asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

Семестр


Назва розділів, тем програми, зміст заняття.Вид


заняттяОбсяг годинФорма

контролю


Основні вимоги до знань і умінь

з даної теми


Перелік

літератури

аудіторних


самостійних
I

Розділ1.Основні поняття інформатики.


1.1. Вступ. Основні поняття інформатики. Інформація.

лекц.

2
конспект

повинен знати поняття інформації та її властивості, інформаційних процесів, необхідність кодування інформації.

л-1, 6-16
Одиниці інформації .1.2. Інформаційна система та її структура. Архітектура ЕОМ.1

конспект

знати принципи роботи ПК, призначення апаратних складових.

л-1,30-64
Характеристики основних


пристроїв та їх функції.


Розділ2. Програмне забезпечення ПК.


2.1. Системне програмне

лекц.

1
конспект

знати класифікацію програмного забезпечення, функції ОС, сутність файлової системи, призначення утиліт.

л-1, 69-94
забезпечення. Файлова система.2.2. Операційна система Windows XP.1

конспект

знати типи та структуру вікон Windows, призначення та можливості файлових менеджерів.

метод.

посібник

2.3. Практична робота №1:

практ.

2
звіт

керувати вікнами Windows; створювати, копіювати, вилучати, переміщувати об’єкти та їх групи;користуватися программами Мій комп’ютер та Провідник.«Головне меню системи. Дії з об’єктами Windows ».Розділ3. Текстовий процесор.


3.1. Текстовий прцесор Microsoft1

реферат

знати можливості текстового процесору.

л-1,305-366
Office Word.3.2. Практична робота №2:

практ.

2
звіт

створювати та зберігати текстові документи, настроювати середовище користувача текстового процесора, параметри сторінок та створювати колонтитули.«Форматування символів таабзаців у текстовому прцесоріMicrosoft Office Word».3.3. Практична робота №3:

практ.

2
звіт

форматувати текстові документи, здійснювати пошук фрагментів тексту.«Форматування текстовихдокументів в текстовомупроцесорі Microsoft OfficeWord».3.4. Практична робота №4: «Робота

практ.

2
звіт

створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності.з таблицями і зображеннями утекстових документів утекстовому процесорі MicrosoftOffice Word».Розділ 4.Комп’ютерні презентації та публікації.


4.1. Створення і показ1

конспект

створювати презентації за допомогою майстра, розробляти структуру презентації, добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів, зберігати презентацію в різних форматах.

л-1,413-430
комп’ютерних презентацій уMicrosoft Office PowerPoint.


следующая страница >>