asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем (EULA)


ABBYY FineReader 10

Важливо! Прочитайте уважно викладене нижче, перш ніж інсталювати, копіювати і/або в інший спосіб використовувати комп'ютерну програму ABBYY FineReader 10. Інсталяція, копіювання або інше використання цієї комп'ютерної програми означає Вашу згоду з умовами поданої нижче Ліцензійної угоди.

Ця Ліцензійна угода з Кінцевим користувачем (далі – Ліцензійна угода) є юридично обов'язковою домовленістю, яка укладається між компанією ABBYY і Вами, Кінцевим користувачем. Ліцензійна угода укладається стосовно вказаної вище комп'ютерної програми, яка супроводжується цією Ліцензійною угодою, включно з усіма носіями, друкованими матеріалами та електронною документацією, а також додатками, базами даних та іншими компонентами програми (далі все разом – ПЗ).

Інсталюючи, копіюючи або в інший спосіб використовуючи ПЗ, Ви підтверджуєте, що Ліцензійна угода була Вами прочитана, умови її Вам зрозумілі і Ви погоджуєтеся використовувати ПЗ відповідно до них.

Ліцензійна угода вважається укладеною з моменту початку використання ПЗ або з моменту, коли Ви приймете всі умови цієї Ліцензійної угоди, висловивши Вашу чітку згоду з умовами цієї угоди шляхом вибору відповідного пункту в процесі інсталяції чи першого запуску програми. Ліцензійна угода є чинною протягом усього терміну дії виключного права на ПЗ, якщо тільки інше не обумовлене у Ліцензійній угоді.

Права на ПЗ захищаються чинним законодавством Російської Федерації, міжнародними угодами, законодавством країни придбання або країни використання ПЗ. Ви підтверджуєте свою згоду з тим, що Ліцензійна угода має таку ж юридичну силу, як і будь-яка інша письмова угода, укладена Вами. У разі порушення Ліцензійної угоди Вас може бути притягнуто до відповідальності.

Якщо ПЗ супроводжується Ліцензійною угодою у паперовому вигляді, то в разі розбіжностей між текстом цієї Ліцензійної угоди і текстом Ліцензійної угоди у паперовому вигляді перевагу має текст Ліцензійної угоди у паперовому вигляді.

Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами цієї Ліцензійної угоди, не інсталюйте і не використовуйте ПЗ або його компоненти.

Визначення

"Компанія ABBYY" означає
ABBYY USA Software House, Inc., зареєстрована за адресою 880 США, 95035 Каліфорнія, м. Мілпітас, Норт МакКарті-булевард 220, коли застосовується стаття 21.1 Ліцензійної угоди;
ABBYY Europe GmbH, зареєстрована за адресою 80687 Німеччина, м. Мюнхен, Елзенхаймерштрасе 49, коли застосовується стаття 21.2 Ліцензійної угоди;
ABBYY UK Ltd., зареєстрована за адресою Великобританія, TW20 9EY гр. Суррей, м. Егхем, Хай-стріт 65, "Хітроу бізнес сентер", коли застосовується стаття 21.3 Ліцензійної угоди;
ТОВ "Абі", зареєстроване за адресою 111398, м. Москва, вул. Перовська, б. 22, корпус 1, коли застосовується стаття 21.4 Ліцензійної угоди;
ТОВ "АБІ Україна", зареєстроване за адресою 03680, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 31, коли застосовується стаття 21.5 Ліцензійної угоди;
ABBYY Solutions Ltd., зареєстроване за адресою CY 2404, Республіка Кіпр, м. Нікосія, Егкомі, Михаїл Караолі 2 – в усіх інших випадках.

"Група компаній ABBYY" означає компанію ABBYY разом з усіма афільованими особами ABBYY.

"Афільована особа ABBYY" означає юридичну особу, яка прямо чи опосередковано через одного або декількох посередників керує чи керується компанією ABBYY або перебуває під загальним керівництвом компанії ABBYY.

"Ви", "Кінцевий користувач", означає будь-яку фізичну і/або юридичну особу (організацію), які придбали/отримали і/або використовують ПЗ.

"Ліцензія" означає надане Вам компанією ABBYY обмежене право на інсталяцію і використання функціональності ПЗ на умовах простої (невиключної) ліцензії згідно з Ліцензійною угодою.

