asyan.org
добавить свой файл
1
№ реєстрації платника зборів ________________ № р/рахунка _________________ № тел. ___________
Пенсійний фонд України

________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації або структурного підрозділу)
Звіт про нарахування страхових зборів та інших надходжень і витрачання коштів Пенсійного фонду за 200___ р.
I. Загальна сума виплат, на які нараховуються збори до Пенсійного фонду України

I квартал
(по місяцях)

II квартал
(по місяцях)

III квартал
(по місяцях)

IV квартал
(по місяцях)

Усього з початку року


Разом

Сума заборгованості по виплаті зарплати станом на кінець звітного кварталу _________________________
II. Розрахунок по страхових зборах до Пенсійного фонду
Сума всього


Сума всього


Кошти на початок року1.
Сума несплачених платежів

Заборгованість за ПФ

11

Нараховано зборів

Зараховано видатків

за пері-од

по тари-фах

1 про-цент

за період

Сума
На поча-токНа початок
За зв. квар-талЗа зв. квартал


2.
РазомПошт. видатки Разом
12
3.
Нараховано пені за прострочення

Перераховано на рахунок ПФ


4.
Нараховано зборів

за період

по тарифах

1 процент

по актах

На початок кварталу

5.
Нараховано пені по актах

За зв. квартал

6.
Донараховано зборів при прийнятті звіту
6а.
Донараховано зборів по ст. 27
7.
Не прийнято до запису


видатків

Разом:13
8.
Одержано від ПФ

Пені14

Усього перераховано(р. 13+14)

15
9.
Усього належить до платежу (1-8)

Усього зараховано і заплачено (11+12+15)

16
10.
Залишок заборгованості на кінець звітного пеіоду за ПФ

Сума несплачених платежів, у т. ч.:

17
недоїмка за платниками

18

сума зборів, термін сплати яких не настав

19

III. Видатки коштів Пенсійного фонду


Найменування видатків

Код
рядка

Кількість людей, яким призначено допомогу

К-ть виплат призначеної допомоги

Фактичні видаткиНа початок року

На кінець року

З початку року звітного періоду

Усього з початку року

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 1,5-річного віку - всього

20

У тому числі видатки в зв'язку з Чорнобильською катастрофою

21

Допомога по догляду за дитиною від 1,5 до 3 років - усього

22

У тому числі видатки у зв'язку з Чорнобильською катастрофою

23

Інші видатки

24

Сума видатків (сума рядків 20, 22, 24)

25


IV. Розрахунки по інших надходженнях
Вид надходження

Залишок на початок року (сума)

Нараховано (сума)Перераховано (сума)

Залишок на кінець звітного періоду (сума)

26.

Відшкодованих пільг, пенсій (ст.13 Закону "Про пенсійне забезпечення")31.27.

За регресивними позовами32.28.

За ст. 56 Закону "Про пенсійне забезпечення"

Х

Х

33.29.

Добровільних зборів

Х

Х

34.30.

Разом35.
Примітка.

1. Рядки 28, 29, 33, 34 підприємства не заповнюють.

2. Х не заповнюється.

3. Рядки 27, 32 заповнює районний (міський) відділ Пенсійного фонду.
Керівник

М. П. Головний бухгалтер
«___» ____________ 200 р.

Прийняв звіт__________________________

(прізвище та ініціали)

«___» ____________ 200 р.