asyan.org
добавить свой файл
1
Кароліно – Бугазька загальноосвітня

санаторна школа-інтернат

МЕТОЧНИЙ ПОСІБНИК


( ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ДЛЯ УРОКІВ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ)

З ДОСВІДУ РОБОТИ

вчителя української мови та літератури

Гуслістої Наталії Григорівни

Ділові папери
Знай, папери в житті – не хмари

І не плід канцелярій нудних:

Ділові необхідні папери

У стосунках людей ділових.
Бо спілкуються люди й народи,

А де ж досвіду візьмеш ти, де?

Різні є торговельні угоди,

Міжнародні контракти й т.д.
У стосунках бувають моменти:

Виникає чи сумнів, чи спір, -

На сторожі стоять документи.

Зобовязання чи договір.
В канцелярію йди діловодства,

Любий друже, Михась чи Андрій.

Якщо хочеш засвоїти мову

У частині її діловій.

( Д.Білоус)

ДокументОсновний вид ділових паперів, який має чітку композицію, належним чином оформлений, і вміщує достовірну інформацію.

ЗразокУ К А З

Президента Їжака

в Державі Зелен- Діброві
Як відомо, на території Зелен-Діброви

створені всі умови

для розвитку кожної мови.

Оскільки ж українська –


Державна й офіційна, то доцільна.

У зв’язку з цим канцелярія Президента

Розробила зразки і моделі


Для використання в кожній оселі,

Рекомендації для наших кіл


З додержанням цих чинників і ознак.
Президент Їжак.

( Д.Білоус)

ЗаяваІнформаційний документ, який адресується установі або посадовій особі і містить прохання або пропозицію.

У заяві обов’язково треба писати, кому вона адресована і від імені кого написана. Прізвище особи, яка звертається із заявою, має форму родового відмінка без прийменника.

Заяви бувають особистими ( пишуться від руки) та службовими

( пишуться на готових бланках).

Зразок № 1Директору Кароліно-Бугазької загальноосвітньої

санаторної школи-інтернату

Кувшинову Костянтину Івановичу

Петрова Олександра Івановича,

Учня 6 класу одеської загальноосвітньої школи № 5, який проживає в м. Одеса.
Заява

У зв’язку з проходженням лікування прошу зарахувати мене учнем шостого класу К-Бугазької школи-інтернату.

До заяви додаю такі документи:

  1. Путівку обласного управління освіти і наукової діяльності № 324.

  2. Свідоцтво про народження ( ксерокопія).

  3. Особову справу.

  4. Медичні документи.


22 лютого 2012 р. О. Петров
Зразок № 2

Директору сьомої середньої школи


від учнів Шпака Миколи,

Зінчука Ярослава, Шевчук Парасі,

що вчаться в дев’ятому класі
Заява

Доводим до Вашого відома.

Що на екскурсію ми не поїдемо.

Бо час нам потрібний улітку

Для деякого підробітку.

Просима внесені кошти

Повернути через послуги пошти.

( Підписи)Розписка
Документ службового або приватного характеру, який підтверджує передачу, одержання документів, грошей, товарів, продуктів та ін. і завірений підписом одержувача.

Зразок № 1
Розписка

Мною, учнем 9 класу К-Бугазької школи-інтернату Петровим Олександром Івановичем, одержано від завідувача шкільної бібліотеки Р.О.Скліфасовської для тимчасового користування на час літніх канікул 1 (один) підручник з географії, 1 ( один) підручник з історії України..

31 травня 2012 р. О.Петров.

Зразок № 2Розписка

Я, Корчова Марія Павлівна, одержала 1 червня 2021 року від Житомирського Франца Антоновича 150 (сто п'ятдесят) гривень.

Зобов'язуюсь дану суму повернути 5 червня 2021 року.

Дата Підпис

01.06.2012 р. М.П. Корчова

Засвідчення підпису ПідписЗразок № 3


Розписка

Я, директор школи села Веселий Кут,

Іван Васильович Карабут,

одержав від Майсківської Тамари

відповідні товари шкільні:

дитячі санчата ( одні),

бутси і кеди ( чотири пари),

шахи, фляги, транспортири ( по чотири).

