asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем

ABBYY FineReader 11


Важливо! Прочитайте уважно подану нижче ліцензійну угоду, перш ніж інсталювати, копіювати або іншим чином використовувати програму для ЕОМ ABBYY FineReader 11 (далі — ПЗ). Інсталяція, копіювання або інше використання ПЗ означає вашу згоду з умовами поданої нижче ліцензійної угоди.

Ця ліцензійна угода з кінцевим користувачем (далі — Ліцензійна угода) є юридично обов'язковою угодою, що укладається між компанією ABBYY і Вами, кінцевим користувачем. ПЗ включає в себе усі носії, друковані матеріали і електронну документацію, а також додатки, бази даних та інші програмні компоненти.

Інсталюючи, копіюючи або іншим чином використовуючи ПЗ, Ви підтверджуєте, що Ліцензійна угода була Вами прочитана, умови її Вам зрозумілі і Ви згодні використовувати ПЗ у відповідності до них.

Ліцензійна угода вважається укладеною з моменту початку використання Вами ПЗ будь-яким способом або з моменту, коли Ви приймете всі умови цієї Ліцензійної угоди у процесі інсталяції ПЗ. Ліцензійна угода залишається чинною протягом усього терміну дії виключного права на ПЗ, якщо тільки інше не обумовлено у Ліцензійній угоді або в окремій письмовій угоді між Вами і компанією ABBYY. Термін дії Ліцензійної угоди також може залежати від обсягу Вашої Ліцензії, описаного у цій Ліцензійній угоді.

Права на ПЗ охороняються чинним законодавством і міжнародними угодами. Ви підтверджуєте свою згоду з тим, що Ліцензійна угода має таку ж юридичну силу, як і будь-яка інша письмова угода, укладена Вами. У разі порушення Ліцензійної угоди Вас може бути притягнено у ролі відповідача.
У разі якщо ПЗ супроводжується ліцензійною угодою у паперовому вигляді, то за наявності розбіжностей між текстом цієї Ліцензійної угоди і текстом ліцензійної угоди у паперовому вигляді переважну силу має текст ліцензійної угоди у паперовому вигляді.

У разі якщо ви не згодні з умовами цієї Ліцензійної угоди, не інсталюйте і не використовуйте ПЗ або його компоненти.

Визначення

"Компанія ABBYY" означає

ABBYY USA Software House, Inc., зареєстровану за адресою 880 США, 95035 Каліфорнія, м. Мілпітас, бульвар Норт-Маккарті 220, коли застосовується стаття 16.1 Ліцензійної угоди;
ABBYY Europe GmbH, зареєстровану за адресою 80687 Німеччина, м. Мюнхен, Ельзенхаймерштрассе 49, коли застосовується стаття 16.2 Ліцензійної угоди;
ABBYY UK Ltd., зареєстровану за адресою Великобританія, TW20 9EY гр. Суррей, м. Егхем, Хай-стріт 65, «Хітроу бізнес сентер», коли застосовується стаття 16.3 Ліцензійної угоди;
ТОВ «Абі», зареєстроване за адресою 111398, м. Москва, вул. Перовська, буд. 22, корпус 1, коли застосовується стаття 16.4 Ліцензійної угоди;
ТОВ «АБІ Україна», зареєстроване за адресою 03680, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 31, коли застосовується стаття 16.5 Ліцензійної угоди;
ABBYY Solutions Ltd., зареєстровану за адресою CY 2404, Республіка Кіпр, м. Нікосія, Енгомі, Міхаіл Караолі 2, у всіх інших випадках.

"Ви", "Кінцевий користувач" означає будь-яку фізичну і/або юридичну особу (організацію), які придбали/отримали ПЗ і/або від чийого імені ПЗ використовується.

"Ліцензія" означає надане Вам Компанією ABBYY невиключне, обмежене і таке, що не підлягає передачі третім особам, право на інсталяцію і використання функціональності ПЗ відповідно до умов цієї Ліцензійної угоди.

