<< предыдущая страница   следующая страница >>
asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 11 12 13 14 15 16 17

K Фінансова та страхова діяльність 

64.11 Діяльність центрального банку

65.11.0

Діяльність центрального банку

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 65.11.0.

64.19 Інші види грошового посередництва

65.12.0

Інше грошове посередництво

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 65.12.0.
Включає також:

- діяльність, пов’язану з виконанням доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, у тому числі розрахунково-касове обслуговування населення, включаючи виплату державних пенсій та грошових допомог, іншу фінансову діяльність, що здійснюється операторами поштового зв'язку.

64.20 Діяльність холдингових компаній

65.23.0

Інше фінансове посередництво

Включає діяльність фінансових холдингових компаній.
74.15.0

Управління підприємствами

Включає діяльність фінансових холдингових компаній, які володіють активами (контрольним пакетом акцій) групи дочірніх підприємств, але не залучені до керування ними.

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

65.23.0

Інше фінансове посередництво

Включає діяльність довірчих товариств, траст-фондів, інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та інших фінансових посередників.

64.91 Фінансовий лізинг

65.21.0

Фінансовий лізинг

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 65.21.0.

64.92 Інші види кредитування

65.22.0

Надання кредитів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 65.22.0,

зокрема, діяльність фондів підтримки житлового будівництва на селі.
Не включає надання факторингових послуг.
65.23.0

Інше фінансове посередництво

Включає діяльність ломбардів.

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

65.22.0

Надання кредитів

Включає надання факторингових послуг.
65.23.0

Інше фінансове посередництво

Включає інше фінансове посередництво, пов’язане, в основному, з розміщенням фінансових коштів (крім надання позик).

65.11 Страхування життя

66.01.0

Страхування життя та накопичення

Включає страхування життя із або без наявності елементу істотних заощаджень.

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

66.03.0

Інші послуги у сфері страхування

Включає страхування, крім страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення.

65.20 Перестрахування

66.01.0

Страхування життя та накопичення

Перестрахування життя з або без наявності елементу істотних заощаджень
66.02.0

Недержавне пенсійне забезпечення

Перестрахування пов'язане з пенсійним забезпеченням
66.03.0

Інші послуги у сфері страхування

Перестрахування не пов'язане зі страхуванням життя

65.30 Недержавне пенсійне забезпечення

66.02.0

Недержавне пенсійне забезпечення

Включає забезпечення виплат у зв’язку з виходом на пенсію.

66.11 Управління фінансовими ринками

67.11.0

Управління фінансовими ринками

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 67.11.0,

зокрема, діяльність фондових і товарних бірж.

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

67.12.0

Біржові операції з фондовими цінностями

Включає біржові операції на ринках фінансових послуг від імені інших осіб (наприклад, послуги біржових маклерів) та пов'язана з цим діяльність.
67.13.0

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Включає діяльність пунктів обміну валют.


66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

67.12.0

Біржові операції з фондовими цінностями

Включає здійснення депозитарної діяльності зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів, у т.ч. ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
67.13.0

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 67.13.0,

окрім діяльності пунктів обміну валют.

66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди

67.20.0

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

Включає діяльність фахівців з оцінювання ризиків та завданої шкоди, зокрема, оцінювання завданої шкоди власникам та користувачам нерухомого майна або земельної ділянки.

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів

67.20.0

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

Включає діяльність страхових агентів (страхових посередників) з рекламування, консультування, пропонування страхувальникам страхових послуг та проведення роботи, пов’язаної з укладанням та виконанням договорів страхування, у тому числі оформленні всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми або страхового відшкодування.

66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

67.20.0

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

Включає:

- управління виплатами за врятоване майно;
- надання актуарних послуг;

- надання послуг асистансу (діяльність сервісних компаній з врегулювання страхових випадків).

66.30 Управління фондами

67.12.0

Біржові операції з фондовими цінностями

Включає діяльність компаній з управління активами (інвестиційним портфелем).

L Операції з нерухомим майном 

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

70.12.0

Купівля та продаж власного нерухомого майна

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 70.12.0.

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

70.20.0

Здавання в оренду власного нерухомого майна

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 70.20.0,

зокрема,

- надання в суборенду житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок;

- діяльність ринків.

68.31 Агентства нерухомості

70.31.0

Діяльність агентств нерухомості

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 70.31.0.
Включає також діяльність безпосередніх оцінювачів нерухомого майна, які можуть діяти як у складі агентств нерухомості, так і самостійно.

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

70.32.0

Управління нерухомим майном

Включає діяльність агентств зі стягування орендної плати.

М Професійна, наукова та технічна діяльність 

69.10 Діяльність у сфері права

74.11.1

Адвокатська діяльність

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 74.11.1.
74.11.2

Нотаріальна та інша юридична діяльність

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 74.11.2.
74.87.0

Надання інших комерційних послуг

Включає надання консультацій щодо судово-правових питань суб'єктами без статусу адвоката.

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

74.12.0

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 74.12.0.

70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

74.15.0

Управління підприємствами

Включає:

- діяльність холдингових компаній, які залучені до керування;
- діяльність головних управлінь (хед-офісів), централізованих адміністративних офісів та різних офісів, що здійснюють ведення справ, спостерігають та керують іншими підрозділами компанії або підприємства, здійснюють стратегічне або організаційне планування, приймають участь у прийнятті рішень.

70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю

74.14.0


Консультування з питань комерційної діяльності та управління

Включає діяльність у сфері зв'язків із громадськістю (надання рекомендацій, управлінської або практичної допомоги підприємцям та державним службам).

