asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 34 35
6/14/1

М.Ф.Лесів

Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування

З метою усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, Земельним кодексом України, протоколом Духовної ради, протоколом постійнодіючої комісії з питань, пов’язаних із самочинним будівництвом на території міста Тернополя, рішенням міської ради від 20.06.2011 р. №6/9/4 «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території пам’ятки природи «Тернопільське джерело», зважаючи на те, що земельні ділянки зелених зон належать до земель рекреаційного призначення, враховуючи лист інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Тернопільській області від 24.06.2011 р. №7/19-1106, висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА: 1. Управлінням муніципальної поліції, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, з питань містобудування та архітектури, відділу земельних ресурсів здійснити знесення самочинно збудованих споруд та огорожі в парку Національного відродження. 2.Затвердити склад робочої групи для організації проведення робіт, викладених у п.1 даного рішення, згідно з додатком (додається). 3.Комунальним підприємствам „Тернопільміськсвітло”, „Тернопільводоканал”, „Тернопільська міська шляхово-експлуатаційна дільниця”, „Міськшляхрембуд” виділити на вимогу робочої групи спеціалізовану техніку та засоби для проведення робіт з демонтажу. 4. Тернопільському міському РЕМу забезпечити від’єднання від електропостачання самочинно збудованої споруди в парку Національного відродження. 5. Доручити КП „Тернопільська міська шляхово-експлуатаційна дільниця” забезпечити знесення самочинно збудованих споруд та огорожі в парку Національного відродження. 6. Проведення робіт зі знесення оформити згідно законодавства. 7. З метою забезпечення громадського порядку при виконанні робіт з демонтажу залучити працівників МВ УМВС України у Тернопільській області. 8. Відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації міської ради опублікувати дане рішення в газеті „Тернопіль Вечірній”. 9.Заступнику начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Лесіву М.Ф. забезпечити координацію робіт, контроль за виконанням робіт покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Камінського В.В. 10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Камінського В.В., постійні комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.
Додаток

до рішення міської ради

від 30.09.2011 р. №6/14/1
СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ


Камінський

Володимир Володимирович

-

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник групи;


Вітик

Олег Ярославович


-

начальник відділу технічного нагляду;


Гірняк

Віталій Михайлович

-

заступник начальника управління правового забезпечення - начальник відділу претензійно-позовної роботи та представництва інтересів в судових інстанціях;


Кучмій

Володимир Володимирович

-

заступник начальника Тернопільського міського РЕМ (за згодою);


Кузьма Володимир Антонович

- директор КП «Тернопільводоканал»;

Лесів Микола Федорович
- заступник начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;


Луцик

Ігор Олегович


-

головний спеціаліст відділу земельних ресурсів;

Матрифайло Андрій Васильович


-

начальник міського відділу УМВСУ в Тернопільській області (за згодою);

Олійник Юрій Володимирович


-

начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Тернопільській області (за згодою);


Стареньков

Віктор Георгійович

-

заступник начальника управління з питань містобудування та архітектури-начальник відділу нагляду за об’єктами містобудування;


Щирба Юрій Іванович

-

начальник КП „Тернопільська міська шляхово-експлуатаційна дільниця”.

Секретар ради І.В.Турський
6/14/2

О.І.Степанюк

Про внесення змін до рішень міської ради від 05.01.2011 р. №6/4/51 та від 16.08.2011 р. №6/13/35

Керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", враховуючи висновки постійних комісій міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни в Положення про управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 05.01.2011 р. №6/4/51 "Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради":

1.1. В підпункті 2.1. пункту 2 абзац „навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій” викласти в такій редакції :

„інформування про дії населення в умовах надзвичайних ситуацій”;

1.2. В підпункті 2.2. пункту 2 абзац „організовує і проводить підготовку керівного складу органів управління, формувань цивільного захисту та населення до дій у надзвичайних ситуаціях” викласти в такій редакції :

„організовує підготовку керівного складу органів управління, формувань цивільного захисту та населення до дій у надзвичайних ситуаціях”;

1.3. В підпункті 2.2. пункту 2 абзац „контролює проведення навчань, тренувань по цивільній обороні на підприємствах, в установах і організаціях міста, незалежно від форм власності” викласти в такій редакції :

„веде облік проведення навчань, тренувань по цивільній обороні на підприємствах, в установах і організаціях міста, незалежно від форм власності”;

1.4. Підпункт 2.2. пункту 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«інформує правоохоронні органи про виявлені на об'єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій»;

1.5. В пункті 6 підпункт 6.1.11 викласти в наступній редакції:

«6.1.11. Затверджує положення структурних підрозділів управління»;

1.6. Викласти Положення про управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради в новій редакції, згідно з додатком №1 (додається).