"Партнер Компанії ABBYY" означає юридичну особу або індивідуального підприємця, які надають ПЗ Кінцевому користувачеві на підставі угоди з Компанією ABBYY, яка надає необхідний для цієї діяльності обсяг прав на ПЗ.

"Комп'ютер" означає електронний пристрій з одним або більше процесором, який отримує інформацію у цифровому або аналогічному до цифрового вигляді і перетворює її відповідно до послідовності інструкцій (команд) для отримання конкретного результату. Термін також означає віртуальну машину.

іртуальна машина" означає пристрій у віртуальній (або іншим чином емульованій) апаратній системі.

"Серійний номер" означає унікальний ідентифікатор ліцензії або групи ліцензій із подібними параметрами, наданий Кінцевому користувачеві і необхідний для отримання доступу до використання функціональності цього ПЗ.

"Support ID" означає унікальний ідентифікатор, який автоматично присвоюється серійному номеру і необхідний для отримання Кінцевим користувачем технічної підтримки.

1. Предмет угоди

1.1. За умови дотримання Вами умов Ліцензійної угоди Компанія ABBYY надає Вам Ліцензію на використання ПЗ, у тому числі будь-яких зображень, фотографій, анімованих зображень, аудіо- та відеокомпонентів, музики, тексту і додаткових програм, які входять до складу ПЗ, а також супровідних матеріалів і копій ПЗ. Всі умови, обумовлені далі, стосуються як ПЗ загалом, так і всіх його компонентів зокрема.

1.2. Компанія ABBYY зберігає за собою всі права, явним чином не надані Вам цією Ліцензійною угодою. Ця Ліцензійна угода не надає Вам жодних прав на товарні знаки Компанії ABBYY.

1.3. У разі якщо застосовується п. 16.4 Ліцензійної угоди і Ви є фізичною особою, то територія, на якій допускається використання ПЗ, включає в себе весь світ. У разі якщо застосовується п. 16.4 і Ви є юридичною особою (відокремленим підрозділом юридичної особи), то територія, на якій допускається придбання ПЗ, обмежена країною реєстрації юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи), якщо тільки інше не обумовлено в окремій письмовій угоді між Вами і Компанією ABBYY. При цьому працівники цієї юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) мають право на використання ПЗ на території всього світу за умови придбання та інсталяції ПЗ на території країни реєстрації юридичної особи (або її відокремленого підрозділу).

1.4. Будь-яке використання ПЗ і його компонентів з порушенням умов цієї Ліцензійної угоди є порушенням прав Компанії ABBYY і/або третіх осіб і є достатньою підставою для позбавлення Вас наданих за цією Ліцензійною угодою прав.

2. Обсяг Ліцензії

2.1. Ви згодні з тим, що ПЗ захищене від несанкціонованого копіювання і необмеженого використання і може включати в себе програмні засоби для забезпечення такого захисту, і погоджуєтеся використовувати ПЗ, захищене таким чином. ПЗ може вимагати активації і кількість таких активацій може бути обмеженою.

2.2. Ваша версія ПЗ може функціонувати протягом обмеженого часового проміжку, після закінчення якого Ви не зможете використовувати ПЗ.

2.3. Ви маєте право інсталювати і використовувати ПЗ на кількості Комп'ютерів або Віртуальних машин, не більшій, ніж кількість ліцензій, які Ви придбали. Ви маєте право здійснювати доступ до однієї інстальованої копії ПЗ за допомогою термінальних служб тільки з одного Комп'ютера, якщо інше не обумовлено в окремій угоді між Вами і Компанією ABBYY або в документації, яка додається до ПЗ. Термінальні служби дозволяють користувачеві здійснювати доступ через мережу передачі даних до додатків і даних на віддаленому Комп'ютері.

