asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Міністерство охорони здоров’я України

Крок 1 – 2011

Загальна лікарська підготовка

1. При обстеженні букального епітелію чоловіка був виявлений статевий хроматин. Для якої хромосомної хвороби це характерно?

A. Хвороба Дауна

B Трисомія за Х-хромосомою

C. Синдром Шерешевського-Тернера

D Гіпофосфатемічний рахіт

E. Синдром Клайнфельтера

2. Лікар-терапевт так описав свого хворого. "С.П. дуже уважний. Коли він читає книгу або слухає мої поради, то ніщо не може відвернути його уваги: ні поява стороннього в палаті, ні розмова сусідів, ні радіо і т.д. Вся його увага зайнята тим, що зараз відбувається. Тому він дуже відповідально ставиться до моїх призначень і це допомогає в процесі лікування." Про яку властивість уваги йдеться у поданому епізоді?

A. Стійкість уваги

B Переключення уваги

C. Коливання уваги

D Розподіл уваги

E. Концентрація уваги

3. У хворої мало місце розширення судин на передній медіальній поверхні гомілки. Розширенням якої судини зумовлений цей стан?

A. V. saphena parva

B V. poplitea

C. А. tibialis posterior

D А. tibialis anterior

E. V. saphena magna

4. У людини виділяється мало густої слини, знижена її ферментативна активність, збільшений вміст слизу. Найбільш імовірною причиною цього є порушення функції:

A. Привушних залоз

B Під'язикових і піднижньощелепних залоз

C. Піднижньощелепних залоз

D Під'язикових залоз

E. Власних залоз слизової оболонки

5. Хвора звернулась в клініку зі скаргами на слабкість, задишку, швидку стомлюваність, запаморочення. В крові: ер. - 1,8 10^12/л; Hb - 80 г/л; к.п. - 1,5; лейк. - 3,2 10^9/л. У мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мегалобласти, мегалоцити. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. В_12-дефіцитна анемія

B Постгеморагічна анемія

C. Гострий лейкоз

D Залізодефіцитна анемія

E. Iмуногемолітична анемія

6. В гістопрепараті представлений орган нервової системи, що містить сіру і білу речовину. Сіра речовина розміщена по периферії. Нейрони в ній утворюють три шари: молекулярний, гангліонарний і зернистий. Якому органу належать дані морфологічні ознаки?

A. Кора великого мозку

B Спинний мозок

C. Довгастий мозок

D Міст

E. Мозочок

7. Новонароджена дитина відмовляється від їжі, в неї розвинулось блювання, пронос, а з часом виникло помутніння кришталика. При обстеженні: цукор в крові - 8,5 ммоль/л, а в сечі - 1%. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Галактоземія

B Фенілкетонурія

C. Тирозиноз

D Цистинурія

E. Алкаптонурія

8. З калу та блювотних мас від хворого з підозрою на холеру були виділені культури вібріонів. Проведення якої реакції дозволить визначити вид мікроба, що викликав це захворювання?

A. Преципітації

B Аглютинації Відаля

C. Аглютинації з сироватками, що містять Н-антитіла

D Аглютинації з сироватками, що містять О-антитіла

E. Пасивної аглютинації з еритроцитарним антигенним діагностикумом

9. Під час хірургічної операції виникла необхідність масивного переливання крові. Група крові потерпілого - III (В) Rh+. Якого донора треба вибрати?

A. III (В) Rh+

B III (В) Rh-

C. IV (АВ) Rh-

D II (А) Rh+

E. I (О) Rh-

10. Хворому призначено препарат з вираженими лiпофiльними властивостями. Яким буде головний механiзм його всмоктування?

A. Фiльтрацiя

B Пасивна дифузiя

C. Активний транспорт

D Пiноцитоз

E. Зв'язування з транспортними бiлками

11. Чоловік 38 років проходить курс лікування в стаціонарі з приводу шизофренії. Вихідний вміст в крові глюкози, кетонових тіл, сечовини - в нормі. Шокова терапія регулярними ін'єкціями інсуліну призвела до розвитку інсулінової коми, після чого настало покращення стану хворого. Що було найбільш вірогідною причиною інсулінової коми?

A. Глюкозурія

B Дегідратація тканин

C. Гіпоглікемія

D Метаболічний ацидоз

E. Кетонемія

12. У чоловіка 45 років після смерті співробітника розвинувся страх захворювання. Звернувся до лікаря з проханням обстежити всі органи і системи. Результати клінічного та додаткових методів обстеження – в межах норми. Хворий не заспокоївся. Він звернувся до іншого лікаря з тим же проханням. Отримавши результати обстеження, порівнює їх з попередніми і суб'єктивними відчуттями. Через певний час хворий знову звертається до лікаря і просить направити його на обстеження. Визначте ставлення пацієнта до свого стану.

A. Утилітарне

B Нозофобне

C. Негативне

D Нозофільне

E. Раціоналізація

13. Які зміни з боку ізольованого серця жаби можна очікувати після введення в перфузійний розчин додаткової кількості хлористого кальцію?

A. Зменшення сили скорочення

B Зупинка серця в діастолі

C. Збільшення частоти скорочень

D Збільшення сили скорочень

E. Збільшення частоти і сили скорочень

14. У хворого 21 року видалена пухлина лобної частки правої півкулі головного мозку діаметром 5 см, яка була нечітко відмежована від довколишньої тканини. На розрізі - однорідного вигляду, гістологічно - складається із клітин, численні відростки яких утворюють густі сплетіння. Яка пухлина мала місце у хворого?

A. Хоріоїдпапілома

B Астроцитома

C. Епендімома

D Олігодендрогліома

E. Гангліоневрома

15. Чоловіку 18 років з приводу флегмони плеча була зроблена внутрішньом'язова ін'єкція пеніциліну. Після цього у нього з'явилися тахікардія, ниткоподібний пульс, АТ знизився до 80/60 мм рт.ст. Який вид фармакологічної реакції розвинувся?

A. Потенціювання

B Рефлекторна дія

C. Центральна дія

D Анафілаксія

E. Периферична дія

16. У жінки 45 років відсутні симптоми діабету, але визначається натщесерце підвищений вміст глюкози в крові (7,5 ммоль/л). Який наступний тест необхідно провести?

A. Визначення залишкового азоту в крові

B Визначення глюкози крові натщесерце

C. Визначення толерантності до глюкози

D Визначення ацетонових тіл в сечі

E. Визначення гліколізованого гемоглобіну

17. При дії ультрафіолетових променів у людини темніє шкіра, що є захисною реакцією. Яка захисна речовина синтезується в клітинах шкіри під впливом вказаного фактора?

A. Артинін

B ДНК

C. Вітамін Д

D Триптофан

E. Меланін

18. У кішки в експерименті проводять подразнення однієї з рухових структур головного мозку, внаслідок чого спостерігається підвищення тонусу м'язів-розгиначів з боку стимуляції. У тварини проводили подразнення:

A. Nucleus reticularis medialis

B Nucleus vestibularis lateralis

C. Nucleus ruber

D Nucleus caudatus

E. Nucleus intermedius lateralis

19. Чоловік 67 років страждає на атеросклероз судин головного мозку. При обстеженні знайдена гіперліпідемія. Вміст якого класу ліпопротеїдів плазми крові найбільш вірогідно буде значно підвищений при біохімічному дослідженні?

