asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

 1. На території якого племінного союзу слов’ян засновано м. Київ? Полянський союз.

 2. У котрому році князь Володимир Великий прийняв Християнство? 988р.

 3. У котрому році проведено Любецький з’їзд руських князів?1097р.

 4. Заправління якого київського князя укладено збірник законів«Руська правда»?Я. Мудрий.

 5. Вкажіть роки правління князя Володимира Мономаха 1113-1125рр.

 6. Хто очолював монголо-татарські війська у поході 1237 – 1241-х рр. на Русь?Хан Батий

 7. Хто з галицько-волинських князів у 1203 контролював м. Київ? Роман Мстиславович

 8. Хто з князів протягом 1199-1205 правив в Галичині та Волині ?Роман Мстиславович

 9. Коли в літописі вперше згадується слово «Україна» ? 1187р.

 10. Хто з київських князів відкрив язичницький пантеон богів?Володимир Великий

 11. Кого з київських князів прийнято називати «Тестем Європи» ?Ярослав Мудрий

 12. У котрому році монголо-татарські війська захопили Київ?1240р.

 13. Хто з князів протягом 1153-1187 рр правив в Галичині? Ярослав Осьмомисл

 14. На території якого племінного союзу слов’ян було вбито князя Ігоря? Древляни

 15. У якому місті київський князь Володимир Великий приняв християнство?Херсонес (Корсунь)

 16. Коли відбулася битва на річці Калці? Хто брав участь 31 травня 1223р. – між русько-половецькими силами і монгольським військом.

 17. За правління якого князя був збудований Софіївсткий собор? Ярослав Мудрий

 18. Коли вперше згадується м. Львів? 1256р. в Галицько-Волинському літописі

 19. Хто з київський князів відвоював у поляків Червенські міста? 981р.- Володимир Великий.

 20. Хто з князів протягом 1264-1301 правив у Галичині та Волині? Лев(Данилович) І Галич

 21. Якого галицького князя згадує у своєму творі автор «Слово о полку Ігоревім» Ярослав Осьмомисл

 22. Автором якого літературного твору є Володимир Мономах? «Повчання дітям»

 23. У період правління якого київського князя вібувся Любецький з’їзд? Святополк Із’яславович

 24. Хто з Рюриковичів протягом 1019-1036 був співправителем Київської Русі разом з Ярославом Мудрим? Мстислав Володимирович – у Чернігові

 25. Який київський князь організував серію успішних походів проти половців? Володимир Мономах – 5 успішних походів

 26. У якому році галицько-волинський князь Данило Романович здобув перемогу над польськими військами біля м. Ярослава? 1245р.

 27. У якому році галицько-волинський князь Данило Романович здобув перемогу над тевтонцями під Дорогочином? 1238р.

 28. У котрому році розпочалося князювання Олега в Києві? 882р.

 29. Хто з київських правителів Русі вперше запровадив елементи державного бюджету?Княгиня Ольга

 30. Які кочові племена населяли українськи степи в 2 половині ХІ ст.?Половці

 31. Який руський князь здійснив похід проти Візантії в 860 році? Князь Аскольд (змусив Візантію визнати Русь як державу)

 32. У котрому році розпочалося князювання Олега в Києві?882р.

 33. Який київський князь хотів перенести столицю своєї держави в Переяславець на Дунаї?Святослав Хоробрий

 34. За правління якого князя Русь підписала перші міжнародні договории?907р. між Олегом і Візантією

 35. У котрому році Володимир Великий приєднав до Київської держави Червенські міста?981р.

