asyan.org
добавить свой файл
1
Контрольний тест по темі:

«Організація баз даних у СУБД»

Виконав(ла)_________________________________група____________

1. Access – це…

а) БД;

б) текстовий процесор;

в) графічний редактор;

г) СУБД.

2. Що не є об’єктами Access?

а) таблиці;

б) запити;

в) малюнки;

г) звіти.

3. Як називається стовпчик у таблицях БД?

а) комірка;

б) запис;

в) поле;

г) аркуш.

4. Як називається рядок у таблицях БД?

а) комірка;

б) запис;

в) поле;

г) аркуш.

5. Якого з типів даних в Access не існує?

а) текстовий;

б) дата/час;

в) формула;

г) лічильник.

6. Якого типу БД не існує?

а) ієрархічного;

б) реляційного;

в) структурного;

г) мережного.

7. Для чого використовується режим Конструктора?

а) для введення записів до таблиці;

б) для створення структури таблиці;

в) для створення зв’язків між таблицями;

г) для редагування записів таблиці.

8. Яких видів сортування не існує?

а) за збільшенням;

б) реляційного;

в) за зменшенням;

г) ієрархічного.

9. Для чого використовується Схема даних?

а) для введення записів до таблиці;

б) для створення структури таблиці;

в) для створення зв’язків між таблицями;

г) для редагування записів таблиці.

10. Для чого призначені запити: 

  1. для зберігання даних бази

  2. для відбору і обробки даних бази

  3. для введення даних бази і їх перегляду

  4. для виведення оброблених даних бази на принтер? 

11. Для чого призначені форми: 

  1. для зберігання даних бази;  

  2. для відбору і обробки даних бази

  3. для введення даних бази і їх перегляду

  4. для автоматичного виконання групи команд.