asyan.org
добавить свой файл
1
Шаблон – це набір заздалегідь розроблених текстових і графічних форматів, на основі яких можуть створюватися нові Web-сторінки і Web-вузли. Сторінка або вузол, створений за допомогою шаблона, можуть бути настроєні і змінені.

Шаблон сторінки – це наперед створена Web-сторінка, що містить певну розмітку, але без інформаційного наповнення. Ви можете використовувати таку сторінку для розробки власних Web-сторінок, просто наповнюючи її інформаційним змістом. При цьому деякі параметри шаблона можна змінювати на свій розсуд. Шаблони сторінок можуть включати макетні таблиці, параметри форматування, стилі, графіку і інші елементи сторінки.

В цілях прискорення створення Web-вузлів програма FrontPage надає великий набір стандартних шаблонів сторінок. Також готові шаблони Web-сторінок можна знайти в Internet (наприклад, на Web-вузлі Microsoft Office OnLine). Крім того, реалізована можливість написання власних шаблонів для полегшення процесу створення Web-вузлів.

Шаблони корисні тим, що дозволяють уніфікувати сторінки, що входять до їх складу. Наприклад, можна створити або застосувати готовий шаблон, що забезпечує розміщення в даному місці сторінки єдиного для всього Web-вузла інформаційного або ілюстративного фрагмента. Це може бути логотип компанії, панель меню або панель гіперпосилань. Якщо користуватися цим шаблоном при створенні нової сторінки, на ній автоматично відображатимуться задані фрагменти.

Щоб відкрити наявний шаблон сторінки, слід виконати наступні дії:

 1. В панелі Створення області задач вибрати посилання Інші шаблони сторінок.

 2. В діалоговому вікні, що відкрилося, Шаблони сторінок вибрати вкладку Загальні або Сторінка рамок.

 3. Вибрати відповідний шаблон, оцінюючи його вигляд в розділі Зразок.

 4. Закрити вікно Шаблони сторінок, натиснувши ОК.

У вікні документа відкриється шаблон, що містить розмітку і деякі готові елементи для створення Web-сторінки.

Щоб знайти і завантажити готовий шаблон сторінки з Internet, потрібно в панелі Створення області задач вибрати посилання Шаблони на вузлі Office Online.

Шаблони, представлені на вкладці Загальні в діалоговому вікні Шаблони сторінок, дозволяють створювати нескладні Web-сторінки, що мають кілька послідовних розділів по вертикалі сторінки. Більшість з них містить готові форми для введення інформації. Так, шаблон Гостьова книга надає форму у вигляді великого поля для введення заміток відвідувача Web-вузла, а шаблон Реєстраційна форма містить чотири поля для введення імені, пароля і електронної адреси відвідувача.

За допомогою майстра сторінки форми можна створити шаблон сторінки для збору даних у майбутніх відвідувачів створюваного Web-вyзла.

Шаблон Колекція фотографій містить невеликі зразки графічних зображень, які можуть відкриватись на весь екран.

Колекцію з шаблона легко замінити фотографіями з власної колекції. Для цього достатньо подвійним натисканням миші викликати діалогове вікно Властивості колекції фотографій, яка містить дві вкладки. На вкладці Малюнки є три кнопки: Додати, Змінити і Видалити.

Для того, щоб вставити власні фотографії замість тих, що є в шаблоні, потрібно:

 1. Натиснути кнопку Додати і вибрати джерело фотографій: файл, сканер або камера.

 2. Якщо вибрати кнопку Малюнки з файлів, відкриється вікно Відкриття файлу, в якому слід вказати шлях до файлу і натиснути кнопку Відкрити, щоб повернутися у вікно Властивості колекції фотографій. Вибрана фотографія поміщається в колекцію, відображається в списку файлів і з’являється у вікні перегляду.

 3. Якщо вибрана кнопка Малюнки з сканера або камери, відкриється вікно Вставка малюнка з сканера або камери, в якому слід вказати тип сканера або фотокамери, що використовується, встановити прапорець в полі Додати малюнок в колекцію картинок і натиснути кнопку Спеціальна вставка, закривши вікно. Далі потрібно провести дії по скануванню джерела фотозображення і повернутися у вікно Властивості колекції фотографій.

 4. В розділі Розмір ескізу уточнити або змінити ширину і висоту зразка фотографії, яка буде показана на Web-сторінці в колекції. Ще можна вибрати опції Зберегти пропорції і Розмір за замовчуванням, поставивши прапорці у відповідних полях.

 5. В розділі Параметри шрифту вибрати шрифт, який буде використаний для створення підпису під фотографією і вказати його параметри.

 6. В розділах Підпис і Опис ввести пояснюючий текст.

 7. Повторити описані дії для всіх фотографій, що додаються в колекцію.