A. Ліпопротеїди високої щільності

B Комплекси жирних кислот з альбумінами

C. Хіломікрони

D Ліпопротеїди низької щільності

E. Ліпопротеїди дуже низької щільності

20. У пацієнта, носія спадкової серповидної аномалії еритроцитів, захворювання пневмонією супроводжувалося гемолітичною кризою і розвитком анемії. Що є безпосередньою причиною гемолітичної кризи в даному випадку?

A. Гіпероксія

B Гетерозиготність за Нb S

C. Мутація структурного гена

D Гіпоксія, викликана пневмонією

E. Зміна осмолярності крові

21. Хворі на алкоголізм отримують основну масу калорій із спиртними напоями. У них може виникнути характерна недостатність тіаміну (синдром Верніке-Корсакова), при якій спостерігаються порушення функцій нервової системи, психози, втрата пам'яті. Зі зниженням активності якого ферменту пов'язаний цей процес?

A. Альдолаза

B Піруватдегідрогеназа

C. Гексокіназа

D Трансаміназа

E. Алкогольдегідрогеназа

22. В експерименті на тварині, яку утримували в повітрі спиною донизу, ногами догори, спостерігали рефлекторний поворот голови, спрямований на відновлення нормального положення голови у просторі. З подразненням яких рецепторів зв'язаний вказаний рефлекс? A. Вестибулорецепторів півколових каналів

B Вестибулорецепторів переддвер'я

C. Пропріорецепторів кінцівок

D Внутрішніх органів

E. Тактильних рецепторів кінцівок

23. До жінки 52 років була викликана бригада швидкої допомоги у зв'язку з задухою, що розвинулась на фоні бронхоспазму. Після внутрішньом'язового введення ефедрину гідрохлориду спостерігалось тимчасове полегшення дихання. Повторне введення препарату через півгодини мало слабкий ефект, а наступне третє введення не дало результату. Яке явище знаходиться в основі зниження бронхорозширюючої дії препарату?

A. Непрямий антагонізм

B Прямий антагонізм

C. Тахіфілаксія

D Однобічний антагонізм

E. Алергія

24. У чоловіка 70 років внаслідок падіння стався перелом стегнової кістки. Яке найпоширеніше місце перелому цієї кістки у даному віці?

A. Верхня третина

B Середина

C. Виростки

D Шийка

E. Нижня третина

25. У хворого на виразку шлунка, яка розташована у пілоричному відділі на малій кривизні, виникла кровотеча. Яку судину треба перев'язати для зупинки кровотечі?

A. Печінкову артерію

B Ліву шлункову артерію

C. Праву шлункову артерію

D Ліву шлунково-сальникову артерію

E. Праву шлунково-сальникову артерію

26. До жінки 28 років була викликана швидка допомога у зв'язку з нападом бронхіальної астми. Після внутрішньом'язової ін'єкції розчину ефедрину її стан поліпшився. Однак, через 49 хвилин напад повторився. Ефедрин подіяв слабше. Третя атака бронхоспазму, яка почалася через півгодини, ефедрином не знялася. Яке явище лежить в основі цього феномену?

A. Елімінація

B Тахіфілаксія

C. Наркоманія

D Адсорбція

E. Біотрансформація

27. У хворого із запаленням легень спостерігається підвищення температури тіла. Яка біологічно активна речовина відіграє провідну роль у виникненні цього прояву?

A. Лейкотрієни

B Серотонін

C. Iнтерлейкін-I

D Гістамін

E. Брадикінін

28. Хвора 36 років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту найбільш вірогідно буде встановлено у сечі?

A. Уробіліногену

B Сечовини

C. Оксипроліну

D Креатиніну

E. Iндикану

29. При розтині тіла жінки 40 років, померлої від уремії, знайдено: збільшені пістряві нирки, у нирках – потовщення капілярних мембран клубочків у вигляді “дротяних петель”, осередки фібриноїдного некрозу їх стінок та “гіалінові” тромби у просвітах, у ядрах – “гематоксилінові тільця”; у серці – ендокардит Лібмана-Сакса. Яке ураження нирок найбільш вірогідне?

A. Холерний гломерулонефрит

B Вовчаковий нефрит

C. Термінальний гломерулонефрит

D Склеротична нирка

E. Ревматичний гломерулонефрит

30. Чоловік 32 років впродовж 4 років хворіє на хронічний гломерулонефрит. Госпіталізований з ознаками анасарки: АТ - 185/105 мм рт.ст. У крові: Hb - 110 г/л, ер. - 2,6 1012/л, лейк. - 9,5 109/л, залишковий азот - 32 ммоль/л, загальний білок - 50 г/л. Яка зміна з найбільшою вірогідністю вказує на гломерулонефрит з нефротичним синдромом?

A. Анемія

B Артеріальна гіпертензія

C. Гіперазотемія

D Гіпопротеїнемія

E. Лейкоцитоз

31. Після травми гомілки хворий скаржиться на різкі болі в надп'ятковій ділянці гомілки і неможливість підняти тіло на кінчики пальців стопи. Сухожилок якого м'яза пошкоджений?

A. Трьохголового м'яза гомілки

B Переднього великогомілкового м'яза

C. Короткого малогомілкового м'яза

D Довгого малогомілкового м'яза

E. Заднього великогомілкового м'яза

32. В гістологічному препараті паренхіма органа представлена лімфоїдною тканиною, що утворює лімфоїдні вузлики, останні розміщені дифузно і містять центральну артерію. Який анатомічний утвір має дану морфологічну будову?

A. Червоний кістковий мозок

B Тимус

C. Мигдалик

D Лімфатичний вузол

E. Селезінка

33. Хворий 45 років госпіталізований в хірургічне відділення зі скаргами на раптовий гострий біль в надчеревній області. Після обстеження встановлено діагноз: перфоративна (проривна) виразка задньої стінки шлунка. Куди вилився вміст шлунка в момент перфорації?

A. В лівий брижовий синус

B В печінкову сумку

C. В правий брижовий синус

D В сальникову сумку

E. В передшлункову сумку

34. У хворого з тромбофлебітом нижніх кінцівок раптово після навантаження виникла задишка, різкий біль у грудях, ціаноз, набухання шийних вен. Яке найбільш імовірне порушення кровообігу виникло у хворого?

