asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6


“З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

Генеральний прокурор України державний радник юстиції 1 класу

Г.Васильєв

“ 18 ” лютого 2004 року


Н А К А З
18 ” лютого 2004 року м. Київ № 79

Про затвердження і введення в дію

Інструкції та статистичного звіту

про роботу органів дізнання

З метою забезпечення єдиного та оперативного реагування в підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на заяви, повідомлення та іншу інформацію про пожежі, а також додержання законності при розгляді інформації про злочини, пов‘язані з ними, -

Н А К А З У Ю:

1. Ввести в дію, починаючи зі звіту за березень 2004 року, щомісячний статистичний звіт для територіальних та місцевих підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи форми № 1 СЛМ “Основні показники роботи органів дізнання”, узгоджену з Державним комітетом статистики України.

2. Звіт форми № 1 СЛМ “Основні показники роботи органів дізнання” складати щомісяця з наростаючим підсумком відповідними підрозділами МНС України районного (міського), обласного рівнів у чотирьох примірниках.

Один примірник звіту надсилати для складання зведеного звіту до відповідного органу вищого рівня, другий для перевірки і підпису передавати прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів органом дізнання МНС України.

Третій примірник передавати прокурору вищого рівня, четвертий залишати у відповідному підрозділі МНС України.

3. Звіт форми № 1 СЛМ подавати до відповідних прокурорів та органів вищого рівня у такі строки:

Органи дізнання

Форма № 1 СЛМ

а

1


Загони (частини), служби державного пожежного нагляду

До 3 числа

Головні управління (управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

До 5 числа

4. Збирання, обробку, формування зведеного статистичного звіту форми № 1 СЛМ “Основні показники роботи органів дізнання” по Україні покласти на Державний департамент пожежної безпеки МНС України (далі – Держпожбезпеки МНС України).

5. Держпожбезпеки МНС України складати і підписувати зведені звіти по Україні за формою № 1 СЛМ до 7 числа за звітним періодом та надсилати у двох примірниках підписаний зведений звіт до Генеральної прокуратури та Державного комітету статистики України.

Щомісяця здійснювати аналіз цієї роботи, розробляти відповідні заходи щодо її покращання та додержання законності.

6. Звіт форми № 1 СЛМ формувати і надсилати до органів вищого рівня як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Статистичні звіти реєструвати, копіювати і зберігати відповідно до встановлених правил діловодства.

7. МНС України протягом 2004 року розробити і забезпечити впровадження за допомогою ПЕОМ програми автоматизованої обробки статистичного звіту форми № 1 СЛМ “Основні показники роботи органів дізнання”, що надходять до Держпожбезпеки і Головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – територіальні органи управління МНС України).

8. Ввести в дію Інструкцію про порядок прийому, реєстрації, обліку і розгляду в підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та злочини, пов’язані з ними, порядок складання статистичного звіту форми № 1 СЛМ “Основні показники роботи органів дізнання” (далі – Інструкція) і ввести її в дію з 1 січня 2004 року.

9. Для забезпечення належного виконання вимог наказу покласти на Держпожбезпеки і територіальні органи управління МНС України здійснення таких контрольних функцій:

9.1. За об‘єктивністю надання щомісячного статистичного звіту форми № 1 СЛМ “Основні показники роботи органів дізнання”.

9.2. За забезпеченням встановленого Інструкцією порядку прийому і реєстрації заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та злочини, пов‘язані з ними, обгрунтованістю прийнятих рішень та додержання законності у цій діяльності.

9.3. За станом обліково-реєстраційної дисципліни, роллю служб у її зміцненні, організацією роботи органів державного пожежного нагляду і чергових частин у реагуванні на заяви, повідомлення та іншу інформацію, про пожежі та злочини, пов‘язані з ними.

10. Департаменту сил МНС України та територіальним органам управління МНС України забезпечити контроль за організацією роботи чергових частин у реагуванні на заяви, повідомлення та іншу інформацію про пожежі, забезпеченням встановленого порядку їх прийому та реєстрації, діяльністю служб у зміцненні обліково-реєстраційної дисципліни.

11. Начальникам Головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

11.1. Покласти на керівників усіх рівнів персональну відповідальність за додержання підлеглими вимог цього наказу.

11.2. У кожному територіальному та місцевому підрозділі МНС України ввести до функціональних обов‘язків одного із працівників відповідальність за обліково-реєстраційну дисципліну та складання статистичного звіту форми № 1 СЛМ “Основні показники роботи органів дізнання”.

11.3. Протягом лютого 2004 року з працівниками кожного підрозділу МНС України, до службових обов‘язків яких входить прийом, реагування та здійснення контролю за інформацією про пожежі, а також з працівниками чергових частин та канцелярій підрозділів у частині, що їх стосується, організувати вивчення вимог цього наказу з прийняттям заліків.

11.4. Забезпечити щомісяця, наростаючим підсумком, передачу статистичного звіту форми № 1 СЛМ: відповідним районним (міським) прокурорам та територіальним органам управління МНС України – до 3 числа наступного за звітним місяцем; відповідним прокурорам АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя та Державному департаменту пожежної безпеки МНС України – до 5 числа.

11.5. Щомісяця аналізувати стан розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі, оперативно вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків.

11.6. Забезпечити виготовлення необхідної кількості бланків журналів, облікових документів та штампів, передбачених Інструкцією.

12. МНС України організовувати за участю Держпожбезпеки перевірки дотримання вимог цього наказу та Кримінально-процесуального законодавства в частині, що стосується розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі, за виявленими недоліками порушувати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності винних керівників та посадових осіб територіальних та місцевих підрозділів МНС України і вживати заходів щодо покращання цього напрямку роботи.

13. Наказ надіслати органам прокуратури і підрозділам Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за підпорядкованістю.


Міністр України з питань надзвичайних

ситуацій та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської катастрофи

генерал-полковник внутрішньої служби Г. В. Рева

Ф


следующая страница >>