asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

A. Карбгемоглобін

B. Метгемоглобін

C. Глікозильований гемоглобін

D. Оксигемоглобін

E. Карбоксигемоглобін

191. Хворій на ревматоїдний поліартрит призначили нестероїдний протизапальний засіб - диклофенак натрію. Через деякий час у хворої виникло загострення супутнього захворювання, що змусило відмінити препарат. Яке супутнє захворювання могло призвести до відміни препарату?

A. Цукровий діабет

B. Ішемічна хвороба серця

C. Бронхіальна астма

D. Виразкова хвороба шлунка

E. Гіпертонічна хвороба

192. До стоматолога звернулася мати зі скаргами на руйнування зубів у дитини 2-х років. Під час огляду молочні зуби деформовані, уражені карієсом, у шийки коричнева облямівка. З анамнезу встановлено, що мати під час вагітності приймала антибіотики без контролю лікаря. Вкажіть, антибіотики якої групи, що мають найбільш виражену тератогенну дію, могла приймати мати?

A. Тетрацикліни

B. Аміноглікозиди

C. Цефалоспорини

D. Макроліди

E. Пеніциліни

193. Під час бігу на довгі дистанції скелетна мускулатура тренованої людини використовує глюкозу з метою отримання енергії АТФ для м'язового скорочення. Вкажіть основний процес утилізації глюкози в цих умовах:

A. Глікогенез

B. Анаеробний гліколіз

C. Аеробний гліколіз

D. Глюконеогенез

E. Глікогеноліз

194. Під час медико-генетичного консультування родини зі спадковою патологією виявлено, що аномалія проявляється через покоління у чоловіків. Який тип успадковування притаманний для цієї спадкової аномалії?

A. Аутосомне рецесивне

B. Х-зчеплене домінантне

C. Y-зчеплене

D. Х-зчеплене рецесивне

E. Аутосомне домінантне

195. У процесі метаболізму в організмі людини утворюються активні форми кисню, у тому числі супероксидний аніон-радикал. За допомогою якого ферменту інактивується цей аніон?

A. Пероксидаза

B. Глутатіонпероксидаза

C. Глутатіонредуктаза

D. Супероксиддисмутаза

E. Каталаза

196. У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?

A. М- та Н-холінорецептори

B. Н-холінорецептори

C. М-холінорецептори

D. β-адренорецептори

E. α-адренорецептори

197. Внаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви вуглеводів. Який з процесів метаболізму підтримує при цьому вміст глюкози в крові?

A. Аеробний гліколіз

B. Глюконеогенез

C. Глікогеноліз

D. Пентозофосфатний цикл

E. Анаеробний гліколіз

198. У гістопрепараті представлено паренхіматозний орган, що має кіркову та мозкову речовину. Кіркова речовина утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри; тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафіноцитів та венозних синусоїдів. Який орган має зазначені морфологічні ознаки?

A. Тимус

B. Щитовидна залоза

C. Нирка

D. Наднирник

E. Лімфатичний вузол

199. Тромбоз коронарної артерії спричинив розвиток інфаркту міокарда. Які механізми ушкодження кардіоміоцитів є домінуючими при цьому захворюванні?

A. Протеїнові

B. Ацидотичні

C. Ліпідні

D. Кальцієві

E. Електролітно-осмотичні

200. До медико-генетичної консультації звернулася жінка з приводу ризику захворювання на гемофілію у свого сина, її чоловік страждає на це захворювання від народження. Жінка та її родичі не страждали на це захворювання. Визначте вірогідність народження хлопчика з гемофілією у цій сім'ї:

A. 75% хлопчиків будуть хворими

B. 100%

C. 50% хлопчиків будуть хворими

D. 0%

E. 25% хлопчиків будуть хворими

Скачано з сайту http://utskevich.info/testkrok_1_2011.doc


<< предыдущая страница