A. Тромбоемболія вінцевих судин

B Тромбоемболія мезентеріальних судин

C. Тромбоемболія судин головного мозку

D Тромбоемболія ворітної вени

E. Тромбоемболія легеневої артерії

35. Жінка 33 років страждає на гепатоцеребральну дистрофію (хвороба Вільсона). В крові знижений вміст церулоплазміну. В сечі різко підвищений вміст амінокислот. Ці зміни в першу чергу обумовлені посиленням процесу:

A. Комплексоутворення амінокислот з міддю

B Переамінування амінокислот

C. Глюконеогенезу

D Разпаду тканинних білків

E. Синтезу сечовини

36. У мишей з відсутнім волосяним покривом (тобто nude - голі) не було клітинних реакцій уповільненого типу. Для цієї патології найбільш вірогідним є:

A. Дефект фагоцитозу

B Порушення гемопоезу

C. Відсутність вилочкової залози

D Дефіцит компонентів системи комплементу

E. Відсутність гамаглобулінів у крові

37. Чоловіку 56 років, що страждає на безсоння, був призначений фенобарбітал. Ритм сну нормалізувався. Але поступово протягом двох місяців дія препарату почала знижуватись і безсоння відновилось. Яке явище призвело до зменшення ефективності снодійного засобу?

A. Погана абсорбція в шлунку

B Толерантність

C. Тахіфілаксія

D Погана розчинність

E. Фіксація в ліпоїдах

38. Експериментальній тварині давали надлишкову кількість глюкози, міченої по вуглецю, протягом тижня. В якій сполуці можна виявити мітку?

A. Арахідоновій кислоті

B Метіоніні

C. Холіні

D Вітаміні А

E. Пальмітиновій кислоті

39. На судово-медичну експертизу був доставлений труп невідомої жінки. На секції в яєчнику виявлено круглий утвір діаметром біля 5 см, що містить пігмент жовтого кольору. Патоолгічних змін в яєчнику не виявлено. З яких клітин складається цей утвір?

A. Iнтерстиціальних

B Міоїдних

C. Фолікулярних

D Фібробластів

E. Лютеїнових

40. Пацієнт (правша) скаржиться на втрату здатності виконувати тонкі рухи, необхідні для написання букв, слів та інших знаків (аграфія). Яка область кори головного мозку уражена?

A. Задній відділ середньої лобної звивини в лівій півкулі

B Середня частина прецентральної звивини зліва

C. Задній відділ середньої лобної звивини справа

D Кутова звивина і шпорна борозна в обох півкулях

E. Середня частина прецентральної звивини справа

41. У хворого через 7 років після резекції шлунка в зв'язку з виразкою виникла гіперхромна анемія та фунікулярний мієлоз. Який патогенетичний механізм змін в спинному мозку ймовірніший?

A. Гіпоксичне ушкодження при анемії

B. Накопичення метилмалонової кислоти при дефіциті ціанокобаламіну

C. Порушення синтезу ДНК при дефіциті ціанокобаламіну

D. Дефіцит фолієвої кислоти

E. Дефіцит залізовмісних ферментів

42. Визначення розмірів печінки дозволило встановити, що по правій середньоключичній лінії: верхня її межа знаходиться на рівні IV міжребір'я, нижній її край виступає з-під реберної дуги на 4 см. Оцініть розміри печінки.

A. Розміри печінки нормальні.

B. Печінка зменшена - верхня її межа зміщена донизу

C. Печінка зменшена - нижня її межа зміщена догори

D. Печінка збільшена - верхня її межа зміщена догори

E. Печінка збільшена - нижня її межа зміщена донизу

43. У вірусологічній лабораторії для виділення вірусу грипу заражені в хоріон-алантоїсну оболонку (ХАО) курячі ембріони. Після періоду інкубації необхідно зробити висновок про наявність вірусу в ембріоні. Що є показником наявності вірусу грипу в курячому ембріоні?

A. Вогнищеве ураження та РЗК з алантоїсною рідиною.

B. Поява крововиливів на ХАО та реакція гемаадсорбції.

C. Помутніння алантоїсної рідини та реакція преципітації.

D. Поява крововиливів на ХАО та реакція гемаглютинації.

E. Поява набряку з ділянками некрозу та реакція гемаглютинації.

44. В інфекційне відділення поступив хворий в тяжкому стані і t =39,8оС. При спинномозковій пункції рідина була мутна та витікала цівкою. Лікар установив діагноз - менінгіт. Які реакції експрес-діагностики можна використовувати для підтвердження діагнозу?A. Реакція преципітації в гелі.

B. Реакція імунофлюоресценції.

C. Мікроскопія мозку за Грамом.

D. Реакція аглютинації.

45. За допомогою карiотипування дитини виявили три хромосоми 21-ї пари. Вкажіть фенотипічний прояв цієї мутації:

A. синдром Патау.

B. синдром Едвардса.

C. синдром Дауна.

D. синдром Шерешевського-Тернера.

E. синдром полiсoмii У.

46. Яке середовище слід замовити лікарю для висiву кровi на стерильнiсть:

A. середовище Ру

B. середовище Ресселя

C. середовище Плоскирева

D. цукровий бульон

E. скошений МПА

47. У хворого на емфізему було досліджено функціональний стан дихальної системи. Вкажіть, що є характерним для цього стану.

A. Збільшення залишкового об'єму.

B. Збільшення життєвої ємкості легень.

C. Збільшення резервного об'єму вдиху.

D. Зменшення загальної ємкості легень.

E. Зменшення резервного об'єму вдиху.

48. В опікове відділення областної лікарні поступив пацієнт з опіками III-Б ступеня на 20% поверхні тіла. Який з перерахованих імунодефіцитних станів може розвинутися у цього хворого?

A. Зниження рівня імуноглобуліну.

B. Клітинні імунодефіцити.

C. Порушення фагоцитозу.

D. Порушення системи комплементу.

E. Комбіновані клітинні і гуморальні імунодефіцити.

49. У хворого вiдмiчено полiурiю, полiдипсiю, вмiст цукру в кровi (4,46 ммоль/л). Цукор в сечi вiдсутнiй. Якою буде питома вага сечi ?

A. Нижче 1,005.

B. Вiд 1,005 до 1,010.

C. Вище 1,010.

D. Вище 1,030.

E. Коливання в рiзних межах.

50. Лікування дитини 8 років з бронхопневмонією пеніциліном протягом тижня не дало клінічного ефекту. Дані серологічного дослідження: титр антипневмококових антитіл зріс в 2 рази, антимікоплазменних у 8 раз. Який антибіотик доцільно призначити для лікування дитини?

A. Хлорамфенікол

B. Еритроміцин

C. Оксацилін

D. Ампіцилін

E. Цеіамізин

51. У хворого спостерігається порушення присмеркового зору. Вкажіть клітини, функція яких порушена:

A. Колбочкові нейросенсорні клітини.

B. Палочкові нейросенсорні клітини.

C. Біполярні нейрони.

D. Горизонтальні нейрони.

E. Гангліонарні нейрони.

Клінічна ситуація до тестових завдань № 52-53.

Хворий 22 років скаржиться на різкий біль у животі, який з'явився раптово 2 години потому, загальну слабкість. При обстежені визначений діагноз: проривна виразка шлунка. Хворого прооперовано. Під час операції виявлено наскрізний отвір діаметром 3 мм на передній стінці шлука в середній третині, ближче до малої кривизни.

52. Яка частина шлунка ймовірніше всього уражена?

A. Corpus.

B. Fundus.

C. Pars cardiaca.

D. Pars pylorica.

53. Який шар шлунка був уражений патологічним процесом в останню чергу?