 36. Назвіть перших галицьких князів з династії Ростиславовичів? Ростислав Володимирович,Володар і Василько Ростиславовичі,Володимирко Володаревич, Ярослав Осмомисл

 37. Хто з галицьких бояр у 1213 р самочинно возкняжився на галицькому престолі?Володимир Кормильчич

 38. Назвіть автора відомого твору стародавньої руської літератури «Повчання дітям»? Володимир Мономах

 39. Уздовж яких річок було збудовано мережу оборонних споруд т.зв «змійових» валів?Віта, Червона, Трубіж, Стугна, Рось

 40. Як називався фіксований розмір данини, запроваджений у Київській Русі княгинею Ольгою? Уроки

 41. Який бог стояв на чолі пантеону слов’янських божеств запровадженого Володимиром Великим? Перун

 42. Хто з руських князів розгромив Хозарський каганат?Святослав

 43. У котрому році Київ зруйнував Андрій Боголюбський? 8-12 березня 1169р.

 44. Як в часи Київської Русі називалися селяни які потрапили в залежність за борг? Закупи

 45. Проти кого виступали руські дружини в битві на р. Калці?Проти монгольського війська

 46. Який київський князь організував походи на Константинополь у 907-911?Князь Олег

 47. Вкажіть роки князювання у Києві Ігоря?912-945р.

 48. Кого з київських князів видатний український історик Михайло Грушевський назвав козаком на престолі? Святослав Хоробрий

 49. До кого з київських князів бояри звернулися із доріканням: «Ти, князю, чужої землі пильнуєш та шукаєш, а свою покинув...»? Святослава

 50. Які кочові племена появилися у степових районах України після розгрому Хозарського каганату? Печеніги

 51. Вкажіть роки князювання Володимира Великого? 980-1015рр.

 52. Коли в Києві правив син Ярослава Мудрого Всеволод? 1077р., вдруге - 1078-1093рр.

 53. Хто з руських князів був ініціатором скликання Любецького з’їзду князів?Володимир Мономах

 54. За правління якого князя було укладено найдавніший літописний звід? Ярослава Мудрого

 55. Хто був укладачем найдавнішого літописного зводу?Никон Великий (1037р.)

 56. Які верстви населення в Київській Русі не володіли землею? Холопи, челядь, рядовичі, закупи.

 57. Коли відбулася битва під Доростолом? 971р.

 58. Кого з київський князів арабський історик, географ і мандрівник Хасан –аль Масуді назвав «першим серед словянських царів, що володів містами і багатьма населеними пунктами»? Дир.

 59. За часів правління якого князя в Києві карбувалися золоті та срібні монети?Володимир Великий

 60. Згідно із письмовими джерелами першим київським митрополитом руського походження був... Митрополит Іларіон

 61. У котрому році було засновано Печерський монастр у Києві?1051р.

 62. У котрому році відбувся з’їзд князів біля Долобського озера, який ухвалив рішення про організацію спільного походу проти половців? На початку 1103р.

 63. У котрому році коронували галицько-волинського князя Данила Романовича? 7 жовтня 1253р.

 64. Які міста були засновані у період правління галицько-волинського князя Данила Романовича? Холм, Львів, Данилів, Стіжок, Кременець

 65. У якому році відбулася битва на річці Сині Води? 1362р.

 66. У якому столітті більшість українських земель увійшла до складу Великого князівства Литовського?14 століття

 67. Коли відбулося повстання під проводом князя Михайла Глинського?1508р.

 68. Вкажіть рік першої згадки слова «козак» у «Хроніці польській» М . Бєльського. 1489р.

 69. Коли було засновано першу Запорізьку січ на о . Мала хортиця? 1552(1556р.)

 70. Кого вважають засновником першої Запорізької Січі? Байда Вишневецький

 71. Яких козаків вважали реєстровими? Реєстрові козаки – частина українського козацтва, прийнята на військову службу польсько-литовською владою і записана в окремий список – реєстр, звідки й назва реєстрові козаки.

 72. На боці яких держав воювали козаки в другій половині 16-першій половині 17 ст? Річ Посполита, Московська держава , Молдавське князівство, Австрійське князівство

 73. Вкажіть роки повстання під проводом К.Косинського? 1591-1593рр.

 74. Вкажіть роки повстання під проводом С.Наливайка?1594-1596рр.

 75. Вкажіть роки гетьманування Петра Сагайдачного. 1616-1622рр.

