asyan.org
добавить свой файл
1 2


П А С П О Р Т

територіальної громади

Малостружківської сільської ради

Новоушицького району

1. Адреса

Індекс 32633; с. Мала Стружка ; Новоушицький район

№ тел./факс 038 47 247 44 , e-mail:______________

2. Відстань від сільської ради (км)

До автомагістралі

До найближчої залізничної станції

До районного центру

До обласного центру

Могилів Подільський -Хмельницький

65

15

100

З яким покриттям дорога
асфальт

асфальт

асфальт

Транспортне сполучення:

Кількість рейсів (назвати)
1 рейс,

Маціорськ-

Хмельницький

1 рейс,

Мала Стружка-

Нова Ушиця

1 рейс,

Маціорськ-

Хмельницький3. Мережа шляхів

3.1. Усього комунальних доріг 119,4 км, з них:

 • з твердим покриттям 53,4 км;

 • асфальтним покриттям 2,8 км;

 • ґрунтовим покриттям 63,2 км;

 • потребують капітального ремонту 1 км;

 • наявність тротуарів__-___ км;

 • влаштовано нових тротуарів ___-__ км;

 • витрачено коштів у 2010 році на ремонти комунальних доріг 10 тис.


3.2. Усього доріг загального користування 121,2 км, з них:

 • з твердим покриттям 55,2 км;

 • асфальтним покриттям 2,8 км

3.3. Кількість гідроспоруд _____-___, загальна площа ___-____, з них:

 • в комунальній власності _____;

 • передані в оренду ______4. Територія
4.1. Загальна площа сільської (селищної) ради 4421,8 га, в тому числі:

 • земель державної власності 1530,99 га;

 • земель комунальної власності ___-____ га;

 • земель приватної власності 2890,81 га, з них:

- присадибних земель 423,5 га;

- земельних часток (паїв) __2496__га;

 • всього власників земельних часток (паїв)__945____


4.2. Структура земельного фонду:

 • сільськогосподарські землі 3493,42 га, в тому числі:

 • земель резерву 117 га;

 • земель запасу 212,3 га;

 • пасовищ 469,63 га;

 • ліси 484,67 га;

 • забудовані землі 115,72 га;

 • землі водного фонду ____2,6___ га: з них:

- за межами населених пунктів 2,3 _га ( 3 ставків);

- в межах населених пунктів 0,3 га ( 1 ставків);

- в оренді ___-____;

 • річки, що протікають територією сільської ради (назва) Батіг;

 • об’єкти природно-заповідного фонду (перелічити)________-_________


4.3. Розвідані родовища
4.4. Родовища корисних копалин, що знаходяться в користуванні суб’єктів підприємницької діяльності:
- назва родовища корисних копалин ______-________;

- площа гірничого відводу ___-_______ га;

- назва суб’єкта підприємницької діяльності___-_____;

- дата початку використання родовища _______-_____


  1. Характеристика населених пунктів

Назва населених пунктів

Площа

(га)

Під забудовою та присадибними ділянками

Кількість

дворів


с.Мала Стружка

325,9

232,0

287

с.Балабанівка

192,7

110,8

128

с.Щербівці

207,2

140,2

199

Всього

725,8

483,0

614 1. Населення

Вікові категорії населення

станом на 01.01.2011

станом на 01.01.2012

с. Мала Стружкаусього населення:

556

553

- дітей дошкільного віку

39

40

- дітей шкільного віку

66

47

- громадян пенсійного віку

188

236

с. Балабанівкаусього населення

162

176

дітей дошкільного віку

7

9

дітей шкільного віку

11

11

громадян пенсійного віку

88

86

с. Щербівціусього населення

246

244

дітей дошкільного віку

9

11

дітей шкільного віку

27

22

громадян пенсійного віку

116

138

Усього на території сільської ради:дітей дошкільного віку

55

60

дітей шкільного віку

104

80

громадян пенсійного віку

392

4605.1. Зайнятість населення

Категорії громадян працездатного віку

станом на

01.01.2011

станом на

01.01.2012

с.Мала СтружкаКількість працюючих громадян

45

45

Кількість громадян працездатного віку, які перебувають на обліку як такі, що шукають роботу


