asyan.org
добавить свой файл
1
Матеріали районного семінару учителів фізичної культури

Конспект уроку
Тема: Гімнастика

Мета: 1.Підвищити інтерес учнів до уроків фізичної культури, зміцнення

здоров’я дітей.

2.Підготувати до складання Державних тестів з фізичної культури.

3.Сприяти гармонійному, фізичному, духовному, ритмічному

розвитку.

Завдання уроку:

1.Ознайомити : а) з українськими гімнастами Олімпійськими

чемпіонами;

б) з правилами техніки безпеки на заняттях з гімнастики;

в) з виконанням загальнорозвивальних вправ з гімнастичними

палицями під музику для формування правильної постави.

2.Закріпити : а) техніку виконання державних тестів( стрибок у

довжину з місця, піднімання всід, нахили тулуба вперед з положення

сидячи згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі,

човниковий біг 4×9м);

б) техніку виконання опірних стрибків;

в) перешикування з однієї шеренги в дві.

3.Удосконалити техніку виконання акробатичних вправ та положень:

групування , перекид вперед , назад, стійка на лопатках, стійка на

голові, стійка на руках, перекид в сторону, напівшпагат, рівновага,

жабка, міст з положення лежачи на спині або стоячи.

4. Повторити: а) комплекс вправ ритмічної гімнастики відповідно до

характеру, темпу музики (дівчата);

б) комплекс силових вправ на тренажерах ( юнаки ).

5. Сприяти розвитку координації рухів, почуттям ритму, уваги в

фізичних вправах, сили, спритності, гнучкості.

6.Сприяти вихованню морально-вольових якостей, витримки, вміння

долати труднощі, організованості, взаємодопомоги,

дисциплінованості.

Тип уроку: комбінований.

Провідний метод: кругове тренування.

Місце проведення: спортивний зал.

Інвентар: магнітофон, касета з записом , гімнастичні лави, палиці, обручі,

скакалки, гімнастичні стінки, свисток, секундомір, гімнастичні мати.
ХІД УРОКУ
Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методині

вказівки
І Підготовча частина (12 хв.)
1

Вхід до спортзалу.

Шикування в одну шеренгу.

Рапорт. Привітання вчителя.

Повідомлення завдань уроку.

Девіз уроку «Навчився сам – навчи товариша!»

10 с

10 с

30 с

1хв.

Фронтальний метод. У колону

по одному. Тулуб прямий, плечі

розвернені, руки опущені, п′яти разом. Руками не рухати.

2

Теоретичні знання : а) українські гімнасти Олімпійські чемпіони;

2 хв.

Картки з портретами гімнастів.
б) правила техніки безпеки на заняттях з гімнастики.
Бесіда з учнями.
Підрахунок ЧСС

6 с
3

Організовуючі вправи: а) перешикування з однієї шеренги в дві; б) повороти на місці.

3-4 рази

Під рахунок вчителя.

Виконувати чітко.

4

Ходьба в обхід: ходьба на носках – руки в замок за голову; ходьба на внутрішній і зовнішній стороні ступні – руки на поясі, в повному присіді руки на колінах.

1 хв.

В колону по одному. Стежити за темпом ходьби. Звернути увагу на поставу. Спину тримати рівно.

5

Біг рівномірний: а) біг з високим підніманням колін;

б) біг із за хльостом голені;

в) біг приставним кроком правим і лівим боком;

г) біг з виносом прямих ніг вперед.

2 хв.

Дотримання інтервалу між учнями.

Тулуб нахилено вперед.

За допомогою рук вистрибувати якомога вище.

Тулуб відхилено назад.

6

Стрибки на двох та одній нозі.

3×8 разів

Дотримання інтервалу

7

Ходьба. 1 – 2 руки дороги (вдих), 3 – 4 руки донизу (видих).

20 с.

Вправи на відновлення дихання русі.
Перешикування із колони по одному, в колону по три, послідовним поворотом в русі.

20 с.

Звернути увагу на дотримання інтервалу.

8

Загально розвивальні вправи з гімнастичною палицею.

5 хв.

Музичний супровід.І. В. п. – о. с. – гімнастична палиця позаду, захват в напівзігнутих руках. На 1-2-3-4 нахили головою вперед – назад вправо – вліво.( 5 – 6 разів ) ІІ. В.п. – о.с. – палиця внизу. На 1 – відвести праву ногу назад на носок і палицю за голову вгору. 2 – в.п. 3 – те ж саме лівою ногою. 4 – в.п. (5–6 разів).

ІІІ. В.п. – о.с. 1 – руки з палицею вперед, 2- вправо, 3 – вперед, 4 – вліво. (5-6 разів)

ІV. В.п. – стійка ноги нарізно, руки з палицею вперед. 1 – зміна положення рук, 2 –в.п., 3 –те ж саме, 4 –в.п. (6 -8 разів )

V. В.п. – стійка ноги нарізно, палиця вгорі. 1-2-3-4 – кругові рухи тулубом, спочатку в одну сторону, потім в іншу. (5 -6 разів )

VІ.Аналогічна вправа, тільки нахили тулуба вперед, назад.

VІІ. В.п. – стійка ноги нарізно , палиця позаду тулуба внизу. На 1-2-3 нахил тулуба вперед ( ноги не згинати ) , руки з палицею відвести із-за спини вгору. 4 – в.п. ( 5- 6 разів).

VІІІ. В.п. – о.с. – палиця внизу . 1 – упор присівши з палицею, 2 – упор стоячи з палицею, 3 – упор присівши з палицею, 4 – в. п.