2. Внести зміни в п.4.6 Положення про управління правового забезпечення Тернопільської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 05.01.2011р. №6/4/51 «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради» та викласти його у новій редакції: «4.6 В разі відсутності начальника управління правового забезпечення та заступника начальника управління правового забезпечення - начальника відділу претензійно-позовної роботи та представництва інтересів в судових інстанціях, міський голова, за поданням начальника управління правового забезпечення визначає виконуючого обов’язки з числа посадових осіб управління правового забезпечення.».

2.1. Викласти Положення про управління правового забезпечення Тернопільської міської ради в новій редакції, згідно з додатком №2 (додається).

3. Внести зміни в Положення про управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 05.01.2011р №6/4/51 «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради»:

3.1. Вважати таким, що втратив чинність п.4.3. Положення;

3.2. Доповнити пункт 1.5 Положення словами "перед контрагентами (сторонами) правочинів" після слова "зобов'язань";

3.3. Викласти Положення про управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради, в новій редакції, згідно з додатком №3 (додається).

4. Внести зміни та доповнення в Положення про управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 05.01.2011р №6/4/51 «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради»:

4.1. підпункт 5.3.3. розділу 5 «Керівництво» викласти в редакції «Затверджує положення про структурні підрозділи управління»;

4.2. Пункт 5.4. викласти в наступній редакції «На посаду начальника управління, в порядку визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути призначена особа, яка має відповідну освіту і професійну підготовку, володіє державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків»,

4.3. п. 5.5 - вилучити;

4.4. Розділ 6 «Ліквідація» вважати розділом «8».

4.5. Доповнити Положення розділом 6 «Структура» та п. 6.1. «Структурними підрозділами управління є відділ контролю за правопорушеннями і сектор взаємодії» і п.6.2. «Керівники структурних підрозділів діють на підставі цього положення, положення про структурні підрозділи.»;

4.6. Доповнити Положення розділом 7. «Відповідальність» та пунктом 7.1. «Начальник, заступник начальника, співробітники управління несуть відповідальність за своєчасне повне і якісне виконання доручень міського голови, рішень виконкому і сесій Тернопільської міської ради , за невиконання обов’язків, зазначених в посадових інструкціях, згідно з діючим законодавством України.».

4.7. Викласти Положення про управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради в новій редакції згідно з додатком №4 (додається).

5. Доповнити пункту 4.7. Положення про управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 16.08.2011 р. № 6/13/35 «Про внесення змін в Положення про виконавчі органи» другим підпунктом «затверд жує положення про структурні підрозділи, які входять до складу управління».

5.1. Викласти Положення про управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради в новій редакції, згідно з додатком №5 (додається).

6. Внести зміни та доповнення в Положення про управління соціальної політики Тернопільської міської ради затверджене рішенням міської ради від 16.08.2011 р. № 6/13/35 «Про внесення змін в Положення про виконавчі органи»:

6.1. Пункт 1.4. читати в наступній редакції: «Управлінню підпорядкований:

1.4.1.Тернопільський міський центр з нарахування і виплати допомог;

1.4.2.Комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів».

6.2. Підпункт 2.1.4 пункту 2 читати в наступній редакції:

«Забезпечення виконання державних програм соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.».

6.3. Підпункт 4.6. пункту 4 читати в наступній редакції :

«Структура управління складається з:

- відділу соціальних інспекторів;

- відділу обслуговування ветеранів та інвалідів і здійснення контролю за призначенням і виплатою пенсій, допомог;

- сектор обслуговування ветеранів та інвалідів;

- сектор з контролю за призначенням і виплатою пенсій, допомог;

- відділ фінансів та бухгалтерського обліку;

- сектор персоніфікованого обліку.».

6.4. Підпункт 4.7 вважати підпунктом 4.8.

6.5. Доповнити пункт 2 підпунктом 2.1.10. «Підтримка функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі Мінпраці, а також єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище.».

6.6. Доповнити пункт 4 підпунктом. 4.7. «До складу управління входить міський територіальний центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг);».