A. Tunica mucosa.

B. Tunica muscularis.

C. Tunica submucosa.

D. Tunica serosa.

54. Жiнка 25 рокiв надiйшла в клiнiку з дiагнозом: третя вагiтнiсть, 18 тижнiв. Загроза перериву вагiтностi. Яка комбінація Rh-факторів у батьків та плода може бути причиною перерива вагітності?

Rh-фактор у матерi Rh-фактор у батька Rh-фактор у плода

A. -- -- --

B. -- + +

C. + -- --

D. + -- +

E. + + +

55. Інкапсульовані личинки Trichinella spiralis потрапили у травний тракт людини. Що відбудеться із ними далі?

A. Перетравляться разом із м'ясом.

B. Потраплять назовні з фекаліями.

C. Потраплять у кровотік.

D. Мігрують у печінку.

E. Перетворяться у статевозрілу форму.

56. Після перенесеної стрептококової інфекції у хворого з'явились набряки. Був зроблений аналіз сечі, який дозволив поставити діагноз: гострий гломерулонефрит. Наявність яких патологічних змін в сечі ймовірніше підтверджують діагноз?

A. Свіжі еритроцити

B. Білок з високою молекулярною масою і вилужені еритроцити

C. Білок тільки з низькою молекулярною масою (до 40000)

D. Підвищена екскреція натрію

E. Лейкоцитурія без гематурії

57. Фермент трипсин виділяється підшлунковою залозою у вигляді неактивного проферменту трипсиногену. Який механізм активації трипсиногену?

A. Алостерична активація.

B. Збільшення синтезу de novo на генетичному рівні.

C. Зміна четвертинної структури молекули.

D. Фосфорилювання молекул.

E. Обмежений протеоліз.

58. У хворого хронічним алкоголізмом 55 років спостерігається порушення координації рухів та рівноваги внаслідок пошкодження структурних елементів мозочку. Враження яких клітин мозочку можливо припустити у першу чергу?

A. Грушеподібних клітин

B. Кошикоподібних клітин

C. Зіркоподібних клітин

D. Клітин Гольджи

E. Клітин -зерен

59. У хворого після вживання м'ясних консервів домашнього приготування виявлено: порушення акомодації, розлади ковтальної та дихальної функцій. Який препарат найдоцільніший для специфічного лікування ще до встановлення лабораторного діагнозу?

A. Типоспецифічну імунну сироватку

B. Плацентарний гама-глобулін

C. Анатоксин

D. Полівалентну специфічну сироватку

E. Нативну плазму

60. У хворого, доставленого в відділення реанімації з діагнозом "Гостра лівошлуночкова недостатність", стан погіршився, виник набряк легень. Яке порушення периферичного кровообігу в легенях є причиною їх набряку?

A. Артеріальна гіперемія нейротонічного типу

B. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу

C. Артеріальна гіперемія метаболічного типу

D. Ішемія

E. Венозна гіперемія

61. При важкій формі цукрового діабету розвивається ацидоз. Компоненти якої буферної системи змінюються в першу чергу?

A. Бікарбонатної.

B. Фосфатної.

C. Гемоглобінової.

D. Оксигемоглобінової.

E. Білкової.

62. Жінці 58 років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припи- нилося. При цистоскопії (огляді сечового міхура): міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи найбільш імовірно було ушкоджено під час операції?

A. Pelves renales.

B. Urethra.

C. Vesica urinaria.

D. Ureteri.

E. Ren.

63. У приміщенні виявленні дрібні (2 - 3 мм), плоскаві, стрибаючі, кровосмоктущі комахи. Їх черво- подібні личинки розмножились у щілинах підлоги. Збудників якої хвороби можуть переносити ці комахи:

A. Чума.

B. Сона хвороба.

C. Хвороба Чагаса.

D. Поворотний тиф.

E. Гельмінтози.

64. У лікарню поступив хлопчик 9 років з набряками. Зниження концентрації яких білків крові є причиною цього явища?

A. Альбумінів.

B. Протамінів.

C. Глобулінів.

D. Гемоглобіну.

E. Гістонів.

65. Повне аеробне окислення глюкози дало 54 молекули СО2. Скiльки молекул глюкози окислилося:

A. 3 молекули.

B. 6 молекул.

C. 9 молекул.

D. 12 молекул.

E. 15 молекул.

66. У хворого спостерігається тремор та судоми, що викликано порушенням мієлінізації нервових волокон центральної нервової системи. Функція яких клітин страждає при цьому захворюванні?

A. Волокнистих астроцитів.

B. Епендимогліоцитів.

C. Мікрогліоцитів.

D. Олігодендроцитів.

E. Протоплазматичних астроцитів.

67. Хворий 50 років скаржиться на поганий апетит, схуднення, слабкість, болі в ділянці шлунка, відрижку. При лабораторному дослідженні: Hb 90 г/л, ер. 2х1012/л, шлункова секреція 0,4 л, рН шлункового соку - 7. Діагностовано перніціозну анемію. Недостатність якої сполуки є причиною захворювання?

A. Пепсину.

B. Реніну.

C. Секретину.

D. Соляної кислоти.

E. Фактора Касла.

68. У хворого з гіпертонічною кризою розвився набряк легень. Що є головним фактором в патогенезі цього стану?

A. Підвищення артеріального тиску

B. Підвищення проникності судин малого кола

C. Підвищення гідростатичного тиску в капілярах легень

D. Підвищення опору легеневих судин

E. Зниження онкотичного тиску плазми крові

69. Дівчина 17 років під час тренування розтягнула м'язи правої руки. Об'єктивно: у хворої неможливе відведення плеча. Які м'язі наймовірніше ушкоджені у даної хворої?

A. M.brachialis et teres major.

B. M.deltoideus et rhomboideus.

C. M.deltoideus et supraspinatus.

D. M.deltoideus et coracobrachialis.

E. M.teres minor et major.

70. Хворому, що потрапив у автомобільну аварію, в ургентному порядку проведена пересадка нирки. Який препарат слід включити у післяопераційну терапію для успішного прижилення пересадженого органу?

A. Азатіопрін.

B. Левамізол.

C. Пірогенал.

D. Продігіозан.

E. Тималін.

71. Результати мікробіологічних досліджень у хворого з ексудативним плевритом, з ексудату: тонкі, злегка вигнуті кислотостійкі палички; результат посіву на спеціальні середовища через 5 днів негативний. Який засіб етіотропної дії є найбільш доцільним?

A. Антибіотики широкого спектру дії

B. Цефалоспорини другого покоління

C. Сульфаніламідні хіміопрепарати

D. Антимікобактеріальні препарати

E. Антимікотичні антибіотики

72. Який антибіотик викликає значне пригнічення кровоутворення, обумовлене генетичною ензимопатією?

