asyan.org
добавить свой файл
1


Матеріали до виступу

начальника інспекції

державного технічного нагляду

облдержадміністрації

Лемішка М.В.

на оперативній нараді

в облдержадміністрації

14 березня 2011 року
Шановний Олександре Юрійовичу!
Шановний Євгене Григоровичу !
Шановні присутні!
Відповідно до чинного законодавства інспекція державного технічного нагляду є структурним підрозділом облдержадміністрації, підзвітною та підконтрольною державній інспекції по нагляду за технічним станом машин і обладнання Міністерства аграрної політики України.

Діяльність інспекції визначена:

Законами України:

- “Про дорожній рух”;

- “Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України”;

-“Про захист прав покупців сільськогосподарських машин”.

Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики України та розпорядженням голови облдержадміністрації від 30 вересня 2009 року “Про затвердження Положення про інспекцію державного технічного нагляду Дніпропетровської обласної державної адміністрації”.
Станом на 1 січня 2011 року штатна чисельність інспекції складала 7 одиниць, із них фактично працює 7, які мають повну вищу освіту.

Організаційна структура інспекції складається із керівництва та двох секторів.

 • сектор технічної служби – 3 особи;

 • сектор бухгалтерського обліку – 2 особи;Інспекція Держтехнагляду відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

- відомчу реєстрацію машин та видає на них державні номерні знаки і реєстраційні документи;
- проводить державний технічний огляд зареєстрованих машин;
- здійснює контроль за сплатою податку з власників тракторів;
- організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів;

- приймає іспити в осіб, які пройшли курс навчання у відповідних навчальних закладах та видає посвідчення тракториста-машиніста;

- веде облік зареєстрованих машин та систематизує відомості про їх власників з використанням єдиного реєстру, держателем якого є уповноважений орган Мінагрополітики;
- проводить перевірку технічного стану машин;- здійснює контроль за виконанням вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів на придбану чи відремонтовану сільськогосподарську техніку та комплектувальні вузли і агрегати до неї;
(Слайд)

На даний час інспекцією Держтехнагляду обслуговується більше 18 тисяч власників машин, з них 13% це агроформування та фермерських господарства, майже 10% промислові та комунальні підприємства і 77 % приватні власники, які мають у власності трактори, комбайни, екскаватори та інші машини.

(Слайд)Станом на 1 січня 2011 року на обліку в інспекції перебуває близько 50 тисяч машин, з них 27 тисяч тракторів, 4,0 тисячі самохідних сільськогосподарських машин, 3,4 тисячі дорожньо-будівельних і меліоративних машин та майже 16,0 тисяч причепів та інших навісних машин і обладнання.
У відповідності до затвердженого плану за 2010 рік інспекцією Держтехнагляду виконано основний обсяг робіт.

1. Так зареєстровано 5179 машин, , в тому числі 2824 трактори, 634 зернозбиральних комбайни

2. Разом із навчальним центром “Дніпроагротехсервіс” та закладами професійно-технічної освіти організовано навчання і переатестовано 6300 трактористів-машиністів, або 87% механізаторів які працюють на підприємствах агропромислового комплексу області, прийнято іспити та видано 2948 посвідчень тракториста-машиніста особам, які оволоділи професією тракториста-машиніста.3. Проведений державний технічний огляд більш як 24 тисячам машин, або 66% від машин, які підлягали технічному огляду.

За результатами проведення державного технічного огляду машинно-тракторного парку у 2010 році проконтрольовано сплату податку з власників тракторів на суму 1,9 млн. гривень, заборонена експлуатація 3,2 тисяч технічно несправних машин, в тому числі більше 2,0 тисяч тракторів

Слайд4. Підготовлено 10,5 тисяч відповідей на запити та листи правоохоронних органів, державної виконавчої служби, податкової інспекції та інших організацій.