(Підпис)

( Д..Білоус)

Доповідна записка
Це службовий документ на ім’я керівника установи з викладом певного питання, а також з висновками та пропозиціями.

Зразок № 1

Кутовий штамп
Директорові заводу

“Маяк”

Л.І.Конончуку
Доповідна записка

06.03. 12.

Про оздоровлення дітей

працівників заводу
Згідно з рішенням Ради трудового колективу заводу “Маяк” профком підготував пропозиції щодо оздоровлення дітей працівників заводу.

Для здійснення розробленої програми необхідно провести часткову реконструкцію профілакторію.
Голова профкому _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Т.І.Осадчук

( підпис )
Зразок № 2
До директора школи

Петра Ілліча Дениска
Доповідна записка

Я, учень 9-го класу Назарій Кушнір,

доповідаю,

що районний шаховий турнір

для нашої школи пройшов успішно.

Є два переможці: Василь Вовчок

й Олесь Бичок набрали по дев’ять очок.

Але особливо втішно,

що нашому учневі Штепі Григорію

надано четверту шахову категорію.

Додаю подяку клубу “Золота тура”,

котрий зичить Вам і школі щастя і добра.

(Підпис ) ( Д.Білоус )

Пояснювальна записка
Укладається для пояснення ситуації, що склалася, фактів, дій або вчинків людини на вимогу керівника. А в деяких випадках – з ініціативи підлеглого.
Зразок № 1

Директору К-Бугазької

загальноосвітньої санаторної

школи-інтернату

Кувшинову К.І.
Пояснювальна записка

06.01.12.

Я не мав змоги вчасно приступити до занять у зв’язку з тим, що захворів і лежав у лікарні. Факт хвороби підтверджується довідкою.

Учень 9 класу С.І.ПетровЗразок № 2
До директора школи

Петра Ілліча Дениска
Пояснювальна записка
Я, учень 8-го класу “А”

нашої школи Василь Сова,

два дні пропустив у школі,

але не з своєї волі.

Бабуся безсила з нашої рідні

мене попросила зостатись на ці дні.

Отож прошу врахувати,

що я помагав бабі Марусі:

носив їй дрова до хати,

тепер, каже, тепло, як у вусі.

( Підпис )

(Д.Білоус )

Доручення
Це документ, який виражає юридичну довіру особі при здійсненні яких-небудь юридичних дій, а також з метою одержання грошових коштів.

Зразок № 1
Доручення

Я, Лукашевич Оксана Іванівна, доручаю своєму однокласникові Олексієнку Анатолію Петровичу одержати в К-Бугазькому відділенні зв’язку три бандеролі на моє ім’я.

5 квітня 2012 р. (підпис ) О.Лукашевич
Підпис учениці О.І.Тернової засвідчую:

секретар К-Бугазької

школи-інтернату ( підпис ) О.І.Полякова

5 квітня 2012 р.

Замітка
Один з різновидів ділових паперів, вміщує стислий запис думок, спостережень, подій тощо.

Що таке замітка
Заміткою захоплений,

сам добре знаєш ти:

це стислий запис, зроблений

для певної мети.

Думки чи спостереження

для вчинків і для дій –

для довшого збереження

у пам’яті людській.

Статейка до газети,

що пишем ми незрідка.

Та знаєш сам про це ти –

це, власне, теж замітка.
( Д.Білоус )

Протокол
Протокол складається з двох частин: вступної й основної.

У протоколі ставиться його номер, назва організації, вказується дата, кількість присутніх. Порядок денний, кожне питання пронумеровується.
Протокол
Хай думок не кожен порух,

Та чи єдність, чи розкол,-

Все, що відбулось на зборах,

Вам розкаже Протокол.
Склад президі, присутні

(кількість їх), порядок дня.

Основні думки присутні –

План, конкретні завдання.

