asyan.org
добавить свой файл
1
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ (ЗАЛІКУ)


 1. Структура митної служби України.

 2. Митні збори. Порядок нарахування та стягнення.

 3. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення при ввезенні автотранспортом товарів на митну територію України підприємствами.

 4. Визначення країни походження товару.

 5. Митне оформлення. Вантажна митна декларація, ії призначення і застосування.

 6. Поняття та види митних режимів.

 7. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення при вивезенні автотранспортом товарів з митної території України підприємствами.

 8. Види та типи митних декларацій.

 9. Переміщення й оподатковування товарів і транспортних засобів через митний кордон України в режимі «імпорт».

 10. Митний режим імпорту. Зміст, оподатковування, особливості.

 11. Українська класифікація товарів ЗЕД.

 12. Переміщення й оподатковування товарів і транспортних засобів через митний кордон України в режимі «реімпорт».

 13. Податок на додану вартість. Порядок нарахування та стягнення.

 14. Переміщення й оподатковування товарів і транспортних засобів через митний кордон України в режимі «експорт».

 15. Митний кордон України.

 16. Переміщення й оподатковування товарів і транспортних засобів через митний кордон України в режимі «реекспорт».

 17. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення при вивезенні залізнодорожним транспортом товарів з митної території України підприємствами.

 18. Функції внутрішніх та прикордонних митниць.

 19. Переміщення й оподатковування товарів і транспортних засобів через митний кордон України в режимі «транзит».

 20. Митна вартість товарів. Поняття, економічний зміст.

 21. Переміщення й оподатковування товарів і транспортних засобів через митний кордон України в режимі «тимчасовий ввіз».

 22. Фактурна і митна вартості товарів. Поняття, порядок визначення.

 23. Облік суб'єктів ЗЕД у митних органах.

 24. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення при ввезенні залізнодорожним транспортом товарів на митну території України підприємствами.

 25. Переміщення й оподатковування товарів і транспортних засобів через митний кордон України в режимі «тимчасовий вивіз».

 26. Акцизний збір. Порядок нарахування та стягнення.

 27. Переміщення й оподатковування товарів і транспортних засобів через митний кордон України в режимі «митний склад».

 28. Партія товару. Поняття.

 29. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення при ввезенні повітряним транспортом товарів на митну території України підприємствами.

 30. Способи переміщення товарів через митний кордон України.

 31. Переміщення й оподатковування товарів і транспортних засобів через митний кордон України в режимі «магазин безмитної торгівлі».

 32. Права і обов’язки митних декларантів.

 33. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення при ввезенні морським (річковим) транспортом товарів на митну території України підприємствами.

 34. Переміщення й оподатковування товарів і транспортних засобів через митний кордон України в режимі «переробка на митній території України».

 35. Структура та опис коду УКТ ЗЕД. Правила класифікації і кодування товару згідно з УКТ ЗЕД.

 36. Переміщення й оподатковування товарів і транспортних засобів через митний кордон України в режимі «переробка за межами митної території України».

 37. Права і обов’язки митних брокерів.

 38. Переміщення й оподатковування товарів і транспортних засобів через митний кордон України в режимі «знищення чи руйнування».

 39. Умови безмитного переміщення товарів через митний кордон України відповдно до Угод про вільну торгівлю.

 40. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення при вивезенні повітряним транспортом товарів з митної території України підприємствами.

 41. Переміщення й оподатковування товарів і транспортних засобів через митний кордон України в режимі «відмовлення на користь держави».

 42. Митна вартість товару. Порядок визначення.

 43. Пропуск і оподатковування товарів, переміщуваних через митний кордон України громадянами.

 44. Порушення митних правил і відповідальність за них.

 45. Порядок переміщення валюти громадянами-резидентами України.

 46. Фактурна вартість товару. Поняття та порядок визначення.

 47. Правопорушення у сфері митної справи.

 48. Податок на додану вартість. Порядок нарахування та стягнення.

 49. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення при вивезенні морським (річковим) транспортом товарів з митної території України підприємствами.

 50. Правова кваліфікація правопорушень у сфері митної справи.

 51. ВМД-декларування. Умови застосування.

 52. Контроль за доставкою товарів, що переміщуються через митний кордон України.

 53. Види ставок мита.

 54. Технологічна схема митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації.

 55. Валютне регулювання. Санкції за порушення терміну здійснення розрахунків іноземній валюті.

 56. Заповнення граф ВМД.

 57. Види мита.

 58. Перевезення товарів із застосуванням процедури МДП (CORNET TIR).

 59. Структура митного тарифу України.

 60. Види мита за способом нарахування.

 61. Контрабанда та порушення митних правил. Поняття та відповідальність.

 62. Забезпечення сплати митних платежів. Заходи гарантування.

 63. Ставки мита та порядок їх застосування.

 64. Правила класифікації, опису і кодування товару згідно з УКТ ЗЕД.

 65. Мито. Порядок нарахування та стягнення.

 66. Декларування. Поняття та форми

 67. Методи визначення митної вартості товару.

 68. Митні платежі. Види. Порядок нарахування та стягнення.

 69. Міжнародні правила “INCOTERMS-2000”

 70. Контроль за доставкою товарів, що ввозяться на митну територію України.

 71. Оподаткування товарів та транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України.

 72. Підприємницька діяльність в сфері митної справи.

 73. Сутність та зміст митного режиму. Характеристика митних режимів.