ІX. В. п. - широка стійка, рука з палицею вгорі, 1 – нахил донизу , права рука з палицею до лівої ноги. 2 – в.п. 3 – нахил донизу, ліва рука з палицею до правої ноги. 4 – в.п. ( 5 – 6 разів )

Х. В.п. – о.с. – палиця внизу. 1 – випад з нахилом вправо, палицю вгору; 2 – в.п.;

3 – випад з нахилом вліво, палицю вгору; 4 – в.п. ( 5 – 6 разів )

ХІ. В. п. – упор присівши, руки з палицею вперед. 1 – відвести праву ногу в сторону; 2 – перейти у випад лівою ногою; 3 – випад правою ногою; 4 – лівою ногою. ( 5 -6 р)

ХІІ. В. п. – о. с. – палиця вгорі. 1 – опустити палицю вперед, правою ногою мах вперед дістаючи ліву руку; 2 –в.п.; 3 – лівою ногою мах вперед, дістаючи праву руку; 4 –в. п.(6 -8 разів )

ХІІІ. В.п. – стійка права нога вперед, палиця за голову на плечах. Стрибки зі зміною положення ніг ( 8 разів )

ХІV. Ходьба. Вправи на відновлення дихання в русі. 1- 2- руки з палицею догори (вдих); 3- 4- руки з палицею вниз (видих) – 3 – 4 рази.

КОМПЛЕС ВПРАВ РИТМІЧНОЇ ГІМНАСТИКИ

9

10

11

12ІІ Основна частина уроку ( 30 хв. )

Шикування по відділеннях. Короткий інструктаж з правильного виконання вправ, техніки безпеки та правильного страхуванн товариша.
Кругове тренуваня

1 станція: піднімання прямих або зігнутих ніг на гімнастичній драбинці.

2 станція: стрибок у довжину з місця.


3 станція : згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі.

4 станція: стрибки зі скакалкою.

5 станція: опірний стрибок через гімнастичний козел.

6 станція: піднімання тулуба всід з положення лежачи. Лягти на рівну поверхню, ноги зігнути в колінах під прямим кутом, відстань між ступнями 30 см, пальці рук з′єднанні за головою.
7 станція: нахил тулуба вперед з положенням сидячи.
8 станція.: Човниковий біг 4×9м.
Перешикування на відділення.

І відділення ( дівчата ). Виконання акробатичних положень та вправ.

1. Положення групування лежачи на спині.

2.Перекид вперед з упору присівши.

3. Перекид назад з упору присівши.

4. Перекат на спину, стійка на лопатках.
5. Стійка на голові.
6. Стійка на руках.

7. Міст з положення лежачи або стоячи.

8. Жабка: в упорі лежачи на стегнах, зігнути

ноги назад, дістати до голови.

9. Переворот в сторону (колесо).

ІІ відділення(юнаки). Виконання комплексу вправ на тренажерах.

Зміна місць занять.

І відділення (дівчата). Виконання

комплексу вправ ритмічної

гімнастики.

ІІ відділення (юнаки).Виконання

акробатичних положень та вправ.

Комбінована гімнастична естафета.

Гравці шикуються в дві

колони(команди),

кожному учневі по гімнастичній

палиці.

1.Пронести на долоні гімнастичну

палицю

(5м.) другою рукою не підтримувати.

2.Покласти біля лави, проповзти по ній.

3.Зробити перекид вперед у

групуванні.

4.Пролізти крізь обруч.

5.Виконати 5 стрибків через скакалку

на двох

ногах. Покласти і бігти на своє

місце. Перемогу здобуде команда, яка

першою завершить естафету.

ІІІ. Заключна частина уроку (3 хв.)

Повільний біг по залу з переходом на

ходьбу.

Глибокий вдох-видох.

Шикування в одну шеренгу.

Підрахунок ЧСС.

Підведення підсумків уроку.


Домашнє завдання.


Прощання. Організований вихід із залу1хв.

2хв.

2хв.
2хв.
2хв.


2хв.

2хв.

2хв.

2хв.


4 хв.

3 рази

3 рази

3 рази
3 рази
2-3 рази

3 рази
3 рази
3 рази


4хв.
5хв.

3хв.


6с.
Груповий, індивідуальний

методи. Для запису

результатів на кожній станції є

маршрутні листи. Попередити

про перехід до іншої станції по

свистку.

Спускатися слід почерговим

перехватом рук і за допомогою

ніг.

Поверхня має бути не слизька.
Тулуб і ноги утворюють

пряму лінію, пальці ступень

спираються на підлогу. Руки на ширині плечей, кисті вперед.
На двох ногах в довільному

темпі.
Забезпечити страховку.
Відштовхуватися від мата

ліктями забороняється.

Ноги не згинати, вправу

виконувати плавно.
Кубик не кидати, а класти

у відмічену зону.

Виконувати вправи у змагальному варіанті" Хто краще за всіх?"
Не ставати на коліна.
Перевірити правильність постановки рук.
Голова і руки утворюють рівнобічний трикутник.

Забезпечити страховку.

На носки не підійматися.
Руки біля тулуба добре випрямлені.
Методом кругового тренування.

Під музичний супровід.

Дотримуватися правил

техніки безпеки.
Змагальний метод.

Діти

1.

гімнастичні

палиці
2.

лави

3. мати
4.

обручі
5. скакалки
Рухаючись до команди,

оббігати так, щоб не заважати.

Фронтальний метод.


Виявлення кращих учнів на уроці. Підсумки по маршрутних листах.

Нахили сидячи, піднімання тулуба всід.

В колону по одному.