asyan.org
добавить свой файл
1
Міжнародні та донорські організації

Американська рада по співробітництву в галузі освіти та вивченню мов (ACCELS)

ACTR/ACCELS, була заснована як Американська Рада викладачів Російської Мови (ACTR) в 1974 р.,інша назва якої-ACCELS (Американська рада по співробітництву в галузі освіти та вивченню мов) застосовується на території більшості країн колишнього Радянського Союзу. ACTR/ACCELS тісно співпрацює з Інформаційним Агенством США, яке здійснює основну фінансову підтримку освітніх програм для громодян СНД,що проводяться спільно з кращими американськими університетами та коледжами,а також з іншими некомерційними організаціями.Всі ці програми проходять на відкритій конкурсній основі.

Україна ,01033, м.Київ,

вул.Володимірська 60, к.201-203

(Київський національний університет

ім.Тараса Шевченка)

тел.(044)221-31-92,

факс.(044)224-69-60

e-mail: accels@accels.kiev.ua

Британська Рада


Британська Рада представляє Велику Британію у налагодженні міжнародного взаєморозуміння через освітню,наукову,технічну та культурну співпрацю з іншими країнами.Відкритий для широкого загалу Британський інформаційний центр має інформацію про всі аспекти системи освіти у Сполученному Королівстві,у тім числі про можливість здобуття освіти.Центр надає загальну інформацію про британські стипендії для навчання,семінари та конференції,що проводяться у Британії,а також про британське суспільство і культуру. Україна,04070 , м.Київ,

вул. Григорія Сковороди 4/12

тел.: (044) 490 5600

факс: (044) 490 5605

e-mail: enquiry@britishcouncil.org.ua
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

Об'єднання німецьких закладів вищої освіти

Мета -сприяння зв'язкам між німецькими та українськими вищими учбовими закладами ,в першу чергу через обмін студентами та викладачами.

Україна,03056,м.Київ,

пр.Перемоги,37

тел./факс (044)2417669,2418716

e-mail: daadkiew@ntu-kpi.kiev.ua
Німецький культурний центр

Гете-Інститут Київ

Гете-Інститут у Києві є одним із 159 інститутів,які діють в 78 країнах світу.Його мета-пілкування про розвиток німецької мови за кордоном,а також сприяння міжнародному співробітництву в галузі культури.За дорученням уряду ФРН Гете-Інститут здійснює широкомасштабні завдання в галузі культурної політики за кордоном.Інститут пропонує мовні курси для початківців та для тих, хто вдосканалює свої знання на базовому,середньому та вищому рівнях.

Україна,252056,м.Київ,

пр.Перемоги,37

Науково-технічна бібліотека КПІ

Тел.(044) 216 4147,

факс.(044)274 6979

e-mail:leitung@goethe.ntu-kpi.kiev.ua

Французький культурний центр


Французький культурний центр в Україні діє в Києві вже декілька років.Центр проводить численні культурні заходи:кінофестивалі, драматичні та балетні вистави,концерти класичної музики,художні виставки.Серед головних напрямків Центру-співробітництво у галузі вивчення французької мови.При Центрі працюють курси французької мови та медіотека.

Україна,01006, Київ

вул.Антоновича, 104

Тел. ( 044) 269 41 57

( 044) 269 27 59

факс ( 044) 269 72 87

e- mail:arjakovski@ifu.relc.com

Міжнародний фонд "Відродження"


Програма підтримки вищої освіти в Україні та міжнародної освіти.В цій галузі основні зусилля фонду спрямовані на підтримку якісних перетворень в освіті та максимального наближення соціально-гуманітарної освіти до кращих міжнародних зразків.

Україна, 254053, м.Київ,

254053, м. Київ, вул. Артема, 46

Тел.: (044) 216-2596

Факс:(044) 216-7629

e-mail:irf@irf.kiev.ua

Міжнародний центр перспективних досліджень


Міжнародний центр перспективних досліджень є неурядовою дослідницькою організацією, створення якої ініціював Інститут відкритого суспільства (Open Society Institute). Місія Центру полягає в наданні інтелектуальної підтримки процесові ухвалення політичних рішень в Україні.

Основна мета освітніх проектів Центру полягає у залученні громадськості і незалежних експертів до розробки концепції і програм реформування освіти з використанням західного досвіду. Україна,254070,м.Київ,

вул. Волоська, 8/5

Тел. (044) 462-4937/38/58

Факс (044) 463-5970

e-mail: Office@icps.kiev.ua

Центр інновацій та розвитку


Об'єднання українських випускників західних вузів та закордонних спеціалістів.Одна з програм-поширення ситуаційної методики викладання (case study method).

Спільно з фахівцями Школи державного управління ім.Кеннеді Гарвардського університету (США) проводить в Україні щорічну міжнародну літню школу для молодих викладачів вузів Центральної і Східної Європи. Україна,01023,Киів,

вул. Эспланадна, 28, кв. 6

Tел/Факс(044) 2467205,

e-mail: idc@ukrnet.net,

idc@iopa.freenet.kiev.ua
Консорціум із вдосконалення

бізнес-освіти в Україні (CEUME)

CEUME є партнерством університетів США, Польщі і України. Ці інституції мають можливості та бажання відігравати провідну роль у наданні бізнес освіти у майбутньому сприяючи успішному завершенню перехідного періоду в економічній системі України. Україна,01024, Київ,

вул. Лютеранська 21/12, кв.35

Тел./Факс: (044) 253-6618

e-mail: ceume@ceume.kiev.ua

Об'єднання випускників зарубіжних університетів


Об'єднання сприяє демократичним процесам, економічним реформам і розбудові громодянського суспільства в Україні , використовуючи знання та професійну підготовку своїх членів.