2.4. У разі якщо Ви маєте ліцензію типу "Concurrent", Ви маєте право інсталювати ПЗ на будь-якій кількості Комп'ютерів, які Вам належать, і одночасно запускати ПЗ тільки на кількості Комп'ютерів або Віртуальних машин, яка дорівнює кількості ліцензій типу "Concurrent", яку Ви придбали. Ви маєте право здійснювати доступ до копій ПЗ за допомогою термінальних служб з кількості Комп'ютерів, що не перевищує кількість ліцензій типу "Concurrent", які ви придбали, якщо інше не обумовлено в окремій письмовій угоді між Вами та Компанією ABBYY або в документації, що додається до ПЗ.

2.5. ПЗ може надаватися на декількох носіях, у тому числі за допомогою мережі Інтернет. Незалежно від кількості носіїв, на яких Ви отримали ПЗ, Ви маєте право використовувати ПЗ тільки в обсязі наданої Вам Ліцензії.

3. Бази даних Кінцевого користувача

3.1. Ви маєте право створювати свої бази даних (власні мови, налаштування, власні завдання та інше) до програм, що входять до комплекту ПЗ, якщо така можливість передбачена ПЗ.

4. Обмеження на використання

4.1. Всі умови та обмеження використання ПЗ вказані у цій Ліцензійній угоді, якщо інше не обумовлено в окремій письмовій угоді з Компанією ABBYY або в документації, що додається до ПЗ.

4.2. Ви погоджуєтеся не виконувати самостійно і не дозволяти третім особам виконувати такі дії:

4.2.1. Проводити інженерний аналіз (деасемблювати, декомпілювати (перетворювати об'єктний код у вихідний текст), відновлювати структурну схему) ПЗ, окрім випадків і лише в обсязі, явним чином дозволеному застосовним законодавством. Якщо застосовне законодавство дозволяє такі дії, будь-яка інформація, отримана таким способом, не повинна розкриватися третім особам, якщо тільки таке розкриття не передбачене застосовним законодавством, і повинна бути негайно повідомлена Компанії ABBYY. Уся така інформація є конфіденційною і належить Компанії ABBYY.

4.2.2. Модифікувати, адаптувати (у тому числі вносити до ПЗ зміни з метою його функціонування на технічних засобах Кінцевого користувача) або перекладати ПЗ, в тому числі вносити зміни в об'єктний код програм, додатків та баз даних у складі ПЗ, за винятком тих змін, які вносяться засобами ПЗ і описані в документації.

4.2.3. Без попередньої письмової згоди Компанії ABBYY вносити будь-які зміни до ПЗ, у тому числі зміни з метою забезпечити роботу ПЗ на Вашому апаратному забезпеченні, за винятком змін, які можуть бути внесені засобами ПЗ і які описані в супровідній документації.
4.2.4. Без попередньої письмової згоди Компанії ABBYY виправляти помилки в ПЗ.

4.2.5. Здавати в оренду, субліцензувати, передавати або віддавати права, надані Вам за цією Ліцензійною угодою, і будь-які інші права, пов'язані з ПЗ, третім особам, а також копіювати або дозволяти копіювати ПЗ повністю чи його частини на інші Комп'ютери і/або матеріальні носії, якщо інше не обумовлено в окремій письмовій угоді з Компанією ABBYY.

4.2.6. Створювати умови для використання ПЗ особами, які не мають прав на використання ПЗ, в тому числі працюють з Вами в одній багатокористувацькій системі або мережі Інтернет.

4.2.7. Видаляти, змінювати або робити малопомітними будь-які повідомлення про авторські права, права на товарні знаки або патенти, які вказані на/у ПЗ.

4.3. Ви не маєте права використовувати ПЗ для надання третім особам платних чи безплатних послуг із розпізнавання і перетворення даних та/або надавати результати чи доступ до результатів, отриманих шляхом використання ПЗ у складі іншої послуги, в основі якої лежить розпізнавання або перетворення даних (у тому числі архівування та індексування документів), без укладення окремої угоди з Компанією ABBYY.

