asyan.org
добавить свой файл
1
Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації,

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1.     Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору

2.     Кваліфікація – І категорія

3.     Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила захисту інформації.

Повинен уміти: виконувати операції з базами даних, на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

Виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.

4.     Загальнопрофесійні вимоги

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

-  раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

-  дотримуватись норм технологічного процесу;

-  не допускати браку в роботі;

-  знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

-  знати інформаційні технології.

5.     Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Оператор комп’ютерного набору” ІІ-ї категорії:

-   за умови продовження первинної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційного рівня, без вимог до стажу роботи

-   за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Оператор комп’ютерного набору” ІІ-ї категорії не менше одного року.

6.     Сфера професійного використання випускника:

-   обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;

-   комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;

-   обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

7.    Специфічні вимоги:

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: жіноча, чоловіча.

Медичні обмеження.
Підстава: Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 7241. D30017 - 2006

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації,

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1.     Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору.

2.     Кваліфікація – ІІ категорія.

3.     Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила захисту інформації.

Повинен уміти: виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

4.    Загальнопрофесійні вимоги - раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

-       дотримуватись норм технологічного процесу;

-       не допускати браку в роботі;

-       знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-      використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

-     знати інформаційні технології.

5.     Вимоги до кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6.     Сфера професійного використання випускника:

-         обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;

-         комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;

-          обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

7.     Специфічні вимоги:

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: жіноча, чоловіча.

Медичні обмеження.
Підстава: Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 7241. D30017 - 2006