asyan.org
добавить свой файл
1
Особистісний опитувальник для дітей С.Е.Айзенк J.Е.Р.І.
Інструкція. Запишіть на аркуші відповідей своє прізвище, ім'я та інші дані. Вам пропонується відповісти на 56 питань. Відзначте хрестиком відповіді «так» або мінусом відповідь «ні». Відповідайте швидко і точно. Немає хороших та поганих відповідей. Усі питання спрямовані на з'ясуван­ня вашого звичного способу поведінки.

   1. Чи подобається тобі перебувати в гамірливому та веселому товаристві?

   2. Чи часто ти відчуваєш потребу в допомозі інших дітей?

   3. Коли тебе запитують про що - небудь, ти, як правило, швидко знахо­диш відповідь?

   4. Чи буваєш ти дуже сердитим, дратівливим?

   5. Чи часто в тебе змінюється настрій?

   6. Чи буває так, що тобі іноді більше подобається бути на самоті, ніж зус­трічатися з іншими дітьми?

   7. Чи заважають тобі заснути різні думки?

   8. Чи завжди ти виконуєш усе відразу так, як тобі радять?

   9. Чи подобається тобі насміхатися над кимось?

   10. Чи було коли-небудь так, що тобі ставало сумно без особливих на те причин?

   11. Чи можеш ти сказати про себе, що, загалом, ти дуже весела людина?

   12. Чи порушував ти коли-небудь правила поведінки в школі?

   13. Чи бувало іноді так, що тебе майже все дратувало?

   14. Чи подобалася б тобі така робота, де всі справи потрібно було б вико­нувати дуже швидко?

   15. Чи було такс коли-небудь, що тобі довірили таємницю, але ти через якісь особливі причини не зміг її зберегти?

   16. Чи можеш ти без значних зусиль розвеселити компанію, що нудьгує?

   17. Чи буває так, що твоє серце починає швидко битися, навіть якщо ти зовсім не хвилюєшся?

   18. Якщо ти бажаєш познайомитися з іншим хлопчиком або дівчинкою, чи починаєш розмову першим?

   19. Чи ти говорив коли-небудь неправду?

   20. Чи легко ти засмучуєшся, коли тебе лають за що-небудь?

   21. Тобі подобається постійно жартувати та розповідати веселі історії своїм друзям?

   22. Чи почуваєш ти себе іноді стомленим без особливої на те причини?

   23. Ти завжди виконуєш те, Що тобі наказують дорослі?

   24. Ти, зазвичай, завжди буваєш усім задоволений?

   25. Чи можеш ти сказати про себе, що ти вразливіший за інших?

   26. Тобі завжди подобається гратися з іншими дітьми?

   27. Чи було такс коли-небудь, що тебе попросили вдома допомогти по господарству, але ти з якихось причин не зміг цього зробити?

   28. Чи буває так, що в тебе іноді без особливих причин наморочиться голова?

   29. Чи буває в тебе іноді таке відчуття, що тобі усе набридло?

   30. Чи подобається тобі інколи повихвалятися?

   31. Чи буває таке, що коли ти перебуваєш серед інших дітей, то ти, як правило, мовчиш?

   32. Ти, як правило, швидко приймаєш рішення?

   33. Ти галасуєш іноді в класі, коли відсутній вчитель?

   34. Чи сняться тобі іноді страхітливі сни?

   35. Чи буває, що ти так хвилюєшся, що не маєш змоги всидіти на місці?

   36. Чи можеш ти веселитися, не стримуючи себе, в товаристві дітей?

   37. Чи легко тебе засмутити?

   38. Чи доводилося тобі говорити про кого-небудь погано?

   39. Чи можеш ти іноді сказати про себе, що ти безтурботна людина?

   40. Якщо ти опиняєшся в дурному становищі, то чи потім довго буваєш засмученим з цієї причини?

   41. Ти їси всяку їжу, яку тобі пропонують?

   42. Коли тебе що-небудь просять, а ти не в змозі це зробити, чи з легким серцем ти відмовляєш?

   43. Чи подобається тобі часто ходити у гості?

   44. Чи був хоч би один раз у житті такий момент, коли тобі не хотілося жити?

   45. Чи було таке, щоб ти коли-небудь був нечемним у розмові з батьками?

   46. Як ти вважаєш, чи сприймають тебе як веселу людину?

   47. Ти часто відволікаєшся, коли виконуєш уроки?

   48. Чи буває зрідка так, що тобі не хочеться брати участь у загальних розвагах?

   49. Тобі часто буває важко заснути через різні неспокійні думки?

   50. Ти майже завжди упевнений у тому, що впораєшся із справами, за які взявся?

   51. Чи буває так, що ти інколи почуваєш себе самотнім?

   52. Ти, як правило, соромишся заговорити першим з незнайомими людьми?

   53. Часто ти спохвачуєшся, коли вже запізно?

   54. Коли хто-небудь з дітей кричить на тебе, ти теж кричиш у відповідь?

   55. Чи буває так, що ти - дуже веселий або дуже сумний без особливої на те причини?