A. Ампіцилін.

B. Ерітроміцин.

C. Левоміцетин.

D. Олеандоміцину фосфат.

E. Тетрациклін.

73. Хворий на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, 48 років, скаржився на загальну слабкість, зменшення добового виділення сечі, набряки тулуба та кінцівок, підвищення артеріального тиску до 180/90 мм. рт. ст. В аналізі сечі - підвищення кількості білку, гіалінові та зернисті циліндри, еритроцити. Ще через місяць хворий помер від ниркової недостатності. При розтині тіла знайдено збільшення серця та великі "сальні нирки" (маса нирок - 240,0-260,0г). Яким з захворювань ускладнився фіброзно-кавернозний туберкульоз легень?

A. Гломерулонефритом.

B. Нефротичним синдромом.

C. Амілоїдозом.

D. Пієлонефритом

E. Нефросклерозом.

74. Чоловік 76 р., з 50 років страждав підвищенням артеріального тиску. 2 доби тому гостро виник головний біль, з`явились мовні порушення та в`ялість у правих кінцівках. Ще за 2 доби хворий втратив свідомість і вмер. При розтині: в головному мозку різкий набряк, артерії основи з великою кількістю жовтуватих та білуватих бляшок, а в лівій гемісфері осередок 5 х 4 х 3 см, який являє собою порожнину, заповнену рідкою кров`ю та її сгортками. Для якої цереброваскулярної хвороби характерні наведені зміни в головному мозку ?

A. Транзиторна ішемія

B. Геморагічний інфаркт

C. Ішемічний інфаркт

D. Гематома

E. Киста

75. У посіві з мигдалин у хворого на ангіну знайдено кулястої форми мікроорганізми, розташовані короткими ланцюжками. Які мікроорганізми виявлено?

A. Стрептококи.

B. Стафілококи.

C. Мікрококи.

D. Диплококи.

E. Тетракоки.

76. Який з процесів супроводжується втратою біологічної активності білка?

A. Висолювання білка.

B. Денатурація.

C. Електрофорез білка.

D. Ультрацентрифугування.

E. Хроматографія білка.

77. У хворого з виразковим ураженням кишечнику у рідких фекаліях зі слизом виявлено кров. Яку протозойну хворобу найбільш імовірно припустити?

A. Лямбліоз

B. Амебіаз

C. Токсоплазмоз

D. Трихомоноз

E. Лейшманіоз

78. При мікроскопічному дослідженні мокротиння у чоловіка, який приїхав з Далекого Сходу, виявлено яйця золотистого кольору, овальні, розміром близько 0,1 мм (хворий скаржиться на біль у грудях, кашель з виділенням мокротиння з домішками крові). Який діагноз найбільш вірогідний:

A. Шистосомоз

B. Парагонімоз

C. Опісторхоз

D. Дікроцеліоз

E. Акаридоз

79. Жінка 50 років після перенесеного тонзиліту на протязі 20 років періодично страждала серцевою недостатністю. Померла від набряку легень. При розтині: серце масою - 480 гр., стулки мітрального клапану деформовані, потовщені, кам`янисті. Порожнини лівого шлуночка та правого передсердя збільшені. У черевній та плевральних порожнинах - накопичення вільної прозорої рідини. Печінка, селезінка та нирки різко ущільнені, синюшні. Легені тістуваті, червоно-буруваті. Якою хворобою страждала пацієнтка у даному випадку ?

A. Атеросклеротична вада серця

B. Ревматична вада серця

C. Ендокардит

D. Міокардит

E. Кардіосклероз

80. Хворий 23 років скаржиться на головний біль, зміну зовнішнього вигляду (збільшення розмірів ніг, пальців рук, рис обличчя), огрубіння голосу, погіршення пам'яті. Захворювання почалося 3 роки тому без видимих причин. При огляді - збільшення надбрівних дуг, носа, язика, цукор крові в нормі. Аналіз сечі без особливих змін. Яка найбільш імовірна причина такого стану?

A. Гіперпродукція кортикостероїдів.

B. Гіперпродукція соматотропіну.

C. Недостатність альдостерону.

D. Недостатність глюкагону.

E. Недостатність тироксину.

81. Лікар складає план лікування хворого на виразкову хворобу шлунка. Яку з перелічених фармакологічних груп треба обов'язково використати?

A. Блокатори Н1-гістамінових рецепторів.

B. Блокатори Н2-гістамінових рецепторів.

C. Блокатори кальційових каналів.

D. Нестероїдні протизапальні засоби.

E. Стероїдні протизапальні засоби.

82. Введення якого препарату може викликати гемоліз еритроцитів при генетичній недостатності ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази?

A. Акрихіну.

B. Бігумалю.

C. Прімахіну.

D. Хінідіну сульфат.

E. Хлоридіну.

83. При перкусії правої легені визначено, що її нижній край проектується по: середній ключичній лінії - на VI ребро; передній пахвовій - на VII ребро; середній пахвовій на VII ребро; задній пахвовій - на IХ ребро; лопатковій - на Х ребро; паравертебральній - на ХІ ребро.

Оцініть положення нижнього краю правої легені.

A. Зміщений догори по середньоключичній лінії;

B. Зміщений догори по передній пахвовій лінії;

C. Зміщений догори по середній пахвовій лінії;

D. Зміщений догори по задній пахвовій лінії.

E. Незміщений.

84. У хворого необхідно зменшити тонус артеріальних судин опору. Для цього доцільно призначити:

A. a-адреноблокатори.

B. b-адреноблокатори.

C. a- та b-адреноблокатори.

D. М-холіноблокатори.

E. Н-холіноблокатори.

85. Якi з перелiчених захворювань є наслiдком порушення кiлькостi Х-хромосом:

A. синдром Дауна

B. гемофiлiя

C. суперчоловiк

D. синдром Клайнфельтера

E. дальтонiзм

86. В генній інженерії і біотехнології широко використовуються гени, які отримують шляхом синтезу ДНК на іРНК. Вкажіть, за допомогою якого основного ферменту здійснюється синтез таких генів.

A. ДНК-полімераза.

B. Лігази.

C. Ревертази.

D. Рестриктази.

E. РНК-полімерази.

87. У мезенцефальної кішки зруйнували чотиригорбикову структуру. Які рефлекси зникнуть внаслідок цього?

A. Випрямлення голови.

B. Випрямлення тулуба.

C. Первинні орієнтувальні.

D. Стато-кінетичні на рух з кутовим прискоренням.

E. Стато-кінетичні на рух з лінійним прискоренням.

88. Хворий скаржиться на болi в ампутованiй нозi. Який найбільш імовірний механiзм цього явища ?

A. Гiперчутливiсть нейронiв ноцiцептивної системи.

B. Зниження тонусу ендогенної опiатної системи.

C. Пiдвищення стимуляцiї центральних (адренореактивних) структур.

D. Порушення воротного контролю.

E. Формування невроми в культi нерва.

89. У пацієнта із застійною серцевою недостатністю застосування серцевих глікозидів зумовлене їх позитивним інотропним ефектом, який виявляється:

A. зростанням венозного тиску.

B. зростанням сили скорочень серця.

C. зростанням частоти серцевих скорочень.

D. посиленням провідності серця.

90. На пелюшках новонародженої дитини знайдені темні плями, що свідчать про формування алкаптона з гомогентизиновой кислоти. З порушеннням обміну якої сполуки це пов'язано?