При цьому навантаження на одного працівника інспекції склало 1499 документів.5. Організовано та проведено 11 нарад та семінарів-навчань з питань підвищення ефективності роботи інспекції, впровадження електронної бази обліку техніки, застосування діагностичного обладнання для перевірки технічного стану тракторів та інших самохідних машин.
У березні минулого року на базі фермерського господарства “Сучкова В.В.” Криничанського району проведено практичні навчання з питань організації та проведення технічного огляду, у якому взяли участь:

 • керівники районних підрозділів;

 • працівники суб’єктів господарювання уповноважених на проведення перевірки технічного стану;

 • спеціалісти інженерно-технічної служби районних управлінь агропромислового розвитку;

 • працівники ДАІ;

 • спеціалісти територіального управління Держгірпромнагляду;

 • викладачі Дніпропетровського аграрного університету та учбового комбінату “Дніпроагротехсервіс”.

Спеціалістами суб’єктів господарювання акредитованих, на здійснення перевірки технічного стану машин “Дніпротехескпертиза” та “Техноторг-Дон” проведений майстер – клас перевірки технічного стану тракторів МТЗ-82.1, Т-150К та зернозбирального комбайна. (Слайд)

6. Обладнано кабінет перевірки професійної майстерності механізаторів у Криничанському районі, що дає можливість проводити навчання та прийняття іспитів за допомогою комп’ютерної техніки. Всього по області налічується 7 таких кабінетів. (Слайд)


Постійна увага інспекцією приділяється роботі із засобами масової інформації.

Так за 2010 рік фахівцями інспекції розміщено 106 виступів та публікацій у ЗМІ сільських районів, де розміщувались графіки та підсумки державного технічного огляду, вимоги до технічного стану машин та інше.

В інспекції затверджено Положення та організовано роботу із зверненнями громадян, оприлюднено графіки особистих прийомів керівними працівниками.

На всі звернення, які надходять до інспекції, надаються обґрунтовані відповіді у визначений законодавством термін.

Інспекцією проводиться робота по впровадженню інформаційних технологій. Розроблена та встановлена обласна електронна програма “АРМ співробітника ІДТН”. Спільно з державною інспекцією по нагляду за технічним станом машин і обладнання Міністерства аграрної політики України завершена робота по впровадженню загально-державної електронно-облікової системи реєстрації машин.

Інспекція Держтехнагляду разом з районними підрозділами увійшли до єдиної загальнодержавної корпоративної мережі користувачів Держтехнагляду України. За рахунок цього будуть скорочені витрати бюджетних коштів на використання окремих електронних скриньок, а також підвищиться оперативність виконання поточних завдань.

На сайті державної інспекції по нагляду за технічним станом машин і обладнання Мініагрополітики України відкрита сторінка інспекції Держтехнагляду Дніпропетровської облдержадміністрації, на якому висвітлюються всі нагальні питання діяльності інспекції.
В поточному році плануємо:

1. Забезпечити:

 • проведення державних технічних оглядів в кількості 35,0 тис. машин, або 100% від кількості машин, які підлягають державному технічному огляду, в т.ч. 85% в підприємствах і організаціях АПК до початку основних турів сільськогосподарських робіт.

 • зареєструвати 4,5 тис. машин

 • в осінньо-зимовий період 2011-2012 років організувати навчання і переатестувати 6,5 тис трактористів-машиністів, або 90% механізаторів, які працюють на підприємствах агропромислового комплексу області

 • прийняти іспити та видати посвідчення тракториста-машиніста не менше 3,0 тисячам осіб, які закінчили навчальні заклади

 • перевірити на протязі року технічний стан 8,0 тис. машин

2. Вирішити питання щодо виділення районним підрозділам інспекції Держтехнагляду додаткових приміщень для створення в них офісів (по принципу “єдиного вікна”) для надання послуг підприємствам, організаціям та громадянам з реєстрації, проведення державних технічних оглядів машин та атестації механізаторів одночасно із розміщенням там членів комісій та працівників акредитованих суб’єктів господарювання.

3. Продовжити роботу по створенню кабінетів перевірки професійної майстерності механізаторів та забезпечити їх роботу в 12 районах області.

4. Встановити та налагодити Скайп-зв’язок між районними підрозділами інспекції Держтехнагляду, що дасть змогу значно скоротити витрати коштів на послуги зв’язку.