   56. Тобі іноді здається, що важко одержати справжнє задоволення від то­вариства дітей?Порядок підрахунку результатів опитування: якщо відповідь піддослід­ного співпадає з тією, що пропонується у ключі до питання, то зараховуєть­ся одиниця (один бал). В іншому випадку зараховується нуль. Для кожної колонки визначається сума балів, а потім підраховується відсоток — як відношспня суми балів до кількості питань в кожній шкалі, що помножується на сто. Для зручності подальшого аналізу можна визначити також відповідні відсотки для інтраверсії (100% мінус відсоток, визначений для екстраверсії) та емоційної стабільності (100 % мінус відсоток, визначений для тривож­ності чи емоційної лабільності). Відсотки, що підраховуються таким чином, фіксуються у таблиці, яка наведена нижче:


Таблиця для запису результатів опитування за J.Е.Р.І.

Екстра­версія

Інтраверсія

Емоційна лабільність

Емоційна стабільність

Неправда


В ході інтерпретації результатів опитування слід враховувати, що вста­новлений рівень надійності та валідності опитувальників такого класу не дає підстав розглядати їх як абсолютно точні. Більш доцільно розглядати їх як показники прояву певних тенденцій.

Такі тенденції буває легко виділити в тих випадках, коли піддослідні демонструють максимальні (близько 100%) або мінімальні (близько 0 %) ступені прояву вказаних якостей. Складніше буває в тому випадку, коли необхідно проаналізувати близькі за своїм рівнем показники протилеж­них якостей. Такі випадки треба інтерпретувати як баланс конкретних якостей особистості, що потребують виділення в аркушах відповідей і подальшої діагностичної роботи з ними в ході психологічної консультації. Виявлені тенденції обов'язково повинні бути доповнені комплексними психодіагностичнимн даними, такими, що отримуються за допомогою інших методів, наприклад, визначення типу темпераменту, і мають співвідноситися з ними.

За особистісним опитувальником С.Е.Айзенк за 100%-х значеннях ре­зультатів тестування можуть бути виявленні такі типи:

Екстраверт: товариський, дружній, безтурботний, любить ризик, діє імпульсивно, під впливом моменту;

Інтроверт: потаємний, спокійний, любить самотність, уникає станів збуд­ження, свої почуття тримає під контролем, стриманий;

Емоційно лабільний: помітно чутливий, тривожний, вразливий, дуже переживає події;

Емоційно стабільний: спокійний, врівноважений, розсудливий, емоційно зрілий, надійний.

Однак, окремо ці типи в тестовій характеристиці майже не зустрічають­ся, тому краще наводити чотири комбінації типів екстравсртованих та інтровертоваиих з наростаючими рисами емоційної стабільності та емоційної лабільності (цс відоме «коло» Г.Ю.Айзенка). Наведемо ці чотири типи харак­теру, зіставляючи їх з доцільними для них профілями навчання.

Екстравсртований тип з рисами емоційної стабільності: товариський, кон­тактний, говірливий, чутливий, невимушений, життєрадісний, не схильний до занепокоєння, схильний до лідерства. Для даного типу характеру найб­ільше підходять такі напрями і профілі навчання (за П.Сікорським та ін.), як соціально-гумапітарпий (управлінський, економічний, комерційний, підприємницький, соціологічний, педагогічний, політичний, лінгвістичний, дипломатичний, правознавчий та ін.); природничо-науковий (математика і комп'ютерна техніка, фізико-математичний, математико-економічний та ін.); фізкультурно-військовий (фізкультурно-оздоровчий, військовий і т. ін.); художньо - естетичний (вокально-хоровий, хореографічний, театральний, вокально - інструментальний, балет і т. ін.).

Екстравсртований тип з рисами емоційної лабільності: активний, опти­містичний, імпульсивний, неспокійний, мінливий, збудливий, агресивний, занепокоєний, чутливий. Для даного типу характеру найбільш адекватними напрямами і профілями є: соціальио-гуманітарннй (іноземні мови, філоло­гічний, правознавчий, географічний); фізкультурно-військовий (фізкультур - пооздоровчнй, військовий і т. ін.); художньо - естетичний (вокально - інструментальний, хореографічний і т. ін.); виробничо - технічний (проектно-конструкторський, будівельний, механізації, агротехнічний і т. ін.) тощо.

Інтравсртований тип з рисами емоційної стабільності: пасивний, обач­ливий, розсудливий, доброзичливий, миролюбний, що керує собою, контро­лює себе, навіює довіру, надійний, врівноважений, спокійний тощо. Для да­ного типу характеру найбільш прийнятними напрямами і профілями є: соціально-гуманітарний (іноземні мови, історико-філологічний, історико - географічний, історико - правознавчий); природничо - науковий (математика і комп'ютерна техніка, хіміко - біологічний, фізико-математичний і т. ін.); художньо - естстичний (образотворче мистецтво, художні народні промисли і т. ін.); виробничо-технологічний (будівельний, електротехнічний, косметико - перукарськнй і т. ін.).

Інтравертований тип з рисами емоційної лабільності: тихий, нетоварись­кий, стриманий, песимістичний, схильний до міркувань, ригідний, тривож­ний, такий, що легко розстроюється). Для цього типу характеру найбільше адекватні наступні напрями і профілі: гуманітарний (іноземні мови, історич­ний, психологічний і т. ін.); природничо - науковий (математичний, фізич­ний, хіміко - біологічний, медичний, комп'ютерна техніка і т. ін.); художньо - естетичний (образотворче мистецтво, художні народні промисли, вокально - хоровий і т. ін.) тощо.