 76. У котрому році козаки під проводом П. Сагайдачного здійснили похід на Кафу?1616р.

 77. У котрому році козаки з Сагайдачним взяли участь у битві під Хотином?1621р.

 78. Вкажіть рік прийняття польським урядом Речі Посполитої «Ординації віська запорізького реєстрового»?1638р.

 79. Коли виникла Греко-католицька церква в Україні? 1596р.

 80. Вкажіть роки української революції під проводом Б. Хмельницького? 1648-1657рр.

 81. У котрому році козацьке військо Б. Хмельницького перемогло військо Речі Посполитої під Жовтими Водами та Корсунем? 29 квітня – 16 травня 1648р. – під Жовтими Водами, 25-26 травня 1648р. – під Корсунем

 82. У котрому році військо Богдана Хмельницького вперше взяло в облогу Львів і захопило Високий замок? Жовтень - листопад 1648р.

 83. Коли між козаками та річчю посполитою було підписано Зборіський договір? 18 серпня 1649 р.

 84. У котрому році відбулася битва під Берестечком? 28 червня-10 липня 1651р.

 85. Коли між козаками та Річчю Посполитою було підписано Білоцерківський договір? 28 серпня 1651р.

 86. Вкажіть назву договору який передбачав поширення влади гельмана на 3 воєводства: Київське, Чернігівське, Брацлавське. Зборівський мирний договір

 87. Вкажіть назву договору, який передбачав козацький реєстр в розмірі 40 тис козаків Зборівський мирний договір

 88. Коли відбулася битва під Батогом? 1652р.

 89. Який договір негативно був оцінений козаками і спричинив повстання, жорстоко придушені за наказом Б. Хмельницького? Білоцерківський мирний договір

 90. У котрому році відбулася Переяславська Рада, на якій було укладено віськово-політичний союз між козацькою та московською державами? 8 січня 1654р.

 91. Коли було підписано «Березневі статті»? 1654р.

 92. Кому належала вища законодавча влада в українській козацько-гетьманській державі? Генеральна рада

 93. Хто був другою після гетьмана особою в уряді української козацько-гетьманської держави? Генеральний обозний

 94. Як оцінював Віленську угоду 1656 Б. Хмельницький? Негативно

 95. Вкажіть роки гетьманування Івана Виговського? 1657-жовтень 1659р.

 96. У котрому році І. Виговський підписав з Річчю Посполитою Гадяцький договір? 16 вересня 1658р

 97. Коли війська І.Виговського розгромили російські війська у битві під Конотопом? 27 червня – 29 червня/7липня – 9 липня 1659р.

 98. Вкажіть роки гетьманування Петра Дорошенка. 1665-1676р.

 99. Вкажіть країну , яка підтримувала Петра Дрошенка у боротьбі з Московською державою та Річчю посполитою.Туреччина

 100. В котрому році між Російською державою та Річчю посполитою була укладена угода, яка вперше передбачала поділ Гетьманщини по Дніпру? 30 січня 1667р.

 101. Кого з українських гетьманів називали «Сонцем Руїни»? Петро Дорошенко

 102. На які роки припадає період Руїни в Гетьманщині? 1663(1657)—1687

 103. Коли українська православна церква була підпорядкована Московському патріархові?7 жовтня 1659р.

 104. Вкажіть назву і рік укладення договору який остаточно закріпив подід гетьманщини по Дніпру? Андрусівське перемир’я, 30 січня 1667р.

 105. В якому році Українська Гетьманська держава остаточно розкололася на два гетьманства? 1663р.

 106. Вкажіть роки гетьманування Івана Мазепи? 1687-1709рр.

 107. Вкажіть імя гетьмана отримав орден від Петра І орден Св Андрія Первозданного за його ж клопотання тримав титул Князя Священної Римської Імперії, орден Білого орла від польського короля? Іван Мазепа

 108. Коли відбулася Полтавська битва? 8 липня (27 червня) 1709р.

 109. Коли російські війська зруйнували столицю гетьманщини - Батурин? 12 листопада 1708р.