A. Гистидіну.

B. Метіоніну.

C. Тирозіну.

D. Триптофану.

E. Холестерину.

91. У чоловіка 62 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина респіраторного відділу носовоі порожнини праворуч. Який епителій найбільш вірогідно є джерелом розвитку пухлини?

A. Багатошарний плоский зроговілий.

B. Багатошарний плоский незроговілий.

C. Одношарний багаторядний миготливий.

D. Перехідний.

E. Одношарний плоский.

92. Чоловік 42 років звернувся до медпункта з приводу різаної рани нижньої поверхні плеча. Об'єк- тивно: затруднено згибання кисті. Які з вказаних м'язів ймовірніше всього ушкоджені у хворого?

A. M.brachialis, m.biceps brachii.

B. M.biceps brachii, m.anconeus.

C. M.coracobrachialis, m.supraspinatus.

D. M.deltoideus, m.infraspinatus.

E. M.deltoideus, m.biceps brachii.

93. У жінки 56 років при проведенні рН-дослідження шлункового сока виявлена тотальна гіперацид- ність. З порушенням фукції яких клітин епителія шлунку це найбільш вірогідно може бути пов'язане ?

A. Головних екзокриноцитів

B. Шийних мукоцитів

C. Додаткових мукоцитів

D. Паріетальних екзокриноцитів

E. Ендокриноцитів

94. До лікаря звернувся хворий, клінічна картина якого характеризувалась гострим початком, появленням жовтушності склер, слизових оболонок та шкіри. Поліпшення самопочуття співпадає з початком жовтушного періоду. Із епіданамнезу відомо, що хворий за 15-45 діб до з'явлення ознак хвороби вживав воду із підозрілого джерела,. Лікар встановив діагноз - вірусний гепатит А. Які дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

A. Імуноферментативні реакції.

B. Реакція вірусної нейтралізації.

C. РНГА.

D. Вірусологічний метод.

E. Непрямий метод імунофлуоресценсії.

95. У юнака 17 років виявлені ознаки затримки статевого розвитку, ріст 184 см, будова тіла астенічна. Вторинні статеві ознаки слабо розвинуті. Статевий хроматин відсутній. В 4-річному віці переніс епідемічний паротит. Що ймовірніше є причиною гіпогонадизму?

A. Дефіцит гонадоліберину

B. Дефіцит гонадотропінів

C. Крипторхізм

D. Орхіт

E. Хромосомні аномалії (ХХY)

96. На розтин доставлено тіло 39-річного чоловіка з ознаками кахексії. Близько 5 років тому він переніс кілька оперативних втручань. За останні 2 роки значно схуд, спостерігалася лихоманка невідомого походження та діарея. Впродовж останнього півріччя неодноразово діагностувалася пневмонія. При макро- та мікроскопичному дослідженні виявлено двохсторонню полісегментарну пневмонію. Лікувався в медичних стаціонарах. При бактеріологічному обстеженні матеріалу з ле- гень знайдені пневмоцисти. Яке з захворювань ймовірніше мало місце у даного померлого?

A. ВІЛ - інфекція.

B. Рак товстої кишки.

C. Хронічна дизентерія.

D. Сепсис.

E. Туберкульозний коліт.

97. З опікової рани було виділено кулясті грам-позитивні бактерії, які розташовувалися в мазках у вигляді неправильних скупчень, а також грамнегативні палички. Крім цього, гнійні виділення з рани мали зелений колір. Які мікроорганізми викликали гнійно-септичну опікову інфекцію?

A. Стафілококи та Pseudomonas aeruginosa.

B. Стафілококи та Klebsiella pneumoniae.

C. Стафілококи та Proteus vulgaris.

D. Стафілококи та Proteus mirabilis.

E. Стафілококи та Escherichia coli.

98. У хлопчика 2 років після перенесенного запального захворювання носоглотки виникли різкі болі у правому вусі. При обстеженні виявлено запалення середнього вуха. Через які анатомичні утворення ймовірніше всього проникла інфекція у поржнину середнего вуха із носоглотки?

A. Сanaliculus chordae tympani

B. Сanaliculus tympanicus

C. Canaliculi caroticotympanici

D. Semicanalis m. tensoris tympani

E. Semicanalis tubae auditive

99. В експерименті щуру ввели смертельну дозу стрихніну у вогнище запалення, проте тварина не загинула. Який механізм запобігає загибелі тварини?

A. Утворення запального бар'єру

B. Підвищення неспецифічної ферментативної активності

C. Тромбоз прилеглих кровоносних судин

D. Порушення відтоку по лімфатичним судинам

E. Блокада позасудинного тканинного транспорту

100. У хворого розвинувся дизбактерiоз кишечника. Синтез якого вiтамiну при цьому порушено?

A. вiтамин А.

B. вiтамин В.

C. вiтамин С.

D. вiтамин Д.

E. вiтамин К.

101. У хворого 30 років діагностована ішемічна хвороба серця. Напади стенокардії турбують вже 3 роки. Виявлений спадковий характер захворювання. Який вид гіперліпопротеїдемії найбільш імовірно буде виявлений у хворого?

А. IV (гіперпребеталіпопротеїдемія).

В. V (гіперпребеталіпопротеїдемія і гіперхіломікронемія).

С. II А (гіпербеталіпопротеїдемія).

D. III (дисбеталіпопротеїдемія).

Е. І (гіперхіломікронемія).

102. До лікаря звернувся хворий із скаргами на постійну спрагу. Виявлена гіперглікемія, поліурія та підвищений вміст 17-кетостероїдів у сечі. Яке захворювання найбільш імовірне?

А. Інсулінозалежний діабет

В. Аддісонова хвороба

С. Мікседема

D. Стероїдний діабет

Е. Глікогеноз І типу

103. Хворому з бактеріальною інфекцією лікар призначив сульфадимезин в таблетках, порекомендувавши запивати його 1,5-2 л лужної мінеральної води щодобово. Чим обумовлена необхідність даної рекомендації?

А. Для пролонгування дії

В. Для зменшення подразнюючого впливу на шлунок

С. Для нейтралізації кислоти шлункового соку

D. Для зсуву рН крові в лужний бік

Е. Для профілактики кристалізації ацетильних похідних препарата в ниркових канальцях

104. Дитина 5 років надійшла до ЛОР-відділення з діагнозом "гнійне запалення середнього вуха". Захворювання розпочалося із запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину?

А. М'язовотрубний канал

В. Барабанний канадець

С. Сонно-барабанні канальці

D. Сонний канал

Е. Каналець барабанної струни

105. У юнака 20 років травмоване праве яєчко. Яку небезпеку це становить для лівого (здорового) яєчка?

А. Демаскування антигену та виникнення ушкодження антитілами

В. Не загрожує нічим

С. Розвиток атрофії

D. Розвиток гіпертрофії

Е. Розвиток інфекційного процесу

106. У дівчинки 5 років спостерігається висока температура та біль в горлі. Об'єктивно: набряк м'якого піднебіння, на мигдаликах сірі плівки, які важко відділяються, залишаючи глибокі кровоточиві дефекти тканини. Яке з нижчеперерахованих захворювань найбільш імовірне?

