asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
9.Ресурси і використання шкіряної і шубно-хутряної сировини

з 1 січня 200 р. до 1 січня 200 р.

Найменування показників


Одиниця виміру

Код рядка

Велика рогата худоба і коні

Вівці (без ягнят каракульських порід) і кози

Всього

В т. ч. молодняк

А

Б

В

1

2

3

Наявність шкур у господарстві на 1 січня 200 р.

штук

150
х
Забито і пало худоби, одержано мертвонародженого приплоду

голів

151
хЗ них знято і оприбутковано шкур


штук

152

Вага сирих шкур


кілограмів

153

Продано і використано шкур


штук

154
х
в тому числі:

— продано споживчій кооперації та іншим організаціям-контрактантам

штук

155
х
— направлено шкур в переробку (на вичинку)

штук

156
х
Втрати в господарстві (порча, розкрадання та інше)

штук

157
х
Залишок шкур в господарстві на 1 січня 200 р.

штук

158
х
Кількість звітуючих господарств*)

170
х

х

К о н т р о л ь н а с у м а р о з д і л у*) Заповнюється з районного відділу держстатистики. «__» _________________200 р. ________________________________

прізвище і № телефону виконавцяследующая страница >>