asyan.org
добавить свой файл
1
Затверджую

Директор ДНЗ Димитровського

професійного гірничого ліцею

_____________О. М. Шушко

Положення

про проведення групового конкурсу професійної майстерності серед учнів ДНЗ Димитровського професійного гірничого ліцею групи № 7.09 з професії “Продавець непродовольчих товарів» на звання «Кращий продавець».”

       1.       Загальні положення

Конкурс проводиться з метою підвищення рівня професійної підготовки, розвитку творчої активності учнів, удосконалення організації та змісту навчання при підготовці кваліфікованих робітників.

У конкурсі на кращого з професії, який проводиться трьома турами (теоретичний, практичний, домашнє завдання), беруть участь всі бажаючі учні групи 7.09.

З умовами проведення та завданнями конкурсу учнів ознайомлюють за місяць до початку конкурсу.

Заявка на участь подається за 10 днів до проведення конкурсу.

Склад журі конкурсу:
Заступник директора А. В. Сердюк

Методист С. В. Заіка

Ст. майстер М. І. Іващенко

Викладач Л. А. Саприкіна

Майстри п/о Л.С. Велигодская

Т.В. Клімова

 2.       Порядок проведення конкурсу.

Програма конкурсу передбачає:

Проведення Урочистої години «Продавець- професія горда моя».

1-й тур виконання теоретичного завдання з професійно-теоретичної підготовки:

Письмове опитування учнів з предметів професійного циклу:

  1. Товарознавство непродовольчих товарів.

  2. Організація продажу непродовольчих товарів – Рекламна сторінка «Казка про товари».

  3. Техніка та механізація торговельних розрахунків.

  4. Охорона праці.

  5. Облік та звітність (складання товарного звіту).

2-й тур.

1. Візитна картка учасника конкурсу.

2. Розминка «Чарівна коробка", в якому кожен учасник вибирає коробку з взуттям і впродовж двох хвилин готує презентацію товару для журі.

3. Робота по карткам –завданням. Виконання практичного завдання по організації торгово-технологічного процесу в магазині.

1. Охорона праці.

2. Товарознавча характеристика товару.

3. Організація робочого місця продавця.

4. Оформлення накладної .

5. Оформлення цінника на товар.

6. Обслуговування покупця .

7. Техніка і механізація торговельних розрахунків.

3- й тур “Домашнє завдання” Учасникам конкурсу необхідно підготовити творчу роботу «Презентація товару», теми яких учні вибирають за власним бажанням.

Критерії оцінювання творчої роботи:

Презентація: оригінальність, привабливість, елегантність, сучасний стиль.

Правильність і професійність виконання роботи: розкриття тематики (вибір кольорової гами, оформлення тощо).

Кожний учасник отримує конкурсне завдання, забезпечується робочим місцем, оснащене зразком необхідного товару, калькулятором, необхідною документацією, контрольно-касовим апаратом.

Спостереження за виконанням роботи здійснюється членами жюрі.

Під час проведення конкурсу забороняється втручання членів жюрі в роботу учасників. Якість виконання робіт оцінює жюрі. Час виконання завдання визначає оргкомітет в залежності від складності робіт, згідно з нормами часу: час виконання практичного завдання 6 астрономічних годин (на виконання завдання по 30 хвилин на кожного учня), а теоретичного завдання 2 астрономічні години.

 3.       Підведення підсумків конкурсу

Переможці конкурсу  визначаються по багатобальній системі оцінювання за такими показниками:

Основними критеріями оцінювання результатів виконання завдань є глибина знань програмного матеріалу, рівень вмінь, якість виконаних робіт, раціональність навичок при виконанні практичних завдань в межах визначеного часу.

Призові місця займають учасники, які мають більшу сумарну кількість балів за теоретичний та практичний тури.

Визначити кращі творчі роботи каталоги «Презентація товарів».

  1. Оцінка виконання практичних та теоретичних завдань конкурсу:
Теми

Теоретичне

Практичне

1

Візитна картка учасника

-

12

2

Розминка «Чарівна коробка"
10

3

Охорона праці

10

10

4

Товарознавча характеристика непродовольчих товарів

10

10

5

Організація продажу непродовольчих товарів

12

10

6

Облік та звітність

10

10

7

Оформлення цінника

-

12

8

Обслуговування покупців

-

10

9

Техніка та механізація торговельних розрахунків.

10

10/10

10

Творча робота
1252

116
Всього

168

Учасники які не виконали умов конкурсу або порушили порядок його проведення, за рішенням журі знімаються з конкурсу або їм нараховуються штрафні бали. При проведені конкурсу встановлюються три призові місця І, ІІ, ІІІ. При рівній кількості набраних балів враховується загальна успішність учнів та громадська активність.

