asyan.org
добавить свой файл
1
ТЕМА: ПРАВО НА ОСВІТУ

МЕТА: ознайомити з основними положеннями конституційного права громадян на освіту, нормативними документами, що врегульовують право на освіту, наявністю форм навчання, системою освіти в Україні, формувати правовий понятійний апарат, розуміння потреби в неперервній освіті та самоосвіті, розвивати вміння працювати з юридичними документами, уміння аналізувати нормативні акти; виховувати правову культуру, громадянську активність, повагу до законодавства України.

Обладнання: Конституція України, витяги Законів „Про освіту”, роздавальний матеріал, таблиці, підручник, епіграфи до уроку.

ТИП УРОКУ: вивчення нового матеріалу

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

З основ правознавства ми вивчили права та свободи людини. Згадайте:

 • Що таке права і свободи?

 • Як класифікуються права людини? ( Громадянські (особисті) політичні, соціальні, культурні)

 • Перелічить громадянські (особисті) права. ( Право на життя, право на повагу гідності, право на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла, таємниця листування, телефонних розмов ,невтручання в особисте та сімейне життя, свобода пересування, вибір місця проживання, свобода думки та слова, свобода світогляду та віросповідання, право на правову допомогу, презумпція невинності.)

 • Перелічіть політичні права ( Право вільно висловлювати свої погляди та переконання, вільно збирати, зберігати та використовувати інформацію, право об’єднуватися в політичні партії та громадянські організації, право брати участь в управлінні суспільством і державою, право проводити збори, мітинги, демонстрації, право на письмові та усні індивідуальні або колективні звернення до органів державної влади)

 • Перелічіть соціально-економічні ( Право приватної власності, право на підприємницьку діяльність, право на працю, право на страйк, право на відпочинок, право на соціальний захист, право на житло, право на належний життєвий рівень, право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, право на освіту)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Кожен із вас мріє про те, щоб мати у дорослому житті гарну роботу? А що ви вкладаєте в це поняття? (високооплачувана, цікава, престижна)

Яка умова допоможе отримати таку роботу (Гарна, якісна освіта)

Отже, шлях до мрії лежить через її величність освіту. Якою буде у вас освіта, такі ви матимете можливості отримати цікаву, престижну, високооплачувану роботу.

Які асоціації у вас викликає слово „Освіта” ( школа, інститут, навчальний заклад, вчитель, оцінки, екзамен, канікули, уроки, конкурси)

 • Послухайте притчу про бритву, яку полюбляв розповідати своїм учням Леонардо да Вінчі.

Одного разу сонячний промінь упав на бритву, і вона засяяла, засліплюючи все навкруги. Побачивши своє відбиття у дзеркалі, бритва прийшла в захоплення, але відразу згадала, що їй доводиться голити густі чоловічі бороди, а перед цим її гострять на грубому бруску, і вона вирішила сховатися в таємному місці. Минув час, і бритва знову захотіла подивитися на себе в дзеркало. Але її лезо не виблискувало, його з’їла іржа, воно стало зазубреним, як стара пила. Так і людський розум притупляється та іржавіє від бездіяльності.

Отже світлом для кожного з нас мають бути знання – головне багатство в нашому житті.

Сьогодні ми спробуємо ще більше дізнатися про право на освіту.

Запишіть у зошитах тему уроку Конституційне право на освіту.

Девіз уроку: „ВЧИТИ, ЩОБ ЗНАТИ, ЗНАТИ ЩОБ ЖИТИ ГІДНО”

(знайомство з епіграфами, метою)

ІV. Вивчення нового матеріалу.

В усі часи освіта була великим благом. У давніх мудреців античного світу був вислів „ alea mea mecum porto” (Все моє ношу з собою). Г. Сковорода говорив: „З усіх скарбів найкращий – знання. Їх не можна ні вкрасти, ні згубити, ні знищити”. Мудрий український народ передав нам у спадщину цілу низку прислів’їв та приказок про освіту та знання. Які з них вам відомі? (Діти говорять прислів’я)

Наука в ліс не веде, а з лісу виводить.

Наука не ходить по лісі, а по людях.

Науки ні вода не затопить, ні вогонь не спалить.

Науки не носить за плечима.

Наука срібло, а практика золото.

Чим більше науки, тим довші руки.

Грамота не хвороба, літ не збавить.

Нема науки без муки.

Нема муки без науки.

