asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 3

до рішення міської ради

02.06.2011 №138-9/VІ

Перелік

завдань і заходів

міської комплексної Програми профілактики правопорушень на 2011 – 2015 роки


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, (грн)

Очіку

ваний

результат

від вико-

нання

заходуусього201120122013


2014

2015

1. Організація

забезпечення профілактики правопорушень


1. Проведення моніторингу стану законності та правопорядку, суспільно-політичної ситуації в регіоні з урахуванням факторів, що сприяють загостренню криміногенної ситуації. Визначення причин і умов, що сприяють правопорушенням у сфері громадського порядку, безпеки та економіки, для вироблення спільних дій з їх профілактики.

Відділ спеціальної, мобілізаційної та військової роботи міської ради,

головний спеціаліст по внутрішній політиці міської ради, Синельниківська міжраонна прокуратура, міський відділ Головного управління МВС України в Дніпропетровській області, Синельниківська об’єднана державна податкова інспекція

щокварталу протягом

2011 – 2015 років


-

-

-

-

-

-

Запобігання порушенням громад-

ського порядку й ослаблення дії криміно-генних факторів

2. Розроблення та введення в дію механізму екстреного реагування на факти бездоглядності дітей. Забезпечення ефективного здійснення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями.


Служба у справах дітей міської ради, міський відділ

Головного управління МВС України в Дніпропетровській області,

2011 – 2015 роки


-

-

-

-

-

-

Зменшення випадків втягнення дітей у протиправну діяльність

3. Проведення скоординованої роботи щодо профілактики правопорушень на внутрішньому ринку та запровадження дієвого контролю за реалізацією товарів, зокрема, підакцизних

Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради, міський відділ Головного управління МВС України в Дніпропетровській області, Синельниківська об’єднана державна податкова інспекція

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Запровад-ження дієвого контролю за реалізацією товарів, зокрема, під- акцизних

4. Здійснення соціологічних досліджень, вивчення громадської думки про роботу правоохоронних органів.

Інформування населення через засоби масової інформації стосовно роботи органів внутрішніх справ області щодо розслідування кримінальних справ з найбільш резонансних злочинів, а також виявлені в ході розслідування справ причини і умови, що сприяють вчиненню злочинів.

Проводити брифінги, прес-конференції і круглі столи з найбільш актуальних питань

Головний спеціаліст по внутрішній політиці міської ради,

міський відділ Головного управління МВС України в Дніпропетровській області


щокварталу

протягом

2011 – 2015 років


-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня поінфор-мованості громадян,

оздоров-лення соціально-економічної

та морально-психоло-гічної ситуації

в регіоні


II. Запобігання порушень громадського порядку і ослаблення дії криміногенних факторів


1. Забезпечення виявлення і припинення проявів корупції серед посадових осіб місцевого самоврядування та працівників правоохоронних і контролюючих органів

Відділ спеціальної, мобілізаційної та військової роботи міської ради, відділ організаційно-кадрової роботи міської ради, головний спеціаліст по зверненнях міської ради,

міський відділ Головного управління МВС України в Дніпропетровській області, Синельниківська міжрайонна прокуратура

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Зменшення фактів виявлення і припинення проявів корупції серед посадових осіб місцевого самоврядування та працівників правоохо-ронних і контро-люючих органів

2. Залучення громадських формувань, громадських помічників дільничних інспекторів міліції до охорони громадського порядку.


Відділ спеціальної, мобілізаційної та військової роботи міської ради, міський відділ Головного управління МВС України в Дніпропетровській області, лінійний відділ управління МВС УКраїни на Придніпровській залізниці

2011 – 2015

роки

-

-

-

-

-

-

Темпи зниження злочин-

ності - 3%

3. Проведення скоординованої роботи із забезпечення зменшення заборгованості підприємств з виплати заробітної плати, за спожиті енергоносії, своєчасне виявлення фактів зловживання з боку посадових і службових осіб таких підприємств

Міський відділ Головного управління МВС України в Дніпропетровській області, управління праці та соціального захисту населення міської ради, Синельниківська міжрайонна прокуратура, Синельниківська об’єднана державна податкова інспекція

2011–2015

роки

(за окремими планами)

-

-

-

-

-

-

Поліпшення криміно-генної ситуації в місті

III. Удоскона-лення роботи по соціальній адаптації бездомних

осіб і осіб, звільнених з місць позбавлення волі

1. Сприяння бездомним громадянам, особам, які звільнилися з місць позбавлення волі, у видачі та оформленні документів, необхідних для вирішення соціальних питань. Активізація роботи спостережних комісій з надання такій категорії осіб допомоги в соціальній адаптації

Міський відділ Головного управління МВС України в Дніпропетровській області, міськрайонний відділ кримінвльно-виконачої інспекції управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Дніпропетровській області, управління праці та соціального захисту населення міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Поліпшення криміно-генної ситуації в місті