"Серійний номер" означає унікальний ідентифікатор ліцензії або групи ліцензій з подібними параметрами, наданий Кінцевому користувачеві.

"Комп'ютер" означає електронний пристрій з одним і більше процесором (ЦПУ), який отримує інформацію у цифровому або аналогічному до цифрового вигляді і перетворює її відповідно до послідовності інструкцій (команд) для отримання конкретного результату. Також термін може означати Віртуальну машину.

"Віртуальна машина" означає пристрій у віртуальній (або в інший спосіб емульованій) апаратній системі.

"Партнер компанії ABBYY" – юридична особа, котра надає ПЗ Кінцевому користувачеві на підставі угоди з компанією ABBYY, яка надає необхідний для такої діяльності обсяг прав на ПЗ.

1. Предмет угоди

1.1 За умови додержання Вами умов Ліцензійної угоди компанія ABBYY надає Вам Ліцензію на використання ПЗ включно з будь-якими зображеннями, фотографіями, анімованими зображеннями, аудіо- та відеокомпонентами, музикою, текстом і додатковими програмами, які входять до складу ПЗ, а також супровідними матеріалами і копіями ПЗ виключно у способи, вказані далі. Право на використання ПЗ передбачає такі способи використання: інсталяція і використання функціональності ПЗ. Всі умови, викладені далі, стосуються як ПЗ загалом, так і всіх його компонентів зокрема.

1.2 Якщо застосовується п. 21.4 і Ви є фізичною особою, то територія, на якій допускається використання ПЗ, включає в себе весь світ. Якщо ПЗ придбане і використовується юридичною особою (відокремленим підрозділом юридичної особи), то територія, на якій допускається використання ПЗ, обмежується країною реєстрації юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи), якщо тільки інше не обумовлене в окремій угоді між Вами і компанією ABBYY.

2. Права на ПЗ

2.1 Компанія ABBYY гарантує, що має всі необхідні права на ліцензування і розповсюдження ПЗ (у тому числі будь-яких графічних зображень, фотографій, текстів, анімованих зображень, аудіо- та відеокомпонентів, музики і додаткових програм, які входять до його складу), а також супровідних друкованих матеріалів і всіх копій ПЗ.

2.2 Всі права на матеріали, які не містяться в ПЗ, але доступні через використання ПЗ, належать своїм законним власникам і охороняються чинним законодавством про авторське право та міжнародними угодами. Ця Ліцензійна угода не надає Вам жодних прав на використання такої інтелектуальної власності.

2.3 ПЗ містить комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, яка належить компанії ABBYY і третім особам і охороняється чинним законодавством Російської Федерації, законодавством США, міжнародними угодами та законодавством країни придбання і/або використання ПЗ.

2.4 Ви маєте право один раз передати це ПЗ безпосередньо іншому Кінцевому користувачеві. Така передача повинна включати все ПЗ (всі складники, носії і друковані матеріали, а також всі оновлення) і цю Ліцензійну угоду. Така передача не може бути здійснена опосередковано або через якусь третю особу. Особа, яка отримує ПЗ у результаті такої одноразової передачі, повинна погодитися з усіма умовами цієї Ліцензійної угоди включно із зобов'язанням більше нікому не передавати ПЗ і права на його використання, згідно з Ліцензійною угодою. У разі такої передачі ПЗ Ви зобов'язуєтеся видалити ПЗ з Вашого комп'ютера або з Вашої локальної мережі.

2.5 Будь-яке використання ПЗ і його компонентів з порушенням умов цієї Ліцензійної угоди розцінюється як порушення прав компанії ABBYY і/або третіх осіб і є достатньою підставою для позбавлення Вас наданих цією Ліцензійною угодою прав.

2.6 Ця Ліцензійна угода не дає Вам жодних прав на товарні знаки, права на які належать компанії ABBYY.

2.7 Збереження прав. Компанія ABBYY зберігає за собою всі права, які не надані явним чином цією Ліцензійною угодою.

3. Умови використання ПЗ

3.1 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Professional Edition, Ви маєте право інсталювати і використовувати ПЗ тільки на Вашому робочому Комп'ютері і на Вашому домашньому Комп'ютері. Ви не маєте права інсталювати ПЗ більш ніж на двох Комп'ютерах і не маєте права використовувати ПЗ більш ніж на одному Комп'ютері одночасно. Ви не маєте права використовувати ПЗ одночасно на Вашому домашньому Комп'ютері і на Вашому робочому Комп'ютері.