Наука не пиво: в рот не ввіллєш.
Які історичні факти вам відомі про освіту в Україні часів Київської Русі, козацтва, у складі Російської імперії ( Князь Ярослав Мудрий відкривав школи, козаки виділяли кошти для будівництва шкіл, натомість у Російській імперії тривала русифікація, закривалися школи, дівчата не вчилися, бідні не мали змоги навчатися)

Ми живемо в незалежній державі Україні. Коли Україна стала суверенною та незалежною державою? (24 серпня 1991 р.) Громадяни України повинні знати законодавство про освіту в Україні. Коли було прийнято Конституцію України? ( 28 червня 1996 р.) У незалежній Україні право на освіту закріплено конституційно.

СТ. 53 – ознайомлення із основними положеннями.

1.Обовязковість середньої освіти.

2. Право на безплатну дошкільну, середню, вищу освіту.

3. Держава забезпечує розвиток освіти.

4. Право на пільги та стипендії учням та студентам

5. Право на вивчення рідної мови громадянам національних меншин.

У чому полягає значення освіти в житті людини? Навіщо учням необхідно знати про своє право на освіту та знайомитися із законодавством про освіту?

 • Для того щоб здійснювати свої права та обов’язки

 • Щоб гідно жити, потрібно мати знання, а знання людина отримує через освіту

 • Неграмотна людина не може здійснити своє право на участь у виборах до органів влади. Вони не зможуть зрозуміти своєї ролі в них.

 • Неосвічена людина не може розраховувати на високооплачувану роботу, не зможе прочитати навіть інформацію про робочі місця.

 • Неосвічених людей можуть обманути під час укладання різноманітних угод, контрактів.

 • Неграмотні люди не знають законів держави, тому часто порушують їх.

 • Відсутність знань веде до злочинів, погіршення здоров’я, нерівності між людьми, злиденності.

 • Знання роблять людину сильною та духовно багатою.

Ми з вами вивчали деякі міжнародні документи, в яких ішлося про освіту. Що це за документи? ( Це Загальна декларація прав людини – прийнята Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році)

ОСВІТА МАЄ БУТИ БЕЗКОШТОВНОЮ ПРИНАЙМНІ ЩОДО ПОЧАТКОВОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ...

ОСВІТА МАЄ СПРЯМОВУВАТИСЬ ДО ЦІЛКОВИТОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ.

Ст..26. загальна декларація прав людини.

Чи є юридичним документом Загальна декларація прав людини? НІ

З яким ще документом ви знайомі?( З конвенцією про права дитини – Генеральна асамблея ООН

1989 р.)

ДИТИНА МАЄ ПРАВО НА ОСВІТУ, І ОБОВЯЗОК ДЕРЖАВИ ПОЛЯГАЄ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗКОШТОВНОЇ ТА ОБОВЯЗКОВОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ, У ЗАОХОЧЕННІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ДОСТУПНОЇ ДЛЯ КОЖНОЇ ДИТИНИ, ТА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОСТУПНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ВСІХ НА ОСНОВІ ЗДІБНОСТЕЙ.

ШКІЛЬНА ДИСЦИПЛІНА МАЄ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИСЯ З УРАХУВАННЯМ ПРАВ ТА ЗА УМОВИ ПОВАГИ ГІДНОСТІ ДИТИНИ.

Ст.. 28. конвенція про права дитини.

Давайте порівняємо статті Конвенції та Конституції. Що спільного? У чому відмінності?

( У нашій державі повна загальна середня освіта є обов’язковою)

Про що це свідчить? (Про можливості нашої держави, турботу держави про підростаюче покоління)

Крім Конституції, норми в галузі освіти закріплюють Закони „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про вищу освіту”, дошкільну освіту та інші. У них визначені основні принципи, на яких ґрунтується освіта.

ПРИНЦИПИ ОСВІТИ:

 1. доступність

 2. рівність умов

 3. гуманізм, демократизм

 4. науковість, світський характер.

 5. безперервність, наступність.

 6. різноманітність

 7. зв’язок із національною та світовою культурою.

Закони розвивають правовий статус навчальних закладів

У них закріплені такі форми освіти

Денна

Вечірня

Заочна

Екстернат

Педагогічний патронаж

СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНИ

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
ПОЧАТКОВА ЗАГАЛЬНА ОСВІТА

1-4 класи

школа І ступеня
професійно- БАЗОВА ЗАГАЛЬНА ОСВІТА технікум, училище

технічна 5-9 класи І рівень акредитації

освіта школа ІІ ступеня
ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА коледж

10-11 класи ІІ рівень акредитації

школа ІІІ ступеня

інститут, академія

університет

ІІІ- ІV рівень акредитації

Як здійснюється державне управління освітою?

