asyan.org
добавить свой файл
1
Контрольна робота

І варіант

  1. Селище Трипілля, де наприкінці ХІХ ст.. було проведено перші розкопки стародавніх поселень, знаходиться:

А) на Чернігівщині,

Б) на Київщині,

В) на Тернопільщині.

2. Про яку архітектурну пам’ятку часів Київської Русі йдеться: «Центральний високий купол храму символізував Христа-Голову церкви. Дванадцять менших бань собору асоціювалися з апостолами»?:

А) Десятинна церква,

Б) П’ятницька церква,

В) Софійський собор.

3. Навести приклади первісних музичних інструментів східних слов’ян.

4. Охарактеризувати стиль бароко в Україні (архітектура).

5. Назвати палацово-паркові комплекси України. Охарактеризувати один з них.

6. Охарактеризуйте значення театру корифеїв у розвитку української художньої культури.

Контрольна робота

ІІ варіант

  1. Золоті вироби скіфів (гребінь із кургану Солоха, ритуальний кубок із кургану Куль-Оба) відносять до культури:

а) сарматів,

б) скіфів,

в) Трипілля.

2. Про яку архітектурну пам’ятку часів Київської Русі йдеться: «Вона виконувала роль головного парадного в’їзду в столицю Києва і являла собою масивну цегельну вежу з брамою »:

А) Спасо-Преображенський собор,

Б) Золоті ворота,

В) Борисоглібський собор.

3. Навести приклади первісних музичних інструментів культури міст Північного Причорномор’я.

4. Охарактеризувати стиль бароко в Україні (образотворче мистецтво).

5. Назвати живописні твори Т. Шевченка. Охарактеризувати його картину «Катерина».

6. Охарактеризуйте значення театру корифеїв у розвитку української художньої культури.

9 клас

Контрольна робота

І варіант

1. Часові види мистецтв сприймаються:

А) поєднано – зорово та на слух,

Б) зорово,

В) на слух.

2. Мистецтво – це:

А) трудова діяльність людини,

Б) творче відображення,

В) досконале вміння в техніці.

3. Живопис – це:

А) жанр мистецтва,

Б) техніка мистецтва,

В) вид мистецтва.

4. Основні зображувальні засоби графіки

А) лінія, крапка, штрих,

Б) колір, ажурність, тон,

В) знак, символ, крапка.

5. Назвіть відомих акторів і режисерів світового кінематографу.

6. Які різновиди ігрового кіно ви знаєте? У чому виражається їх особливість?

7. Чим зумовлене різноманіття видів мистецтва й чому кожен із них потрібен людині?

9 клас

Контрольна робота

І варіант

1. Просторові види мистецтва сприймаються :

А) поєднано – зорово та на слух,

Б) на слух,

В) зорово.

2. Архітектура – це:

А) жанр мистецтва,

Б) вид мистецтва,

В) техніка мистецтва.

3. Графіка – це:

А) жанр мистецтва,

Б) вид мистецтва,

в) техніка мистецтва.

4. Основні зображувальні засоби живопису:

А) лінія, крапка, штрих,

Б) колір, ажурність, тон,

В) колір.

5. Схарактеризуйте особливості хореографічного мистецтва.

6. Як ви розумієте поняття «синтетичність мистецтва»?

7. Що спільного та відмінного в образотворчому та музичному мистецтві?