asyan.org
добавить свой файл
1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

001101135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry@mon.gov.ua
від 26.01.2012 _1/9-58_

від ___ на №

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

Щодо інформації МВС

про стан правопорушень

у дитячому середовищі
На виконання п. 10 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1039-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні" Міністерством внутрішніх справ разом з Міністерством освіти та науки, молоді і спорту та Міністерством соціальної політики України проаналізовано стан правопорушень у дитячому середовищі, причини й умови, які призводять до поширення злочинності серед неповнолітніх, про що було поінформовано Кабінет Міністрів України.

Крім того, департаментом профілактики МВС надіслано до Міністерства інформацію про випадки самоушкоджень, вчинених дітьми протягом 2011 року.

Надсилаємо зазначену інформацію для ознайомлення, врахування в роботі та відповідного реагування.

Про проведену профілактичну роботу просимо інформувати відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини у термін, визначений листом МОНмолодьспорту від 20.01.12 № 1/9-43, до 1 лютого 2013 року.

Додаток: на 5 арк.Заступник Міністра Б. М. Жебровський

Середницька А.Д., 486-15-35

Додаток1 до листа

МОНмолодьспорту

від 26.01.2012 №1/9-58
Кабінет Міністрів України

Про надання інформації про стан

Правопорушень у дитячому середовищі
На виконання п. 10 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1039-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» Міністерством внутрішніх справ разом з Міністерством освіти та науки, молоді і спорту та Міністерством соціальної політики України проаналізовано причини й умови, що призводять до поширення злочинності серед неповнолітніх.

Упродовж 2011 року до органів внутрішніх справ доставлено 32 865 дітей, із яких 5622 віком до 16 років, які перебували без догляду дорослих. З числа виявлених дітей 3066 поміщено до притулків, 215 - до приймальників-розподільників для дітей, 885 - до медичних закладів, інших передано батькам або особам, що їх замінюють.

На профілактичному обліку перебувають майже 17 тис. дітей, з якими працівниками органів внутрішніх справ постійно проводиться відповідна індивідуально-профілактична робота з недопущення вчинення ними правопорушень.

Особлива увага приділяється усуненню причин і умов, що призводять до виникнення негативних явищ у дитячому середовищі, насамперед проведенню відповідної роботи з батьками, які ухиляються від виховання своїх дітей, учиняють насильство та жорстокість.

Лише упродовж цього року до адміністративної відповідальності притягнуто понад 38,5 тис. батьків та опікунів за неналежне виховання своїх дітей (ст. 184 КУпАП), понад 3 тис. - за вчинення насильства в сім'ї (ст.173-2 КУпАП).

Порушено 746 кримінальних справ за злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною або особою, стосовно якої встановлено опіку чи піклування (ст. 166 КК України) та зібрано разом із зацікавленими органами 2135 матеріалів

2

щодо позбавлення батьківських прав, з яких 1426 задоволене судами.

З початку 2011 року неповнолітніми або за їх участю скоєно 16 626 злочинів.

Однією з причин зростання покарання дитячої злочинності є забезпечення вимог керівництва МВС щодо повної реєстрації заяв та повідомлень про злочини: збільшилася кількість звернень громадян про злочини, скоєні неповнолітніми, унаслідок чого зросла кількість злочинів, учинених дітьми, на 3,6% (з 16 055 до 16 626).

У структурі підліткової злочинності переважають крадіжки, які складають 67% (11 174) від усіх скоєних підлітками злочинів.

Особливостями криміногенної ситуації в підлітковому середовищі є те, що 60% від загальної кількості неповнолітніх, які викриті в злочинній діяльності, не зайняті навчанням або працею.

Кожний третій неповнолітній, викритий у злочинній діяльності, є учнем школи (4837), кожний десятий - учнем ПТУ (1609).

Як позитив слід відзначити, що впродовж цього року зменшилася кількість неповнолітніх (з 12 890 до 12 661), причетних до вчинення злочинів.

