asyan.org
добавить свой файл
1

Урок №14

Агрегатні стани речовини.Мета:

навчальна: сформувати уявлення про агрегатні стани речовини, порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах, ознайомити з кристалічними й аморфними тілами.

розвиваюча: сприяти розвитку мови, мислення, уміння спостерігати; користуватися методами наукового дослідження: аналізу й синтезу;

виховна: формувати матеріалістичний світогляд, позитивну мотивацію до навчання, комунікативні уміння; сприяти вихованню гуманності, дисциплінованості, естетичного сприйняття світу.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: мультимедійний проектор, ПК, повітряна кулька, брусок, металевий циліндр, колба з водою.

«Мислити людині необхідно для того, щоб …»
Хід уроку
І. Організаційний момент

На уроках фізики ми розширюємо межі своїх знань, шукаємо нове та дивуємося мудрості й величі Природи, а також навчаємося мислити. Англійський філософ Джон Локк писав: «Навряд чи є що-небудь більш важливе для знання, для спокійного життя й для успіху будь-якої справи, ніж уміння людини мислити».

А на вашу думку, для чого людині потрібно мислити? Закінчіть речення одним словом.

«Мислити людині необхідно для того, щоб … .»

ІІ. Актуалізація знань

На попередніх уроках ми вивчили, що всі тіла складаються з частинок, які постійно, хаотично рухаються і взаємодіють одна з одною. Вивчили, що речовина складається з атомів, які можуть поєднуватися в молекули. І вашим домашнім завданням було попробувати змоделювати будову молекул різних речовин.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Згадайте, будь-ласка, чудову казку про Снігуроньку. Коли Снігуронька перестрибнула через вогнище, вона розтала. Льодяна внучка перетворилася в калюжу води, і ця вода дуже швидко випарувалася. І ця казка показує нам, що в природі існує три стани речовини – твердий, рідний і газоподібний.

Саме ці три агрегатні стани речовини і стануть темою нашого уроку.

Мета уроку – сформувати у явлення про три агрегатні стани речовини та порівняти їх фізичні властивості.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Ми звикли, що залізо тверде, ртуть рідка, а кисень газоподібний. Проте всім вам добре відома речовина, яку за звичайних для нас умов можна спостерігати відразу в трьох агрегатних станах.

Що ж це за речовина?

Зрозуміло, це вода. І про неї написаний дуже гарний вірш

С детства окружают нас тела,

Состоят они из вещества.

Всех веществ не знаем мы,

Но водою все окружены.

В атмосфере, в реках и в морях,

В супе, в чашке чая, в сухарях,

Даже в теле человека есть вода-

От неё не деться никуда!

Вода буває різною: твердою – лід; рідкою – вода; газоподібною – пара.

Треба розуміти, що будь – яка речовина за певних умов може перебувати в будь – якому з трьох агрегатних станів. І коли ми оглянемося навколо себе, ми згадаємо, що сталь в звичайних умовах дуже тверда, але за певних умов буває рідкою як вода, навіть пар стальний над нею спостерігається тоді.

Як ви думаєте, що це за умова, що впливає на агрегатний стан речовини?

Це зміни температури. Внаслідок нагрівання речовина переходить з твердого стану в рідкий, а потім у газоподібний. А при охолодженні всі процеси йдуть у зворотному напрямі. Для сталі це температура 1535 °С тоді вона стає рідиною. Якщо сильно охолодити азот чи кисень, з яких в основному складається повітря, можна перетворити їх не лише на рідину, а й на тверде тіло!

Властивості тіл у різних агрегатних станах

Завдання класу

Кожен ряд досліджує три основні властивості (форма, об’єм та стиснення) для різних агрегатних станів, заповнює таблицю і доповідає.

І ряд – твердий стан.

ІІ ряд – рідкий стан.

ІІІ ряд – газоподібний стан.

В чому ж причина такої різної поведінки твердих, рідких та газоподібних тіл?

Причина, звичайно, ховається в молекулярній будові, а саме розташуванні, руху та взаємодії молекул.