 8. Після закінчення роботи натиснути ОК.

Для того, щоб відредагувати повне фотозображення, яке відкриватиметься із сторінки фотоколекції, потрібно:

 1. На вкладці Малюнки діалогового вікна Властивості колекції фотографій натиснути кнопку Змінити.

 2. В діалоговому вікні (що відкрилось) Зміна малюнка перегорнути колекцію за допомогою кнопок Назад і Далі, щоб вибрати фотографію, властивості якої потрібно змінити.

 3. В розділі Розмір малюнка встановити ширину і висоту зображення, при необхідності використовувати перемикачі в полях Зберегти пропорції і За замовчуванням.

 4. Виконати, якщо вимагається, поворот і обрізання зображення, використовуючи відповідні кнопки.

 5. Закрити діалогове вікно Зміна малюнка, натиснувши ОК.

Для того, щоб видалити непотрібні фотографії з колекції, потрібно:

 1. На вкладці Малюнки діалогового вікна Властивості колекції фотографій перегорнути список фотографій колекції за допомогою кнопок Вгору і Вниз.

 2. Вибрати і вказати фотографію, що підлягає видаленню.

 3. Натиснути кнопку Видалити.

Розміщення на Web-сторінці зразків з колекції фотографій проводиться за допомогою вкладки Макет діалогового вікна Властивості колекції фотографій. В списку макетів слід вибрати відповідний варіант, проглянувши його у вікні Зразок, задати число фотографій в одному рядку Web-сторінки і зафіксувати макет натисненням ОК.

Використання сторінок рамок

Програма FrontPage дозволяє створювати Web-сторінки, що складаються з окремих областей, що називаються рамками. В кожній з рамок відображається своя Web-сторінка, яка може змінюватися незалежно від змісту інших областей сторінки. Сторінка рамок є деяким «багатомісним» контейнером, який задає тип розміщення на Web-сторінці. Тут можна вибрати спосіб відображення: верхній і нижній колонтитули, вертикальна і горизонтальна межі, зміст, виноски і ін.

Сторінки рамок створюються за допомогою шаблонів. Шаблони представлені на вкладці Сторінка рамок діалогового вікна Шаблони сторінок, дозволяють створювати Web-сторінки складної (фреймової або рамкової) структури. В полі Зразок можна проглянути пропоновані розмітки сторінки.

Щоб розглянути структуру Web-сторінки з рамковою структурою, виберемо в діалоговому вікні Шаблони сторінок на вкладці Сторінка рамок шаблон Оголошення і зміст.

У вікні документа відкривається шаблон сторінки рамок, який складається з трьох рамок. Назвемо їх умовно так: Головна або Main (займає більшу частину вікна), Оголошення або Banner (верхня рамка) і Зміст або Contents (ліва рамка). Для створення Web-сторінки слід в кожну з трьох рамок помістити окрему сторінку – вже існуючу або створити нову.

В кожній з рамок знаходяться дві кнопки: Задати початкову сторінку і Створити сторінку. Натиснення кнопки Задати початкову сторінку відкриває діалогове вікно Додавання гіперпосилання, в якому слід вказати місце знаходження тієї Web-сторінки, яка буде поміщена оглядачем в дану рамку.

Якщо натиснути усередині однієї з рамок, остання стає виділеною, її межа забарвлюється в синій колір. Щоб виділити сторінку рамок повністю, потрібно натиснути по її зовнішній межі.

Внутрішні межі рамок можна переміщати за допомогою курсору в межах сторінки, змінюючи розміри рамок, задані шаблоном. Крім того, кожну рамку можна розділити на рівні частини по вертикалі або горизонталі. Для цього потрібно:

 1. Виділити рамку, яку потрібно розбити.

 2. Вибрати команду РамкиРозділити рамку.

 3. У вікні (що відкрилося) Розділити рамку вказати характер розбиття (на стовпці або на рядки) і натиснути ОК.

При розбитті рамки її вміст залишиться в одній частині, а друга частина буде порожньою.

Для розбиття рамки на довільні частини потрібно при натиснутій клавіші Ctrl перетягнути курсором одну з меж рамки в місце розбиття. Нова межа буде зафіксована в указаному місці.

Щоб задати всі характеристики конкретної рамки, потрібно натиснути правою кнопкою миші усередині неї і викликати контекстне меню, вибрати пункт Властивості рамки. В діалоговому вікні, що відкрилося можна виконати наступні настройки:

 • задати ім’я рамки, адресу початкової сторінки, її назву і опис;

 • змінити розміри рамки по ширині і висоті;

 • задати розміри полів;

 • зафіксувати розміри рамки в оглядачі;

 • задати умови установки в рамці смуг прокрутки;

 • задати інтервал між рамками;

 • відображати або приховувати межі рамок.