3.2 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Corporate Edition і Ви маєте ліцензію типу "Per Seat", Ви маєте право інсталювати і використовувати ПЗ на кількості комп'ютерів, не більшій, ніж кількість ліцензій типу "Per Seat", які Ви придбали.

3.3 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Corporate Edition і Ви володієте ліцензією типу "Concurrent", Ви маєте право інсталювати ПЗ на будь-якій кількості Комп'ютерів, що Вам належать, при цьому одночасно запускати ПЗ Ви можете тільки на кількості Комп'ютерів, яка дорівнює кількості ліцензій типу "Concurrent", яку Ви придбали.

3.4 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Site License Edition, Ви маєте право інсталювати і одночасно використовувати ПЗ на кількості Комп'ютерів, вказаній в окремій угоді з компанією ABBYY або в іншій документації, яка додається до ПЗ.

3.5 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Professional Edition і Ви володієте ліцензією типу "Per Seat", Ви маєте право здійснювати доступ до однієї інстальованої копії ПЗ за допомогою термінальних служб тільки з одного комп'ютера. Термінальні служби дозволяють Кінцевому користувачеві здійснювати доступ по мережі передачі даних до додатків і даних на віддаленому комп'ютері.

3.6 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Corporate Edition і Ви володієте ліцензією типу "Per Seat", Ви маєте право здійснювати за допомогою термінальних служб доступ до кількості інстальованих копій ПЗ, яка відповідає кількості придбаних Вами ліцензій типу "Per Seat", якщо інше не обумовлене в окремій угоді з компанією ABBYY або в іншій документації, яка додається до ПЗ.

3.7 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Corporate Edition і Ви володієте ліцензією типу "Concurrent", Ви маєте право здійснювати за допомогою термінальних служб доступ до кількості інстальованих копій ПЗ, яка не перевищує кількість, вказану в окремій угоді з компанією ABBYY, якщо інше не обумовлене в окремій угоді з компанією ABBYY або в будь-якій іншій документації, яка додається до ПЗ.

4. Поставка на декількох носіях

4.1 ПЗ може надаватися на декількох носіях, у тому числі за допомогою мережі Інтернет. Незалежно від кількості носіїв, на яких Ви отримали ПЗ, Ви маєте право використовувати тільки одну (1) копію ПЗ відповідно до статті 3 Ліцензійної угоди.

5. Бази даних кінцевого користувача

5.1 Ви маєте право створювати свої бази даних до програм, які входять до комплекту ПЗ, якщо така можливість передбачена ПЗ.

6. Розповсюдження ПЗ

6.1 Розповсюдження ПЗ або будь-яких частин ПЗ у будь-який спосіб, окрім способів, описаних у п. 2.4, заборонене. Розповсюдження передбачає в тому числі прокат, здавання ПЗ внайми або надання ПЗ в борг, якщо інше не обумовлене в окремій угоді з компанією ABBYY.

7. Додаткові умови використання попередньої версії

7.1 Якщо ПЗ, отримане Вами разом із цією Ліцензійною угодою, є передкомерційною версією або бета-версією (далі – Попередня версія), на нього поширюються умови, викладені у цій статті. У разі суперечності між умовами цієї статті та іншими умовами Ліцензійної угоди ця стаття має пріоритет над іншими умовами Ліцензійної угоди стосовно Попередньої версії, але тільки до тієї міри, яка необхідна для вирішення суперечності.

7.2. Ви погоджуєтеся з тим, що Попередня версія не є кінцевою версією ПЗ компанії ABBYY і може містити помилки та інші проблеми, які можуть призвести до непрацездатності системи та втрати даних. Відповідно, Попередня версія надається Вам такою, якою вона є, і компанія ABBYY не бере на себе жодних зобов'язань перед Вами і не надає Вам жодних гарантій. У ВИПАДКАХ, КОЛИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОПЕРЕДНЮ ВЕРСІЮ НЕ МОЖЕ БУТИ ВИКЛЮЧЕНА, ПРОТЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ ABBYY І ЇЇ ПАРТНЕРІВ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНОЮ СУМОЮ, еквівалентною 50 (П'ЯТДЕСЯТИ) ДОЛАРАМ США.

