asyan.org
добавить свой файл
1
Конвенція про доступ до інформації, участь громадскості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (орхуська конвенція)
Дата прийняття: 25 червня 1998 року у м. Орхус (Данія)
Дата ратифікації/приєднання України: 6 липня 1999 року
Поправки та протоколи в рамках договору:

Протокол про реєстри викидів та перенесення забруднювачів, 2003 рік

Поправка щодо генетично-модифікованих організмів, 2005 рік

Суть договору: метою Конвенції є сприяти захисту права кожної людини нинішнього і прийдешніх поколінь жити в навколишньому природному середовищі, сприятливому для її здоров'я та добробуту, шляхом гарантування прав на доступ до інформації, на участь громадськості в процесі прийняття рішень і на доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.
Органи договору:

Конференція Сторін

Бюро Конвенції

Секретаріат

Комітет з питань дотримання

Робочі та цільові групи
Інтернет сторінка: www.unece.org/env/pp