asyan.org
добавить свой файл
1
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ З КОЖНОГО МОДУЛЯ І ДИСЦИПЛІНИ В ЦІЛОМУ

 1. Консультування як вид діяльності соціального працівника.

 2. Мета й завдання консультаційної роботи.

 3. Консультування, психотерапія та психокорекція: відмінності.

 4. Професійна етика консультантів.

 5. Психодинамічний підхід в консультуванні.

 6. Основні поведінкові теорії і їхнє використання в консультуванні.

 7. Екзистенціально-гуманістичний підхід у консультуванні.

 8. Раціонально-емоційна терапія.

 9. Когнітивна терапія.

 10. Основні положення про цілі консультування в сучасних консультативних напрямках.
 1. Терапія, центрована на клієнті.

 2. Терапія, центрована на проблемі.

 3. Діагностична та функціональна школи соціальної роботи.

 4. Види консультування.

 5. Контактне та дистанційне консультування.

 6. Телефонне консультування: основні характеристики.
 1. Робота з регулярними абонентами в телефонному консультуванні.

 2. Методи роботи консультанта в процесі консультування.

 3. Загальне поняття про консультування. Основні стадії процесу консультування.

 4. Етапи й фази консультування.

 5. Перша фаза процесу надання допомоги. Вивчення, оцінювання, планування. Контракт.

 6. Друга фаза процесу надання допомоги. Досягнення цілі.

 7. Третя фаза процесу надання допомоги. Планування завершення. Завершення.

 8. Правила завершення консультативного контакту.

 9. Оцінка досягнутого результату.

 10. Вербальні й невербальні засоби спілкування, стратегії спілкування.

 11. Прийоми активного слухання

 1. Інтерпретація. Прояснення. Конфронтація.

 2. Типи питань в консультуванні.

 3. Мова консультування: сенсорні модальності.

 4. Типи груп у соціальній роботі.

 5. Групове та індивідуальне консультування.

 6. Методи та прийоми, які використовуються в сімейному консультуванні.

 7. Вимоги до особистості консультанта (модель ефективного консультанта).
 1. Механізми психологічного захисту в консультативній роботі.

 1. Емоційне вигорання консультанта-практика, профілактика емоційного вигорання.

 1. Основні положення про консультуванні сім’ї.

 2. Консультування з питань здорового способу життя.

 3. Консультативна робота з агресивними клієнтами.

 4. Особливості консультування невмотивованих клієнтів.

 5. Консультування клієнтів з депресією та суїцидними намірами.

 6. Консультування при алкоголізмі.

 7. Особливості бесіди з людиною, яка помирає.

 8. Робота з асоціальними особистостями.

 9. Робота з маніпулятивними клієнтами.

 10. Консультування жертв насильства.

 11. Графічні методи збору інформації (екокарта, генограма).

 12. Поняття ефективності в консультуванні.

 13. Ведення документації в процесі консультування.

 14. Особливості вікового консультування: діти, підлітки, люди похилого віку.