6.7. Викласти Положення про управління соціальної політики Тернопільської міської ради в новій редакції, згідно з додатком №6 (додається).

7. Внести зміни до Положення про управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, затверджене рішенням Тернопільської міської ради від 05.01.2011р. №6/4/51 «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради»: у пункті 4.1.5. замість слів: «з першим заступником міського голови», читати: «з заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради» та виключити пункти 4.4. та 6.2.

7.1. Викласти Положення про управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради в новій редакції, згідно з додатком №7 (додається).

8. Внести зміни та доповнення до Положення про відділ кадрового забезпечення Тернопільської міської ради, затверджене рішенням Тернопільської міської ради від 05.01.2011р. №6/4/51 «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради».

8.1. Пункт 1.2 після слів «Про інформацію» доповнити словами «Про засади запобігання і протидії корупції», Постановою Кабінету міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» – далі за текстом.

8.2. Пункт 3.25 викласти в наступній редакції: «Здійснює організаційні заходи щодо подання посадовими особами міської ради Декларації згідно із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

8.3. В пункті 4.7 замість слів «Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців» читати «Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головдержслужби від 29.12.2009р. №406.».

8.4. Розділ 6 «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» викласти в наступній редакції: «Начальник та працівники відділу, що вчинили правопорушення, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.».

8.5. Викласти Положення про відділ кадрового забезпечення Тернопільської міської ради в новій редакції згідно з додатком №8 (додається).

9. Внести зміни та доповнення до Положення про архівний відділ Тернопільської міської ради, затверджене рішенням Тернопільської міської ради від 05.01.2011р. №6/4/51 «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради».

9.1. Внести зміни в пункт 1.2, замість слів «ISO 9001-2001» читати «ISO 9001»;

9.2. Внести зміни в п. 2.4, замість слів «державних цільових програм» читати «міських цільових програм»;

9.3. п. 2.13 викласти у наступній редакції «Організовує роботу Трудового архіву на території міста для централізованого тимчасового та постійного зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних та фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду»;

9.4. п.2.18 викласти у наступній редакції «Організовує надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям, що перебувають в зоні комплектування відділу, з науково-технічного опрацювання документів та використання їх інформації»;

9.5. в п. 2.21 після слова «експертизу» доповнити словом «матеріалів»;

9.6. п. 3.1. викласти у наступній редакції «Отримувати від виконавчих органів міської ради, а також від підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форм власності, інформацію, документи та інші матеріали стосовно зберігання і науково-технічного опрацювання документів Національного архівного фонду та ведення діловодства, а від головного управління статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань»;

9.7. п. 3.3. викласти у наступній редакції «Користуватися розробленими та затвердженими цінами та тарифами на роботи (послуги) державним архівом Тернопільської області».

9.8. п. 3.6 викласти в наступній редакції «Надавати фізичним особам та суб’єктам господарювання рахунки для перерахунку коштів за надання платних послуг відділом на розрахунковий рахунок, котрий визначений фінансовим управлінням тернопільської міської ради»;

9.9. виключити п. 3.9 та п. 3.10;

9.10. п. 5.7 викласти у новій редакції «Начальник та працівники відділу, що вчинили правопорушення, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством»;

9.11. У п 6.2. замість слова «нормальної» читати «ефективної».

9.12. Викласти Положення про архівний відділ Тернопільської міської ради в новій редакції, згідно з додатком №9 (додається).

10. Внести зміни та доповнення до Положення про управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради, затверджене рішенням Тернопільської міської ради від 05.01.2011р. №6/4/51 «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради»:

10.1. В назві замість слів «ПОЛОЖЕННЯ управління транспорту, комунікацій та зв’язку» читати «ПОЛОЖЕННЯ про управління транспорту, комунікацій та зв’язку».

10.2. В розділі 1:

- п.п.1.1 та 1.2 викласти в наступній редакції:

«1.1.Управління транспорту, комунікацій та зв’язку (надалі – управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється, їй підзвітне та підконтрольне, підпорядковане виконавчому комітету та міському голові. Координацію діяльності управління здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови.

1.2.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, постановамиКабінету Міністрів України, актами Президента України , актами органів виконавчої влади, рішеннями Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.»

10.3. Розділи 2 та 3 викласти в наступній редакції:

« 2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ.

2.1.Бере участь у реалізації державної політики у сфері транспорту, комунікацій та звязку у межах, визначених чинним законодавством.