 110. Вкажіть ім’я гетьмана, який найбілше сприяв і фінансував розвиток освіти і культури в гетьманщині. Іван Мазепа

 111. У котрому році Києво-Могилянська колегія отримала статус академії? 1658р. – згідно з Гадяцьким договором 1701р.

 112. В яких роках Гетьманщиною управляла І Малоросійська колегія? 1722-1727р.

 113. Вкажіть ім’я автора першої Конституції України. Пилип Орлик

 114. Вкажіть ім’я гетьмана, арештованого і ув’язненого за наказом Петра І у Петропавловській фортеці, де він і помер. Павло Полуботок

 115. Вкажіть ім’я гетьмана, який провів реформу Генерального суду, вперше за його правління було створено державний бюджет, ініціював створення комісії для укладання збірника законів. Данило Апостол

 116. Вкажіть роки гетьманування Д. Апостола? 1727-1734рр.

 117. Вкажіть роки правління Гетьманського уряду на час відсутності посади гетьмана в Гетьманщині. 1734-1750рр.

 118. Вкажіть роки правління Кирила Розумовського 1750-1764рр.

 119. Вкажіть рік скасування інституту гетьманства в козацькій державі 1722р.

 120. Вкажіть рік ліквідації Запорізьської Січі за наказом Катерини ІІ 1775р.

 121. Хто був останнім кошовим отаманом Запорозької січі? Петро Калнишевський

 122. Вкажіть роки правління в Україні на Україні ІІ Малоросійської колегії? 1764-1781рр.

 123. У котрому році скасовано козацький устрій на Слобідській Україні? 28 липня 1765 р.

 124. У котрому році відбулося повстання гайдамаків, відоме в історії як « Коліївщина»? 1768р.

 125. Вкажіть ім’я найбільш відомого лідера опришківського руху? Олекса Довбуш

 126. Кого з діячів українскьогої культури 18 ст стосуються такі слова: «Світ мене ловив, але не спіймав»? Григорій Сковорода

 127. Вкажіть імена відомих вам українських художників 18 ст. В.Боровиковський, Д.Левицький

 128. Вкажіть імена відомих українських композиторів 18 ст? Д.Бортнянський, М.Березовський, А.Ведель

 129. Вкажіть ім’я відомого архітектора 18 ст на західно-українських землях, будівничого Собору Св. Юра у Львові? Б.Меритин (Б.Мердерер)

 130. Між якими державами були поділені українські землі наприкінці 19ст? Росією та Австрією

 131. Вкажіть основні програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства. «Книга буття українського народу», «Статус слов’янський братств св. Кирила і Мефодія»

 132. Назвіть членів Директорії УНР. Голова – В.Винниченко, члени – С.Петлюра, О.Андруєвський, Ф.Швець, А.Макаренко

 133. Яка частина українських земель відходила від Польщі за Ризьким Мирним Договором? Східна Галичина, Волинь, Підляшшя, Холмщина, Лемківщина.

 134. Коли після ІІ Світової війни було ліквідовано Греко-Католицьку церкву в Галичині? Березень !946р.

 135. Вкажіть прізвище командувача Українського фронту, війська якого 17 вересня 1939р вступили на територію Західної України . С.Тимошенко

 136. Поясніть термін «політика пацифікації». Політика пацифікації – урядова політика, спрямована на примирення (певною мірою, пацифізм, що впроваджується насильницькими методами) локалізованих етносів (нацменшин).

 137. Яка угода між Польщею та УНР передбачала перехід до складу Польщі Східної Галичини частини Волині, Холмщини , Лемківщини, Підляшшя? Ризький мирний договір

 138. Хто є автором «Інтернаціоналізм чи русифікація»? Іван Дзюба

 139. Хто був першим головою уряду ЗУНР? Є.Петрушевич

 140. Коли Галичина була включена до складу Австрійської імперії ?1772р.

 141. Хто є автором статті «Становище русинів в Галичині»? Яків Головацькийследующая страница >>