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

74.14.0

Консультування з питань комерційної діяльності та управління

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 74.14.0.
Включає також:

- консультування з питань маркетингу;

- оцінку цілісних майнових комплексів та їх фінансового стану, пов'язану з їх інвестуванням, передаванням, з'єднанням чи придбанням.
Не включає:

- консультування з питань ведення лісового господарства;

- діяльності у сфері зв'язків із громадськістю;

- консультування з питань агрономії.

71.11 Діяльність у сфері архітектури

74.20.1

Діяльність у сфері інжинірингу

Включає діяльність у галузі архітектури.

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

74.20.1

Діяльність у сфері інжинірингу

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 74.20.1.

Не включає:

- діяльність у галузі архітектури;

- діяльності інженерів-кошторисників.
74.20.2

Діяльність у сфері геології та геологорозвідування

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 74.20.2.
74.20.3

Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 74.20.3,

зокрема діяльність, пов’язану із розмежуванням земельних ділянок та складанням земельного кадастру.
Не включає аерофотознімання та прогнозування погоди.

71.20 Технічні випробування та дослідження

74.30.0

Технічні випробування та дослідження

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 74.30.0.

72.11 Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій

73.10.1

Дослідження і розробки в галузі природничих наук

Включає дослідження та експериментальні розробки в галузі біотехнологій.

72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

73.10.1

Дослідження і розробки в галузі природничих наук

Включає:

- систематичне вивчення і творчі зусилля за видами досліджень та розробок у галузі природничих наук, крім біотехнології, (математиці, фізиці, астрономії, хімії, біології, медицині, геології, географії, сільському господарстві тощотому подібне|);
- багатогалузеві дослідження і розробки переважно у галузі природничих наук.
73.10.2

Дослідження і розробки в галузі технічних наук

Включає:

- систематичне вивчення і творчі зусилля за видами досліджень та розробок у галузі технічних наук (енергетиці, транспорті та зв’язку, будівництві та архітектурі, добувній, переробній промисловості тощо);
- багатогалузеві дослідження і розробки переважно у галузі прикладних технічних наук.

72.20 Дослідження та експериментальні розробки в галузі суспільних і гуманітарних наук

73.10.2

Дослідження і розробки в галузі природничих наук

Включає багатогалузеві дослідження і розробки переважно у галузі гуманітарних наук
73.20.1

Дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук

Включає:

- багатогалузеві дослідження і розробки переважно у галузі гуманітарних наук;

- систематичне вивчення і творчі зусилля за видами досліджень та розробок у галузі гуманітарних наук (лінгвістиці і мові, мистецтві тощо).
73.20.2

Дослідження і розробки в галузі суспільних наук

Включає:

- багатогалузеві дослідження і розробки переважно у галузі суспільних наук;

- систематичне вивчення і творчі зусилля за трьома видами досліджень та розробок у галузі суспільних наук (економіці, психології, соціології, юридичних наук тощо).

73.11 Рекламні агентства

74.40.0

Рекламна діяльність

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 74.40.0,

окрім представлення рекламної продукції у засобах розповсюдження реклами, надання місця для реклами.

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

74.40.0

Рекламна діяльність

Включає представлення рекламної продукції у засобах розповсюдження реклами, тобто продаж часу та місця для різних видів реклами.
74.87.0

Надання інших комерційних послуг

Включає посередництво в розміщенні реклами.

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

74.13.0

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 74.13.0.

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну

74.87.0

Надання інших комерційних послуг

Включає:

- надання послуг з моделювання текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, інших предметів внутрішнього оздоблення інтер’єру, сучасних товарів, а також інших побутових виробів та товарів особистого вжитку;

- надання послуг з графічного дизайну;

- діяльність декораторів інтер’єру;

- діяльність художників-оформлювачів.

74.20 Діяльність у сфері фотографії

74.20.3

Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології

Включає аерофотознімання.

74.81.0

Діяльність у сфері фотографії

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 74.81.0.
92.40.0

Діяльність інформаційних агентств

Включає діяльність незалежних фотожурналістів.

74.30 Надання послуг перекладу

74.85.0

Надання секретарських послуг та послуг з перекладу

Включає надання послуг з усного та письмового перекладу.

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

74.14.0

Консультування з питань комерційної діяльності та управління

Включає консультування з питань агрономії.

74.20.1

Діяльність у сфері інжинірингу

Включає діяльність інженерів-кошторисників.
74.20.3

Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології

Включає прогнозування погоди.
74.60.0

Проведення розслідувань та забезпечення безпеки

Включає консультування з питань безпеки промислових об’єктів, помешкань і громадських будинків, у т.ч. оцінку їхньої безпеки.
74.87.0

Надання інших комерційних послуг

Включає:

- діяльність брокерів з організації купівлі та продажу підприємств малого та середнього бізнесу;
- діяльність з оцінювання, крім подібної діяльності, пов'язаної з нерухомістю та страхуванням;
- консультування (крім консультування з технічних питань та інжинірингу);

- діяльність агентів та агентств, що здійснюється від імені окремих осіб та пов’язана із складанням контрактів (договорів) на участь у кінофільмах, театральних виставах та інших розважальних чи спортивних заходах, а також із наданням книг, п’єс, речей образотворчого мистецтва, фотографій тощо спільно із їх видавниками, продюсерами тощо;

- діяльність технологічних брокерів з надання посередницьких послуг у сфері трансферу технологій.

75.00 Ветеринарна діяльність

85.20.0

Ветеринарна діяльність

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 85.20.0.