asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 7 8


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Радченко С.О., Кривошей Б.І., Грицина І.М.,

Соколов Д.Л., Мишкін О.Б.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПОЖЕЖНИХ АВТОЦИСТЕРН


Харків – 2001 р.
Методичні рекомендації до експлуатації пожежних автоцистерн. Методичні рекомендації призначені для курсантів пожежно-технічних учбових закладів, водіїв пожежних автомобілів, а також для робітників пожежної охорони, які займаються експлуатацією пожежної техніки. / Укладачі: Радченко С.О., Кривошей Б.І., Грицина І.М., Соколов Д.Л., Мишкін О.Б. – Харків: Академія пожежної безпеки МВС України, 2001. – 51 с.
Рецензенти:

Сировой В.В., начальник оперативно-тактичної кафедри Академія пожежної безпеки МВС України, полковник внутрішньої служби., к.т.н., доцент.

Капустянский А.М., начальник загону технічної служби УДПО УМВС України в Харківський області, полковник внутрішньої служби
В методичних рекомендаціях до експлуатації пожежних автоцистерн наведена будова насосного відсіку, систем додаткового охолодження та обігріву, вакуумна система, система керування двигуном та газоструминним вакуум-апаратом. Послідовність роботи зі спеціальними агрегатами пожежних автомобілів розроблено по вправам, причому після кожної вправи вказана особливості та типові помилки. Точне дотримання визначеної послідовності при виконанні прийомів роботи зі спеціальними агрегатами роблять цю операцію спокійною і більш надійною, і агрегати автомобіля не зазнають перевантажень. Також з метою більш якісної підготовки фахівців в виданні наведено перелік робіт які обов’язково повинні виконуватись при заступанні на чергування, на пожежі, після роботи на пожежі, правила техніки безпеки при експлуатації пожежних автомобілів. У додаток включено технічні характеристики сучасних насосів які встановлюються на основних пожежних автомобілях загального призначення.


Відповідальний за випуск:

Радченко С.О., начальник кафедри пожежної техніки Академія пожежної безпеки МВС України, полковник внутрішньої служби., к.т.н., доцент.

Редактор: Філіна Т.О.

План 2001 р.


Підп. до друку Формат 60х84 1/16

Друк різограф. Ум. друк. арк.-

Тираж 250 прим. Замовлення № 47


Академія пожежної безпеки МВС України 61023, Харків, вул. Чернишевського, 94


ЗМІСТ
3

1.Будова насосного відсіку пожежного автомобіля

4

2.Система додаткового охолодження

5

3.Обігрів насосного відділення

7

4.Вакуумна система

8

4.1.Блок газоструминного вакуум-апарата і газової сирени

8

4.2. Вакуумний клапан

9

5. Керування двигуном і газоструминим вакуум-апаратом

10

6.Робота на пожежних автомобілях

11

6.1. Установка пожежних автоцистерн для гасіння пожежі на вододжерело

12

6.2.Подача води з цистерни

13

6.3.Подача води пожежним насосом з відкритої водойми.

15

6.4.Заповнення насоса при несправній вакуумній системі

17

6.5.Забір води з вододжерела під час прокладки всмоктуючої лінії через перила мосту, парапети та інші перешкоди.


19

6.6.Подача води від водогінної мережі

20

6.7.Робота пожежних автоцистерн і насосно-рукавних автомобілів по перекачуванню води

21

6.8.Подача піноутворювача з пінобаку, а води з цистерни

24

6.9.Подача піноутворювача з пінобаку, а води з водойми чи пожежного гідранта.

25

6.10.Подача піноутворювача до пінозмішувача зі сторонньої ємності

27

6.11.Робота стаціонарним лафетним пожежним стволом

27

6.12.Робота насоса від водойми за допомогою гідроелеватора

28

6.13.Підготовка та запуск гідроелеваторної системи за схемою «гідроелеватор-насос»

30

7.Перевірка спеціальних агрегатів пожежних автомобілів

32

7.1.Перевірка насоса на вакуум

32

7.2.Визначення несправностей в стаціонарних пінозмішувачах

35

7.3.Перевірка насоса на продуктивність

36

8.Затримки і несправності при роботі насосів

37

9.Роботи які виконуються при заступанні на чергування, на пожежі, після роботи на пожежі

40

10.Правила техніки безпеки при експлуатації пожежних автомобілів

42

Додаток . Технічні характеристики сучасних насосів які встановлюються на основних пожежних автомобілях


46

Література

49


следующая страница >>