4.4. Ви не маєте права використовувати ПЗ спільно з будь-яким іншим програмним забезпеченням, яке дозволяє унеможливити взаємодію користувача з інтерфейсом ПЗ, без укладення окремої письмової угоди з Компанією ABBYY.

4.5. Ви зобов'язуєтеся дотримуватись прав третіх осіб, у тому числі авторських прав на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема електронні книги, які Ви обробляєте за допомогою ПЗ.

4.6. Розповсюдження ПЗ або будь-яких частин ПЗ у будь-який спосіб заборонене. Розповсюдження включає в себе в тому числі прокат ПЗ, здавання ПЗ у найм або надання ПЗ у борг, якщо інше не обумовлено в окремій письмовій угоді з Компанією ABBYY.

5. Додаткові умови використання Попередньої версії

5.1. У разі якщо ПЗ, отримане Вами разом із цією Ліцензійною угодою, є попередньою комерційною версією або бета-версією (далі — Попередня версія), на нього поширюються умови, викладені у статтях 5 і 7. У разі суперечності між умовами цієї статті та іншими умовами Ліцензійної угоди ця стаття має пріоритет над іншими умовами Ліцензійної угоди щодо Попередньої версії, але лише в тій мірі, яка необхідна для вирішення суперечності.

5.2. Ви згодні з тим, що Попередня версія не є остаточною версією ПЗ Компанії ABBYY і може містити помилки та інші проблеми, які можуть призвести до непрацездатності системи і втрати даних. Відповідно, Попередня версія надається Вам такою, якою вона є, і Компанія ABBYY не бере на себе жодних зобов'язань перед Вами і не надає Вам жодних гарантій. У ВИПАДКАХ, КОЛИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОПЕРЕДНЮ ВЕРСІЮ НЕ МОЖЕ БУТИ ВИКЛЮЧЕНА, АЛЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ ABBYY І ПАРТНЕРІВ КОМПАНІЇ ABBYY ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНОЮ СУМОЮ, ЕКВІВАЛЕНТНОЮ 50 (П'ЯТДЕСЯТИ) ДОЛАРАМ США.

5.3. Ви згодні з тим, що Попередня версія може функціонувати протягом обмеженого часового проміжку, що не перевищує трьох місяців з моменту першого запуску Попередньої версії. Після закінчення цього обмеженого часового проміжку Попередня версія перестане функціонувати і Ліцензійна угода припинить свою дію, якщо тільки вона не буде продовжена Компанією ABBYY після придбання Вами у Компанії ABBYY ліцензії на повну версію.

5.4. Ви згодні з тим, що Компанія ABBYY не обіцяє і не гарантує Вам, що Попередня версія у майбутньому буде офіційно анонсована або надана будь-кому, що Компанія ABBYY не має прямих або домислюваних зобов'язань щодо Вас із анонсування або виведення на ринок Попередньої версії і що Компанія ABBYY не зобов'язана виводити на ринок програмний продукт, аналогічний або сумісний із Попередньою версією. Відповідно, Ви визнаєте, що берете на себе всі ризики у зв'язку з будь-якими дослідженнями і розробками, здійсненими Вами у зв'язку з Попередньою версією або будь-яким програмним продуктом, пов'язаним із Попередньою версією.

5.5. Протягом терміну, встановленого у п. 5.3, Компанія ABBYY може звернутися до Вас із запитом надати інформацію, отриману в процесі тестування і використання Попередньої версії, в тому числі повідомити про помилки, наявні у Попередній версії ПЗ.

5.6. Умови конфіденційності, викладені у статті 7 Ліцензійної угоди, діють до дня офіційного випуску ПЗ. В інтересах цієї Ліцензійної угоди днем офіційного випуску ПЗ вважається день опублікування прес-релізу про ПЗ на веб-сайтах Компанії ABBYY.