Дві останні дії з перерахованих виконуються при натисненні кнопки Сторінка рамок в діалоговому вікні Властивості рамки. В цьому випадку відкривається діалогове вікно Властивості сторінки на вкладці Рамки.

Збереження сторінки рамок

Після визначення всіх параметрів, сторінку рамок необхідно зберегти. Для цього потрібно:

 1. Вибрати ФайлЗберегти як. В діалоговому вікні Зберегти як відображається структура сторінки рамок, при цьому всі області, що зберігаються, виділені синім кольором.

 2. В полі Ім’я файлу ввести ім’я виділеної сторінки рамок.

 3. Вказати папку, в якій потрібно зберегти сторінку.

 4. Натиснути кнопку Зберегти.

Після натиснення кнопки Зберегти знову відкривається діалогове вікно Зберегти як з пропозицією зберегти сторінки, що відображаються в рамках (послідовно для кожної сторінки).

Застосування тем

Для створення сторінок з одноманітним оформленням можуть використовуватися теми. Тема – це організований набір елементів оформлення і колірних схем для Web-сторінки, якому привласнена деяка умовна назва. Використання теми дозволяє легко досягати бажаного оформлення створюваних або вже існуючих Web-сторінок. Програма FrontPage пропонує для використання безліч готових тем. Крім того, на основі цих тем можна створювати нові.

Тема визначає елементи оформлення сторінки з колірною схемою і включає шрифти, малюнки, фонові кольори, панелі переходів, горизонтальні лінії і інші елементи. При цьому тема впливає на всі параметри, що визначають вид сторінки.

Тема може бути застосована до однієї або декількох сторінок, а також до всього Web-вузла. Якщо тема застосована до всіх сторінок на Web-вузлі, то вона стає темою, що використовується за замовчуванням для даного Web-вузла, і при створенні нових сторінок застосовується автоматично. Якщо тема, що використовується за замовчуванням, була змінена або видалена, ця зміна застосовується до всього Web-вузла.

Застосування теми до Web-сторінок

Якщо потрібно застосувати тему до однієї із сторінок, потрібно виконати наступні дії:

 1. Відкрити (в представленні Конструктор) Web-сторінку, до якої потрібно застосувати тему.

 2. Вибрати ФорматТема.

 3. В панелі Тема в області задач вибрати тему.

Поточна Web-сторінка буде оформлена відповідно до вибраної теми. Вона більше не використовуватиме задану для Web-вузла тему і будь-яка зміна теми Web-вузла не відобразиться на цій сторінці.

Застосування теми до декількох сторінок Web-вузла

Якщо потрібно застосувати тему до декількох сторінок Web-вузла, необхідно:

 1. Відкрити Web-вузол в представленні Папки.

 2. Виділити сторінки, до яких слід застосувати тему (при натиснутій клавіші Ctrl).

 3. В панелі Тема в області задач вибрати тему, навести курсор на її мініатюру і натиснути стрілку, що з’явилась.

 4. В меню, що відкрилося, вибрати Застосувати до виділених сторінок.

Після застосування теми виділені сторінки більше не використовуватимуть стандартну тему Web-вузла. Таким чином, будь-яка зміна теми Web-вузла не відіб’ється на цих сторінках.

Застосування теми до всього Web-вузла

Якщо потрібно застосувати тему до всього Web-вузла, потрібно:

 1. Відкрити Web-вузол.

 2. В панелі Тема в області задач вибрати тему, навести курсор на її мініатюру і натиснути стрілку, що з’явилась.

 3. В меню, що відкрилось, вибрати Застосувати як тему за замовчуванням.

При застосуванні теми до всього вузла з’являється попередження про установку стандартної теми для вузла.

Видалення теми

Щоб видалити тему з поточної сторінки, необхідно:

 1. Відкрити Web-сторінку, з якої потрібно видалити тему.

 2. Вибрати ФорматТема.

 3. В панелі Тема в області задач вибрати картинку Без теми і натиснути на неї.

 1. Щоб видалити тему з виділених сторінок Web-вузла, потрібно:

 1. Виділити необхідні сторінки в представленні Папки.

 2. В панелі Тема в області задач виділити курсором картинку Без теми і натиснути по стрілці, що з’явилась.

 3. В меню, що розкрилося, вибрати Застосувати до виділених сторінок.

Щоб видалити тими зі всіх сторінок Web-вузла, слід виконати наступні дії:

 1. Відкрити Web-вузол.

 2. В панелі Тема в області задач вибрати картинку Без теми, навести курсор на її мініатюру і натиснути стрілку, що з’явилась.

 3. В меню, що відкрилося, вибрати Застосувати як тему за замовчуванням.