asyan.org
добавить свой файл
1
План – конспект

заняття з біології на тему:

«Будова, властивості, роль в життєдіяльності полісахаридів»

Викладач:

Бабич І.В

Київ 2011

Хід уроку

  1. Організаційний момент.

  2. Актуалізація опорних знань.

Бесіда

Що таке органічні сполуки?

На які групи поділяються ліпіди? Назвіть їх складові компоненти.

Чим складні ліпіди відрізняються від простих? Наведіть приклади простих і складних ліпідів.

Що таке жири? Де в організмі підвищений вміст жирів.

Яке значення мають воски?

Що таке стероїди? Наведіть приклади речовин стероїдної природи, що містяться в організмі людини.

Які функції виконують ліпіди?

  1. Вивчення нового матеріалу

Розповідь

Вуглеводи являють собою досить поширені в біологічних системах речовини.

Вуглеводи – це сполуки, у яких співвідношення С, Н, О відповідає формулі (СН2О)п, де п дорівнює 3 і більше.

До складу сухої речовини рослин входить до 80%, а до складу сухої речовини тваринного походження - до 2% вуглеводів.

класифікація полісахаридів

• класифікація за біологічним походженням:

полісахариди рослинного походження - крохмаль, целюлоза

полісахариди тваринного походження - глікоген

Залежно від кількості мономерів:

  • Моносахариди;

  • Олігосахариди;

  • Полісахариди.

Моносахариди можуть містити 3-10 атомів Карбону. У природі найпоширеніші гексози (глюкоза, фруктоза) та пентози (рибоза, дезоксирибоза).

Олігосахариди – полімерні вуглеводи. Приклади дисахаридів: мальтоза (солодовий цукор), сахароза, лактоза (молочний цукор), трегалоза (грибний цукор.

Полісахариди – біополімери. Приклади: крохмаль, целюлоза, глікоген, пектин, лігнін, хітин.

untitled-scanned-01.jpg

Функції:

Енергетична. При розщепленні 1 г полісахаридів, виділяється 17,6 кДж енергії. Відіграють провідну роль в енергетичному обміні.

Резервна. Полісахариди можуть відкладатись про запас, у вигляді зерен. у рослин – крохмаль, у тварин і грибів – глікоген.

Будівельна. Входять до складу певних структур (целюлозні клітинні стінки).

Захисна. Здатні зв’язувати деякі токсини та радіонукліди.

  1. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

untitled-scanned-02.jpg

  1. Підведення підсумків

Повідомлення домашнього завдання

§8, вивчити конспект

Підготувати реферат на тему: «Будова та функції вуглеводів » - за бажанням.