення недоліків колектив дошкільного навчального закладу у 2011-2012 навчальному році буде працювати над головною методичною метою: «Формування життєвої компетентності дошкільника через основні лінії розвитку Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Виходячи з цього основними завданнями на наступний рік вважати:

 1. Удосконалення культури поведінки дошкільників через сферу життєдіяльності «Я Сам», субсферу «Я – соціальне».

 2. Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку у світлі Базової програми « Я у Світі».

 3. Взаємодія суспільного та родинного виховання.

Дошкільний навчальний заклад працює за художньо-естетичним пріоритетним напрямком.Методичне забезпечення дошкільної освіти:

 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», -2009.

 2. Методичні аспекти реалізації базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», -2009.

 3. «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні». -1999.

 4. «Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні». -2003.

 5. «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичний лист МОН України від 01.10.2002 № 31/9-434.

 6. «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України від 06.06.2005 № 1/9-306.

 7. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 № 1/9-431.

 8. «Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України». Наказ МОН України від 02.08.2005 № 458.

 9. «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 № 1/9-438.

 10. «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». Інструктивно-методичний лист МОН України від 18.12.2000 № 1/9-510.

 11. «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України від 17.03.2006 № 1/9/153.

Нормативно-правові документи:

 1. Конституція України.

 2. Конвенція «Про права дитини». – 1991.

 3. Закон України «Про освіту». -1991.

 4. Закон України «Про дошкільну освіту». – 2001.

 5. Національна доктрина розвитку освіти. -2002.

 6. Закон України «Про охорону дитинства». -2001.

 7. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття).

 8. Закон України «Про мови». – 2003.


ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ
ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЗМІСТ РОБОТИ

Форма роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання


1.


З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи в ДНЗ здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи.консульту-вання


упродовж року


Директор, заступник

2.


З метою підвищення професійної майстерності педагогів . провести консультації:

 • вимоги до якості мовлення педагога дошкільного закладу;

 • педагогічне регулювання виховної ситуації;

 • методики загартування в умовах дитсадка.

консульту-ваннявересень
грудень
березень


заступник

3.З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу та призначити наставників над молодими спеціалістами Костюк Т.Б.. (2 рік роботи), ) та організувати роботу у напрямках:

 • методичні рекомендації щодо планування освітнього процесу за програмою «Я у Світі»;

 • показ організації різних видів ігрової діяльності;

 • організація роботи з батьками;

 • показ занять за потребою вихователя;

настав-ництвовересень

листопад
січень
лютий

березензаступник.

Семенюк В.О.
Вакульчук С.П.

Беспалько Г.А.

следующая страница >>