2.2.Виконує, на підставі рішень, прийнятих виконавчим комітетом, функції Організатора/Замовника на міських автобусних/тролейбусних маршрутах загального користування.

2.3.Забезпечує, на підставі рішень, прийнятих виконавчим комітетом, підготовку та організацію проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

2.4.Забезпечує формування маршрутної мережі громадського транспорту, затверджує розклади руху міського пасажирського транспорту незалежно від форми власності.

2.5. На підставі рішень,прийнятих виконавчим комітетом, надає дозволи на перевезення пасажирів на автобусних, тролейбусних маршрутах загального користування м.Тернополя.

2.6.Забезпечує координацію роботи міського пасажирського транспорту.

2.7. Проводить розрахунки по визначенню втрат доходів перевізників від перевезення пільгових категорій пасажирів автомобільним, електричним та залізничним транспортом відповідно до передбачених бюджетних асигнувань.

2.8.Встановлює обсяги пільгових перевезень, визначає порядок компенсації перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних, тролейбусних маршрутах загального користування, збитків від цих перевезень.

2.9.Укладає з перевізниками договори на перевезення пасажирів міським автомобільним, електричним транспортом.

2.10.Сприяє наданню якісних послуг з перевезення пасажирів легковими таксомоторами та водним транспортом.

Укладає з перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів на таксі, договори на право користування таксомоторними стоянками, що є комунальною власністю міста.

2.11.Здійснює контроль за виконанням перевізниками умов договорів.

2.12.Здійснює координацію діяльності підприємств та організацій, незалежно від форми власності, які на підставі рішень міської ради, виконавчого комітету, організовують і провадять діяльність із паркування транспортних засобів на території м. Тернополя.

2.13.Сприяє розвитку телекомунікаційних мереж загального користування, кабельного, проводового, безпроводового, мобільного та поштового зв’язку на території міста Тернополя.

2.14.Здійснює у межах своїх повноважень контроль за діяльністю підприємств транспорту, комунікацій і зв’язку, незалежно від форми власності.

2.15.Координує діяльність комунальних підприємств транспорту та зв’язку (КП «Міськавтотранс», КП «Тернопільелектротранс», КП «ТЕРНОПІЛЬ ІНТЕРАВІА» та ін.).

2.16.Залучає на договірних засадах підприємства, установи, організації, що не належать до комунальної власності міста, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту, комунікацій та зв’язку на підставі рішень,прийнятих виконавчим комітетом.

2.17.Видає технічні умови на облаштування зупинок громадського транспорту.

2.18.Погоджує в межах своєї компетенції проекти на будівництво, реконструкцію об’єктів транспорту, комунікацій та зв’язку на території міста, транспортних магістралей, зупинок громадського транспорту.

2.19.Розглядає звернення громадян, підприємств, установ організацій з питань, що належать до компетенції управління.

2.20.Надає в межах своїх повноважень консультації з питань роботи громадського транспорту, кабельного телебачення, інтернет-мереж та інших засобів зв’язку.

2.21.Підвищує рівень кваліфікації кадрів шляхом навчання і обміну досвідом роботи з аналогічними структурами інших територіальних органів місцевого самоврядування.

2.22.Розробляє проекти нормативно-правових актів міської ради, виконавчого комітету.

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ.

3.1. Управління має право:

3.1.1.Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.1.2.Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

3.1.3.Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх посадових осіб інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

3.1.4.Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

3.1.5.Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб Тернопільської міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.6.Інформувати міського голову, заступника міського голови – керуючого справами, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради у разі покладення на управління виконання завдань, що не належить до функцій управління чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

3.1.7.Спільно з відділом зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Тернопільської міської ради інформувати через засоби масової інформації мешканців міста з питань транспорту, комунікацій та зв’язку.

3.1.8.Інформувати раду, її виконавчий комітет з питань роботи підвідомчих управлінню підприємств і організацій, вносити пропозиції щодо їх ліквідації чи реорганізації.

3.1.9.Надавати пропозиції з вдосконалення організації дорожнього руху, формування мережі таксомоторних стоянок, місць для паркування транспортних засобів в м.Тернополі.»

10.4. П.4.3.3 після слова «управління» доповнити словами «та положення про структурні підрозділи управління».

10.5. П.4.3.10 після слова «органах» доповнити словами «у відносинах із іншими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності».

10.6. В п.6.4 замість слів «розпорядженням міського голови» читати «міським головою».

10.7. П.6.2 виключити.