Список учасників конкурсу професійної майстерності:

№ з/п

ПІБ

Група

 1.

Баутіна О. Л.

7.09

2.

Єгорова Х. І.

7.09

3.

Ільченко М. О.

7.09

4.

Катеруша Л.П.

7.09

5.

Катюха А. А.

7.09

6.

Клімова Є. В.

7.09

7.

Коваленко О.

7.09

8.

Кофлер І. С.

7.09

9.

Кошик К. В.

7.09

10.

Криворучко А.

7.09

11.

Курцева О. М.

7.09

12

Лещінська Ю.

7.09

13

Михайлюк Г.

7.09

14

Нещадим А.В.

7.09

15

Ніжегородова П. В.

7.09

16

Пирченко Л. А.

7.09

17

Поліщук О. Л.

7.09

18

Русіна Т. С.

7.09

19

Садова І. О.

7.09

20

Сикорський Д.

7.09

21

Сичова Н. Ю.

7.09

22

Сіденко Л. В.

7.09

23

Скочко Д. В.

7.09

24

Фесенко Д. О.

7.09

25

Холодок В.В.

7.09

26

Царьова Ю. В.

7.09

27

Цвірова Г.І.

7.09

28

Чефранова А.

7.09

29

Чопенко А.Є.

7.09

30

Яцина К.Г.

7.09

31

Здор С. М.

7.09

32

Ерьоміна І. Л.

7.09

        Нагородження учасників Конкурсу професійної майстерності «Продавець – професія горда моя» на звання «Кращий продавець»

2009 – 2010 навчального року

Нагорода

П.І.Б. учасника

Місце

Кількість балів

Диплом 1-го ступеня

Сіденко Лілія

1

174

Диплом  2- го ступеня

Кофлєр Інна

2

165

Диплом  3- го ступеня

Яцина Катерина

3

160

Диплом  3- го ступеня

Русіна Тетяна

3

160

Нагородження Дипломом за кращу творчу роботу «Презентація товару» Катерушу Лідію, Курцеву Оксану.

Нагородження Грамотою за активну організацію конкурсу та участь в конкурсі Ніжегородову Павліну.

ПІДСУМКИ

Конкурсу професійної майстерності «Продавець – професія горда моя» на звання «Кращий продавець» 2009 – 2010 навчального року

учнів групи № 7.09 з теоретичного туру.

№№

ппПІБ

Час (год)

Охорона праці

Тов.

х-ка

Орг.

Прод.

товарів

Техн.і механ.

торг. розрах.

Робот

на ЕККА

всього

норма

Факт

1

Баутіна О. Л.

2

2

10

8

8

7

7

40

2

Єгорова Х. І.

2

2

10

7

8

9

9

43

3

Ільченко М. О.

2

2

8

7

6

7

7

35

4

Катеруша Л.П.

2

2

10

7

8

8

8

41

5

Катюха А. А.

2

2

8

6

7

7

7

35

6

Клімова Є. В.

2

2

10

10

9

8

10

47

7

Коваленко О.

2

2

8

6

7

7

7

35

8

Кофлер І. С.

2

2

10

10

10

10

10

51

9

Кошик К. В.

2

2

10

8

8

8

8

42

10

Криворучко А.

2

2

8

9

8

9

9

43

11

Курцева О. М.

2

2

8

8

7

7

7

37

12

Лещінська Ю.

2

2

8

7

8

8

8

39

13

Михайлюк Г.

2

2

9

7

7

7

7

37

14

Нещадим А.В.

2

2

6

6

7

6

6

31

15

Ніжегородова

2

2

8

8

7

9

9

41

16

Пирченко Л. А.

2

2

10

9

9

9

10

47

17

Поліщук О. Л.

2

2

10

10

10

9

10

49

18

Русіна Т. С.

2

2

10

10

10

10

10

50

19

Садова І. О.

2

2

8

7

7

7

7

36

20

Сикорський Д.

2

2

9

7

8

8

8

40

21

Сичова Н. Ю.

2

2

9

8

8

7

7

39

22

Сіденко Л. В.

2

2

10

11

10

11

11

54

23

Скочко Д. В.

2

2

8

7

7

8

8

38

24

Фесенко Д. О.

2

2

7

7

8

8

8

38

25

Холодок В.В.

2

2

7

6

6

6

6

31

26

Царьова Ю. В.

2

2

9

7

8

8

8

40

27

Цвірова Г.І.

2

2

10

9

10

8

10

47

28

Чефранова А.

2

2

8

7

7

8

8

38

29

Чопенко А.Є.

2

2

8

8

7

8

8

39

30

Яцина К.Г.

2

2

10

10

10

10

10

50

31

Здор С. М.

2

2

8

7

8

8

8

39

32

Ерьоміна І. Л.

2

2

7

8

7

7

7

36