asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м.КиївN 305 від 18.08.98 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 1998 р.
за N 598/3038
Про затвердження Положення

про Всеукраїнські учнівські

олімпіади з базових і спеціальних

дисциплін, турніри, конкурси-захисти

науково-дослідницьких робіт та
конкурси фахової майстерності


Відповідно до Закону "Про освіту" ( 1060-12 ) та на виконання
рішення колегії Міністерства освіти України від 29 липня 1998 року
"Про стан і перспективи проведення учнівських олімпіад" і з метою
створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої
молоді, розвитку її інтересів, схильностей та природних обдарувань
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності
(додається).

2. Структурним підрозділам Міністерства освіти України,
Інституту змісту і методів навчання спільно з Міністерством освіти
Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних,
Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій
забезпечити організацію і проведення учнівських олімпіад, турнірів
і конкурсів відповідно до цього Положення.

3. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про
Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних
дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт
та конкурси фахової майстерності, затверджене відповідно наказом
Міністерства освіти України від 15.02.95 р. N 39 ( z0101-95 ),
зареєстроване в Мін'юсті 12.04.95 р. за N 101/637.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Савченко О.Я.

Міністр М.З.ЗгуровськийЗатверджено
Наказ Міністерства освіти України
18.08.98 N 305

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 1998 р.
за N 598/3038


Положення
про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і
спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової
майстерності1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін
проводяться щороку серед учнів середніх і професійно-технічних
закладів освіти з таких базових дисциплін: українська мова та
література, історія, основи правознавства, іноземні мови
(англійська, німецька, французька, іспанська), математика, фізика,
хімія, біологія, географія, основи інформатики і обчислювальної
техніки, трудове навчання, основи економіки.

Всеукраїнські конкурси фахової майстерності, олімпіади зі
спеціальних дисциплін проводяться щороку серед учнів випускних
груп професійно-технічних закладів освіти.

Всеукраїнські конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт
членів Малої академії наук та наукових товариств учнів проводяться
щороку за такими профілями:

філології та мистецтвознавства;

фізико-математичний;

обчислювальної техніки і програмування;

хіміко-біологічний;

історико-географічний;

техніко-технологічний.

Всеукраїнські турніри юних фізиків, астрономів, математиків,
хіміків, істориків проводяться щороку серед учнів середніх і
професійно-технічних закладів освіти з відповідних дисциплін. З
ініціативи організаційних комітетів та за наявності відповідних
фінансових можливостей проводиться турнір юних винахідників і
раціоналізаторів (базова дисципліна - фізика).

При виникненні потреби та за наявності фінансових можливостей
за наказом Міністерства освіти України можуть проводитись
олімпіади, турніри та конкурси (державного масштабу) з інших
базових і спеціальних дисциплін, а також спеціальні комплексні
олімпіади для учнів початкової школи. Правила проведення таких
олімпіад, конкурсів та турнірів затверджуються Міністерством
освіти України.

Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями
освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних
адміністрацій можуть проводитись олімпіади з мови і літератури
національних меншин, що проживають в Україні, та інші олімпіади,
конкурси, турніри.

За бажанням учасник має право, на загальних засадах, брати
участь у змаганнях серед учнів старших (порівняно з класом
(курсом) фактичного навчання) класів (курсів).

Студенти вищих закладів освіти будь-якого рівня акредитації
не мають права змагатись в учнівських олімпіадах, турнірах,
конкурсах на будь-яких етапах.

1.2. Основними завданнями учнівських олімпіад з базових і
спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності,
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і турнірів є:

стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської
молоді;

виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм
допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих
закладах освіти країни;

формування творчого покоління молодих науковців та практиків
для різних галузей суспільного життя;

підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових,
спеціальних та фахових дисциплін, прищеплення широким колам
учнівської молоді навичок дослідницької роботи;

пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій,
популяризація серед молоді робітничих професій;

підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій,
учнівських наукових товариств, активізація всіх форм позакласної
та позашкільної роботи з учнями;

підвищення рівня викладання базових, спеціальних та фахових
дисциплін, фахової підготовки учнів;

виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний
процес сучасних прийомів і методів навчання;

залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів,
студентів вищих закладів освіти, працівників наукових закладів
України до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі
поліпшення стану викладання дисциплін і підвищення рівня знань,
умінь та навичок учнівської молоді;

формування команд для участі в міжнародних олімпіадах,
конкурсах та турнірах.

1.3. Керівником Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів
і турнірів є Міністерство освіти України.

1.4. Організатором та координатором Всеукраїнських учнівських
олімпіад і турнірів є Інститут змісту і методів навчання
Міністерства освіти України, на який покладається відповідальність
за організаційно-методичне забезпечення проведення відповідних
змагань.

1.5. Міністерство освіти України спільно (на рівних засадах)
з Інститутом змісту і методів навчання Міністерства освіти України
здійснюють контроль за дотриманням вимог даного Положення при
проведенні всіх етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад,
конкурсів і турнірів.

1.6. Для організації та проведення олімпіад, конкурсів і
турнірів створюються організаційні комітети, а для перевірки
виконання завдань - журі. До проведення Всеукраїнських
конкурсів-захистів залучається Координаційна науково-методична
рада Малої академії наук та представники наукових товариств учнів.

1.7. Для складання завдань олімпіад, конкурсів, турнірів
оргкомітети створюють комісії, до яких входять фахівці відповідної
галузі у складі не більше п'яти осіб. Члени комісії несуть
персональну відповідальність за науковий рівень змісту завдань та
їх секретність до моменту оприлюднення. Надання підготовлених
завдань будь-якій особі, яка не є членом комісії, категорично
забороняється.