5.7. У разі отримання новішої Попередньої версії або офіційно випущеної комерційної версії ПЗ, чи то у вигляді самостійного продукту, чи як частини іншого продукту, Ви зобов'язуєтеся повернути або знищити всі попередні Попередні версії, отримані Вами від Компанії ABBYY.

6. Ознайомчі версії ПЗ

6.1. Якщо версія ПЗ позначена як "ознайомча", "демонстраційна" або "випробувальна" ("Try & Buy", "Trial" або "Demo"), то, незалежно від інших умов цієї Ліцензійної угоди, доки не буде придбана ліцензія на повнофункціональну версію ПЗ, застосовується ця стаття. Ви згодні з тим, що ПЗ має обмежену функціональність та/або обмежений час роботи. ПЗ надається таким, яким воно є, і призначене виключно для попереднього ознайомлення з ПЗ. Якщо ПЗ має обмежений час роботи, то після закінчення певного часового проміжку, явно вказаного у ПЗ, воно може припинити роботу. Якщо Ви не придбаєте повну ліцензію на ПЗ у Компанії ABBYY або у Партнерів Компанії ABBYY, ця Ліцензійна угода припиняє свою дію після закінчення ознайомчого періоду.

7. Конфіденційні матеріали

7.1. Ця стаття застосовується до Попередніх версій ПЗ.

7.2. Ви погоджуєтеся з тим, що ПЗ, будь-які супутні відомості про ПЗ, надані Вам Компанією ABBYY в письмовій, усній чи електронній формі, будь-яка інформація про якість ПЗ або про якість результатів, отриманих з використанням ПЗ, і будь-яка інформація про помилки та інші проблеми, виявлені Вами в ПЗ, є конфіденційними (далі — Конфіденційні матеріали).

7.3. Ви берете на себе такі зобов'язання:

7.3.1. Ви зобов'язуєтеся не розкривати Конфіденційні матеріали. "Розкривати" означає здавати в оренду, давати в найм, надавати у тимчасове користування, передавати, віддавати Конфіденційні матеріали або надавати мережевий чи інший доступ до Конфіденційних матеріалів, відтворених у будь-якій формі, в тому числі усній.

7.3.2. Ви зобов'язуєтеся вжити всіх розумних заходів для запобігання розкриттю Конфіденційних матеріалів і збереження їх конфіденційності.

7.3.3. Ви зобов'язуєтеся негайно повідомити Компанію ABBYY про будь-який факт розкриття Конфіденційних матеріалів, який став Вам відомий.

7.3.4. У разі невиконання Вами зобов'язань, викладених у підпунктах 7.3.1-7.3.3, Ви зобов'язуєтеся відшкодувати Компанії ABBYY будь-які збитки, спричинені невиконанням Вами цих зобов'язань. Ви також зобов'язуєтеся виплатити Компанії ABBYY штраф у розмірі суми, еквівалентної 10 000 (десяти тисячам) доларів США, якщо така виплата допускається застосовним законодавством.

7.4. Умови, викладені у п. 7.3 цієї Ліцензійної угоди, діють до дня офіційного випуску ПЗ. В інтересах цієї Ліцензійної угоди днем офіційного випуску ПЗ вважається день опублікування прес-релізу про ПЗ на сайті www.ABBYY.com і/або на сайті www.ABBYY.ru.

7.5. У разі якщо Ви отримали Попередню версію на підставі окремої письмової угоди, наприклад, на підставі угоди про нерозголошення, використання Вами Попередньої версії регулюється також цією окремою письмовою угодою. У разі суперечності між умовами окремої письмової угоди, наприклад угоди про нерозголошення, та іншими умовами цієї Ліцензійної угоди, умови окремої письмової угоди мають пріоритет щодо Попередньої версії, але лише в тій мірі, яка необхідна для вирішення суперечності.следующая страница >>