asyan.org
добавить свой файл
1 2 3


Додаток 1

до Умов прийому до вищих

навчальних закладів України
Перелік

конкурсних предметів та творчих конкурсів

при вступі на основі повної загальної середньої освіти

до вищих навчальних закладів

для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)


Шифр галузі

Найменування галузі знань (напряму)

Напрям підготовки (спеціальність)


Код напряму підготовки (спеціальності)

Назва предметів та творчих конкурсів

0101

Педагогічна освіта

дошкільна освіта

6.010101

українська мова та література, біологія,

математика або історія України
початкова освіта

6.010102

українська мова та література, математика,

біологія або історія України

технологічна освіта

6.010103

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

професійна освіта

(за профілем)

6.010104

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

корекційна освіта

(за нозологіями)

6.010105

українська мова та література, біологія,

іноземна мова або історія України

соціальна педагогіка

6.010106

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або біологія

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

фізичне виховання*

6.010201

українська мова та література, біологія,

творчий конкурс
спорт

6.010202

українська мова та література, біологія,

творчий конкурс

здоров’я людини*

6.010203

українська мова та література, біологія,

творчий конкурс

0201


Культура


культурологія

6.020101

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020102

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія

музейна справа

та охорона пам’яток історії та культури

6.020103

українська мова та література,

історія України,

географія або іноземна мова

народна художня творчість

6.020104

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

документознавство та інформаційна діяльність

6.020105

українська мова та література, математика,

іноземна мова або історія України

менеджмент соціокультурної діяльності

6.020106

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія

0202


Мистецтво


театральне мистецтво

6.020201

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

хореографія*

6.020202

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

кіно -,

телемистецтво

6.020203

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

музичне мистецтво*

6.020204

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

образотворче мистецтво*


6.020205

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

реставрація творів мистецтва

6.020206

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

дизайн*

6.020207

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

декоративно-прикладне мистецтво

6.020208

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

естрадно-циркове мистецтво

6.020209

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

фотомистецтво

6.020211

українська мова та література,

хімія,

творчий конкурс

0203


Гуманітарні науки


філософія*

6.020301

українська мова та література,

історія України,

математика або іноземна мова

історія*

6.020302

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія

філологія*

6.020303

українська мова та література,

іноземна мова або російська мова (за профілем),

історія України

0301

Соціально-політичні науки

соціологія

6.030101

українська мова та література,

історія України,

математика або іноземна мова

психологія*

6.030102

українська мова та література,

біологія,

історія України або іноземна мова

практична психологія*

6.030103

українська мова та література,

біологія,

історія України або іноземна мова

політологія*

6.030104

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія

0302

Міжнародні відносини

міжнародні відносини

6.030201

українська мова та література, іноземна мова,

історія України або географія

міжнародне право

6.030202

українська мова та література, іноземна мова,

історія України або географія

міжнародні економічні відносини

6.030203

українська мова та література, математика,

іноземна мова або географія

міжнародна інформація

6.030204

українська мова та література, іноземна мова,

історія України або математика

країнознавство

6.030205

українська мова та література,

географія,

історія України або іноземна мова

міжнародний бізнес

6.030206

українська мова та література, математика,

іноземна мова або історія України

0303

Журналістика та інформація

журналістика

6.030301

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030302

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія

видавнича справа та редагування

6.030303

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або математика

0304

Право

право

6.030401

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або математика

правознавство*

6.030402

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або математика

0305

Економіка та підприємництво

економічна теорія

6.030501

українська мова та література, математика,

історія України або географія

економічна кібернетика

6.030502

українська мова та література, математика,

історія України або географія

міжнародна економіка

6.030503

українська мова та література, математика,

іноземна мова або географія

економіка підприємства

6.030504

українська мова та література, математика,

історія України або географія

управління персоналом та економіка праці

6.030505

українська мова та література, математика,

історія України або географія

прикладна статистика

6.030506

українська мова та література, математика,

історія України або географія

маркетинг

6.030507

українська мова та література, математика,

історія України або географія

фінанси і кредит

6.030508

українська мова та література, математика,

історія України або географія

облік і аудит

6.030509

українська мова та література, математика,

історія України або географія

товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

українська мова та література, математика,

географія або хімія

0306

Менеджмент і адміністрування

менеджмент

6.030601

українська мова та література, математика,

географія або іноземна мова

0401

Природничі науки

хімія*


6.040101

українська мова та література,

хімія,

фізика або математика

біологія*

6.040102

українська мова та література, біологія,

фізика або хімія

геологія*

6.040103

українська мова та література, географія,

хімія або фізика

географія*

6.040104

українська мова та література, географія,

історія України або математикаследующая страница >>