10


5

с.ЩербівціКількість працюючих громадян

15

15

Кількість громадян працездатного

віку,які перебувають на обліку як

такі,що шукають роботу


3


2

с.БалабанівкаКількість працюючих громадян

10

10

Кількість громадян працездатного віку, які перебувають на обліку як такі, що шукають роботу


1


1


5.2. Працевлаштування населення працездатного віку

Всього населення працездатного віку

В населених пунктах с/ради

Районний центр

Обласний центр

м. Київ

За кордоном


263

Мала

Стружка


42
56Балабанів ка

94Щербівці

5.3. Кількісний розподіл робочої сили

С/г виробництво

Промисло-вість

Будівництво

Транспорт

Зв’язок

Лісове господарствово

Рибальство

Торгівля

Державна служба

Освіта

Охорона здоров’я

Культура

Приватні підприємці


4

4

3
16

3

16

6

4

25

5.4 Пільгові категорії населення


Населений пункт

Всього

Інваліди

ВВв

Учасники бойових дій

Репресовані

Інваліди всіх груп

Багатодітні сім’ї

Діти багатодітних сімей

Діти-інваліди

Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування

Одинокі матері

с.Мала

Стружка


3
37

4

12

4
1

с.Балаба-

нівка
119

1

3

1
1

с.Щербів-

ці1

2
22

3

9

4Всього:2

5
78

8

24

9
2


6. Основна діяльність

Малостружківської сільської ради
6.1. Дата створення місцевої ради 1925 р.
6.2. Виборча діяльністьз/п

Назва населеного пункту

Кількість жителів

Кількість виборців
с.Мала Стружка

553

440
с.Балабанівка

176

155
с.Щербівці

244

201
Усього

973

796


6.3. Результати виборів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (31.10.2010 року)

№ з/п

Назви політичних партій, виборчих блоків партій, що набрали найбільше голосів виборців

% голосів

1

Партія Регіонів
2

Блок Юлії Тимошенко «Батьківщина»
3.

Фронт змін
4.

Народна партія

6.4. Результати виборів Президента України (2010 рік)

№ з/п

П І П кандидата, що набрав найбільше голосів виборців

%голосів

1.

Янукович В.Ф.
2.

Тимошенко Ю.В.

6.5. Сільський голова Мельник Василь Борисович

- число місяць і рік народження 19.01.1962 р.;

- службовий телефон 2-47-16;

- освіта, що і коли закінчив вища,Кам.-Подільський педінститут,1984 р.;

- спеціальність за освітою вчитель математики та фізики;

- партійність член Народної партії ;

- ким висунутий на виборах РО Народної партії;

- сільським головою обраний (дата) 29.11.2010 р.;

- обраний 4 раз.

6.6. Секретар ради Кучеравлюк Раїса Максимівна

- число місяць і рік народження 02.06.1966 р.;

- службовий телефон 2-47-44;

- освіта, що і коли закінчив середня-спеціальна,Кам.-Подільський харчовий

технікум;1985р.

- спеціальність за освітою технолог;

- партійність : позапартійна;

- дата обрання секретарем ради 29.11.2010 р.;

- раніше обирався в 2008 роках.
6.7. Апарат радиз/п

Список

працівників апарату ради

ПосадаОсвіта

№ телефону

Інші дані

1

Мельник Василь

Борисович

сільський

голова

вища

2-47-67
2

Кучеравлюк Раїса

Максимівна


секретар

середня

спеціальна3

Ференчук Зінаїда

Данилівна

головний

бухгалтер


вища
6.8. Стан приміщення сільської (селищної) ради.