2. Проведення профілактичних та інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування здорового способу життя, запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, жорсткості та насильства серед дітей та молоді

Міський відділ Головного управління МВС України в Дніпропетровській області, відділ освіти міської ради, служба у справах дітей міської ради


2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Оздоров-лення криміно-генної ситуації в місті

IV. Удоскона-лення форм і

методів

профілактики правопорушень та

підвищення ефективності оперативно-розшукувальних заходів

1. Проведення серед населення роз’яснювальної роботи щодо участі громадян в охороні громадського порядку, вжиття заходів щодо утворення при міській раді громадських формувань, відбору громадських помічників дільничних інспекторів міліції

Відділ спеціальної, мобілізаційної та військової роботи міської ради, міський відділ Головного управління МВС України в Дніпропетровській області

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Темпи зниження злочин-

ності - 3%

2. Проведення роботи із запобігання та припинення втягування представників владних структур у злочинну діяльність, попередження і виявлення проявів корупції серед посадових осіб місцевого самоврядування і працівників правоохоронних, контролюючих органів, забезпечення прозорості їх роботи

Відділ спеціальної, мобілізаційної та військової роботи міської ради, міський відділ Головного управління МВС України в Дніпропетровській області, Синельниківська об’єднана державна податкова інспекція, Синельниківська міжрайонна прокуратура,

відділ організаційно-кадрової роботи міської ради, головний спеціаліст по внутрішній політиці міської радиу головний спеціаліст по зверненнях міської ради

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Темпи зниження злочин-

ності - 3%

3. Забезпечення проведення комплексних перевірок з дотримання вимог законодавства з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування та запобігання корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування 

Міський відділ Головного управління МВС України в Дніпропетровській області, відділ організаційно-кадрової роботи

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Темпи зниження злочин-

ності – 3%

V. Застосування нових форм і методів

профілактики правопорушень на автошляхах, підвищення рівня

дорожньої дисципліни


1. Виготовлення та розміщення наочних агітаційно-профілактичних, методичних, інформаційних матеріалів на рекламних стендах в місцях масового перебування громадян, в громадському транспорті тощо


Відділення ДАІ з обслуговування адміністративної території міста Синельникове та Синельниківського району, відділ освіти міської ради, головний спеціаліст по внутрішній політиці міської ради

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Поліпшення стану безпеки дорожнього руху

2. Проведення щорічних міських змагань юних інспекторів руху, конкурсів малюнків, благодійних акцій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Відділення ДАІ з обслуговування адміністративної території міста Синельникове та Синельниківського району, відділ освіти міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради,

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня дорожньої дисципліни серед неповно-літніх
3. Підготовка тематичних сюжетів з безпеки дорожнього руху для інформування населення


Відділення ДАІ з обслуговування адміністративної території міста Синельникове та Синельниківського району

2011 – 2013 роки

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня дорожньої дисципліни серед населення
4. Проведення лекцій в навчальних закладах, літніх таборах та виступів агітаційних загонів юних інспекторів руху


Відділення ДАІ з обслуговування адміністративної території міста Синельникове та Синельниківського району, відділ освіти міської ради

2011 рік

-

-

-

-

-

-

Поліпшення стану безпеки дорожнього руху
5. Забезпечення профілактики аварійності та керування транспортом у стані сп’яніння

шляхом проведення контролю за допомогою спеціальних засобів перевірки вмісту алкоголю в біологічному середовищі

Відділення ДАІ з обслуговування адміністративної території міста Синельникове та Синельниківського району

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Зменшення кількості аварій при керуванні транспортом у стані сп’яніння
6. Здійснення контролю за відповідністю чинним нормам і стандартам проїжджої частини вулично-дорожньої мережі, технічних засобів регулювання дорожнього руху, нормативної видимості, освітлення й інших параметрів, що впливають на безпеку дорожнього руху

Відділення ДАІ з обслуговування адміністративної території міста Синельникове та Синельниківського району

2011 – 2015 роки

-


-

-

-

-

-

Поліпшення ситуації на дорогах
VІ.

Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності та корупції

1. Поліпшення правопорядку шляхом збільшення щільності патрулювання постових нарядів міліції, введення додаткових маршрутів, оперативного реагування на повідомлення про порушення громадського порядку та скоєння злочинів, а також зібрання доказів на місці події завдяки своєчасному інформуванню та прибуттю на місце події працівників правоохоронних органів

Міський відділ Головного управління

МВС України в Дніпропетровській області, Синельниківська міжрайонна прокуратура, лінійний відділ управління МВС на Придніпровській залізниці

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Темпи зниження злочинності

- 3%

2. Приведення умов тримання затриманих у відповідність до вимог європейських норм і стандартів

Міський відділ Головного управління МВС України в Дніпропетровській області

2011 – 2015 роки

-

-

-

-

-

-

Поліпшення умов тримання затриманих

Міський голова Д.І.Зражевський