10.8. П.п.6.3.- 6.8 відповідно вважати п.п. 6.2 – 6.7.

10.9. Викласти Положення про управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради в новій редакції, згідно з додатком №10 (додається).

11. Внести наступні зміни та доповнення в Положення про відділ квартирного обліку та нерухомості Тернопільської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 05.01.2011р. №6/4/51 «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради».

11.1. п. 2.7. викласти в наступній редакції «Підготовка матеріалів з питань обміну жилих приміщень»;

11.2. п. 3.12. викласти в наступній редакції «Готує проекти рішень виконавчого комітету з питань обміну жилих приміщень»;

11.3. доповнити Положення:

- п. 2.3. «Підготовка матеріалів на засідання громадської комісії по житлових питаннях;

- п. 2.4. «Підготовка проектів рішень виконавчого комітету щодо прийняття громадян на квартирний облік, розподілу та надання громадянам житлових приміщень»;

- п. 2.10. «Підготовка проектів договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя»;

- п. 3.1. «Здійснює прийом фізичних та юридичних осіб щодо питань, які входять до його компетенції»;

- п. 3.2. «Здійснює прийом документів від фізичних та юридичних осіб необхідних для вирішення питань, які входять до його компетенції»;

- п. 3.5. «Готує матеріали на засідання громадської комісії по житлових питаннях.»;

- п. 3.14. «Готує проекти договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя»;

- п. 3.15 «Вирішує відповідно до законодавства питання, пов’язані з наданням службових приміщень, гуртожитків»;

- п. 4.1. «Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх посадових осіб інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань»;

- п. 4.2. «Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції»;

- п. 4.3. «Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції»;

- п. 4.4. «Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб Тернопільської міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань»;

- п. 4.5. «Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у Тернопільській міській раді, у разі розгляду питань, що належать до компетенції відділу»;

- п. 4.6. «Інформувати міського голову у разі покладення на відділ виконання завдань, що не належить до його функцій чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань»;

- п. 5.3. «Начальник відділу має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника відділу у порядку встановленому законодавством»;

- п. 5.4. «Заступник начальника відділу виконує функції начальника відділу у разі його відсутності»;

- п. 5.5. «Заступник начальника відділу, завідувач сектору:

5.5.1. Організовують виконання доручень начальника відділу;

5.5.2. Здійснюють безпосередньо керівництво працівниками відділу (сектору);

5.5.3. Забезпечують реалізацію мети, завдань, і функцій відділу (сектору), що відносяться до напрямків діяльності відділу (сектору).»;

- п. 5.7. «До структури відділу входить сектор приватизації гуртожитків»;

- п. 5.8. «Положення про структурні підрозділи відділу затверджує начальник відділу»;

- п. 6.1. «Статус посадових осіб відділу визначається Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та посадовими інструкціями, що затверджуються начальником відділу»;

- п. 6.2. «Посадова особа відділу несе персональну відповідальність за свої д.»;

- п. 7.6. «Всі працівники відділу діють відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником відділу»;

- п. 7.7. «Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження»;

11.4. вважати такими, що втратили чинність:

- п. 2.9. «підготовка у відповідності до вимог чинного законодавства та встановленого законодавством порядку документів для передачі у власність жилих приміщень у гуртожитках їх мешканцям»;

- п. 2.10. «підготовка проектів відповідних рішень виконавчого комітету та міської ради про передачу у власність жилих приміщень в гуртожитках»;

- п. 2.11. «реєстрація свідоцтв про право власності приміщень в гуртожитках»;

- п. 3.11. «проводить прийом та здійснює підготовку документів для передачі у власність жилих приміщень в гуртожитках їх мешканцям»;

- п. 3.12 «готує проекти відповідних рішень виконавчого комітету та міської ради про передачу у власність жилих приміщень в гуртожитках»;

- п. 3.13 «проводить реєстрацію свідоцтв про право власності приміщень в гуртожитках».

11.5. Викласти Положення про відділ квартирного обліку та нерухомості Тернопільської міської ради в новій редакції, згідно з додатком 11 (додається).

12. 12.Внести наступні зміни в Положення про управління з питань містобудування та архітектури Тернопільської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 05.01.2011 р. №6/4/51 "Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради":

12.1. У розділі 1 «Загальні положення» п.1.1 доповнити словами « та спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури.»

12.2. Пункт 1.3 викласти в наступній редакції «Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, прийнятими уповноваженими на це органами державної влади та місцевого самоврядування і цим Положенням.»

