asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Додаток 3
Затверджено

наказ МВС України

«___» жовтня 2000 р.

№________
Н А С Т А Н О В А

з фізичної підготовки рядового і начальницького складу*

органів внутрішніх справ України


  1. Загальні положення

1.1. Настанова з фізичної підготовки (далі - НФП) визначає систему фізичної підготовки рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ і включає : загальну фізичну підготовку (гімнастика, легка атлетика, плавання, марш-кидки, лижна та інші види підготовки) та спеціальну фізичну підготовку (заходи фізичного впливу, подолання смуги перешкод, виконання спеціальних вправ).

Фізична підготовка в органах внутрішніх справ спрямована на збереження здоров`я, творчої та трудової активності, всебічний розвиток фізичних якостей, життєво важливих умінь, необхідних для виконання оперативно-службових завдань.

1.2. Зміст фізичної підготовки складають: теоретичні знання, фізичні вправи, практичні навички та уміння. Основним засобом фізичної підготовки є фізичні вправи, виконання яких повинно поєднуватись із дотриманням гігієнічних вимог.

1.3. Керівники органів внутрішніх справ несуть відповідальність за рівень фізичної підготовки працівників, регулярність та якість проведених занять, їх відвідування рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, своєчасне складання встановлених нормативів. Кожний працівник ОВС несе також персональну відповідальність за рівень своєї фізичної підготовки.

1.4. Реалізація завдань фізичної підготовки покладається на керівників усіх ступенів та кадрові апарати, а в навчальних закладах, крім того, - на відповідні кафедри та цикли і досягається на заняттях шляхом відпрацювання відповідних розділів фізичної підготовки, під час фізкультурно-масових заходів, навчально-тренувальних зборів, занять у спортивних секціях, проведення змагань зі службово-прикладних та інших видів спорту. 1

Фізична підготовка підрозділів спеціального призначення органів внутрішніх справ організується і проводиться згідно з програмними документами відповідної спрямованості.  1. Загальні та спеціальні завдання фізичної підготовки

2.1. Загальні завдання фізичної підготовки:

- розвиток та вдосконалення фізичних якостей: витривалості, сили, швидкості, спритності;

- виховання сміливості, рішучості, ініціативи, наполегливості, самостійності, впевненості у своїх силах, психічної стійкості;

- залучення працівників до регулярних занять фізичною підготовкою та спортом, удосконалення спортивної майстерності;

- упровадження та вдосконалення різноманітних форм занять фізичними вправами під час роботи, навчання та відпочинку;

- опанування теоретичними знаннями та практичними навичками самоконтролю за станом здоров`я в процесі занять фізичними вправами.

У ході фізичної підготовки одночасно вирішується завдання виховання організованості, дисципліни, колективізму і товариської взаємодопомоги, формування стройової постави і підтягнутості.

  1. Спеціальні завдання фізичної підготовки:

- оволодіння навичками виконання заходів фізичного впливу, у тому числі після значних фізичних навантажень, в умовах, максимально наближених до реальних та їх удосконалення;

- вироблення уміння долати смуги перешкод та виконувати спеціальні вправи;

- розвиток витривалості, орієнтації на місцевості;

- виховання винахідливості та наполегливості у досягненні мети.

  1. Організаційно-методичні вказівки

3.1. З метою підвищення рівня фізичної підготовки та успішного виконання оперативно-службових завдань кожний працівник зобов`язаний регулярно відвідувати заняття з фізичної підготовки, брати активну участь у спортивних тренуваннях, зборах, змаганнях, фізкультурно-оздоровчих заходах, систематично робити зарядку, а під час перебування у відрядженнях та відпустках займатися фізичною підготовкою самостійно.

3.2. Для організації занять та складання нормативів з фізичної підготовки працівники щорічно проходять медичний огляд і відповідно до свого віку і стану здоров`я поділяються на такі медично-вікові групи:

- 1 група - чоловіки та жінки у віці до 30 років ;

- 2 група - чоловіки та жінки у віці 30 - 35 років;

- 3 група - чоловіки та жінки у віці 35 - 40 років;

- 4 група - чоловіки та жінки у віці 40 років і більше.

