asyan.org
добавить свой файл
1
З М І С Т

Вступ

3

Розділ І. Обчислення за хімічними формулами

6

1.1.

Задачі на обчислення відносної молекулярної маси і визначення масової частки елементів у речовині

6

1.2.

Визначення кількості речовини, молярної маси речовини

7

1.3.

Обчислення відношення мас елементів у складній речовині за її формулою

7

1.4.

Молярний об’єм газу. Закон Авогадро. Відносна густина газів.

8

1.5.

Обчислення з використанням газових законів.

10

Задачі для самостійного розв’язування

12

Розділ 2. Розчини

15

2.1.

Обчислення масової частки і маси речовини в розчині

15

2.2.

Обчислення молярної концентрації розчинів

19

2.3.

Обчислення розчинності речовин

20

2.4.

Обчислення, пов’язані з викристалізацією речовин

21

2.5.

Обчислення на приготування розчинів з масовою часткою речовини з кристалогідратів

22

2.6.

Обчислення на змішування розчинів

25

Задачі для самостійного розв’язування

27

Розділ 3. Обчислення за рівняннями хімічних реакцій

29

3.1.

Обчислення кількості речовини, маси чи об’єму речовини за рівнянням реакції

29

3.2.

Розв’язування задач на домішки

30

3.3.

Розв’язування задач на вихід від теоретично можливого

32

3.4.

Розв’язування задач на надлишок однієї з речовин. Особливості задач на надлишок за участю багатоосновних солей на їх кислот

33

35

3.5.

Обчислення за термохімічними рівняннями

36

3.6.

Розв’язування задач на суміші

38

Задачі для самостійного розв’язування

41

Розділ 4. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва

45

4.1.

Задачі на знаходження елементів періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва

45

4.2.

Задачі на ізотопний склад речовини

46

Задачі для самостійного розв’язування

47

Розділ 5. Обчислення з теми „Метали”

49

5.1.

Розв’язування задач на зміну маси пластинки

49

Задачі для самостійного розв’язування

51

Розділ 6. Задачі на виведення формул речовин

52

6.1.

Виведення найпростішої формули за масовими частками елементів

52

6.2.

Виведення справжньої формули за масовими частками елементів та відносною густиною.

53

6.3.

Виведення справжньої формули речовини за продуктами згоряння

55

6.4.

Виведення формул речовин на основі їхніх властивостей

57

6.5.

Виведення формул речовин на основі об’ємних співвідношень

58

Задачі для самостійного розв’язування

59

Розділ 7. Комбіновані задачі.

61

Література

63

Додатки

64