У цілому в державі за результатами 11 місяців 2011 року зменшилася кількість умисних вбивств на 21,1% (з 71 до 56); умисних тяжких тілесних ушкоджень - на 12,9% (з 116 до 101); грабежів - на 5,1% (з 1437 до 1364); розбоїв - на 19,9% (з 352 до 282); шахрайств - 5,0% (з 400 до 380).

Значно зменшилася кількість дітей, які вчинили злочини у стані алкогольного сп'яніння - на 2,2% (з 1368 до 1338).

При встановленні причин та умов, які призводять до скоєння дітьми правопорушень, стосовно дорослих осіб порушено 1898 кримінальних справ за втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність (ст. 304 КК України), у тому числі за втягнення в пияцтво - 138 та заняття жебрацтвом - 52. Виявлено 114 фактів схиляння дітей до вживання наркотичних засобів (ст. 315 КК України).

На сьогодні робота Міністерства спрямована на вдосконалення форм і методів роботи з реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей, а саме: проведення правоосвітньої, профорієнтаційної та роз'яснювальної роботи, впровадження новітніх форм і методів профілактичної роботи з дітьми, схильними до скоєння правопорушень, а також розроблення та впровадження в дію нормативно-правових актів, які сприяють вирішенню проблем у дитячому середовищі.

У своїй діяльності МВС на місцях ефективно впроваджує трирівневу модель профілактики правопорушень серед дітей та молоді.

Для поліпшення захисту прав дітей, які потрапили у складні життєві обставини, МВС ініційовано створення при органах внутрішніх справ „зелених кімнат", функціонування яких упроваджується в регіонах. Основна мета - проведення профілактичної роботи з дітьми кризової категорії, дітьми, які стали жертвами чи свідками злочинних дій.

3

Функціонування „зелених кімнат" є ефективним методом профілактично-виховної діяльності. Організація їх роботи ґрунтується на принципах відновного правосуддя, урахування психологічних особливостей дитини, поваги до суспільних цінностей, визнання прав дитини тощо.

Ураховуючи новітні Європейські тенденції у забезпеченні захисту прав дітей, МВС проводить заходи щодо реформування підрозділів кримінальної міліції у справах дітей та створення в системі ОВС ювенальної міліції, що, у свою чергу, дасть можливість забезпечити створення в державі повноцінної системи захисту прав дітей та відповідатиме європейським стандартам у сфері правового та соціального захисту прав дітей.

З огляду на актуальність зазначених питань, а також з метою правового та соціального захисту дітей, попередження вчинення правопорушень як ними, так і стосовно них, уважаємо за доцільне:

1. Міністерству внутрішніх справ України забезпечити безумовне виконання вимог законодавства щодо збереження в системі ОВС спеціального підрозділу по роботі з дітьми з урахуванням вимог Указу Президента України від 24 травня 2011 року № 597/2011 „Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні".

2. Міністерству соціальної політики України забезпечити:

2.1. Висвітлення в засобах масової інформації питань соціального та правового захисту дітей, пропагування позитивного досвіду сімейних форм виховання.

2.2. Створення та розповсюдження теле-, радіопрограм, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості та насильству в сім'ї, дитячому середовищі, сексуальній експлуатації дітей, а також на формування навичок безпечного користування комп'ютерними технологіями та мережею Інтернет.

3. Міністерству освіти та науки, молоді і спорту України:

3.1. Посилити контроль за обмеженням доступу учнів з комп'ютерів навчальних закладів до Інтернет-ресурсів забороненого змісту, включити питання забезпечення інформаційної безпеки дітей та підлітків до розгляду на засіданнях колегій управлінь освіти.

3.2. Ужити заходів щодо підвищення рівня психолого-педагогічного супроводу дітей та підлітків з „групи ризику".

3.3. Організувати вивчення та поширення передового досвіду з питань попередження дитячої та підліткової злочинності, створити в управліннях освіти і науки різного рівня банки даних про форми й методи профілактичної роботи.


Додаток 2 до листа

МОНмолодьспорту

від 26.01.2012 №1/9-58Директорові Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Супруну В.В.

