asyan.org
добавить свой файл
1
І тур (12 запитань з чотирма варіантами відповіді)

1. Кого називають Кобзарем українського народу?

А) І.Франка

Б) Т.Шевченка

В) В.Симоненка

2. Хто автор казок: «Принцеса на горошині», «Дикі лебеді», «Дюймовочка»,  «Русалочка», «Стійкий олов’яний солдатик» ?

А) Шарль Перро

Б) Олександр Пушкін

В) Ганс Крістіан Андерсен

3. Хто автор казок «Цар Плаксій та Лоскотон», «Подорож у країну Навпаки»?

А) Василь Симоненко

Б) Іван Франко

В) Іван Липа

4. Розділ науки, що вивчає правильне написання слів?

А) Морфологія

Б) Орфографія

В) Синтаксис

5. Скільки самостійних частин мови в українській мові?

А) 5

Б) 6

В) 7

6. До якої другорядної частини мови належать слова на, під, в, у?

А) прийменник

Б) сполучник

В) частка

7. Казки, створені письменником, називаються:

А) народні

Б) побутові

В) літературні

8. Хто з цих письменників народився у Данії?

А) Шарль Перро

Б) Ганс Хрістіан Андерсен

В) Олександр Пушкін

9. Хвилястою лінією підкреслюється другорядний член речення:

А) додаток

Б) означення

В) обставина

10. У якому стилі мовлення пишеться газетна стаття?

А) художньому

Б) розмовному

В) публіцистичному

11. Скільки букв в українському алфавіті?

А) 32

Б) 33

В) 34

12. Скільки букв творять голосні звуки?

А) 8

Б) 10

В) 6

ІІ тур (12 категорій по 10 запитань)

1. З якої казки цей предмет?

1) Фарба – «Фарбований лис»
2) Троянди « Снігова королева»

3) Яйце – «Курочка Ряба»
4) Ріпка – «Ріпка»

5) Горох – «Принцеса на горошині», «Котигорошко»

6) Рукавичка - «Рукавичка»
7) Туфелька - «Попелюшка»

8) Скляне, золоте і цілком звичайне яблуко – «Близнята»

9) Корзина з під сніжниками – «Дванадцять місяців»

10) Золотий ключик - «Пригоди Буратіно»

2. Назви автора твору.

1) «Попелюшка» - Ш.Перро

2) «Гидке каченя» - Г.Х. Андерсен
3) «Фарбований Лис» - І Франко

4) «Казка про царя Салтана» - О. Пушкін

5) «Русалонька» - Г.Х. Андерсен

6) «Край лукомор’я дуб зелений» - О. Пушкін

7) «Потерчата» - Василь Королів-Старий.

8) «Близнята» - Іван Липа

9) «Снігова королева» - Г.Х.Андерсен

10) «Цар Плаксій та Лоскотон» - Василь Симоненко.

3. Просте речення.

 1. Як називається речення, у якому лише один головний член? (односкладне)

 2. Двоскладне речення - це речення…( в якому є підмет і присудок)

 3. Члени речення, які відповідають на одне і те ж запитання, залежать від одного і того ж слова, називаються…( однорідними)

 4. Як називається речення, в якому немає другорядних членів? (непоширене)

 5. Які бувають речення за метою висловлювання? (розповідні, питальні, спонукальні)

 6. Як називається другорядний член речення, який відповідає на питання який? яка? яке? які?(означення)

 7. Як називається другорядний член речення, який відповідає на питання непрямих відмінків? (додаток)

 8. На яке питання відповідає присудок? (що робить підмет?)

 9. Як називається слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються? (звертання)

 10. Як називаються слова або сполучення слів, за допомогою яких той, хто говорить (мовець), висловлює ставлення до того, що він повідомляє? (вставні)


4. Частини мови.

 1. Як називається частина мови, що називає предмет або особу і відповідає на питання хто? що? (іменник)

 2. Скільки відмінків має іменник? (7)

 3. Який відмінок є тільки в українській мові? (кличний)

 4. Як називається частина мови, що означає ознаку предмета і відповідає на питання який? яка? яке? які? (прикметник)

 5. Як називається частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання що робити? що зробити? (дієслово)

 6. Як називається частина мови, що вказує на особу або предмет, не називаючи їх і відповідає на питання хто? що? (займенник)

 7. Яким членом речення виступає іменник у Н.в.? (підметом)

 8. Слова книга, пісня, доля, душа, хліб – це власні чи загальні назви? (загальні)

 9. Назвіть всі особові займенники (я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони)

 10. Числівники третій, одинадцята, двадцять перший кількісні чи порядкові (порядкові)

5. Фразеологізми.

