asyan.org
добавить свой файл
1 2
Визначення вихідного рівня знань слухачів відділення післядипломної освіти проводиться з метою:

  • діагностики базових знань молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою, які будуть проходити підвищення кваліфікації,

  • визначення питань (тем, дисциплін), які найгірше засвоєні, потребують кореляції та найбільшої уваги в процесі післядипломного навчання - під час проведення теоретичних і практичних занять, консультацій даної групи слухачів,

  • навчити слухачів адекватно оцінювати свої теоретичні знання, спонукати їх до активної самостійної підготовки впродовж усього навчання на курсах підвищення кваліфікації: у читальній залі бібліотеки коледжу (безкоштовно !), з методичною літературою, яка пропонується на відділенні ПДО тощо,

  • створення у слухачів потреби у самоосвіті, мотивації до навчання «впродовж усього життя».

Недостатній рівень базових знань слухачів, незаперечно, призводить до поганого розуміння та засвоєння нового матеріалу, а тому може бути вагомою причиною незадовільного складання підсумкового іспиту.

Для визначення вихідного рівня знань кожному слухачу пропонується для розв’язання 30 тестових завдань І – ІІ рівнів складності.

Критерії оцінювання наступні:Відсоток правильних відповідей

Оцінка

За основу взята європейська система полегшеної шкали оцінювання ЕСТS


Кількість

помилокВідсоток правильних відповідей

100 – 97 %

відмінно

1

96

96 – 87 %

Дуже добре

2

93

3

90

86 – 77 %

добре

4

86

5

83

6

80

76 – 67 %

задовільно

7

76

8

73

9

70

66 – 50 %

достатньо

10

66

11

63

12

60

13

56

14

53

Менше 50 %

Незадовільно, необхідна серйозна подальша робота

15

50

16

46

17

43

18

40

19

36

20

33

21

30

22

26

23

23

24

20

25

16

26

13

27

10

28

6

29

3

30

0


У випадку незадовільної оцінки слухач має право повторно скласти тестовий контроль впродовж 3-х перших днів навчання. Слухач, який повторно одержав незадовільну оцінку, відраховується з циклу післядипломного навчання як такий, що не має достатніх базових знань для удосконалення своєї кваліфікації.
Запитання

до тестового контролю для визначення вихідного рівня знань

слухачів циклу «Організація охорони здоров’я»

(контингенти слухачів: "Головні медсестри, акушерки ЛПУ", "Старші медичні сестри ЛПУ", "Фельдшери ФАП, амбулаторій", "Фельдшери (м/с) шкіл, інтернатів, училищ, ПТУ")
1. Як карається службовий злочин, пов’язаний з недбалим та несумлінним ставленням медичних працівників до своїх обов’язків, якщо це спричинило важкі наслідки для здоров’я хворого ?
2. Яку відповідальність несе середній медичний працівник за недотримання норм санітарно-протиепідемічного режиму ?
3. Яку відповідальність несе середній медичний працівник, якщо він свідомо, без вагомих причин, знаючи про важкі наслідки для хворого, не надав йому медичну допомогу ?
4. Основні положення фахової медичної етики Гіппократа:
5. Назвати чинники, які забезпечують оптимальні умови для збереження здоров’я населення:
6. Всесвітня організація охорони здоров’я дала визначення поняття здоров’я людини:
7. Яку максимальну кількість розчину можна вводити внутрішньом’язово ?
8. Призначення якого антибіотика зобов’язує Вас доповісти лікарю про одержану Вами інформацію, якщо Ви вияснили, що у пацієнта в анамнезі була алергійна реакція на стрептоміцину сульфат?
9. Пацієнтам, у яких в анамнезі є алергійна реакція на бензилпеніцилін, не призначають:
10. Що належить до навмисних злочинів?
11. Кримінальним Кодексом України відповідальність за ненадання допомоги хворому передбачена статтею:
12. Відповідальність за незаконне здійснення аборту передбачена статтею Кримінального Кодексу України:
13. Диспансеризація – активний метод динамічного спостереження за:
14. Основними принципами загартування є все, крім:
15. До показників соціального здоров’я входить все, крім:
16. Пацієнт скаржиться на відчуття жару, спрагу, головний біль. Температура тіла 400С. Який метод найпростішої терапії доцільно застосовувати ?

17. У пацієнта, який лікується в терапевтичному відділенні, розвивається набряк легень. Через який розчин слід подати у кисень для проведення оксигенотерапії ?