3.3. Фізична підготовка рядового та начальницького складу проводиться під постійним медичним контролем, який здійснюється фахівцями медичної служби. Висновок про стан здоров`я працівників ОВС робить медичний підрозділ за результатами щорічного медичного обстеження або, в окремих випадках, після перенесеного працівником захворювання, отримання травми чи поранення.

Працівники, які за станом здоров`я не можуть бути допущені до занять з фізичної підготовки в медично-вікових групах, тимчасово займаються лікувальною фізичною культурою (ЛФК) за призначенням лікаря і під керівництвом спеціалістів та медичних працівників.
3.4. Працівники, допущені до занять з фізичної підготовки, залежно від посадової категорії та медично-вікової групи відпрацьовують і складають нормативи з фізичної підготовки згідно з переліком, що додається (додатки 1 - 8).

Згідно з вимогами фізичної підготовки весь особовий склад ОВС України розподіляється на три службово-посадові категорії:
- категорія № 1 - начальницький склад апаратів МВС України, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, особовий склад науково-дослідних установ, навчальних закладів (постійний склад); співробітники господарських, фінансових, медичних, кадрових служб, особовий склад середнього і старшого начальницького складу державної пожежної охорони*;2
- категорія № 2 - рядовий та начальницький склад кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, транспортної міліції, державної автомобільної інспекції, міліції охорони, спеціальної міліції, перемінний склад навчальних закладів освіти, військовослужбовці внутрішніх військ;
- категорія № 3 - рядовий та начальницький склад підрозділів спеціального призначення ОВС України, члени груп захоплення, військовослужбовці підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ.
3.5. Заняття з фізичної підготовки організуються та проводяться з особовим складом органів внутрішніх справ у службовий час протягом календарного року за місцем служби. Загальна кількість часу, відведеного на заняття та здачу контрольних нормативів для рядового і начальницького складу, складає 200 годин на рік.
3.6. Заняття з фізичної підготовки проводяться в спортивному чи форменому одязі залежно від теми занять, місця їх проведення та погодних умов. Форма одягу встановлюється:

  • на заняттях – викладачем (інструктором) чи особою, що проводить заняття;

  • на перевірках – особою, що здійснює перевірку;

  • під час проведення спортивних змагань – згідно з правилами змагань з видів спорту.

3.7. Для проведення занять з фізичної підготовки встановлюється такі види форми одягу:

форма № 1 – спортивна (плавки, труси, майка, тренувальний костюм, спортивне взуття). За умови, що виключає пошкодження ніг, дозволяється займатися без взуття – на охайних трав’яних, пісчаних або дерев`яних майданчиках;

форма № 2 - повсякденна або спеціальна форма одягу, літня, без головного убору, з оголеним торсом або в фуфайці, брюки навипуск або зі змішаної, камуфльованої тканини, напівчеревики або черевики з високими берцями;

форма № 3 - повсякденна або спеціальна форма одягу, у сорочці або кітелі (куртці) з розстебнутим на один верхній гудзик воротом, без головного убору і поясного ременя, напівчеревики або черевики з високими берцями;

форма № 4 - повсякденна або спеціальна форма одягу, зимова, в пальто або куртці зимовій з розстебнутим на один верхній гудзик воротом та ослабленим поясним ременем, напівчеревики або черевики з високими берцями;

форма № 5 - спеціальний одяг для пожежних (бойовий одяг та спорядження).
3.8. В органах і підрозділах внутрішніх справ заняття з фізичної підготовки проводить інструктор (позаштатний інструктор), а у навчальних закладах - викладацький склад відповідних кафедр, циклів.

3.8.1. Інструктор (позаштатний інструктор) з фізичної підготовки призначається наказом по органу, підрозділу з числа осіб, які мають, як правило, відповідну фахову освіту (підготовку), досвід роботи в органах внутрішніх справ не менше 1-го року, спортивне звання чи розряд і хист до педагогічної діяльності.