А. Лакунарна ангіна

В. Некротична ангіна

С. Інфекційний мононуклеоз

D. Дифтерія зіву

Е. Ангіна Симоновського-Венсана

107. На прийом до лікаря прийшов пацієнт дуже високого зросту, з довгими товстими пальцями рук, великою нижньою щелепою і відвислою нижньою губою. Підвищену секрецію якого гор-мона якої залози можна запідозрити?

А. Соматотропного гормона передньої частки гіпофіза

В. Гонадотропного гормона передньої частки гіпофіза

С. Гормонів наднирника із групи глюко-кортикоїдів

D. Антидіуретичного гормона задньої частки гіпофіза

Е. Гормонів щитовидної залози

108. При обстеженні хворого виявлене новоутворення в білій речовині півкуль великого мозку з локалізацією у коліні та передньому відділі задньої ніжки внутрішньої капсули. Волокна якого провідного шляху мозку будуть зруйновані?

A. Tr. frontothalamicus

В. Tr. pyramidalis

С. Tr. thalamocorticalis

D. Tr. frontopontinus

Е. Tr. parietooccipitopontinus

109. У хворого запальний гнійний процес шкіри першого міжпальцевого проміжка ноги. Які лімфатичні вузли є регіональними для вказаної ділянки і прореагують болем та припухлістю?

А. Передні великогомілкові

В. Задні великогомілкові та підколінні

С. Поверхневі та глибокі пахвинні

D. Поверхневі пахвинні

Е. Зовнішні клубові

110. У хворого із запаленням легень непереносимість антибіотиків. Який з комбінованих сульфаніламідних препаратів слід призначити хворому?

А. Бісептол

В. Сульфацил натрію

С. Сульфадиметоксин

D. Стрептоцид

Е. Етазол

111. У хворого з тимомою (пухлиною вилочкової залози) спостерігається ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м'яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною?

А. Зовнішня яремна вена

В. Верхня порожниста вена

С. Внутрішня яремна вена

D. Передня яремна вена

Е. Підключична вена

112. Під час хірургічної операції пацієнту проведено переливання крові. На антигени якого збудника необхідно перевірити цю кров?

А. Вірус гепатиту Е

В. Аденовірусів

С. Віруса гепатиту В

D. Віруса гепатиту А

Е. Ентеровірусів

113. При мікроскопічному дослідженні нефробіоптату виявлено наявність півмісяців більш ніж в 50% клубочків, капілярні петлі некротизовані, в їх просвіті знайдені фібринові тромби, виражений тубуло-інтерстиціальний компонент. Про яке захворювання слід думати?

А. Хронічний гломерулонефрит

В. Некротичний нефроз

С. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит

D. Ліпоїдний нефроз

Е. Амілоїдоз

114. У хворого в анамнезі відмічено тривалий ріст кінцівок, видовжені "павукові "пальці, дефекти кришталика ока, аномалії серцево-судинної системи. Інтелект в нормі. Які фенотипічні ознаки ще можуть бути у цього хворого?

А. Плоске обличчя і широке перенісся

В. Недорозвинення нижньої щелепи

С. Недорозвинення гонад

D. Порушення розвитку сполучної тканини

Е. Розщеплення м'якого і твердого піднебіння

115. При повному (з водою) аліментарному голодуванні розвинулись генералізовані набряки. Який із патогенетичних факторів у цьому випадку є провідним?

А. Зниження осмотичного тиску плазми крові

В. Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини

С. Зниження гідростатичного тиску міжклітинної рідини

D. Підвищення осмотичного тиску міжклітинної рідини

Е. Зниження онкотичного тиску плазми крові

116. При потраплянні стороннього тіла в дихальні шляхи на який бронх повинна бути направлена увага лікаря в першу чергу для пошуку стороннього тіла та його видалення?

А. Правий головний бронх

В. Лівий головний бронх

С. Ліві часткові бронхи

D. Праві часткові бронхи

Е. Ліві сегментарні бронхи

117. Хвора 45 років скаржиться на задишку при невеликому фізичному навантажені, набряки на ногах, в анамнезі часті ангіни, хворіє протягом двох років. Діагностовано ревмокардит, комбінована мітральна вада серця, недостатність кровообігу Який гемодинамічний механізм декомпенсації серця у хворої?

А. Зменшення об'єму циркулюючої крові

В. Зниження венозного тиску

С. Тахікардія

D. Підвищення артеріального тиску

Е. Зменшення хвилинного об'єму серця

118. До лікаря звернувся хворий з ушкодженою ступнею, забинтованою брудною марлевою пов'язкою, яка просякла гнійними виділеннями. Спроба зняти пов'язку для огляду і обробки рани викликає гострий біль, оскільки вона прилипла до раневої поверхні. Який антисептик полегшить видалення пов'язки і очистить рану від бруду та гною?

А. Фурацилін

В. Перекис водню

С. Етоній

D. Етакридин

Е. Калію перманганат

119. У хворого на шкірі обличчя поступово розвилась бляшка з некрозом і виразкою в центрі. При патогістологічному дослідженні біоптату виявлено розростання атипових епітеліальних клітин з великою кількістю патологічних мітозів. Який найбільш вірогідний діагноз?

А. Саркома

В. Папілома

С. Фіброма

D. Трофічна виразка

Е. Рак шкіри

120. У людини зареєстрована електрокардіограма зі зниженою амплітудою зубця R. Що означає цей зубець на ЕКГ?

А. Поширення збудження по шлуночках

В. Поширення збудження від передсердь до шлуночків

С. Електричну систолу серця

D. Електричну діастолу серця

Е. Поширення збудження по передсердях

121. В експерименті досліджували поріг сили подразнення клітин різних тканин. В яких з наступних клітин він виявиться найнижчим?

А. В міоцитах гладенького м'яза

В. В міоцитах скелетного м'яза

С. В мотонейронах спинного мозку

D. В залозистих клітинах

Е. В кардіоміоцитах

122. Хворий не може підняти опущену вниз нижню щелепу. Які м'язи не можуть виконати свої функції?

А. Круговий м'яз рота

В. Надчерепний м'яз

С. Жувальні м'язи

D. Мімічні м'язи

Е. М'яз, що піднімає кут рота

123. У відділення травматології доставлено хворого з розчавленням м'язової тканини. Який біохімічний показник сечі при цьому буде збільшений?

А. Креатинін

В. Мінеральні солі

С. Загальні ліпіди

D. Сечова кислота

Е. Глюкоза

124. У хворої на дифтерію дитини через 10 днів після введення антитоксичної протидифтерійної сироватки з'явились висипи на шкірі, які супроводжувалися сильним свербінням, підвищилась температура тіла до 38°С, з'явились болі в суглобах. Яка причина цих явищ?

А. Атопія

В. Анафілактична реакція

С. Контактна алергія

D. Сироваткова хвороба

Е. Гіперчутливість сповільненого типу

125. У хворого, що тривалий час палить тютюн, розвинувся рак легені. Які з перерахованих канцерогенних речовин містяться в тютюновому димі і відносяться до ПАВ (поліненасичені ароматичні вуглеводи)?