Україна,Київ,

вул.Б.Хмельницького 52б, кім 413,

тел.(044)224-7975

e-mail:ufuaa@carrier.kiev.ua

I*EARN - Міжнародна освітня та ресурсна мережа


За допомогою I*EARN учні більше 80 країн світу створюють спільні міжнародні та національні телекомунікаційні проекти за різними напрямками. В Україні ця програма запроваджується з 1998 року Ресурсно-методичним центром "Сучасна школа" за підтримкою Міжнародного Фонду "Відродження". Зараз створена і працює національна мережа цієї програми. Україна, 04209, м. Київ,

вул. Озерна, 2.

тел/факс: (044) 412-1062

e-mail:smc@mail.kar.net

IREX-Рада міжнародних Наукових досліджень та обмінів


Створена у 1968 році,IREX-Рада міжнародних Наукових досліджень та обмінів розробляє та втілює тренувальні та навчальні програми з метою надання допомоги науковцям з колишнього Радянського Союзу.Серед програм IREX в Україні - програма інформаційного агенства США з регіонального обміну науковцями,Програма інституційного партнерства,програма стипендій Едмунда С. Маскі та Freedom Support Act,проекти в галузі гуманітарних та суспільних наук,бібліотечної справи та інформатики,програма для науковців США в Україні та інші.

Україна, 01001, м.Київ,

вул.Грушевського, 4, к.301

Тел./факс(044) 228-8637,229-3479

e-mail:oksana@kyiv.irex.org

Представництво Європейської Комісії в Україні


Представництво Європейської Комісії в Києві працює з вересня 1993 року. Європейська Комісія- це виконавчий орган Європейського Союзу. Сьогодні Європейський Союз складається з 15 країн-членів, його населення близько 370 мільйонів. ЄС-найбільший єдиний торговий блок у світі. Він є також найважливішим торговим партнером України за межами СНД. Київське представництво бере активну участь у керівництві та втіленні програми Європейського Союзу - Тасіс. Найважливіша програма у сфері освіти - Темпус - трансєвропейська ініціатива у галузі вищої освіти.

Україна,01024, м.Київ, вул.Круглоуніверситетська, 10

тел.(044) 462 0010
факс:(044) 230-23-90
e-mail:mail@delukr.cec.eu.int

Фонд Євразія Київське регіональне представництво


Фонд Євразія-приватна неприбуткова організація, створена у 1993 року на кошти Агенства Міжнародного розвитку США. Фонд підтримує широке коло програм, спрямованих на розвиток економічних та демократичних реформ в Нових Незалежних Державах. Один з пріоритетних напрямків діяльності Фонду - економічна реформа. Підтримуються проекти в сфері ділової та економічної освіти, такі як

Консорціум Економічної освіти та досліджень.

Україна,252133, м Київ,

бул. Лесі Українки 26,к.506

Тел./факс (044) 295 1065,

(044)295 7402

e-mail: eurasia@eurasia.kiev.ua

Українсько-американський доброчинний Фонд "Сейбр-Світло"


Фонд займається постачанням із США і розповсюдженням в Україні сучасної наукової та освітньої англомовної літератури з багатьох галузей знань.

Україна ,254070, м.Київ

вул. Сковороди, 2

Національний університет

"Києво-Могилянська Академія"

Наукова бібліотека

тел.: (044) 416-6055, 416-6035

факс: (044) 463-6783

e-mail: sabre@library.div.ukma.kiev.ua
Україна, 79026, м.Львів,

вул.Козельницька 4

Тел./факс (0322) 707442

e-mail: alex@sabre.lviv.ua

Міжнародний освітній фонд ім.Ярослава Мудрого


Заснован у 1994 році. Основні завдання фонду: залучення благодійних та власних коштів на підтримку та розвиток українського шкільництва,допомога сиротам, малозабезпеченим у здобутті освіти.

Україна,252061,м.Київ,

вул.Ш.Руставелі 11

Тел./факс (044)295 5055

Інформаційне агенство США USIS


Американська інформаційна агенція координує діяльність Посольства США щодо зв'язків з пресою та питань культури,керує програмами професійного та академічного обміну фахівцями та надає загальну інформацію про Сполучені Штати.

Україна,252050,м.Київ,

вул.Мельникова 63

Тел.(044)213 2532,

Факс (044) 2133386

e-mail: info@usis.kiev.ua

Програма ім. Фулбрайта в Україні


Програма ім. Фулбрайта — це найстаріша і найбільш відома у світі програма наукових обмінів Сполучених Штатів Америки. Вона діє з 1946 року, нині — у 140 країнах світу.
ПРОГРАМИ ФУЛБРАЙТА В УКРАЇНІ:
1. Обмін науковцями та діячами культури. Програма відкрита для кандидатів та докторів наук (або осіб з рівнозначним стажем чи здобутками) і передбачає проведення дослідження в США з гуманітарних галузей науки на період від шести до дев'яти місяців;
2.Обмін студентами на рівні аспірантури з гуманітарних наук;
3.Стажування молодих науковців. Викладачі гуманітарних та суспільних наук вищих навчальних закладів з дворічним стажем проходять стажування в університетах США, розробляючи нові методи викладання або відвідуючи нові навчальні курси.

Україна ,01001, Київ

вул. Грушевського 4, офіс 305

Тел. (044) 229-1850, 229-2324;

Факс 228-8185

e-mail: fulbright@svitonline.com

Інститут Світового банку

Україна,Київ,

вул. Почайнинська 38/44,2-й поверх

Тел: (044) 247-6673

факс: (044) 247-6678

e-mail:vomelianenko@worldbank.org