3.8.2. На посади викладачів фізичної підготовки призначаються особи, які мають вищу спеціальну освіту, досвід роботи в органах внутрішніх справ не менше 3-х років, спортивне звання не нижче кандидата в майстри спорту і хист до педагогічної діяльності.
3.9. Особи, які проводять заняття з особовим складом з фізичної підготовки, повинні забезпечити умови для попередження травматизму в процесі занять. Це досягається шляхом:

- правильної організації і методики проведення всіх форм фізичної підготовки, підтримання в процесі занять та змагань високої дисципліни;

- роз`яснювальної роботи серед особового складу про заходи попередження травматизму;

- суворого дотримання правил і порядку проведення фізичної підготовки та спортивних змагань;

- ретельної підгонки одягу та взуття, перевірки справності спортивних споруд, місць виконання вправ, інвентарю, обладнання;

- попередньої підготовки та застосування засобів страхування під час виконання вправ (прийомів), пов’язаних із небезпекою для здоров`я, особливо при відпрацюванні навичок з бойових прийомів боротьби, подоланні смуг перешкод та під час занять з плавання;

- урахування стану здоров`я, фізичної підготовки працівників;

- постійного нагляду за зовнішніми ознаками стомлюваності особового складу;

- дотримання заходів, що виключають можливість обморожень, теплових і сонячних ударів, інших негативних явищ.

3.10. Контроль за діяльністю інструкторів (позаштатних інструкторів) з фізичної підготовки здійснюють працівники апаратів професійної підготовки МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ; методичне забезпечення занять з фізичної підготовки - відповідні кафедри та цикли навчальних закладів.
3.11. Підготовка та підвищення кваліфікації інструкторів (позаштатних інструкторів) з фізичної підготовки здійснюються на навчально-методичних зборах, які тривають 5-10 днів, із звільненням на цей час від виконання службових обов’язків.
4. Планування фізичної підготовки. Облік і звітність

4.1. Планування має забезпечувати виконання поставлених завдань та програм з фізичної підготовки, відповідати умовам службової діяльності працівників і реальним можливостям удосконалення їх фізичних якостей.
4.2. Питання фізичної підготовки відбиваються в планах роботи органів, підрозділів внутрішніх справ, навчальних закладів, управлінь (відділів, відділень) організації професійної підготовки кадрів.


  1. Планами роботи передбачено:

- взаємовідносини з органами державного управління та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (товариствами, федераціями, клубами, асоціаціями, союзами тощо) з питань організації фізичної підготовки та спортивно-масової роботи в органах внутрішніх справ;

- проведення навчально-методичних зборів з інструкторами (позаштатними інструкторами) з фізичної підготовки, навчально-тренувальних зборів спортивних команд;

- організація фізичної підготовки особового складу органу, підрозділу;

- заходи з контролю за станом фізичної підготовки працівників та надання практичної допомоги органам внутрішніх справ у вдосконаленні цієї роботи;

- проведення змагань зі службово-прикладних та інших видів спорту;

- заходи по створенню та вдосконаленню навчально-матеріальної бази для фізичної підготовки працівників і спорту;

- витрати на проведення заходів з фізичної підготовки і спорту;

- заслуховування на колегіях та оперативних нарадах звітів керівників органів і підрозділів внутрішніх справ про стан фізичної підготовки особового складу та спортивно-масової роботи;

- агітація та пропаганда фізичної культури і спорту.
4.4. Організація та результати фізичної підготовки особового складу в органах внутрішніх справ відбиваються в таких документах:

- наказ начальника органу (підрозділу) про організацію професійної підготовки;

- навчальний та тематичний плани з фізичної підготовки;

- поурочний план та розклад навчальних занять;

- журнал обліку занять (успішності та відвідування) з фізичної підготовки;

- план-конспект заняття (для практичних підрозділів);

- списки медично-вікових груп;

- відомості здачі нормативів з фізичної підготовки;

- паспорт спортивної споруди (додаток 12);

- картка працівника органу внутрішніх справ та цивільної особи про складання тестів з фізичної підготовки (додаток 13);

- матеріали про проведені навчально-тренувальні збори, методичні, показові заняття, участь у конкурсах, наявність та стан власних спортивних споруд тощо.
4.4.1. Навчальний план з фізичної підготовки складається на рік. У ньому зазначається загальна кількість годин на кожен розділ фізичної підготовки (розподіл за місяцями) з урахуванням службово-посадових категорій та медично-вікових груп.