Що зробив наш осередок

(все важливе, непросте).

Слухали: про те-то й то-то,

Ухвалили: те-то й те…
Протоколи ще бувають

Дещо схожими на акт,

Документ, який складають

Про подію, певний факт.
Між державами угоди

Про кордон чи про футбол,-

Підписали на нараді

І складали – Протокол.

(Д.Білоус)
Зразок

Протокол № 5

Зборів колективу Київського науково-дослідного інституту “Проект”.

15 грудня 2011 року.

Присутні: директор інституту А.Ю.Коваль, заступник директора О.К.Петренко і 150 осіб.

Відсутні: 10 осіб (через хворобу), 5 осіб у відрядженні.Порядок денний

  1. Затвердження плану роботи колективу на 2012 рік.

  2. Затвердження складу комісії з питань контролю дисципліни.

1 питання

Слухали: доповідь директора інституту А.Ю.Коваля про план роботи науково-дослідного інституту “Проект” на 2012 рік.

Виступили: Козубовський Л.К., Мороз О.П.. Бондар О.В. з пропозицією

підтримати та затвердити план роботи науково-дослідного інституту “Проект” на 2012 рік.

Ухвалили: Затвердити план роботи науково-дослідного інституту “Проект” на 2012 рік.

ІІ питання

Слухали: інформацію заступника директора інститутут О.К.Петренка про стан дисципліни в колективі та необхідність створення комісії з питань контролю дисципліни.

Виступили: Шевченко Т.М., Сидоренко О.П., Кулинич А.В., Ткаченко Т.В. з пропозицією включити до складу комісії 10 осіб.

Ухвалили: до 10.01 2012 р. створити комісію з питань контролю дисципліни в інституті в складі 10 осіб. Список додається.

Голова зборів О.І.Іваненко

Секретар О.В.Котенко


Витяг з протоколу

Один з видів доументації. Він містить номер відповідного документа, назву органу, засідання, наради, дату, порядок денний і текст з цього питання.

Зразок
Витяг з протоколу № 3

засідання Ради трудового колективу

від 17 березня 2012 року
Слухали: заяву А.В.Охріменка з клопотанням колективу майстерні про виділення путівки до лікувального санаторію “Променистий”.

Ухвалили: виділити А.В.Охріменку путівки до санаторію “Променистий”.

Оригінал підписали:

Голова засідання: В.Ф.Прилюк

Секретар М.А.Житомирська


Автобіографія
Офіційний діловий документ ( стислий опис свого життя ). Пишуть автобіографію від руки; тип мовлення – розповідь від першої особи; всі відомості подаються у хронологічному порядку.

Автобіографія, -ї, ор. –єю. Опис свого життя. Я шукаю завжди у творах поета не автобіографії.., а такого чогось, що не одного обходило б (Леся Українка).


Біографія
Опис чийогось життя й діяльності. Вона не могла розповісти свою біографію, надто багато неприємних деталей було в ній (Л.Дмитерко).
Зразок
Автобіографія
Я, Литвинчук Марія Павлівна, народилася 15 вересня 1965 року в

м. Полтаві, в сімї службовців.

У 1972 році вступила до 1 класу Полтавської середньої школи № 5, яку закінчила в 1982 році.

З 1982 року по 1986 рік – студентка Полтавського педагогічного інституту. В 1986 році закінчила інститут і за призначенням працюю до цього часу вчителем математики середньої школи № 11 м. Полтави.

Батько, Отаманчук Павло Михайлович, службовець. Зараз на пенсії.

Мати, Отаманчук Ганна Олександрівна, вчителька, теж пенсіонерка.

Чоловік, Литвиненко Сергій Олександрович, 1958 року народження, працює інженером на Полтавському вагоноремонтному заводі.

Син, Литвиненко Сергій Олександрович, 1990 року народження, студент Полтавського педагогічного інституту.

Дочка, Литвиненко Ольга Олександрівна. 2000 року народження, вчиться у школі.

11 червня 2012 р. М.П.Литвиненко