ТВЕРДИЙ СТАН

РІДКИЙ СТАН

ГАЗОПОДІБНИЙ СТАН

Тверді тіла.

Розташування молекул в твердих тілах більше нагадує парадну військову шеренгу (таке розташування називають кристалічною решіткою). Їх розташування має суворо повторювальний характер по всім напрямкам. Із-за того що вони розміщені дуже близько, сили взаємного притягання і відштовхування між ними дуже великі.

Але давайте поговоримо про рух таких «упакованих» молекул. Як же вони рухаються? Їх рух зводиться до хаотичного коливання поблизу свого місця. Тому характер руху твердих тіл називається – коливальним.

Рідини.

Молекули рідин розташовані досить щільно одна до одної. Але вже немає ніякого порядку. Молекули хаотично рухаються, відносно рідко зазнають зіткнень одна з одною. Саме те що молекули щільно «упаковані» і дозволяє рідинам буди майже не стиснювальними. А ось свою форму рідини змінюють дуже легко.

Гази.

У газах відстань між молекулами значно більші, ніж розміри молекул. Молекули хаотично рухаються, відносно рідко зазнають зіткнень одна з одною. Отже, вони слабо взаємодіють одна з одною. Тому, коли ми стискаємо газ, молекули не зазнають змін, зменшується тільки відстань між ними.

Аморфні тіла.

А існують ще такі тіла, які за більшістю ознак ми відносимо до твердих, але за розташуванням молекул вони більше нагадують рідину (в таких тілах відсутня кристалічна решітка). Такі тіла називають аморфними. Це скло, смола, пластмаси тощо. Якщо їх нагрівати, то не можна визначити температуру плавлення: їх перетворення на «звичайну» рідину відбувається поступово, вони ніби стають м'якшими.V. Закріплення матеріалу

1. Фізична «енциклопедія»

Із букв скласти слово і пояснити його.

Речовина Молекула Сніг

2. «Пантоміма»

І ряд показує газоподібний стан, ІІ ряд – твердий стан, ІІІ ряд – рідкий.

3. «Мозковий штурм»

  • Чи однаковий склад молекул і об’єми холодної та гарячої води?

  • За якими ознаками можна відрізнити рідину від твердого тіла?

  • Чи можна сказати, що об’єм газу в посудині дорівнює сумі об’ємів його молекул?

VІ. Рефлексія

Що ж, наш урок добігає кінця. У тій атмосфері й обстановці, у якій ми сьогодні працювали, кожен з вас відчував себе по-різному. І зараз мені б хотілося, щоб ви оцінили, наскільки внутрішньо комфортно відчував себе на цьому уроці кожен з вас, усі разом як клас, і чи сподобалося вам та справа, якою ми з вами сьогодні займалися.

Перед кожним з вас є смайлик, на якому ви повинні відзначити рівень вашого настрою на кінця уроку.

VІІ. Заключний етап та домашнє завдання

Розв’язувати загадки всесвіту можна довго, адже він нескінченний. Дякую всім за урок!

Домашнє завдання

Вивчити §12 підручника

1 рівень – письмово відповісти на запитання 1-4 ст. підручника

2 рівень – скласти таблицю розташування, руху та взаємодії молекул в трьох агрегатних станах.

3 рівень – придумати вірш чи казку «Усі тіла складаються з молекул».

Завдання для 1 ряду

Дослідити основні властивості твердих тіл та заповнити таблицю

Обладнання: дерев’яний брусок, металевий циліндр.


Агрегатні стани

Властивості

Форма

Об’єм

Стиснення

Тверді тілаЗавдання для 2 ряду

Дослідити основні властивості рідин та заповнити таблицю

Обладнання: вода, колби різних форм.


Агрегатні стани

Властивості

Форма

Об’єм

Стиснення

РідиниЗавдання для 3 ряду

Дослідити основні властивості газів та заповнити таблицю

Обладнання: повітряна кулька.


Агрегатні стани

Властивості

Форма

Об’єм

Стиснення

Гази