Кількість годин за місяцями, виділеними на навчання працівників, та строки здачі ними нормативів визначаються з урахуванням місцевих кліматичних умов та інших особливостей.

Тематичний план з фізичної підготовки розробляється ГУРОС МВС України разом з відомчими навчальними закладами.

  1. Поурочний план занять для кожної категорії працівників розробляє відповідальний за організацію фізичної підготовки органу, підрозділу, виходячи з тематичного плану. Поурочний план складається на рік і має відображати послідовність відпрацювання навчальних тем.

Розклад навчальних занять розробляється для кожної навчальної групи із зазначенням дати, часу, місця їх проведення, назви розділу фізичної підготовки, теми занять, прізвища та ініціалів особи, що проводить заняття.

4.4.3. Журнал обліку занять (успішності та відвідування) з фізичної підготовки заводиться для кожної навчальної групи окремо (додаток 11). За ведення журналу відповідає працівник, якому доручено організацію та проведення занять з фізичної підготовки в органі, підрозділі.

У журналі відбивається тематика занять, дата проведення і вид заняття, відвідування та успішність, додаткові заняття, відмітки працівників що здійснювали перевірку. Чисельність кожної навчальної групи не повинна перевищувати 30 осіб. Допускається об`єднання в одній навчальній групі працівників суміжних службово-посадових категорій та медично-вікових груп.

4.4.4. План-конспект заняття з фізичної підготовки включає дату, місце проведення, вид, структуру, мету заняття та методи її досягнення, зміст заняття, матеріальне забезпечення, перелік використаної літератури. План-конспект підписує особа, що проводить заняття, і затверджує начальник органу, підрозділу (кафедри).
4.5. За підсумками роботи за рік особа, відповідальна за фізичну підготовку в органі (підрозділі), звітує перед керівником органу (підрозділу) внутрішніх справ та вищим органом з наступних основних питань:

- організаційні заходи;

- навчально-методична робота;

- матеріально-технічне забезпечення;

- інспектування, надання практичної допомоги;

- стан роботи з фізичної підготовки та спортивно-масової роботи;

- висновки і пропозиції щодо удосконалення фізичної підготовки особового складу, розвитку службово-прикладних видів спорту.5. Форми занять з фізичної підготовки в органах внутрішніх справ

Основними формами занять є: фізичні вправи в режимі дня (ранкова фізична зарядка, фізкультурна пауза, тренування перед заступанням на службу), навчальні заняття, самостійні заняття, масові фізкультурно-спортивні заходи та секційні заняття за видами спорту.
5.1. Фізичні вправи в режимі дня:

- ранкова фізична зарядка спрямована на зміцнення здоров`я та загартування організму, збереження фізичної і розумової працездатності, підвищення фізичної тренованості працівників. Фізичною зарядкою рядовий і начальницький склад органів внутрішніх справ займається самостійно.

Ранкова зарядка – обов’язковий елемент денного розпорядку дня у навчальних закладах. Зарядка проводиться після підйому щоденно, крім неділі, суботи та святкових днів, на свіжому повітрі, тривалістю 20-30 хвилин. За несприятливих погодних умов (злива, мороз з вітром і т.п.) за вказівкою чергового по навчальному закладу зарядка може проводитись у провітрюваному приміщенні.

- фізкультурна пауза. На протязі службового часу з особовим складом, якщо дозволяють умови служби (навчання), виконуються комплекси фізичних вправ тривалістю до 20 хвилин. Час, місце, періодичність їх виконання встановлюються відповідними керівниками;

- тренування перед заступанням на службу проводиться з особовим складом ОВС, який заступає на службу по охороні громадського порядку, а також готується до участі в навчаннях та спеціальних операціях, під час інструктажів нарядів та оперативно-слідчих груп. Тренування спрямоване на підтримання постійної готовності працівників виконувати свій професійний обов’язок, уміння діяти у складних, небезпечних (екстремальних) умовах. Тренування проводять штатні (позаштатні) спеціалісти з фізичної підготовки. Мета тренувань - закріплення навичок проведення заходів фізичного впливу, володіння гумовим кийком, швидкісне приготування до стрільби. Час тренування - 10-15 хвилин.
5.2. Планові навчальні заняття з фізичної підготовки проводяться з особовим складом у службовий час. Їх зміст визначається поставленою метою, завданнями, обсягом навчального матеріалу з урахуванням службово-посадових категорій та медично-вікових груп працівників.