А. Диметиламіноазобензол

В. Бензпірен

С. Ортоаміноазотолуол

D. Диетилнітрозамін

Е. β-нафтиламін

126. Після фізичного навантаження підвищився артеріальний тиск крові. Чому?

А. Збільшилась кількість функціонуючих капілярів

В. Збільшилась кількість гемоглобіну

С. Збільшився вміст води в плазмі крові

D. Збільшився вміст іонів калію в плазмі крові

Е. Збільшився хвилинний об'єм кровообігу

127. При обстеженні хворого визначається наявність гіперглікемії, кетонурії, поліурії, гіперстенурії та глюкозурії. Яка форма порушення кислотно-лужної рівноваги має місце в даній ситуації?

А. Негазовий алкалоз

В. Газовий алкалоз

С. Метаболічний ацидоз

D. Метаболічний алкалоз

Е. Газовий ацидоз

128. Людина отримала електротравму. При цьому струм перейшов через серцевий м'яз. Які небезпечні порушення в роботі серця можуть виникнути у ції ситуації, що вимагають термінового втручання?

А. Фібриляція передсердь

В. Фібриляція шлуночків

С. Брадикардія

D. Тахікардія

Е. Екстрасистолія

129. У хворого спостерігається атонія м'язів. Назвіть фермент м'язової тканини, активність якого може бути знижена при такому стані.

А. Креатинфосфокіназа

В. Транскетолаза

С. Каталаза

D. γ-глутамінтрансфераза

Е. Амілаза

130. У хворого 70 років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження виявило підвищення тонусу м'язів-згиначів на тлі зниження тонусу м'язів-розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни у тонусі м'язів?

А. Ядер Бурдаха

В. Ядер Голя

С. Червоних ядер

D. Ядер Дейтерса

Е. Чорної субстанції

131. Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень у людини 30 років досягла 112 на хв. Який відділ провідної системи серця є відповідальним за цю зміну?

А. Синоатріальний вузол

В. Волокна Пуркін'є

С. Пучок Гіса

D. Ніжки пучка Гіса

Е. Атріовентрикулярний вузол

132. В медико-генетичну консультацію звернулась жінка з приводу ризику захворювання на гемофілію у свого сина. Її чоловік страждає на дане захворювання з народження. Жінка та її батьки здорові стосовно гемофілії. Яка вірогідність появи хвороби у хлопчика в даній сім'ї?

А. Всі хлопчики будуть здорові

В. 25% хлопчиків будуть хворими

С. 75 % хлопчиків будуть хворими

D. 50% хлопчиків будуть хворими

Е. Всі хлопчики будуть хворі

133. Морфологічні дослідження селезінки виявили активізацію імунних реакцій в організмі. В яких структурах даного органа починається антигензалежна проліферація Т-лімфоцитів?

А. Центральна зона білої пульпи

В. Периартеріальна зона білої пульпи

С. Маргінальна зона білої пульпи

D. Мантійна зона білої пульпи

Е. Червона пульпа

134. При обстеженні хворого виявлено підвищений вміст в сироватці крові ліпопротеїнів низької щільності. Яке захворювання можна передбачити у цього хворого?

А. Запалення легень

В. Гострий панкреатит

С. Гастрит

D. Атеросклероз

Е. Ураження нирок

135. У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Що є найбільш імовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах?

А. Збільшення ниркового плазмотоку

В. Збільшення коефіцієнта фільтрації

С. Зниження онкотичного тиску плазми крові

D. Збільшення проникності ниркового фільтру

Е. Підвищення системного артеріального тиску

136. У хворого діагностовано гострий інфаркт міокарда, який супроводжується стійкими болями за грудниною. Неефективність попередньо введених препаратів дала підставу лікарю провести нейролептанальгезію. Який нейролептик використовується для цього виду знеболення?

А. Дроперидол

В. Метаперазин

С. Аміназин

D. Резерпін

Е. Галоперидол

137. У молодої людини в м'яких тканинах лівого стегна з'явилось безболісне новоутворення без чітких меж. В біоптаті тканини новоутворення нагадують риб'яче м'ясо, складаються з незрілих фібробластоподібних клітин з численними мітозами, які проростають в м'язи. Який найбільш вірогідний діагноз?

А. Фібросаркома

В. Міосаркома

С.Рак

D. Фіброма

Е. Міома

138. Хворий 37 років, що страждає на облітеруючий ендартеріїт судин нижніх кінцівок, отримує фенілін в добовій дозі 60 мг/кг. В зв'язку з проявами судомного синдрому (в анамнезі ЧМТ) призначений фенобарбітал, після відміни якого у хворого виникла носова кровотеча. Дане ускладнення пов'язане з:

А. Кон'югацією феніліну з глюкуроновою кислотою

В. Окислювальним дезамінуванням феніліну

С. Індукцією фенобарбіталом ферментів мікросомального окислення в печінці

D. Гальмуванням фенобарбіталом мікросомального окислення в печінці

Е. Аліфатичним гідроксилюванням фенобарбіталу

139. Внаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою зменшився з -90 до -70 мВ. Які канали заблоковані?

А. Калієві

В. Хлорні

С. Натрієві

D. Магнієві

Е. Кальцієві

140. Після перенесеного запального захворювання у хворого виникло неповне відведення очного яблука в латеральну сторону. Який нерв пошкоджено у хворого?

А. Зоровий

В. Відвідний

С. Лицевий

D. Окоруховий

Е. Боковий

141. В психіатричну клініку доставлений хворий 40 років у стані збудження, агресії, марення. Який препарат слід ввести хворому?

А. Настойку валеріани

В. Резерпін

С. Натрію бромід

D. Седуксен (діазепам)

Е. Аміназин

142. При визначенні групи крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки І та II груп і не викликала сироватка III групи. Які аглютиногени містяться в цих еритроцитах?

А. В

В. С

С. А та В

D. D та С

Е. А

143. При мікроскопічному дослідженні біоптата шийки матки у хворої на хронічний ендоцервікоз виявлена клітинна і ядерна атипія багатошарового плоского епітелію, патологічні мітози, а також рогові перлини в глибині епітеліальних шарів. Який найбільш вірогідний діагноз?

А. Перехідноклітинний рак

В. Анапластичний рак

С. Плоскоклітинний рак без зроговіння

D. Плоскоклітинний рак зі зроговінням

Е. Залозистий рак

144. При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла, витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кісток?

А. Епіфізу

В. Вилочкової залози

С. Наднирників

D. Щитовидної залози

Е. Гіпофізу

145. Під час ЕКГ-дослідження хворої виявлено періодичну появу шлуночкової екстрасистоли. При цьому встановлено, що перед екстрасистолою відсутній зубець Е Яка найбільш вірогідна причина його зникнення?

А. Блокада проведення імпульса по передсердям

В. Виникнення рефракторного періода в шлуночках

С. Блокада імпульса в синусовому вузлі

D. Виникнення рефракторного періода в передсердях

Е. Неможливість ретроградного проведення через AV-вузол

146. Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря


следующая страница >>