18. За який час до постановки медикаментозної клізми пацієнту необхідно поставити очисну клізму ?
19. Правильність накладання зігріваючого компресу перевіряють через:
20. Час стерилізації в сухожаровій шафі починають рахувати з моменту досягнення температури:
21. Як називають місцеве ураження тканин, що виникло внаслідок дії низької температури ?
22. Ознаками клінічної смерті є: відсутність пульсу на магістральних судинах, дихання, рефлексів. Доповніть цей перелік:
23. Як називають повне припинення електричної та механічної діяльності серця ?
24. Виберіть препарат, який не використовують, як кровоспинний засіб при кровотечі:
25. Назвіть препарат, який необхідно ввести хворому при колапсі:
26. Блювання, при якому блювотні маси мають колір „кавової гущі” спостерігають при:
27. Виберіть першочерговий захід невідкладної допомоги при непритомності ?

28. При якій температурі у автоклаві проводять стерилізацію виробів з гуми?
29. Як правильно провести забір матеріалу для бактеріологічного контролю якості стерилізації хірургічних інструментів?
30. Що роблять з використаними одноразовими шприцами після знезаражування?
31. Назвіть дезінфектант, який використовується для генерального прибирання приміщень, перев’язувальних та маніпуляційних кабінетів (наказ МОЗ № 720 )?
32. Виберіть правильний варіант проведення дезінфекції ліжка, тумбочки у палаті:
33. Виберіть правильний варіант проведення дезінфекції одноразових систем:
34. Під час проведення ПСО у разі позитивної бензидинової проби на залишки крові з’являється забарвлення:
35. Яке забарвлення свідчить про позитивну фенолфталеїнову пробу на залишки миючого засобу під час проведення ПСО ?
36. Як називається захворювання, що виникло у пацієнта в період його перебування в стаціонарі та викликане шпитальним штамом мікроорганізмів, яке на момент госпіталізації було відсутнє у нього в будь - якій формі ?
37. Відповідно до наказу МОЗ України № 120 від 25.05. 2000 р., з метою уникнення поранень забороняється використовувати такі скляні предмети:
38. У разі потрапляння крові, біологічних рідин, біоматеріалу на слизові оболонки ротової порожнини, відповідно до наказу МОЗ України № 120 від 25.05. 2000 р., необхідно:
39. Який розчин потрібно приготувати для проведення гіпертонічної клізми ?
40. Лікар призначив пацієнту проведення лікувальної олійної клізми. Що повинна зробити медсестра перед маніпуляцією ?
41. Скільки часу триває стерилізація в автоклаві при тиску 1,1 атмосфери і температурі 120оС ?
42. Назвіть початкові клінічні симптоми ускладнення, пов’язаного з переливанням крові, несумісної за системою АВО:
43. Яка з ознак спостерігається при гемотрансфузійному шоці?
44. Вкажіть, як правильно написати групу крові АВ (ІV)(або: 0(І), А (ІІ), В (ІІІ)) за системою аглютиноген – аглютинін:
45. Як правильно транспортують потерпілого з термічними опіками ?

46. Яка необхідна невідкладна допомога при отруєнні метиловим спиртом, антифризом ?
47. У хворої на гіпертонічну хворобу виник напад ядухи, кашель з виділенням пінистого харкотиння рожевого кольору. Яке ускладнення виникло у хворої?
48. У потерпілого ураження електричним струмом. Що потрібно зробити в першу чергу ?
49. Ваші першочергові дії при колапсі:
50. Як правильно транспортувати хворого з переломом кісток тазу ?

51. Як часто проводиться в ЛПЗ мікробіологічний контроль санітарно-епідеміологічними станціями ?
52. Який з вказаних режимів запобігає виникненню та розповсюдженню внутрішньо-лікарняної інфекції ?
53. Одяг пацієнта, у якого виявлено педикульоз необхідно:
54. Для кип’ятіння білизни використовують розчин:
55. Режим стерилізації в автоклаві металевого і скляного медичного інструментарію, виробів з тканини:
56. Яким розчином протирають стіни маніпуляційного кабінету при проведенні генерального прибирання (відповідно до наказу МОЗ № 720)?
57. Вкажіть наказ МОЗ “Про покращення медичної допомоги хворим з гнійними хірургічними захворюваннями та посилення заходів по боротьбі з внутрішньолікарняною інфекцією”:
58. При контакті з кров’ю, біологічними рідинами чи біоматеріалами медичний працівник пошкодив цілісність шкіри (шляхом уколу або порізу). Що він повинен зробити з рукавичками, в яких працював?
59. Виберіть дезінфектант, яким Ви обробите шкіру при порушенні її цілісності під час роботи з кров’ю або біоматеріалами:
60. Назвіть місце накладання „жовтого електрода” (або: „червоного”, „зеленого”, „чорного”) під час знімання електрокардіограми:
61. В нормі над легенями вислуховується:
62. До вторинної профілактики ревматизму відноситься:
63. Назвіть захворювання, для якого характерні гемартрози:

64. Який вигляд мають блювотні маси при шлунковій кровотечі?
65. Який метод дослідження є найбільш інформативним для діагностики сечокам’яної хвороби?
66. Які проблеми спостерігають у пацієнтів з гіпотиреозом ?
67. Пацієнт, якого вкусила бджола, звернувся до медичної сестри зі скаргами на набряк та свербіння в місці укусу. Яка необхідна невідкладна допомога ?
68. Який препарат не можна застосовувати при алергії до новокаїну ?
69. У пацієнтки кров’янисті виділення із соска молочної залози. Ваші дії ?
70. Ножове поранення грудної клітки. Які показання до застосування оклюзійної пов’язки?
71. Анаеробна інфекція викликається:
72. Симптом „сардонічної посмішки” спостерігається при:
73. Правила накладання шини Крамера при переломі плеча:
74. Пов’язка на грудну клітку:
75. Яка з перерахованих глистних інвазій викликається карликовим ціп’яком?
76. Яке обов’язкове обстеження проводять при онкопрофоглядах жінок?
77. Кольпіт це – запалення:
78. Що є причиною розриву матки під час пологів?
79. Співвідношення кількость уперше зареєстрованих випадків захворювань у данному році до середньорічної чисельності населення - це показник:
80. З якої дії ви розпочинаєте надання невідкладної допомоги потерпілому при ураженні електричним струмом ?
81. Процес обробки інструментарію, поверхонь, рук медичного персоналу, основним завданням якого є очищення об’єкту обробки від забруднень мікроорганізмами та біологічними рідинами називається:
82. При роботі з біологічними рідинами медична сестра маніпуляційного кабінету перед надіванням гумових рукавичок шкіру біля нігтів повинна обробити (згіднть наказу МОЗ України № 120 від 25.05.2000р.):
83. Медичні вироби одноразового застосування після використання необхідно промити в дезінфікуючому розчині:
84. Яким наказом МОЗ України керуються при проведенні санітарної обробки пацієнтів, у яких виявлений педикульоз ?
85. У яких пацієнтів для проведення санітарної обробки у разі педикульозу заборонено використовувати педикулоциди?
86. Чим повинна бути вкрита подушка в оглядовому кабінеті?
87. Що необхідно зробити з одягом пацієнта, у якого виявлено педикульоз?
88. Яка кількість лейкоцитів (еритроцитів) в загальному клінічному аналізі крові у нормі ?
89. Назвіть місце розташування електроду при реєстрації четвертого (або: І, ІІ, ІІІ, V,VІ) грудного відведення на ЕКГ.
90. В нормі частота пульсу дорослого за 1 хвилину становить:
91. Назвіть основний симптом хронічного обструктивного бронхіту:
92. Типовою ознакою якого захворювання є кровохаркання ?
93. Назвіть симптом, характерний для інфаркту міокарда, але не типовий для стенокардії:
94. Який патологічний стан характеризує симптомокомплекс: положення хворого ортопное, виражений ціаноз, відчуття ядухи, дихання з клекотінням, виділення пінистого рожевого мокротиння?
95. Як можна виявити приховані набряки у пацієнта з хронічною серцевою недостатністю?
96. У пацієнта з гострим лейкозом біль у горлі, некротична ангіна. Сплануйте медсестринське втручання при даних проблемах:
97. Невідкладна допомога при гіпоглікемічній комі на догоспітальному етапі:
98. З метою експрес – діагностики кетоацидозу використовують:
99. Які ознаки характерні для мікседеми ?
100. Достовірним методом діагностики центрального раку легенів є:
101. Який симптом характерний для ревматоїдного артриту ?
102. Яка тактика фельдшера на до госпітальному етапі при закритій травмі живота?
103. Через годину після переливання крові у хворого виник головний біль, остуда, слабкість. АТ 90/60 мм рт.ст., пульс 90 уд. за хвилину. Яке ускладнення виникло ?
104. Під час проведення патронажу дитини 3-х місяців було виявлено, що протягом доби двічі спостерігалось блювання, рідкий стілець - 6 разів. Ваша тактика?
105. У дитини захворювання почалося гостро з підвищення температури тіла та появи набряку в ділянці привушної слинної залози з одного боку. Поставте діагноз:
106. Фібріома – це:
107. Вульвіт – це запалення:
108. Згідно стандартів серцево-легеневої і церебральної реанімації (СЛЦР), на встановлення діагнозу клінічної смерті рекомендується витратити часу не більше ніж:
109. Підберіть препарат для надання допомоги у разі анафілактичного шоку:
110. Блювотні маси, які нагадують „кавову гущу” спостерігаються при:
111. Який матеріал відправляють в лабораторію для дослідження на ВІЛ-інфекцію (згідно наказу МОЗ України № 120 від 25.05. 2000 р.) ?
112. Для уникнення поранень після використання шприци занурюють у дезрозчин (згідно наказу МОЗ України № 120 від 25.05. 2000 р.) в наступному вигляді:
113. Виберіть варіант неправильної відповіді обробки неушкодженої шкіри при потраплянні на неї крові, біологічних рідин, біоматеріалів (згідно наказу МОЗ України № 120 від 25.05. 2000 р.).
114. При складанні груп диспансерного контингенту хворі з органічними захворюваннями в стадії компенсації будуть Вами віднесені до:
115. Переведення пацієнта в першу диспансерну групу здійснюється, якщо:
116. Дівчинка 10 років поступила в стаціонар з діагнозом гострий пієлонефрит. Яку дієту може порадити медична сестра?