12.3. У розділі 2 «Основні завдання і функції управління» слова «правил використання та забудови території міста» виключити.

12.4. У пункті 2.1 розділу 2 абзац другий доповнити словами «на території міста» та доповнити абзацом восьмим «ведення містобудівного кадастру».

12.5. У пункті 2.2 розділу 2: В абзаці один після слів «у реалізації» доповнити словами «у сфері містобудування»;

12.6. Абзац третій викласти у наступній редакції «- готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку територій міста;» Абзаци восьмий, дев’ятий, одинадцятий, дванадцятий, чотирнадцятий, шістнадцятий, двадцять перший вилучити.

12.7. Пункт 2.2 доповнити абзацами наступного змісту:

- бере участь у розробці розробляє проекти нормативно-правових актів;

- надає висновки щодо відповідності містобудівної документації вимогам законодавства;

- готує та видає містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, об’єктів житлового-цивільного, виробничого та іншого призначення;

- надає висновки щодо пропозицій суб’єктів містобудування по визначенню території для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією;

- надає дозволи на переобладнання житлових приміщень під приміщення громадського призначення;

- надає дозволи на переобладнання горищ під житлові приміщення; Виготовляє викопіювання зйомки в масштабі 1:500, 1:2000;

- виконує перенесення в натуру головних осей житлових будинків та споруд, меж земельних ділянок;

- проводить перевірку топо-геодезичних вишукувань території в масштабі 1:500, 1:2000;

- надає дозволи на продовження розташування тимчасових закладів торгівлі (кіосків, павільйонів);

- погоджує схеми розташування і паспорт літнього торгового майданчика;

- надає висновки та заключення щодо спорудження пам’ятників, меморіальних дощок, елементів малої архітектурної форми, благоустрою території;

- розробляє та надає обґрунтування на зміну цільового використання земельної ділянки.

12.8. Пункти 2.4; 2.5; 2.6 вилучити.

12.9. Четвертий абзац пункту 3 «Права управління» доповнити словом «управління».

12.10. У розділі 4 «Керівництво управління» слова «заступнику міського голови з питань містобудування» замінити словами «профільному заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів» у відповідному відмінку.

12.11. У пункті 4.7 замість слів «відповідну освіту і професійну підготовку» читати «вищу архітектурну освіту та стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років».

12.12. У пункті 6.4 замість слова «відділу» читати «управління».

12.13. Викласти Положення про управління з питань містобудування та архітектури Тернопільської міської ради в новій редакції, згідно з додатком 12 (додається).

13. Внести наступні зміни в Положення про службу у справах неповнолітніх та дітей Тернопільської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 05.01.2011 р. №6/4/51 "Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради":

13.1. Викласти п.3.8. в новій редакції "Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях ".

13.2. Пункти 3.19 та 5.2 - виключити.

13.3. Викласти Положення про службу у справах неповнолітніх та дітей Тернопільської міської ради в новій редакції, згідно з додатком №13 (додається).

14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради.

Додаток № 1

до рішення міської ради

від 30.09.2011 р. №6/14/2

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

  1. Управління надзвичайних ситуацій (надалі-Управління) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою, їй підзвітне та підконтрольне, підпорядковане виконавчому комітету та міському голові.

  2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Законами України "Про цивільну оборону України", „Про правові засади цивільного захисту”, „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про службу в органах місцевого самоврядування", іншими законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого самоврядування, рішеннями Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та даним Положенням.

1.3. Управління є правонаступником прав та обов'язків управління з питань надзвичайних ситуацій.

2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ :

2.1. Завдання:

- участь в реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

- розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

- організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- організація взаємодії служб цивільного захисту м. Тернополя;

- координація в межах компетенції діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що залучаються до виконання завдань, пов'язаних з безпекою населення та забезпеченням його життєдіяльності під час виникнення надзвичайних ситуацій;

- інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту, захисту населення і території при виникненні надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

- оповіщення керівного складу органів управління цивільного захисту міста, населення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації;

- збір, аналіз, оперативне реагування на звернення населення м.Тернополя про надзвичайні ситуації, аварії на системах життєзабезпечення, транспортній мережі;

- інформування про дії населення в умовах надзвичайних ситуацій.

