asyan.org
добавить свой файл
1
На порозі підліткового віку

Вони тепер здаються нам схильними до надмірного,

вони мають погані манери і не поважають авторитети,

не шанують дорослих і проводять свій вільний час,

збираючись разом і базікаючи одне з одним.

Вони завжди готові суперечити своїм батькам,

прагнуть привернути увагу під час бесіди,

ненажерливі й мучать своїх учителів.

(Сократ більш як 400р до н.е.).

Кожна людина у своєму віці пройшла через перехідний вік – критичний етап у процесі дорослішання, що називають підлітковим віком.

Це справді, важкий період як для батьків, так і для дітей, які дорослішають.

Вам знадобиться терпіння й самопідтримка для того, щоб пережити цей етап стосунків із власною дитиною.

Усі попередні роки, на­правляючи свого сина чи доньку буквально у всьому і турбую­чись, чи все ви робите правильно, ви з надією очікували того часу, коли Ваша дитина стане «справжньою люди­ною», стосунки з якою стануть Вам нагородою за всі труди. Але що за потрясіння! Крихітка перетворилася на агре­сивний клубок протиріч, маленька безтурботна дитина ста­ла Неможливою Впертою Особою — і вам залишається лише думати, що ви зробили не так!

Не хвилюйтеся: справа не у ваших помилках. Те, що відбу­вається, абсолютно природно. Ваші син чи донька здійсню­ють неминучий перехід від дитинства до зрілості. Це озна­чає, що їм доводиться переживати величезну кількість змін. Коли ці зміни надто значні і швидкоплинні, з ними не так про­сто впоратися без конфліктів.

Коли дитина була малою і проблеми виникали через невідповідність бажань , вам було неважко перемагати. Але за­раз, коли ця «маленька дитина» набрала сил і здібностей для суперечок і непокори, ви розумієте, що впоратися з нею ста­ло набагато важче. Отже, все наше мистецтво спілкування і вміння домовлятися з іншими людьми безпорадні перед об­личчям вашого нетовариського або сором'язливого підлітка.

До кожного з батьків проблема підліткового віку підкрадається раптово і є досить болючою.

Що важливо пам'ятати в цей момент?

Ви не одинокі: тисячі батьків переживають подібні про­блеми і, можливо, деякі з них знаходяться поряд із вами (ваші сусіди чи друзі).

Усі, кого Ви знає­те, відчувають ті самі побоювання, тому кожен віддає пере­вагу мовчанню, переживаючи наодинці почуття самотності й відчаю.

Цей сором — пастка для всіх — і для батьків, і для підлітків. Оскільки в батьків є ілюзія того, що «в інших нормальні діти», тобто саме їхні діти найжахливіші, а, відповідно, і вони, як батьки, недостатньо хороші, якщо виховали таких дітей.

Давайте подумаємо про завдання підліткового віку.

Одне з цих завдань — визначення себе у цьому світі як самостійної, особистості та відок­ремлення від батьків

Підлітковий вік (13—15 років) – це період між дитинством і юністю. У цей період відбувається не лише фізичне дозрі­вання підлітка, а й інтенсивне формування осо­бистості, енергійне зростання моральних та інте­лектуальних сил і можливостей.

Підлітки потребують до себе особливої уваги.

Однією з рис підлітків є критичність. Вони не завжди сприймають на віру пояс­нення вчителя чи батьків, намагаються знайти докази, які заперечують те, що їм кажуть. Для цього віку характерні бурхливий перебіг емоцій, раптові зміни емоційних станів, настроїв, переходи від піднесеності до нестри­маності, від надмірної збудженості до спокою, байдужості.

Це — період значних зрушень у форму­ванні характеру. Це насамперед прагнення до дорослості, до самостійності, певної неза­лежності, а звідси — хворобливе самолюбство і вразливість, гостра реакція на спроби дорос­лих недооцінити їхні права та інтереси, негативні форми опору впливу дорослих, невизнання ав­торитету вихователів, батьків, певна неврівнова­женість характеру, порівняно швидкі й різкі зміни настрою, форми поведінки.

Основна діяльність цього періоду - є спілкування з однолітками

Для розуміння особливостей підліткового віку треба звер­нути увагу на період вікової кризи. особистість не може впоратися з новими проблемами.

Позитивний зміст підліткової кризи в тому, що через боротьбу за незалежність підліток задовольняє потреби в самопізнанні і самоствердженні, у нього не просто виникають почуття впевненості в собі, але формуються способи поведінки, що дозволяють йому й надалі долати життєві трудн­ощі.

Не варто ні недооцінювати, ні переоцінювати труднощі, що виникають у підлітка, але необхідно правильно їх зрозуміти й надати своєчасну допо­могу.

Завдання батьків — допомогти школяреві найповніше реалізувати можливості цього періоду, виробити способи подолання труднощів, необхідні для переходу до до­рослості.

Але що ж робити, запитаєте ви, якщо він і справді нестерпний — грубий, неохайний, не хоче чути про важливі речі й потім сам стикається з труднощами й абсолютно нічо­го не можна йому довести? Ви справді потребуєте співчуття до себе й до вашої дитини, тому що це дійсно непростий період. Вас може підтримувати те, що всі діти, які переживають цей період, стають дорослими. І після того, як вони стануть окремими й самостійними людьми, пройшовши через власні помилки та їх наслідки, вони можуть повернутися до вас, ста­ти для вас справжніми друзями.

Для того, щоб це відбулося, необхідно надавати підліткам можливість самостійно при­ймати рішення й самостійно боротися з наслідками своїх дій. Тут важливо періодично обговорювати питан­ня з вашою уже достатньо дорослою дитиною.

Батькам треба визнати, що вони не можуть так контролювати і володіти життям дитини, як раніше.

ПАМ’ЯТАЙТЕ

  • Коли батьки пам’ятають про схвалення, любов, увагу, вчать відповідальності і виявляють батьківський авторитет, відбуваються дивні речі …

  • Коли до дітей ставляться терпимо і справедливо, вони вчаться бути терпимими і справедливими до інших.

  • Коли дітям навіюють впевненість у собі вони вчаться бути спокійними й впевненими.

  • Коли діти живуть в атмосфері правдивості, вони дізнаються. Що таке справедливість.

  • Коли дорослі схвалюють вчинки дітей. Діти вчать цінувати себе.

З батьківською любов’ю, яку Ви, безумовно відчуваєте до своїх сина або доньки, Ви неодмінно виховаєте самостійну й відповідальну особистість.
О.Ф. Колісецька

практичний психолог,

методист міськуо