asyan.org
добавить свой файл
1
Зразок оформлення правої сторінки журналу


уроку

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

36.

28/11

Культурна діяльність. Письменники. Введення лексики. Тренування у вживанні нових ЛО. Розвиток навичок діалогічного мовлення з теми.

Вивчити лексику, с. …, впр. …

37.

02/12

Улюблений письменник. Розвиток навичок ситуативного мовлення. Читання тексту про себе.

Розповідь з теми, c. …, впр. …

38.

04/12

Актори і письменники. Інтегрований розвиток видів мовленнєвої діяльності.

С. …, впр. …

39.


05/12

Враження від прочитаного, почутого. Навчання елементів дискусії. Аудіювання тексту «…». Розповіді з опорою на схему.

С. …, впр. …

40.

09/12

Улюблена книга (фільм, вистава). Розвиток вміння вести групову бесіду. Розвиток непідготовленого монологічного мовлення.

Розповідь з теми.

С. …, впр. …

41.

11/12

Мої захоплення. Активізація лексики. Творча письмова робота(лист другу про свої захоплення).

Закінчити написання листа.

42.

12/ 12

Візит до театру. Діалогічне мовлення за ситуаціями. Аудіювання тексту „…”. Вживання минулих часів( Passé composé, Imparfait ) в усному мовленні.

Підготуватись до монологічного мовлення. С.62,впр.5

43.

16/ 12

У театрі. Розвиток письма (Диктант “La salle de spectacles”. Активізація вживання Gérondif.

С. 64, впр. 7,8.

44.

18/ 12

Розвиток монологічного мовлення з теми. Узгодження часів дійсного способу.
45.

19/ 12

Контроль аудіювання. Текст „...”
46.

23/ 12

Контроль письма. Диктант „...”(твір, ессе і т. д.)
47.

25/ 12

Контроль читання. Текст „...”
48.

26/12

Контроль говоріння. Ситуативне мовлення за темою „...”(діалогічне мовлення, розповідь і т.д.

Зразок оформлення лівої сторінки журналуп/п

Прізвище, ім’я учня


Культурна діяльність


Тeматична

Зошит

Аудіювання

Письмо

Читання

Говоріння

І семестр

СкоригованаІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА

Апеляйна


28

1102

12


04

12


05

12


09

12


11

12


12

12


16

12


18

12


19

12


23

12


25

12


26

12

1

Вовк Іван

4

5

3

4

5

3

3

4

4

4
3

4

4

4

43

4

4

н/а
2

Давидов Ігор

8

7

8

9

7

8

8

7

8

8
7

9

н

8

87
73

Журавель Ян

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н/а
н

н

н

н

н/а

5
5
54

Іванова Інна

6

5

5

6

7

6

7

6

6

6
6

н

7

6

67
75

Коваль Лілія

н

н

4

5

5

6

н

н

5

5
н

6

5

н

55
56

Кузуб Марія

6

7

7

н

7

6

8

7

7

7
7

8

7

6

77
7

зв.
7

Леонов Ігор

9

10

8

9

9

7

9

9

8

8
н

н

н

н

88
88

Наняк Марія

12

10

12

12

н

11

12

11

12

12
11

12

12

12

1212
129

Рац Надія

10

11

11

10

9

10

10

11

10

10
10

10

11

11

10

11
11
1110

Чиж Денис

87

7

8

10

7

8

8

н

8

8
10

8

6

8

89
911

12