2.2. Функції Управління відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, життєзабезпечення постраждалого населення;

- подає пропозиції до проекту бюджету міста витрат на функціонування та розвиток системи цивільного захисту, системи централізованого оповіщення, захисту населення і територій при виникненні надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

- визначає рівень надзвичайної ситуації, забезпечує оперативне і повне інформування про загрозу виникнення та хід її ліквідації;

- керує роботами, пов'язаними з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, контролює готовність підпорядкованих органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням;

- організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту, веде їх облік незалежно від форми власності, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

- здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки на території міста;

- організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

- подає міському голові пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі, взаємодіє з органами управління та силами міністерств, відомств, які залучаються до спільних дій;

- координує діяльність сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

- організовує впровадження в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

- забезпечує розроблення планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

- організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і невоєнізованих формувань цивільного захисту міста, їх своєчасну видачу;

- організовує роботу із забезпечення готовності системи централізованого оповіщення;

- організовує підготовку керівного складу органів управління, формувань цивільного захисту та населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- веде облік проведення навчань, тренувань по цивільній обороні на підприємствах, в установах і організаціях міста, незалежно від форм власності.

- розробляє та організовує здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій;

- розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;

- бере участь у межах своїх повноважень у здійсненні антитерористичних заходів;

- організовує роботу розрахунково-аналітичної групи з оцінки радіаційного і хімічного стану на території м.Тернополя в умовах надзвичайних ситуацій;

- організовує та забезпечує роботу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

- бере участь у межах своїх повноважень у виконанні зобов'язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій;

- організовує роботу евакуаційної комісії м.Тернополя;

- забезпечує отримання та доведення до керівного складу розпоряджень про переведення міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;

- здійснює оперативне реагування на усні звернення громадян в Управління з питань роботи житлово-комунального, транспортного, побутового, торгівельного та інших видів обслуговування населення міста;

- проводить облік усних звернень громадян, здійснює контроль за їх своєчасним розглядом та виконанням;

- подає узагальнену інформацію про виконання звернень що надійшли;

- приймає та передає сигнали цивільного захисту (цивільної оборони), інформацію про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації ;

- здійснює оповіщення керівного складу органів управління цивільного захисту міста;

- доводить інформацію про аварійні ситуації до керівників структурних підрозділів міської ради та комунальних підприємств;

- інформує правоохоронні органи про виявлені на об'єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

- здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3. УПРАВЛІННЯ МАЄ ПРАВО:

3.1. Залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, сили територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками.

3.2. Одержувати безоплатно, в установленому порядку від підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали, а від територіальних органів державної статистики - статистичні дані необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.3. Заслуховувати інформацію посадових осіб структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту.

3.4. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян.

5. КЕРІВНИЦТВО.

5.1. Управління очолює начальник, який призначається та звільняється з посади міським головою.

Начальники відділів, головні спеціалісти та спеціалісти І категорії Управління призначаються і звільняються з посади згідно з чинним законодавством і підпорядковуються начальнику Управління.

У разі відсутності начальника Управління його обов”язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу планування та захисту.

5.2. На посаду начальника управління, в порядку визначеному Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, може бути призначена особа, яка має відповідну освіту і професійну підготовку, володіє державною мовою в осягах, достатніх для виконання службових обов”язків.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.Начальник Управління:

6.1.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.1.2. Організовує діяльність Управління спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, забезпечує готовність Управління до дій у надзвичайних ситуаціях.

6.1.3. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками Управління.

6.1.4. Затверджує посадові інструкції працівників Управління.

6.1.5. Складає план та кошториси з питань діяльності Управління.

6.1.6. Заслуховує посадових осіб органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та підпорядкування з питань цивільного захисту.

6.1.7. Звертається з поданням до відповідних органів про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства України у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій при виникненні надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

6.1.8. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6.1.9. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує та контролює їх виконання працівниками управління.

6.1.10. Несе відповідальність за підготовку рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

6.1.11. Затверджує положення структурних підрозділів управління.

6.2. Працівники Управління відповідають за виконання посадових обов”язків, виконання положення про управління, виконання вказівок начальника управління.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Управління фінансується з міського бюджету. Оплата праці працівників Управління здійснюється згідно чинного законодавства.

Структура Управління, чисельність та штатний розпис затверджується міським головою.

Управління має печатку зі своїм найменуванням, інші необхідні штампи та бланки.

Ліквідація або реорганізація Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Секретар ради І.В.Турський

Додаток № 2

до рішення міської ради

від 30.09.2011 р. №6/14/2

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИследующая страница >>