вул. Хрещатик, 22, м. Київ

Про випадки самоушкоджень,

учинених дітьми
Шановний В'ячеславе Васильовичу !

Останнім часом набуває актуальності питання щодо вчинення дітьми навмисних самоушкоджень.

Так, 04.09.2011 до Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що в с. П'ятихатки по вул. Жовтневій 15, покінчив життя самогубством через повішання 14-річний неповнолітній, учень 9-го класу Рокитнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

05.10.2011 о 13.30 до Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що в с. Федоромихайлівка виявлено труп 15-річного неповнолітнього, який покінчив з життям через повішання.

05.11.2011 о 09.30 до Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що в сараї свого домоволодіння вчинив самогубство через повішання 16-річний неповнолітній, учень 2-го курсу професійно-технічного училища № 11 міста Ульянівка Кіровоградської області.

05.11.2011 о 16.55 до Арбузинського РВ УМВС України в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що каретою швидкої допомоги до реанімаційного відділення Арбузинської ЦРЛ доставлено 10-річну малолітню, яка намагалася покінчити життя самогубством через повішання.

Поширеними причинами вчинення самогубств підлітками є переживання з приводу втрати коханої людини, уражене почуття власної гідності, непорозуміння з батьками, обмеженість кола друзів, замкнутість у собі.

Прикрий факт стався 18.11.2011 в Татарбунарському районі Одеської області. де 10-річтій малолітній, учень 4-го класу, покінчив життя самогубством через повішання.

У ході перевірки з цього приводу встановлено, що протягом тривалого часу малолітній піддавався знущанням та приниженням з боку старшокласників на території школи. На початку навчального року група старшокласників примусила малолітнього стати на коліна в шкільному туалеті, вклонятися їм та просити пробачення, при цьому його штовхали ногами та знімали відео на мобільні телефони. Встановлено інші факти знущань над малолітнім, які мали постійний характер.

Практичний психолог школи з неповнолітнім не працювала, тестування та діагностику дитини не проводила, незважаючи на те, що дитина з неблагополучної родини, сім'ю не відвідувала, хоча й наголосила на тому, що живе неподалік і проблеми сім'ї їй відомі.

Соціальний педагог відвідувала матір один раз, але з нею не спілкувалася, оскільки жінка погано себе почувала, умови проживання дитини не бачила.

22.11.2011 Татарбунарським РВ порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 120 (Доведення до самогубства) КК України.

Проведений аналіз свідчить, що суїциди вчиняються переважно учнями загальноосвітніх навчальних закладів у віці 14-18 років, тому для усунення причин та умов, що призводять до вчинення підлітками суїцидів, вважаємо за доцільне та пропонуємо:

- націлити шкільних психологів та соціальних педагогів на проведення індивідуально-виховної роботи серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів з метою своєчасного виявлення, реагування та уникнення подібних фактів;

- започаткувати практику проведення в загальноосвітніх школах батьківських зборів з дітьми, які допускають неправомірну поведінку, із залученням шкільних психологів, працівників служби у справах дітей та органів внутрішніх справ;

- передбачити розміщення в загальноосвітніх навчальних закладах стендів з інформацією про недопущення дітьми жорстокості, насильства та відповідальність за вчинення правопорушень, номерами телефонів „гарячих ліній” відповідальних органів і служб у справах дітей, куди, у разі необхідності, зможе звернутися дитина;

- з метою недопущення вчинення учнями жорстокості, насилля та інших правопорушень у школах, у тому числі сторонніх осіб у приміщення, на територію, прилеглу до навчальних закладів, органам освіти розглянути питання щодо організації в школах на час навчального процесу охорони або передбачити встановлення на їх територіях відеоспостереження;

- зобов'язати адміністрації навчальних закладів в обов'язковому порядку інформувати органи внутрішніх справ про вчинення неправомірної поведінки, жорстокого поводження та насилля серед учнів з метою своєчасного реагування та вжиття заходів для недопущення протиправних наслідків.