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

 • визначає державні стандарти знань з кожного предмета

 • затверджує програми та підручники

 • контролює роботу навчальних закладів

 • визначає умови прийому до навчальних закладів

УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 • забезпечують діяльність шкіл

 • допомагають їм у фінансуванні, проведенні ремонту, постачанні навчальних посібників і обладнання

 • контролюють діяльність навчальних закладів.

СХЕМА: Міністерство освіти і науки

Обласні управління освіти і науки

Районні і міські управління освіти

Адміністрація школи

Закон „Про освіту” визначає права та обов’язки учнів – тобто правовий статус учня. Закон передбачає, що кожен навчальний заклад має Статут.

У нашій школі також є Статут школи, в якому чітко зазначені права та обов’язки учнів.

1 Чи знаєте ви свої права?

2. А обов’язки?

3. Який обов’язок, на вашу думку, найважливіший? ( Оволодівати знаннями)

ПРАВА УЧНІВ:

 1. вибір закладу освіти, форми навчання, позакласних занять.

 2. користування навчальною, спортивною, культурною базою закладу освіти.

 3. доступ до інформації в усіх галузях знань

 4. участь у науково-дослідницькій діяльності, конкурсах, олімпіадах, конференціях.

 5. участь в громадському самоврядуванні

ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ:

 1. дотримання правових, моральних та етнічних норм.

 2. систематично й глибоко оволодіти знаннями, уміннями та навичками.

 3. підвищувати свій загальний культурний рівень

 4. не порушувати правил внутрішнього трудового розпорядку закладу, в якому навчається.

Серед прав учнів важливе місце посідає право на учнівське самоврядування. У нашій школі створено учнівське самоврядування

Отже, ми ознайомилися з основами правового регулювання права на освіту в Україні. Проте ми з вами є свідками процесу реформування освіти, змін, які мають на меті підвищити якість освіти.

Що ви про це знаєте? ( 12-бальна система оцінювання, 12-річна освіта, нові предмети, нові програми, моніторинг, профільна старша школа).

Вища освіта теж переживає часи реформи – переходить до європейської Болонської системи. Але людина повинна мати єдиний виправданий і симпатичний вид жадібності – жагу до пізнання та саморозвитку. Прагнення до всебічного саморозвитку є запорукою розвитку творчих здібностей.

V. Закріплення нових знань

1.Застосуємо наші теоретичні знання до конкретної ситуації.

„Випадок з Марійкою”

Учитель запитує у батьків :

- Добридень! Я дуже занепокоєна тим, що 1 вересня Марійка не прийшла до школи в 10 клас.

Батько дівчинки відповів:

Ми з дружиною вирішили, що дочка не буде ходити в 10 клас, а доглядатиме вдома сестру та маленьких братів-близнюків. Справа, в тому, що на прожиття нашої сімї не вистачає однієї зарплати, тому дружина пішла на роботу. Крім того, особливих здібностей і бажання навчатися в Марійки немає. А здобувати освіту Марійка може в будь-якому віці, якщо цього захоче. Донька не сумує за школою, вчителями, однокласниками, бо часто конфліктувала з ними. Вдома потрібна нянька і робочі руки. Хоча хатня робота їй не дуже до вподоби, а от доглядати братиків і сестричку їй подобається.

 • Чи згодні ви з міркуваннями та вчинками батьків Марійки? Так чи ні? Чому?

 • Чи повинна Марійка відвідувати школу ? Так чи ні? Чому?

 • Які способи розв’язання ситуації ви можете запропонувати?

2. Вставте пропущені слова

„Конституція проголосила ... освіту. Це право гарантується доступністю і ... дошкільної, ..., професійно-технічної освіти в ... і ... навчальних закладах.

Вищу освіту в ... і ... навчальних закладах можна здобути на ... основі мають право здобувати освіту рідною мовою.

VІ . ПІДСУМКИ УРОКУ

 • Метод незакінченого речення „Сьогодні я на уроці дізнався...”, „На уроці було цікавим...? „Я цей урок запам’ятаю тому що...?”

Отримання повної загальної середньої освіти є як правом, так і обов’язком кожного громадянина України. Саме здобуття освіти багато в чому є запорукою досягнення успіху в житті людини.

VІІ . ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати текст підручника

Підготувати повідомлення про екологічні проблеми України.