Навчальні заняття можуть бути теоретичними, практичними, комплексними, показовими та іншими. Вони проводяться шляхом: індивідуального, групового, фронтального, поточного, колового та інших методів.
5.3. Самостійні заняття здійснюються за індивідуальними планами в обсязі програми з фізичної підготовки. Працівники, які через особливості служби (знаходження за межами дислокації підрозділу, робота по змінах, тощо) не можуть взяти участь у навчальних заняттях, як виняток, з дозволу керівництва, до здачі контрольних нормативів готуються самостійно з урахуванням рекомендацій спеціалістів. Періодичність та термін перевірки якості підготовленості таких працівників визначає керівник органу не рідше одного разу на рік.
5.4. Масові фізкультурно-спортивні заходи та секційні заняття з видів спорту проводяться з метою залучення працівників до регулярних занять фізичними вправами, підвищення рівня фізичної підготовленості, спортивної майстерності та організації дозвілля.

У процесі занять фізичними вправами і спортом, участі в змаганнях зміцнюється та загартовується організм, удосконалюються професійно-прикладні навички, фізичні і морально-психологічні якості працівників органів внутрішніх справ.

5.4.1. Фізкультурно-спортивна робота з особовим складом проводиться як у службовий, так і у вільний від служби та навчання час, у вихідні та святкові дні.

Основу її змісту складають фізкультурно-оздоровчі заходи і заняття в спортивних командах та секціях з видів спорту.

Для роботи в спортивних командах та секціях призначаються інструктори (тренери) за видами спорту. Вони зобов`язані планувати і проводити навчально-тренувальні заняття та фізично-виховну роботу, оформляти матеріали на присвоєння спортивних звань і розрядів, переважно службово-прикладного характеру, вести облік роботи спортивної команди, секції.

5.4.2. Для підготовки до змагань в органах внутрішніх справ організуються та проводяться навчально-тренувальні збори з найбільш підготовленими спортсменами.

5.4.3. Спортивні змагання в органах внутрішніх справ та навчальних закладах проводяться згідно з планами-календарями, положеннями, правилами змагань.

5.4.4. Без медичного забезпечення та вирішення страхових питань проводити змагання заборонено.

5.4.5. Результати змагань фіксуються в протоколах.

5.4.6. Відрядження працівників на особисто-командні змагання, що проводяться МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, навчальними закладами, спортивними клубами, іншими фізкультурними і спортивними організаціями, здійснюється в установленому порядку.

5.4.7. Спортивно-масова робота передбачає ведення таких обліків і документів як:

- план-календар спортивно-масових заходів;

- кошториси витрат на спортивно-масові заходи;

- протоколи змагань;

- організація роботи спортивних секцій (наказ, журнал роботи тощо);

- облік інструкторів, тренерів, спортсменів-розрядників, суддів;

- матеріали про спортивні досягнення, рекорди, виконання майстрівських нормативів, отримання заслужених та почесних спортивних звань;

- підсумкові таблиці участі в спартакіадах, турнірах, чемпіонатах тощо.

5.4.8. Працівникам органів внутрішніх справ забороняється виступати за команди фізкультурно-спортивних товариств інших міністерств і відомств.

6. Загальна фізична підготовка

6.1. Гімнастика. Заняття з гімнастики проводяться для розвитку сили, спритності, швидкості, витривалості, координації рухів, орієнтації у просторі, стройової виправки.

Зміст її складають: загальнорозвиваючі вправи, комплексна силова вправа, комплекси вільних вправ на різне число розрахунків, вправи на гімнастичних снарядах (перекладині, паралельних жердинах, коні, канаті, гімнастичній лаві, драбині та інших), вправи з гімнастичним інвентарем (гантелі, палка, скакалка тощо), вправи на тренажерних снарядах (атлетична гімнастика).

Обов’язкові вправи при складанні нормативів з гімнастики (додаток 1):

- підтягування на перекладині;

- згинання та розгинання рук в упорі лежачи;

- комплексна силова вправа.
6.2. Легка атлетика. Заняття з легкої атлетики спрямовані на розвиток швидкості, координації рухів, навичок у пересуванні.

