asyan.org
добавить свой файл
1
Особливі умови для розміщення обладнання Замовника (colocation)
1. Розміщення Обладнання Замовника на технічному вузлі Виконавця, передбаченого пунктами 1.1.1 Договору, оформлюється Сторонами на бланку „Опис обладнання”, в якому вказується назва обладнання, його кількість, технічні характеристики та стан. Обладнання залишається власністю Замовника.

2. Особа (особи), якій (яким) Замовник надає право проведення робіт з налаштування та обслуговування Обладнання Замовника на технічному вузлі Виконавця є технічним контактом (технічні контакти). У випадку виникнення необхідності одноразового проведення робіт з налаштування і обслуговування Обладнання Замовника на технічному вузлі Виконавця призначається відповідальна особа (особи) Замовника згідно офіційного Листа-доручення. Лист-доручення оформлюється на фірмовому бланку за підписом уповноваженої особи Замовника та скріплюється його печаткою. Доступ до Обладнання Замовника на технічному вузлі Виконавця особі (особам) згідно чинного додатку та офіційного Листа-доручення надається лише за умов наявності документів, що засвідчують особу. Виконавець бере на себе відповідальність за організацію обмеженого режиму доступу до Обладнання Замовника, розташованого на технічному вузлі Виконавця.

3. Особа (особи), якій (яким) Замовник надає право фізичного доступу до Обладнання, зокрема модернізації, заміни та виносу Обладнання з технічного майданчику Виконавця, надалі адміністративний контакт (адміністративні контакти), зазначені в Додатку №2 до Договору. У випадку одноразової необхідності модернізації, заміни або вилучення Обладнання відповідальна за ці дії особа Замовника повинна мати при собі офіційний Лист-доручення на фірмовому бланку за підписом уповноваженої особи організації Замовника та скріплений його печаткою. Доступ до Обладнання Замовника на технічному вузлі Виконавця особі (особам) згідно чинного додатку та офіційного Листа-доручення надається лише за умов наявності документів, що засвідчують особу.

4. У випадку необхідності повної заміни сервера, Замовник може встановити додатковий сервер на технічному вузлі Виконавця для переносу інформації. При цьому Замовник зобов'язується вилучити попередній сервер з технічного вузла Виконавця протягом одного тижня. У випадку продовження цього строку Замовник сплачує подвійну абонентну плату.

5. Всі дії згідно пп. 2-4 Сторони оформлюють в додатку до бланку „Опис обладнання”, де вказують дату, операцію, назву обладнання, кількість, ПІБ представника Замовника згідно Листа-доручення, ПІБ представника Виконавця та їх підписи.