 1. Байдики бити – ледарювати

 2. Клювати носом – засинати

 3. Пекти раків – червоніти

 4. Коли рак на горі свисне – ніколи

 5. Тримати язик за зубами – мовчати

 6. Дерти горло – кричати

 7. Як кіт наплакав – мало

 8. Ніде голки встромити – тісно

 9. Як грім серед ясного неба – раптово, несподівано

 10. Водити за ніс - обманювати

6. Міфи і легенди України.

 1. Назвіть слов’янську богиню Краси та її захисницю за однойменною легендою (Берегиня)

 2. У якій народній легенді брат пішов рятувати сестру, яку вкрало Сонце собі за жінку («Чому буває сумне сонце?)

 3. Який звір з народної легенди шукав собі найсильнішого господаря (пес)

 4. Первісні уявлення давніх людей про всесвіт, явища природи, тварини, рослини, власну історію, про богів та героїв називаються … (міфами)

 5. Придумана оповідь про якусь подію, особу, явище, походження назв тощо, що сприймається як достовірна, називається … (легендою)

 6. Як звали сина великого Сварога? (Дажбог)

 7. Головний бог добра у слов’янській міфології (Білобог)

 8. Слов’янський бог зла, ворог Вирію, людей і світла, заступник усіх злих сил, володар підземного царства. Згідно з повір'ям, перетворювався на Чорного лебедя, постійно воював з Білобогом (Чорнобог)

 9. Як звали дочку Чорнобога, богиню зла, темної ночі, страшних сповідань, привидів, хвороб (мору), смерті (Мара)

 10. Кому з богів належать слова «Спочатку кутини будуйте. Виходьте з печер та бурдеїв. Годі скніти в темряві та холоді. Час жити в світлій хаті...»(Сварогу)

7. Народні казки.

 1. Хто є автором народних казок? (народ)

 2. Яка будова народної казки? (зачин, основна частина, кінцівка)

 3. Назвіть види казок (фантастичні, соціально-побутові та казки про тварин)

 4. Яке магічне число найчастіше зустрічається в народних казках (3)

 5. До якого виду належать казки про «Про правду і кривду» та «Мудра дівчина»? (До побутових казок.)

 6. Як звали головну героїню казки «Мудра дівчина»? (Маруся)

 7. Скільки синів було у царя з казки «Про жар-птицю та вовка»? (3)

 8. Героїня якої казки продала невідомому чоловіку те, чого сама ще не знає? («Красний Іванко і закляте місто»)

 9. Яким чином Іванко порятував мешканців заклятого міста? (мовчанням)

 10. Які сили протистоять у народних казках і на чиєму боці завжди перемога? (добро і зло, добра)

8. Теорія.

 1. Назвіть типи мовлення (розповідь, опис, роздум)

 2. Який стиль мовлення використовується у спілкуванні з близькими людьми, за неофіційних обставин? (розмовний)

 3. Який стиль мовлення використовують у художній літературі? (художній)

 4. Яким стилем мовлення написана більша частина ваших підручників? (науковим)

 5. Словосполучення складається зі слів, одне з яких є головним, а інше - … (залежним)

 6. Які члени речення складають його граматичну основу? (підмет і присудок)

 7. Епітет – це … (художнє образне означення)

 8. Пояснення одного предмета, явища через зіставлення його з іншим, подібним за допомогою слів мов, немов, наче, неначе називається… (порівнянням)

 9. Замініть одним словом вислів «усна народна творчість» (фольклор)

 10. Записи у хронологічній послідовності історичних подій називаються … (літописи)

9. Загадки.

 1. В яку бочку не можна налити води? (у повну)

 2. Який острів каже, що він одяг? (Ямайка)

 3. Що дістане зубами потилицю? (гребінець)

 4. Якщо машина їде, яке в неї колесо не крутиться? (запасне)

 5. Що важче: пуд пір'я чи пуд заліза? (однаково)

 6.  Якщо рівно опівночі іде дощ, то чи можно вважати, що через 72 години буде сонячна погода? (ні, тому що буде знову сонячно)

 7.  Коли чорній кішці легше за все потрапити у дім? (коли двері відчинено)

 8. Що стоїть посередині школи (літера О)

 9.    Домашня тварина, назва якої починається на літеру "Т" (тарган)

 10. Чім закінчується літо та починається осінь? (літерою О)

10. Редактор.

 1. Бувший друг (колишній друг)

 2. На бумазі (на папері)

 3. Подорожувати вмісті (подорожувати разом)

 4. Висказувати власну точку зору (висловлювати власну точку зору)

 5. І так дальше (і так далі)

 6. Перва учителька (перша учителька)

 7. Помнити про свято (пам’ятати про свято)

 8. Послідній раз (останній раз)

 9. Пятно на сорочці (пляма на сорочці)

 10. Слідуюча сторінка (наступна сторінка)

11. Прислів’я та приказки.