117. Своєчасне лікування у дітей лямбліозу забезпечить профілактику такого захворювання як:
118. Який стан виникає в організмі дитини внаслідок дефіциту інсуліну:
119. Які елементи висипання характерні для менінгококцемії ?

120. Характерна локалізація висипань при скарлатині:
121. Які елементи висипання характерні для кору ?
122. Характерна локалізація висипань при менінгококцемії:
123. Визначте термін контагіозності хворого на скарлатину:
124. Що потрібно приготувати на робочому столі для проведення забору матеріалу на ентеробіоз?
125. У разі зупинки дихання при ларингоспазмі на тлі спазмофілії потрібно негайно:
126. Для попередження прикушування язика під час судом медична сестра повинна зробити:
127. Добовий діурез дорослого становить 300 мл, це називають:
128. Як правильно зібрати і направити в лабораторію сечу для дослідження за методом Аддіса- Каковського:
129. Дослідження сечі за методами Аддіса-Каковського та Нечипоренка проводиться для визначення:
130. Результат скарифікаційної проби на індивідуальну чутливість до антибіотика визначають через:
131. Дитина, хвора на цукровий діабет отримує інсулін. Яке ускладнення може виникнути при постійному введенні препарату в одне і те ж місце?
132. Яка основна ознака першого періоду гарячки?
133. При гарячці у стадії збереження температури необхідно застосувати:
134. Першочергові дії при колапсі:
135. Як називається симптом наявності у калі крові?

136. Медична сестра маніпуляційного кабінету при проведення забору крові із вени обов’язково повинна одягнути:
137. Який нормативний документ регламентує профілактику вірусних гепатитів з парентеральним механізмом передачі збудника?
138. Яку кількість крові відправляють в лабораторію для дослідження на ВІЛ-інфекцію (згідно наказу МОЗ України № 120 від 25.05. 2000 р.)?
139. Що слід вважати аварією при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом, яка потребує заповнення форми 108-о (згідно наказу МОЗ України № 120 від 25.05. 2000 р.)?
140. Співвідношення кількості відвідувань дільничного лікаря в поліклініці і вдома за рік до середньорічної кількості населення на дільниці – це показник:
141. При складанні груп диспансерного контингенту здорові люди, які не скаржаться і не мають об’єктивних ознак хвороби на час обстеження а також не хворіли в минулому будуть Вами віднесені до:
142. Назвіть середній показник пульсу, характерний для дитини віком 7 років:
143. Хлопчик віком 10 років хворіє 2-й рік. Скаржиться на тупий біль у правому підребер’ї, біля пупка, загальну слабкість. Після споживання жирної їжі стан погіршується. Температура тіла 36,40. Ваш діагноз ?
144. Назвіть найчастішу причину розвитку дискінезії жовчних шляхів у дітей:
145. Під час обстеження у дитини над легенями перкуторно визначають укорочення звуку, під час аускультації – жорстке дихання і дрібно міхурцеві хрипи. Про яке захворювання можна думати?
146. Який з перерахованих препаратів належить до антигістамінних?
147. Визначте повітряно-крапельну інфекцію, для якої характерною ознакою є поліморфна висипка:
148. У дитини 9 років встановлено паротитна інфекція. Яку теплову процедуру найдоцільніше використати?
149. Визначте симптом, патогномонічний для червоної висипки:
150. Визначте симптом, який спостерігається в дитини у разі локалізованої дифтерії зіва:
151. Дитина стала дратівливою, погано спить, вночі з’являється свербіж у ділянці періанальних складок. Ваш діагноз?
152. Який препарат використовують для надання невідкладної допомоги пацієнту при гіперглікемічній (або гіпоглікемічній) комі ?
153. Визначте, яке положення в ліжку займатиме хвора дитина, у випадку гострої дихальної недостатності на тлі пневмонії:
154. На який час ставлять міхур з льодом?
155. Наявність білка в сечі називається:

156. На скільки годин можна поставити дитині спиртовий компрес на вухо?
157. На які місця забороняється накладати гірчичники дітям?
158. Яку найпростішу фізіотерапевтичну процедуру доцільно застосувати при різних видах кровотечі, у 1-ші години після забиття, гіпертермії ІІ стадії ?
159. Для інспіраторної (експіраторної) задишки характерно:следующая страница >>