 • наявність (відсутність) власного приміщення – відсутнє;

 • загальна площа_36 кв.м.;

 • приміщення в комунальній власності (на балансі СТОВ)___;

 • перелік кабінетів, інших приміщень 2;

 • потреба в поточному (капітальному) ремонті - так;

 • потреба в обладнанні (вказати в якому)_____________


6.8. Склад депутатів ради

Всього:

16

З них членів партій:
Партія Регіонів

2

ВО «Батьківщина»
Політична партія "Сильна Україна"
Народна Партія

10

Політична партія "Фронт Змін"
ВО «Свобода»
Єдиний Центр
УНП
Інші партії (Соціалістична партія України)

4

Позапартійні
за освітою: за віком:

Вища

3

до 30 років
незакінчена вища
Від 30 до 60 років
середня-спеціальна

5

Старше 60 років
Середня

8незакінчена середня
За родом діяльності:

працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку


1

працівників агропромислового комплексу

5

працівників житлово-комунального господарства
працівників охорони здоров’я
працівників освіти, культури

2

працівників місцевого самоврядування

1

працівників місцевих держадміністрацій
Пенсіонерів

4

осіб, що не працюють

1

інших (розкрити)приватні підприємці

5


6.9. Постійні комісії ради

№ з/п

Назва комісії

Кількість депутатів

Прізвище, ім’я, по-батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

1.

Комісія з питань планува

ння бюджету,фінансів,

соціально-економічного

та культурного розвитку

села,земельної реформи

та охорони навколишньо

го середовища5

Мельник

Анатолій

Євгенович


підприємець

2

Комісія з питань освіти,

охорони здоров’я,культу

ри,побутового та торгове

льного обслуговування,

соціального захисту насе

лення та молодіжної полі

тики5

Джумабаєв

Соатбай

Бегжанович


пенсіонер

3.

Комісія з питань депутат

ської діяльності,етики,до

тримання регламенту законодавства та право-

порядку


5

Мельник

Ганна Дмитрівна


підприємець


6.10. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Дата народження

Освіта

Посада

та місце роботи

1.

Гуменюк Н.Г.

1966

середня

продавець

2.

Джумабаєва Т.М.

1958

середня-спеціальна

зав.ФАПом с. Мала Стружка

3.

Заярнюк С.В.

1955

середня

пенсіонер

4.

Піонтковська А.Ю.

1970

вища

зав.ДНЗ с. Щербівці

5.

Ставнійчук В.С.

1959

середня-спеціальна

підприємець

6.

Шмегельська Л.Л.

1959


середня

молодша медична сестра с.Балабанівка


6.11. Депутатом районної (обласної) ради обрано:

1. Проциша Олександра Дмитровича


7. Органи самоорганізації населення

Всього органів самоорганізації__-__, в них бере участь __-_ чол.

У тому числі:

Громадське формування

з охорони громадського порядку , в ньому бере участь ____чол.
Дільничний інспектор Космак Валерій Анатолійович, тел.0976109305
8. ПІДПРИЄМСТВА,

що розташовані на території ради
8.1. Промислові підприємства
з/п

Назва підприємства

П І П керівника,

телефона,

e-mailВиди промисло-вої продукції

Станом на 01.01.2011

Кількість працю-ючих

середня заробітнаплата

1.
2.


8.2. Підприємства сільськогосподарського виробництва

Назва підприємства

П І П керівника,

телефона,

e-mailВиди с/г

продукції

Станом на 01.01.2011

Кількість працюючих

середня заробітна

плата

ТОВ «Надія»

Мельник Євгеній Григорович

вирощування зернови

х та тех.

культур


ФГ «Джерело-09»

Андрухов Дмитро

Степанович

овочівництво,садівництво1
Інші


8.2.1.Одноосібники, які самостійно обробляють земельні паїз/п

П І П одноосібника

Кількісний

склад сімейВиди с/г продукції

Наявність с/г техніки1

Шмегельський В.В

5

зернові культури

трактор

2

Бенчарський М.Г.

3

- // -
3

Повержук М.Л.

4

-// -

трактор

4

Ріпак В.В.

6

-// -

трактор,комбайн

5

Будус О.І.

4

-// -

трактор

6

Андрущак І.І.

5

-// -

трактор, комбайн


9. Установи, які є комунальною власністю

територіальної громади

(зазначити про наявність/відсутність свідоцтва на право власності (у кожній установі окремо))

9.1. Охорона здоров’яНазва медичних закладів

Станом на 01.01.2011

Кількість закладів

кількість працівників

Форма власності*

дільничні лікарні


лікарські амбулаторії


ФАПи

3

6

районна

Інші
следующая страница >>