 1. Вік живи — вік учись.

 2. Вченому світ, а невченому тьма.

 3. Книга вчить, як на світі жить.

 4. Одна голова добре, а дві – ще краще.

 5. Або пан, або пропав.

 6. Баба з воза – кобилі легше.

 7. Горбатого могила виправить.

 8. Вовка боятися – в ліс не ходити.

 9. Дарованому коневі в зуби не заглядають.

 10. В тихому болоті чорти водяться.

12. З якої казки персонажі?

 1. Багатий дядько та бідний небіж («Про правду і кривду»)

 2. Маруся, батько, пан, брат («Мудра дівчина»)

 3. Кай і Герда («Снігова королева»)

 4. Лис Микита («Фарбований Лис»)

 5. Дяк Оверко та дячиха Євпраксія («Потерчата»)

 6. Кіт учений («Край лукомор’я дуб зелений»)

 7. Цар Гвідон і царівна Либідь («Казка про царя Султана»)

 8. Вбога жінка, Доля і два брати («Близнята»)

 9. Хухи («Хуха-Моховинка»)

 10. Зла мачуха, батько, злі зведені сестри, принц («Попелюшка»)

ІІІ тур (3 категорії)

1. Творчість Ганса Хрістіана Андерсена.

1. В якій казці Андерсена серце хлопчика перетворилося в кусок льоду? («Снігова королева»)

4. Якого зросту була Дюймовочка? (1 дюйм)

9. Чому Дюймовочка не сподобалася друзям Жука? (була занадто тонка)

10. Що подарували ельфи Дюймовочці? (крильця)

12. Яка казка Андерсена починається словами: «Жив-був принц, і захотілося йому одружитися на принцесі, тільки справжній»? («Принцеса на горошині»)

20. Хто з героїв казки Андерсена відмовився від свого дому, бабусі і батька, погодився прийняти муки і навіть померти заради коханого принца і здобути безсмертну душу? (Русалонька)

22. Що взяла взамін за своє зілля відьма у Русалоньки? (голос)

26. Всі ми знаємо казку «Стійкий олов’яний солдатик». Зі змісту ми знаємо, що хлопчику подарували 25 олов’яних солдатиків, всі вони були одинакові, окрім одного. Чим же відрізнявся 25-й солдатик від своїх братів? (при відливі не вистачило олова і в нього була одна нога)

30. Ці предмети належать одному герою з казки Андерсена. Носить герой їх під пахвами. Один з цих предметів з картинками розкривається над хорошими, слухняними дітками, і тоді діткам всю ніч сняться гарні кольорові сни (Оле-Лукойє)

2. Літературні казки.

2. Герой якої казки втікав від собак та сховався у бочку з фарбою? («Фарбований Лис»)

6. Як видав себе Лис перед звірами? (завив по-вовчому)

8. Як розправилися звірі з фарбованим Лисом? (роздерли)

11. Народне оповідання про незвичайні, часом фантастичні події називається (казкою)

13. Як назвав себе Лис перед звірами (цар Остромисл)

16. Хто з героїв літературної казки змінював свій колір залежно від місця, на якому перебував? (Хуха-Моховинка)

23. Хто врятував дяка Оверка від загибелі на болоті? (Домовий)

27. Герой якої казки збудував палац, на дива якого з’їжджалися з усього світу? («Близнята»)

29. Назвіть помічників брата, що врятував свій народ від загарбників з казки «Близнята» (два ворони, два щури, дві собаки)

3. Творчість О.С. Пушкіна.

3. Назвіть ім’я сина царя Салтана (Гвідон)

5. Назвіть власницю чарівного дзеркальця (зла цариця)

7. З якої казки рядки: «Якби я була цариця, — Третя мовила сестриця, — Я б родила для царя Молодця-богатиря».(«Казка про царя Салтана»)

14. Нареченого головної героїні казки «Про Сплячу царівну і сімох богатирів» звали (Єлісей)

17. У казці про «Сплячу царівну та сімох богатирів» царівна заснула вічним сном після того як (скуштувала отруйне яблуко)

19. Що зробив Руслан, щоб розбудити сплячу Людмилу? (доторкнувся до неї чарівним перснем)

21. Скільки богатирів вийшло з моря на чолі з дядьком Чорномором (33)

24. В неї посадили дружину і сина царя Салтана (бочка)

28. Що було розбитим у старого зі старою з "Казки про рибака і рибку"? (корито)

4. Загальні питання.

15. Скільки разів Попелюшка їздила на бал? (двічі)

18. Яке слово не міг скласти Кай у палаці Снігової королеви? (вічність)

25. Як називаються книги, за якими учні вивчають  навчальний предмет? (підручники)