asyan.org
добавить свой файл
1

Обсяг державного замовлення (денна форма)

 

 

Напрям підготовки

Ліцензований обсяг

Державне замовлення

У тому числі пільговики

Цільові місця

 

 

Аерокосмічний інститут

6.050202 Автоматизація та КІТ

250

35

5

 

 

6.050604 Енергомашинобудування

150

40

6

 

 

6.050701 Електротехніка та електротехнології

245

24

4

 

 

6.051101 Авіа- та ракетобудування

150

49

7

 

 

6.070103 Обслуговування повітряних суден

300

103

15

 

 

Всього по інституту:

1095

251

38

 

 

Гуманітарний інститут

 

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

125

20

3

 

 

6.020303 Філологія

125

25

4

 

 

6.030101 Соціологія

75

20

3

 

 

6.030102 Психологія

100

25

4

 

 

6.130102 Соціальна робота

45

20

3

 

 

Всього по інституту:

470

110

17

 

 

Інститут аеронавігації

 

6.050901 Радіотехніка

350

40

6

 

 

6.050903 Телекомунікації

125

50

8

 

 

6.051103 Авіоніка

100

40

6

 

 

6.070102 Аеронавігація

225

49

7

 

 

Всього по інституту:

800

179

27

 

 

Інститут аеропортів

 

6.020207 Дизайн

100

20

3

 

 

6.060101 Будівництво

200

60

9

 

 

6.060102 Архітектура

125

25

4

 

 

Всього по інституту:

425

105

16

 

 

Інституут аерокосмічних систем управління

6.050201 Системна інженерія

225

55

8

 

 

6.050202 Автоматизація та КІТ

250

40

6

 

 

6.050701 Електротехніка та електротехнології

245

46

7

 

 

6.050801 Мікро- та наноелектроніка

50

30

5

 

 

6.050802 Електронні пристрої та системи

125

50

8

 

 

6.050902 Радіоелектронні апарати

150

25

4

 

 

6.051402 Біомедична інженерія

75

20

3

 

 

Всього по інституту:

1120

266

40

 

 

Інститут екологічної безпеки

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища

200

35

5

 

 

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

175

35

5

10

 

6.051301 Хімічна технологія

175

45

7

 

 

6.051401 Біотехнологія

100

40

6

 

 

Всього по інституту:

650

155

23

 

 

Інститут економіки та менеджменту

6.030502 Економічна кібернетика

50

15

2

 

 

6.030503 Міжнародна економіка

75

14

2

 

 

6.030504 Економіка підприємства

200

15

2

 

 

6.030507 Маркетинг

200

15

2

 

 

6.030508 Фінанси і кредит

50

15

2

 

 

6.030509 Облік і аудит

250

15

2

 

 

6.030601 Менеджмент

400

39

6

 

 

6.070101 Транспортні технології

275

64

10

 

 

Всього по інституту:

1500

192

29

 

 

Інститут інформаційно-діагностичних систем

6.040204 Прикладна фізика

50

15

2

 

 

6.040301 Прикладна математика

50

15

2

 

 

6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

150

40

6

 

 

6.170101 Безпека інформ. і комунік. систем

200

40

6

20

 

6.170102 Системи технічного захисту інф.

100

35

5

 

 

6.170103 Управління інформац. безпекою

100

35

5

 

 

Всього по інституту:

650

180

27

 

 

Інститут міжнародних відносин

6.140103 Туризм

150

20

3

 

 

6.030202 Міжнародне право

75

15

2

 

 

6.030203 Міжнародні економічні відносини

75

15

2

 

 

6.030204 Міжнародна інформація

60

15

2

 

 

6.030206 Міжнародний бізнес

75

15

2

 

 

6.030301 Журналістика

75

15

2

 

 

Всього по інституту:

510

95

14

 

 

Факультет комп’ютер-них наук

6.050101 Комп'ютерні науки

275

65

10

 

 

6.050103 Програмна інженерія

250

55

8

 

 

Всього по факультету:

525

120

18

 

 

Факультет комп’ютер-них систем

6.050102 Комп'ютерна інженерія

275

60

9

20

 

6.051501 Видавничо-поліграфічна справа

100

25

4

 

 

Всього по факультету:

375

85

13

 

 

Юридичний інститут

6.030401 Правознавство

125

25

4

 

 

Всього по інституту:

125

25

4

 

 

Всього по університету:

8245

1763

264

50

 

 

Обсяг державного замовлення (заочна форма)

 

Напрям підготовки

Ліцензований обсяг

Державне замовлення

У тому числі пільговики

 

 

6.020105 Документознавство та інф.діяльність

25

5

1

 

6.020303 Філологія

125

5

1

 

6.030101 Соціологія

75

5

1

 

6.030102 Психологія

100

8

1

 

6.030301 Журналістика

75

3

1

 

6.030401 Правознавство

125

5

1

 

6.030503 Міжнародна економіка

75

 

 

 

6.030504 Економіка підприємства

200

3

1

 

6.030507 Маркетинг

200

3

1

 

6.030508 Фінанси і кредит

50

5

1

 

6.030509 Облік і аудит

250

 

 

 

6.030601 Менеджмент

400

3

1

 

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища

200

3

1

 

6.050101 Комп'ютерні науки

225

10

2

 

6.050102 Комп'ютерна інженерія

200

10

2

 

6.050103 Програмна інженерія

250

5

1

 

6.050201 Системна інженерія

225

5

1

 

6.050202 Автоматизація та КІТ

250

5

1

 

6.050604 Енергомашинобудування

150

4

1

 

6.050701 Електротехніка та електротехнології

235

5

1

 

6.050802 Електронні пристрої та системи

100

3

1

 

6.050901 Радіотехніка

350

5

1

 

6.050902 Радіоелектронні апарати

150

 

 

 

6.050903 Телекомунікації

125

3

1

 

6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

150

3

1

 

6.051101 Авіа- та ракетобудування

150

5

1

 

6.051103 Авіоніка

100

5

1

 

6.051301 Хімічна технологія

100

4

1

 

6.051401 Біотехнологія

100

3

1

 

6.060101 Будівництво

200

5

1

 

6.070101 Транспортні технології

200

5

1

 

6.070103 Обслуговування повітряних суден

300

5

1

 

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

175

2

1

 

6.130102 Соціальна робота

45

3

1

 

6.140103 Туризм

150

5

1

 

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

100

10

2

 

6.170102 Системи технічного захисту інформації

50

10

2

 

6.170103 Управління інформаційною безпекою

50

10

2

 

Всього по університету:

6080

178

33