asyan.org
добавить свой файл
1
ПЗ №5 : “Розрахунок директорної антени
Мета заняття:


  1. Повторити основні співвідношення щодо розрахунку директорної антени

2. Провести дослідження щодо характеристик спрямованості директорної антени.
Завдання: 1. Виконати розрахунки та побудувати нормовані амплітудні діаграми спрямованості директорної антени в площинах Е та Н, якщо .

2. Розрахувати ширину променя антени на рівні 0,5 за потужністю в площині Е при . Зробити висновки.

3. Розрахувати коефіцієнт спрямованої дії та діючу площину директорної антени при , якщо

Довідковий матеріал

Директорна антена, чи антена типу “хвилевий канал”, утворюється з дротових півхвилевих вібраторів, що розташовані паралельно в одній площині.Вібратор 1 (звичайно петлевий) є активним, а решта – пасивні вібратори, причому вібратор 2 називається рефлектором та знаходиться по одну сторону, а інші вібратори 3, називаються директорами, розташовані по другу сторону від активного вібратора. Широке застосування такі антени знайшли в діапазоні УКХ – на метрових та дециметрових хвилях: в телебаченні та радіомовленні, на радіорелейних лініях невеликої протяжності, метеорному радіозв’язку, радіолокації тощо.

Нормовані амплітудні діаграми спрямованості (ДС) директорної антени розраховується за формулами:

В площині Е ()

(1)
в площині Н ()

(2)
Тут - кут між віссю антени та напрямком в точку спостереження, рад; N – повне число вібраторів в антені; - середня відстань між сусідніми вібраторами (, де - повна довжина антени від рефлектора до крайнього директора); - довжина робочої хвилі.

Ширина променя антени на рівні 0,5 за потужністю в площині Е визначається за формулою

(3)

Коефіцієнт спрямованої дії та діюча площина директорної антени розраховується за формулами:

(4)
(5)