До її програми відносяться: біг, крос, стрибки, метання гранати. Заняття з легкої атлетики проводяться на стадіоні чи спортивному майданчику, де є бігова доріжка, яма для стрибків та місце для метання гранати.

При складанні нормативів з легкої атлетики обов’язковими є вправи:

- біг на дистанції 100, 1000, 3000 метрів;

- човниковий біг (10 х 10 метрів);

- стрибки у довжину з місця.
6.3. Плавання. Заняття з плавання спрямовані на розвиток витривалості, сили, формування навичок оволодіння спортивними стилями плавання, надання допомоги потопаючому, виховання витримки та володіння собою.
До програми занять обов’язково включаються:

- плавання вільним стилем на дистанцію 100 метрів (залікова вправа);

- плавання різними стилями ;

- транспортування потопаючого та прийоми надання йому допомоги;

- стартовий стрибок з тумбочки;

- розвороти;

- переправи вплав;

- пірнання в глибину і довжину;

- звільнення від захватів і обхватів у воді;

- інші вправи.

6.4. Марш-кидки. Прискорене пересування проводиться з метою вироблення у працівників більшої фізичної витривалості та здатності здійснювати швидкий маневр без використання транспортних засобів. Біг на дистанцію до 5000 метрів здійснюється швидкісним бігом, а на дистанцію 10000 метрів і більше -змішаним способом (навперемінно по черзі ходьба та біг).
6.5. Лижна підготовка. Заняття з лижної підготовки спрямовані на загальне загартування організму, розвиток у особового складу витривалості, здатності до швидкого пересування та здійснення маршів на лижах.
Обов’язковою вправою при складанні нормативів з лижної підготовки є біг на лижах на дистанцію 5000 метрів. Способи пересування на лижах (звичайний чи коньковий хід) вибираються довільно.
7. Спеціальна фізична підготовка

7.1. Заходи фізичного впливу.

Заняття з вивчення заходів фізичного впливу проводяться з метою формування навичок самозахисту, обеззброювання та затримання осіб, що порушують громадський порядок, загрожують особистій безпеці громадян і працівників міліції і спрямовані на розвиток сили, витривалості, гнучкості, а також виховання сміливості, рішучості, ініціативи та впевненості у власних силах.

Заходи фізичного впливу включають: рукопашний бій, самбо (самозахист без зброї), дзю-до, айкідо, бокс, карате, кікбоксинг та інші види бойових єдиноборств.

Виконання будь-якого прийому завершується затриманням “порушників”, одяганням наручників або зв’язуванням, оглядом та конвоюванням.

Заняття проводяться в залі із спеціальним покриттям (борцівський килим, татамі) та борцівським і боксерським знаряддям, а також на спеціально підготовленому майданчику з піском або тирсою чи на місцевості. Крім того, заняття проводяться на спеціальних полігонах з моделюванням конкретної ситуації (вулиця, квартира, кабінет, транспортний засіб тощо).
7.1.1. Орієнтовна програма заходів фізичного впливу.

7.1.1.1. Правомірність застосування заходів фізичного впливу працівниками органів внутрішніх справ. Відповідальність за незаконне застосування бойових прийомів боротьби. Заходи безпеки під час занять.
7.1.1.2. Підготовчі та спеціальні вправи.

Стійки: основна, фронтальна, бойова.

Пересування в стійках, напрямок погляду, спостереження за ситуацією, способи дихання, бойова дистанція.

Прийоми самострахування при падінні: уперед, назад, на бік, через руку, жердину, а також в захисному спорядженні.
7.1.1.3. Удари та захист від них.

Удари руками.

Прямі, бокові, зверху, знизу, назад, навідліг, із розвороту.

Комбінації ударів руками.

Захист від ударів руками.

Рухом рук: підставлення долонь, зігнутої руки, передпліччя, плеча; відбиви вліво, вправо, уверх, униз.

Рухом тулуба: ухили вліво, управо, назад; нирки вліво, управо.

Пересуванням: відхід уліво, управо, назад.

Комбінований захист.следующая страница >>