1.8. Для консультацій щодо розв'язання спірних питань в
роботі журі (правильність перевірки та об'єктивність оцінювання
робіт і визначення переможців олімпіад, конкурсів і турнірів)
призначаються експерти-консультанти.

1.9. Переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
і спеціальних дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт та конкурсів фахової майстерності визначають в особистій
першості. Переможців Всеукраїнських турнірів визначають за
результатами командної першості, а за умови, що всі змагання
відповідного етапу турніру проходили в особистій
першості - переможці турніру визначаються в особистій першості.

1.10. В олімпіадах, конкурсах і турнірах за згоди
Міністерства освіти України у відповідності до чинного
законодавства можуть брати участь учні середніх закладів освіти
зарубіжних країн.

1.11. Всеукраїнські учнівські олімпіади всіх етапів, конкурси
і турніри є очною формою змагань.

1.12. Учасники олімпіад, конкурсів, турнірів, за їх бажанням,
отримують завдання і дають на них відповідь державною або іншою
(національних меншин) мовою.

1.13. Вчителі середніх закладів освіти, викладачі та майстри
виробничого навчання професійно-технічних закладів освіти,
викладачі та наукові працівники вищих закладів освіти, наукових
установ, працівники органів освіти, методичних та інших установ і
організацій, які брали активну участь у підготовці учнів до
змагань та проведенні цих заходів, можуть бути відзначені
відомчими та іншими державними нагородами.

2. Проведення олімпіад, конкурсів і турнірів

2.1. Олімпіади з базових дисциплін проводяться в чотири
етапи:

I етап - шкільні (училищні), II етап - районні (міські), III
етап - обласні (в Автономній Республіці Крим - республіканські, у
містах Києві та Севастополі - міські) та IV етап - на державному
рівні. Проведення олімпіад I, II, III етапів, відповідно, з різних
предметів одночасно забороняється. На всіх етапах завдання
готуються окремо для кожного класу (курсу).

Конкурси фахової майстерності та олімпіади зі спеціальних
дисциплін проводяться у три етапи: I етап - училищні, (районні
(міські) - не проводяться), II етап - обласні (в Автономній
Республіці Крим - республіканські, у Києві та Севастополі -
міські) та III етап - на державному рівні.

Конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт проводяться в
три етапи: I етап - районні (міські), II етап - обласні (в
Автономній Республіці Крим - республіканські, у Києві та
Севастополі - міські) та III етап - на державному рівні.

Турніри проводяться в два етапи: I етап - між командами
середніх та професійно-технічних закладів освіти та II етап -
фінальний - на державному рівні.

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління
освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних
адміністрацій у відповідності до чинного Положення розробляють
Положення про проведення I, II, III етапів олімпіад з базових
дисциплін, I, II етапів конкурсів, олімпіад зі спеціальних
дисциплін та I етапу турнірів.

2.2. I етап: шкільні (училищні) олімпіади - з базових та
училищні - зі спеціальних дисциплін, конкурси фахової
майстерності, міжшкільний (міжучилищний) етап турнірів.

2.2.1. І етап олімпіад з базових дисциплін проводиться у
жовтні, конкурсів фахової майстерності та олімпіад зі спеціальних
дисциплін - у березні, турнірів - у вересні-листопаді поточного
року.

2.2.2. Персональний склад оргкомітетів та журі,
експерти-консультанти І етапу олімпіад, конкурсів і турнірів, а
також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами
керівника закладу освіти.

2.2.3. Завдання для учасників олімпіад і конкурсів готують
комісії, склад яких затверджується наказом керівника закладу
освіти.

Турніри проводяться за завданнями оргкомітетів, які
надсилаються до середніх та професійно-технічних закладів освіти
до 15 серпня поточного року.

2.2.4. Звіти про проведення олімпіад з базових дисциплін та
заявки на участь команд у наступному етапі оргкомітети I етапу
надсилають до районних (міських) оргкомітетів до 1 листопада
поточного року.

Звіти про проведення олімпіад зі спеціальних дисциплін,
конкурси фахової майстерності та заявки на участь команд в
наступному етапі оргкомітети I етапу надсилають оргкомітетам
обласних (в Автономній Республіці Крим - республіканським, в
містах Києві та Севастополі - міським) олімпіад і конкурсів до
1 квітня наступного року.

Оргкомітети фінальних етапів турнірів розглядають заявки
учасників і результати їх виступів у I етапі та надсилають
учасникам запрошення для участі у фінальному етапі турнірів.

2.3. II етап: районні (міські) олімпіади з базових дисциплін;
І етап: районні (міські) конкурси-захисти науково-дослідницьких
робіт.

2.3.1. II етап олімпіад з базових дисциплін та I етап
конкурсів-захистів проводяться щороку у листопаді-грудні за
завданнями обласних (в Автономній Республіці Крим -
республіканського, у містах Києві та Севастополі - відповідно
міжрегіонального та міського) інститутів удосконалення вчителів
(післядипломної освіти), територіальних відділень Малої академії
наук, розробленими спільно з журі. Кількість турів олімпіад, їхня
тривалість та форми проведення визначаються Міністерством освіти
Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
разом з оргкомітетами та журі відповідних олімпіад. Для складання
завдань олімпіад створюються комісії, які затверджуються
Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями
освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.

2.3.2. Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі
голови і його заступників, секретаря, експертів-консультантів
олімпіад і конкурсів, а також рішення відповідних оргкомітетів
затверджуються наказами відділу освіти районної (міської)
державної адміністрації.

2.3.3. Звіти про проведення II етапу олімпіад з базових
дисциплін та заявки на участь в III етапі оргкомітети цих олімпіад
надсилають відповідним обласним (в Автономній Республіці Крим -следующая страница >>