7.3 Ви погоджуєтеся з тим, що Попередня версія може функціонувати протягом обмеженого часового проміжку, який не перевищує двох тижнів з моменту першого запуску Попередньої версії. Після закінчення цього обмеженого часового проміжку Попередня версія перестане функціонувати і Ліцензійна угода втратить чинність, якщо тільки вона не буде продовжена компанією ABBYY після придбання Вами у компанії ABBYY ліцензії на повну версію.

7.4 Ви погоджуєтеся з тим, що компанія ABBYY не обіцяє і не гарантує Вам, що Попередня версія у майбутньому буде офіційно анонсована або надана кому-небудь, що компанія ABBYY не несе прямих чи домислюваних зобов'язань перед Вами щодо анонсування чи виведення на ринок Попередньої версії і що компанія ABBYY не зобов'язана виводити на ринок програмний продукт, аналогічний або сумісний із Попередньою версією. Відповідно, Ви визнаєте, що берете на себе всі ризики, пов'язані з будь-якими дослідженнями і розробками, проведеними Вами у зв'язку з Попередньою версією або будь-яким програмним продуктом, пов'язаним із Попередньою версією.

7.5 Ви погоджуєтеся з тим, що Попередня версія, будь-які супутні відомості про Попередню версію, надані Вам компанією ABBYY у письмовій, усній або електронній формі, будь-яка інформація про якість Попередньої версії чи про якість результатів, отриманих з використанням Попередньої версії, і будь-яка інформація про помилки та інші проблеми, виявлені Вами у Попередній версії, є конфіденційними (далі – Конфіденційні матеріали).

7.6 Ви берете на себе такі зобов'язання:

7.6.1 Ви зобов'язуєтеся не розкривати Конфіденційні матеріали. "Розкривати" означає здавати в оренду, здавати у найми, надавати у тимчасове користування, передавати, віддавати Конфіденційні матеріали або надавати мережевий чи інший доступ до Конфіденційних матеріалів, відтворених у будь-якій формі, в тому числі усній.

7.6.2 Ви зобов'язуєтеся вжити всіх доцільних заходів, щоб запобігти розкриттю Конфіденційних матеріалів і зберегти їх конфіденційність.

7.6.3 Ви зобов'язуєтеся негайно повідомити компанію ABBYY про будь-який факт розкриття Конфіденційних матеріалів, який став Вам відомий.

7.6.4 У разі невиконання Вами зобов'язань, викладених у підпунктах 7.6.1-7.6.3, Ви зобов'язуєтеся виплатити компанії ABBYY штраф у розмірі суми, еквівалентної 10 000 (десяти тисячам) доларів США. Ви також зобов'язуєтеся компенсувати компанії ABBYY будь-які збитки, спричинені Вашим невиконанням цих зобов'язань і не покриті штрафом.

7.7 Умови додержання Вами режиму конфіденційності інформації, викладені в п. 7.6 Ліцензійної угоди, діють до дня офіційного випуску ПЗ. Для потреб цієї Ліцензійної угоди днем офіційного випуску ПЗ вважається день опублікування прес-релізу про ПЗ на сайті www.ABBYY.ru.

7.8 Протягом терміну, встановленого в п. 7.3, Ви погоджуєтеся на запит компанії ABBYY надавати компанії ABBYY інформацію, отриману в процесі тестування і використання Попередньої версії, в тому числі повідомляти про помилки, які є у Попередній версії ПЗ.

7.9 У разі, якщо Ви отримали Попередню версію на підставі окремої письмової угоди, наприклад, на підставі Угоди про нерозголошення, використання Вами Попередньої версії регулюється також такою окремою письмовою угодою. У разі суперечності між умовами окремої письмової угоди, наприклад Угоди про нерозголошення, та іншими умовами цієї Ліцензійної угоди умови окремої письмової угоди мають пріоритет стосовно Попередньої версії, але лише до тієї міри, яка необхідна для вирішення суперечності.

7.10 Отримавши новішу Попередню версію або офіційно випущену комерційну версію ПЗ, чи то у вигляді самостійного продукту, чи як частину іншого продукту, Ви зобов'язуєтеся повернути або знищити всі Попередні версії, отримані Вами від компанії ABBYY, і виконувати умови ліцензійної угоди, яка додається до кожної такої новішої Попередньої версії або до офіційно випущеної комерційної версії ПЗ.следующая страница >>